49 NEPTUN, jeho měsíce a asteroidy CERES, ANTIGUA + měsíc TIAMAT Cosmic agency

[ UFO ] 2019-12-30

Ceres byl měsícem Tiamatu. Přežívá dodnes jako objekt v jednom kuse. Je plný velkých základen a stanic průchodu a služeb Federace. Jsou pozitivní. To je ta pozorovaná záře ...

Swaruu ? Neptun, s několika rozdíly, byl stejný jako Uran. Se stejnými plovoucími zvířaty a stejnými složkami základní atmosféry, ale v Neptunu s větším množstvím metanu. Neptun je super hustá plynná planeta. Z celé Sluneční soustavy je druhý nejhustší po Jupiteru, má hodně hmoty. Ačkoliv jeho jméno pochází od římského boha vody, vodu neobsahuje a není vodní planetou, jako byl Tiamat. Jméno je pouze kvůli jeho tmavě modré barvě. Na rozdíl od Uranu má Neptun velmi aktivní atmosféru a stejně jako na Jupiter zde právě probíhá velká bouře. Má prstence, ale velmi slabé, které se vyznačují nestabilitou. To znamená, že mizí a jsou tak slabé, že nejsou brány v úvahu. To vše je Neptun.

Zvířata - Existuje jen málo rozdílů, jsou v podstatě stejná jako na jiných plynných planetách. Čtrnáct poněkud nudných měsíců s ničím, až na jednu výjimku, Triton. S poněkud podivnou oběžnou dráhou proti rotaci Triton udržuje život, zejména uvnitř země. Jako primární zdroj energie, světla a tepla využívá vysokou geologickou aktivitu měsíce. Je to jediný měsíc v celé Sluneční soustavě, který obíhá opačným směrem než planeta.

Robert - Existuje zde inteligentní život jako na Zemi? Proč se točí opačným směrem?

Swaruu - Existují zde pouze zvířata, protože tam byla zanesena. Podle mých údajů měsíc Triton byl dotažen Andromeďany v poválečném období Tiamatu nahoru na tuto oběžnou dráhu, aby vytvořil vhodnou protiváhu pro stabilizaci Neptunu, proto má zvláštní oběžnou dráhu. Pořád udržuje stejnou stranu vůči Neptunu, stejně jako Měsíc k Zemi. Jak jsem řekla, byl uměle umístěn, ale samotný měsíc není umělý. Aniž bych zacházela do známých dat, která jsou většinou pravdivá a lze je ověřit ze základní lidské úrovně, je to vše, co se dá o Neptunu říci.

Triton má dokonce své vlastní magnetické pole nebo magnetosféru. Je to měsíc plný převážně mimozemských živočichů, protože povrch je jedním z nejchladnějších v Sluneční soustavě. Neptun kvůli zničení Tiamatu ztratil homeostázi, kterou měl jako ostatní planety běhe otřesů na oběžné dráze. Jeho oběžná dráha je dodnes velmi skloněná.

Robert - Proč museli stabilizovat Neptun, co se s ním stalo? Swaruu - Je to protiváha. Vytváří odstředivé síly a centripetální síly, které, pokud se zvýší více než určité parametry, mohou způsobit destrukci planety, protože je velmi hustá. To se stalo Tiamatu, voda jej destabilizovala extrémním pohybem v důsledku nárazu několika jaderných výbuchů.

Robert ? Vrátíme se více do středu Sluneční soustavy, zpět do pásu asteroidů. Největší ze všech je nazvaný Ceres. Vedou se diskuse o záření v kráterech.

Svaruu - Ceres byl měsícem Tiamatu a dodnes se zachoval jako objekt v podobě jednoho kusu. Je plný velkých základen, kontrolních stanovišť a čerpacích stanic Federace, jsou pozitivní. To, co vidíte ve vysokém rozlišení zářit, je prostorová základna UFOP - Sjednocené federace planet, zkrátka Federace. Tato skupina asteroidů je mezi Marsem a Jupiterem, kde byl Tiamat.

Robert - Je tento satelit toroidní se severní a jižní dutinou?

Swaruu - U malých hvězd se stává, že jsou dutiny méně zřejmé, čím menší, tím méně zřejmé. Záření oficiálně vysvětlují jako sedimenty vnitřních vrstev, které jsou refrakční. Ale ptám se, do takové míry?

Robert - Jako by to byl ledový povrch, který odráží sluneční světlo. Ale vypadá to stejně jako lidské město ze satelitu.

Swaruu - Ano, to je to, co tvrdí. Obrázky jsou "normalizovány".

Robert - V těch základnách jsou všechny rasy, které tvoří Federaci? A proč tam mají své základny? Jaký je cíl být tam?

Swaruu - Je to základna pokročilých FOP, všech ras federace, dodávek a oprav lodí, výměnného obchodu. Jsou to celá města. Přelétala jsem tam, ale nikdy jsem tam nemusela.

Robert - Můžete jít kamkoli, bez jakéhokoli povolení, nebo musíte požádat o nějaká povolení? Pokud máte chuť jít na Uran nebo kamkoli, můžete vzít loď a letět?

Swaruu - Není nutné žádné povolení, stačí oznámit letový plán, někdy ani to. Města v Ceres jsou pod vnější kopulí. Kruhová architektonická forma, která je široce používána v základnách a městech Federace. Podle sektorů tam žije několik ras. Žijí tam, ne až tolik na planetách nebo na lodích. Musí se tam naučit žít, nebyli by vám cizí, jak se dnes zdá Alfrateanos. Všimněte si webové stránky The Venus Project, vypovídá to hodně věcí, že?

Robert - Ano, znám ten projekt. Kdo vlastně stojí za tímto projektem? Připomíná mi to obrázky, které jsem viděl k Atlantidě. Nelíbí se mi, líbí se mi obrázky Ceres, které jsi nám ukázala ty, Swaruu.

Swaruu ? Ano, je to podobné architektuře Atlantis? Je to jen nejlogičtější a nejúčinnější konfigurace pro město. Město s přírodou mezi prstenci, které se snadno dá dát pod kopuli. Energie v něm proudí dobře. Připomíná to rozdělení ostrovů a kanálů, které bylo na Atlantidě. Na Ceresu, stejně jako na jiných místech, jsou tato soustředná města pod kopulí. Je to kupolovitý krystal a energie, dvojité zabezpečení.

Robert - Pod mořem Země jsou také takové základny s kupolí? Zabezpečené? Myslím na vnější útoky, plazy nebo tak něco.

Swaruu - Na Zemi se používají jen velmi omezeně, častěji se používají podzemní.

Zdroj: https://www.youtube.com/channel/UC2MMhSGDuf9kKXPvXfgOr9w/videos

Zpět