1271 Reset Teri Wade

[ Ezoterika ] 2021-08-20

Cesta těmito vysokofrekvenčními pásmy fotonového pásu, které jsou vysílány z Velkého centrálního slunce, potrvá 2000 let. Když jsme v roce 2012 vstoupili do znamení Vodnáře, nebyla jiná možnost než změna. Existence ve vyšších vibracích musela nutně nastat. Každý přechod do nového věku je doprovázen globálními změnami a stále radikálnějšími povětrnostními podmínkami.

Lidstvo, se v současné době nachází v extrémním chaosu, ale to by vám všem mělo dávat smysl. Při přechodu z nízkovibrační existence na existenci s vyššími vibracemi budete zažívat tření. To znamená, že zažíváme neuvěřitelnou expanzi a někteří se tomu budou bránit. Tak se rodí nové reality. Toho jsme svědky v souvislosti se vším tím globálním chaosem. Všechny historické známky hroutící se civilizace jsou mimořádně zřejmé.

V každém věku/konstelaci strávíme 2000 let, každá konstelace vyzařuje jiné frekvence, což znamená zcela jinou realitu. Zcela jinou časovou osu. Toto vyšší fotonové světlo přenáší vyšší vědomí do naší DNA. Během tohoto dvoutisíciletého období Vodnáře budeme toto vyšší fotonové světlo vstřebávat a veškerá lidská DNA si vytvoří vzorec vyšší inteligence. V současné době prožíváme globální reset. Kdykoli nastane nový začátek, přináší s sebou uzavření všech zastaralých podmínek, proto se stará struktura zhroutí. Jsme svědky odhalování všech nerovnováh, které je třeba napravit. Nižší hustší distorzní frekvence se hroutí a budou nahrazeny vyššími harmoničtějšími časovými liniemi, není jiná možnost. Můžete vidět, že se to v současné době děje s lidskou populací a všemi společenskými strukturami. Prozatím v neustálém kolapsu a expanzi vidíme, jak se živý vesmír znovu vytváří.

Nositelé světla, pracovníci světla, jsou strategicky rozmístěni po celé planetě s úkolem destabilizovat všechny řídicí systémy. Je to váš cíl, je to důvod, proč jste tady, a je to vaše duchovní zasvěcení. V současné době prožíváme andělské pozvednutí vědomí, které nás má připravit na tento Vzestup. V současné době zažíváme věci v extrémním globálním měřítku. Nacházíme se v době nových objevů, inovací a nových poznatků. To znamená, že jako druh zažíváme masové probuzení do neznáma.

Zdroj: https://intothelight.news/files/2021-08-20-reset.php

Zpět