6758 Zpráva od Zdroje: Vy Aluna Joy

[ Ezoterika ] 2024-06-16

VY, kteří toto nyní čtete, nejste ztraceni ve velké prázdnotě, stáváte se jí, protože jste vším. Přišli jste do fyzického těla v čase, prostoru a dimenzi, kde vládne dualita, oddělenost, omezení, bolest a trauma. Chtěli jste vědět všechno, co jste nebyli. To jste se dobře naučili. Pohybujete se mimo tento svět. Vy, Země, Sluneční soustava a onen svět se přesouváte do další zkušenosti. Jakmile začnete uvolňovat těžké okovy minulého světa, bude vám to připadat jako velmi dlouhá pauza mezi nádechy, mezi tlukotem srdce, mezi existencí a věčností. Váš duch je připraven k letu, ale vaše tělo může zápasit s touto neznámou rozlehlostí. Nedovolte svému tělu a mysli, která ho ovládá, aby vám říkaly, co máte dělat! Vše máte ve svých rukou. Vaše tělo bude nevědomě reagovat tak, jak bylo vycvičeno. Bude instinktivně chtít jít do boje, nebo útěku, nebo podlézat a stavět zdi proti svobodě, která je před vámi. Ale tato svoboda JSTE VY. Sloupněte vrstvy omezujícího a rozptylujícího světa ze svého fyzického těla a ze své hlučné, ustrašené mysli.

Zhluboka si oddechněte všechnu tíhu, kterou vytvořila, a dejte volný prostor tomu, co nyní přichází. Přetrénujte své tělo, aby přijalo život v neomezenosti a ne s limity. Meze se nekladou! Dovolte očistným vlnám věčného živého vesmíru, aby odstranily vše, co brání vaší svobodě. Minulý svět je nyní ve smrtelné křeči a svět to může vidět. Svět bude automaticky reagovat tak, jak byl trénován v minulosti. Reakce "bojuj, nebo uteč" se stupňuje ve všech systémech ve vašem světě. Bude se cítit těžce a temně, jak se bude snažit udržet si kontrolu, moc a bohatství a uvalit omezení na vše, co žije. Ale celá existence se přesouvá do další zkušenosti, takže stejně jako vaše tělo, i svět prohraje boj o záchranu toho, čím kdysi byl. Nyní se přesouváte k tomu, co JE. Vy, kteří toto nyní čtete, jste si zvolili jinou cestu, cestu svobody, jednoty, integrity, harmonie, moudrosti, krásy, pravdy, světla a jednoty. Neztratíte se v tom, co odpadává, ale budete svědkem pádu toho, co kdysi bylo. A stejně jako v minulých cyklech, opět dorazíte.
Už jste skoro u cíle.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/06/16/a-message-from-source-you/

Zpět