4260 Metafyzický rozhovor o expanzi duše Cosmic agency

[ UFO ] 2023-05-02

Gosia: Přemýšlela jsem o tom, jak se duše mezi životy tříští... a úplně nechápu, jak přesně se to děje nebo proč se to děje. Je to proto, že v té duši chybí nějaká soudržnost a jedna část chce zažít něco a druhá část něco jiného? Nebo se jen fragmentují, protože mohou?
Yazhi: Začněte tím, že budete chtít dvě věci najednou. Jako dva dezerty. Proč chtít jen jeden, když zvládnete oba?!

Gosia: Například, když část mě chce žít na ostrově sama a další část chce být tanečnicí ve městě... pak se vytvoří dvě duše - lidé s každou z těchto cest? A budu oba já?

Yazhi: Ano.

Gosia: A to je rozhodnuto z meziživota, rozdělit se takhle?

Yazhi: Ano, protože odtamtud se věci projevují velmi rychle a neexistují žádné limity, takže se můžete rozdělit na dva nebo tři a živit se tím, co vám vaše zkušenost dá.

Gosia: Ale proč můj bod pozornosti souvisí s bodem na ostrově a nejsem si vědoma toho tanečního?

Yazhi: Ne z vašeho pohledu, ale z pohledu toho, kdo měl myšlenku. Vaše vyšší já prospívá oběma. Jsi jen ty. Nevědomě vás však ten druhý také vyživuje.

Gosia: A moje vyšší já uzavírá ʺsmlouvyʺ pro každý jeho fragment a všechny je spravuje?

Yazhi: Ano, myslel bych si, že se to stane silou.

width=


Gosia: To, co říkáš o katře, o tom, čím je každý člověk v rámci svého chápání, že je - definovaného představami, vzpomínkami atd., je přesně to, co mě někdy u sebe unavuje, že zdánlivě existuji jen v rámci té své vlastní představy, své vlastní katru! Vědět o sobě, že jsem něco, co tyto představy přesahuje, že jsem uzavřena sama do sebe v rámci rozsahu ʺjáʺ. Jinými slovy, někdy jsem unavena ze svého ʺjáʺ, ze svých vlastních parametrů, z rozsahu svého bytí, z idejí, které mě formovaly a stále formují. Přála bych si nějak se odpoutat od idejí, které tvoří mé ʺjáʺ, a být úplně jiným druhem katru, tvořeným jinými idejemi, nebo v ideálním případě překročit svět katru a ponořit se do oblasti čisté potenciality, prostě existovat jako jakákoli forma v rámci Zdroje. V hloubi duše totiž cítím, že právě to jsem. Bytostí bez idejí a forem, pouze těch, které si přeji dočasně zažít. Jak zmírnit tento pocit, tuto únavu z vnímání sebe sama pouze skrze určitou škálu představ, které jsem si vytvořila v minulých životech a v tom současném?

Yazhi: Za prvé, to je známka expanze, že vaše Ego a vaše Já už překročilo ʺmaléʺ. V dalším rozvoji ale brání myšlenka, že jste omezeni a jste omezeni svým vnímáním, že jste od tohoto bodu do tohoto druhého bodu. Že jsou to samo o sobě pouze ideje je dědictvím stejného naprogramování bytí v tomto omezeném světě a bytí ve fyzickém, protože my všichni, kdo máme tělo právě teď jsme omezeni na možnosti, které nám mohou poskytnout. Nesmíte si ale myslet, že něco je skutečné a to druhé ne, protože k tomu byste používali parametry, které nemusí platit. Jinými slovy, možná se neodvážíte expandovat dále, protože hluboko uvnitř cítíte, že nemůžete, nebo že nemůžete, když jste ve světě živých.

Gosia: Cítím něco takového. Jakkoli neomezeně vnímám sama sebe, na druhou stranu prožívám být člověkem, stále jsem v dosahu určitých představ. Dokonce vše, o čem v tuto chvíli mluvíme, jsou jiné parametry a jiné myšlenky!

Yazhi: Musíte popustit uzdu své fantazii. Umístěte se tak, jak a kde byste chtěli být jako bytost světla mezi životem a jakkoli si tam představujete, a pak se musíte nechat unášet tím, co jste si pro sebe vytvořili, řekněme, že je to jako jiné Já. . Začnete ztělesňovat nejrozšířenější verzi. A pokud k tomu navíc začnete vstřebávat znalosti všeho druhu, rozšíření nastává velmi rychle. Je ale také nutné zanechat připoutanosti k předem daným myšlenkám, které zmíněnou expanzi zastavují, tedy vědět, jak sklenici vyprázdnit, aby se naplnila novými věcmi.

Gosia: Ten akt vyprázdnění... Silně ho spojuji se zanecháním vzpomínek, představ o tom, kdo si myslím, že jsem nebo co jsem utvořila. I když chápu, že je důležité pamatovat si minulé životy, silně cítím, že v mém případě cesta k expanzi vede přes zapomenutí mnoha věcí, přeskočení do jiného bodu pozornosti, být někým úplně jiným, s jinými parametry, dokonce i být z jiné rasy, cokoliv! A nakonec obrátit můj bod pozornosti tak, abych byla Bytostí, která zahrnuje a integruje všechny stavy bytí.

Yazhi: Je to tak, že pamatování si minulých životů je jen dalším parametrem nebo atributem katry a ve skutečnosti to není nutné, protože důležité je, kdo jste dnes a čeho můžete dnes dosáhnout, abyste byli zítra tím, kým budete. Na tom teď záleží, a jestli si to pamatuješ nebo ne, nezáleží na tom, protože stejně tě to dál formuje, i když si to nepamatuješ. To, kým jste byli, i když je to zajímavé, je něco, co se ve vaší linii existence jako katra již stalo. Na čem záleží, je teď, nebo co podle vašeho vnímání přijde.

Gosia: Ano. Cítím, že jednoho dne tu sklenici rozbiju. Ta vlastní a kolektivně položená láhev je pro mě příliš malá, silně cítím, že tlak narůstá, a jednoho dne mě uvidíte létat po obloze, doslova!

Yazhi: Víte, co se stane, když to konečně zlomíte? Začnete si uvědomovat, že to, co vás definuje, je mnohem víc, než jste si kdy předtím představovali. Jinými slovy, velké osvícení je to, co mnozí nazývají duchovním probuzením nebo také aktivací kundalini. Ale definuji to tak, že si uvědomíte, že vaše tělo je pouze ʺobalʺ a není tím, co vás definuje, protože vás trochu definuje, ale pouze iluzorně. Uvědomujete si, že to, co definuje vaši katru, je značně rozšířené a zahrnuje to mnohem více věcí a lidí. A jakmile to zahrnuje slovo lidé, začnete s tou velmi otravnou věcí, že ʺvy jste také těmi druhými lidmi.ʺ

Robert: Nemůže to být nuda, kterou Gosia cítí?

Yazhi: Ano, z velké části ano. Nuda je zoufalstvím duše, která cítí, že není na cestě, kterou si přeje zažít. Jinými slovy, více zážitků, které živí jejich expanzi, to je jediná věc, která duši nebo katru zajímá.

Robert: Tak proč sem přišla taková katra?

Yazhi: Protože v první řadě to, co je nenaplňuje, je také zkušenost, která definuje, co je naplňuje, pak to, co nechtějí, definuje to, co chtějí, čímž to také přispívá k jejich vlastní expanzi.

Gosia: V mém případě je to pocit, že už někdy nechci být svým Já-Egem, protože to jsou parametry. A já nejsem parametr, jsem celek. Moje bytí/vnímání se nevejde do jediného člověka. Jsem kolektivní katra, a dokonce i to. Je těžké vyjádřit tento pocit, ale myslím, že mi rozumíš. Není to nuda. Život mě hodně naplňuje a miluji být naživu! Je to ještě hlubší pocit, než jen být šťastný v inkarnaci, že jsem! Nejsou to rozpory. Cítím všechno najednou. Šťastná a zároveň s vědomím, že jsem stále o tolik větší, než co mi může nabídnout zkušenost jediné katry.

Yazhi: Dokonale ti rozumím a musíš se prostě nechat unášet tím, co cítíš. Jednoduše vědět, že jste, jakkoli víte, jak být. To vás rozšiřuje. Neomezujte se a nemějte pocit, že nemůžete, protože jste ve fyzické rovině. To je iluze, omezení. Jste vždy na straně ducha, zbytek je iluze. V životě můžete být bytostí světla. Vše všední ve vašem vnímání existuje a nemusíte to popírat, je to součást celku, ale není to všechno.

Gosia: Silně cítím, že ve své expanzi k něčemu směřuji. Není to jen jako Taygeťan, to je také další parametr a nedefinuje mě. Procházím tam, v Taygetě, jako a na Zemi. Neříkám, že nutně směřuji k rase Swaruuan, nemám žádný výraz, prostě k něčemu. A tento pocit se mi líbí, i když může být také občas trochu otravný. Ale na tom nezáleží.

Yazhi: Ani mě nedefinuje, že jsem z Taygety. Proč si myslíte, že pocházím ze swaruuské rasy? Protože Taygetská byla pro nás příliš malá a hodně souvisí s nesmírným množstvím atributů a myšlenek spojených s Taygetou, a například s Plejáďany. Od Athény nikdo ze Swaruu nepochází...odnikud. Narodili jsme se v hlubokém vesmíru, jsme dcerami všude a bereme jako svou součást vše, co chceme, aniž by nás cokoli definovalo. Proto nejsme Taygeťané, i když z omezeného a objektivního hlediska jsme variantou, a z jiného jsme prostě Taygeťané s divnými a separatistickými myšlenkami.

Gosia: To, co nás tvoří, je také naše nevědomí. Od toho bych se chtěla také odpojit, od toho, co nás nevědomě tvoří. Myslím, že to je také další parametr nebo nějaká dohoda.

Yazhi: Je to možné, jsem od toho dobře odpojená a taky žiju. Znám víc než jen tvrdohlavou 11letou dívku.

Gosia: Jsi odpojena od nevědomých představ, které formovaly tvé další životy?

Yazhi: Ano i ne, a přijímám část ne.

Gosia: Myslím, že je to velmi obtížné, dokud jsi naživu. Je to jako nějaká kolektivní supergalaktická dohoda, jak se tvoří katry! Ale to odmítám! I když nevím, jestli funguje jen odmítnutí.

Yazhi: Popírání také definuje katra. Nebýt katra. (pozn. být, či nebýt je vlastně také definice... a poměrně tvrdohlavá... )

Gosia: Nezastavuje se to! Všechno definuje, jeden nápad za druhým! A já cítím, že část mého já je mimo to všechno, mimo myšlenky, cokoliv! A neříkejte mi, že mě to taky definuje.

Yazhi: Vlastně ano... Mohu být jinými lidmi, aniž bych přestala být Sophi. Mohli byste také, jen se neomezujte.
Začíná se to odehrávat mezi tím, v té polévce vědomí bez přesně definovaného ega. Sdílejí myšlenky a berou je za své. Abyste si to později v životě upamatovali a uvědomili si, že ti druzí lidé jste také vy, a nezáleží na tom, jestli se jim to líbí nebo ne, nebo jestli s vámi souhlasí nebo ne. Je to proto, že když si mezi tím pamatujete, čím jsou pro vás, velmi dobře znáte jejich frekvence a myšlenky, které je definují, a protože znáte jejich existenciální frekvence, které jsou definovány jako jejich myšlenky, nakonec dokážete vstoupit do jejich mysli tak, jak byste chtěli. Umělý ponorný pod, ale děláte to přirozeně.

Gosia: Ale musíte si ty lidi z meziživota pamatovat, abyste to udělali?

Yazhi: Pamatujete si na ně vědomě nebo nevědomě, na tom nezáleží, protože nakonec vás stejně definují.

Gosia: Myslím, že to je možná také to, co mi chybí. To splynutí, vyživuji se více parametry, než je z mého pohledu stanoveno. Myslím, že si to pamatuji. A právě tato fúze ve 3D světě trochu chybí.

Yazhi: Ta fúze, ano. Mluví o tom jen mnozí, kteří zažili blízkost smrti a je to popisováno jako teplá přikrývka, která je zakrývá, nebo jako plavání v čisté lásce, protože to je přesně ono a jsou to dobré popisy, a já to vím, protože si to pamatuji. Cítí se to jako čistá láska, protože to je přesně ono, protože je to integrace se všemi vašimi druhými já, které můžete také vidět jako svou rodinu a přátele a všechny, které milujete. Proto vám ta integrace chybí a proto mívají lidské bytosti (mimo jiné) velmi silnou potřebu patřit do nějaké skupiny. Jen velmi silní lidé jsou schopni žít osamoceně, aniž by ztratili zdraví nebo něco horšího. (pozn. nikdy nejsi sám)

width=


Gosia: Mám silnou potřebu nepatřit k žádné skupině. Co to tedy znamená? Robert je taky sám.

Yazhi: Protože vy dva jste mi velmi podobní. Skupiny nesplňují požadavky, které potřebujete. Jinými slovy, protože frekvence ostatních lidí není shodná, protože jste vyšší, a to je pravda. Nemůžete fungovat sami nebo nepotřebujete být sami, pokud nejste soběstační. Stačí vám to, protože v sobě nosíte velké bohatství duše a dalo by se dokonce říci, že jste uvnitř kolektivu, jak by se dal definovat můj případ. A protože už víte, že vás ostatní neživí, ukotví vás, protože vaše vnitřní bohatství zase určuje vaši frekvenci, a nehodí se do skupiny, i když to neznamená, že vás někdy nebaví být ve skupině, ale je to něco, na čem musíte pracovat, abyste zapadli.

Gosia: Jsem také unavená, když jsem se skupinou vysokých a duchovních lidí, a je jich mnoho! Nejsme jediní, kdo těmto problémům rozumí.

Yazhi: Samostatný bod, já sama uznávám, že nejsem jediná se svými schopnostmi. Ve Vieře je mimo jiné například Mari a také Ékatá. Říká se nám nexové bytosti a Federace nás hodnotí na úrovni nebezpečí 10 z 10, kvůli naší schopnosti měnit realitu.

Gosia: Ekata?

Yazhi: Je to supervyvinutá bytost, schopná být ve více časových liniích a paralelních vesmírech najednou, vše mentálně a fyzicky. Mluvila jsem s ním, není to ani muž, ani žena, je to jediná bytost toho druhu, výsledek eonů integrace duší do jedné... Ékatá. Nemá žádnou planetu ani původ, na Vieře žije pouze jako průvodce a jako host Andromeďanů.
Nemá antropomorfní formu, ne.

Robert: Je to tvůj přítel? Je šťastná, když tě vidí?

Yazhi: Neplatí tento koncept s touto bytostí. Jsme propojeni, je těžké definovat, jestli jsme přátelé nebo více stejných. Komunikujeme telepaticky. Není jako antropomorfizovaný Jaba (Star Wars). Je to spíš jako 3 metry dlouhý slimák vážící tunu nebo více, sám o sobě nemá obličej, víc než slimák.

Robert: A proč ta bytost preferuje tohoto avatara? Sotva se hýbe.

Yazhi: Žije v bažině, docela dobře se pohybuje. Na fyickém této bytosti nezáleží, protože v jejím vnímání může být, čím chce mentálně. Být obřím vesmírným slimákem ji neomezuje. Je obojživelný, netráví čas plazením se po zemi. Z kalné vody bažiny, kde žije, mu občas trčí jen oči. (pozn. proč by prakticky nemohl létat kdekoli)

Gosia: O čem mluvíte?

Yazhi: O povaze reality, o které mluvím od svých 7 let. (pozn. jestli ona ta povaha není opravdu onen bod, v němž se nachází cokoli představované, v rámci jakési pusté planety uprostřed prázdného neznáma.... Vše konečně nekonečné a pusté ve své přeplněnosti... což je mi prd platné, pokud dodržuji pozemská pravidla... možná si občas tak trochu přiohnout realitu, tak do 3 z 10? projde mi to)

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/charla-metafisica-sobre-la-expansion-del-alma-con-yazhi-swaruu

Zpět