5284 Výsledky zatmění Elena Lozinskaya

[ Ezoterika ] 2023-10-15

V otevřené mezeře během částečného zatmění Slunce jsem viděla, že nyní jsou ve ˝vedení˝ ti pracovníci světla, kteří jsou schopni vzdát se všeho. Ti, kteří dostávají nové informace (o přechodu), ale zítra si uvědomí, že jsou již zastaralé. Není to ani flexibilita - není co ohýbat. Je to naprostá absence vazeb a referenčních bodů, každodenní ˝zapomeňte na všechno, co vás učili˝. Ale mysl potřebuje potravu, a proto se objevuje mnoho zpráv a informací o nových věcech, které přicházejí. Druhá věc je, že bychom na tom neměli lpět a brát to vážně. Všechny řeči o přechodu nás jen připravují na úplně jiný proces s úplně jiným obsahem a cíli. Je to jako když se dětem vyprávějí pohádky, aby se rozvíjel jejich zájem a zvědavost, ale dospělost zahrnuje jinou realitu a jinou míru odpovědnosti.

Vyšší síly říkaly, že jsme ještě nezačali. Myslely tím, že jsme ještě nezačali tu dospělou, zodpovědnou část, současný ˝přechod˝ jsou jen dětské hry, i když je berou velmi vážně. Mnozí považují toto hřiště za hlavní pole působnosti, vynakládají na něj mnoho úsilí a hlavně se ho nadále drží jako skutečného přechodu. Smyslem této úrovně je nechat všechno plavat, ať už se to zdá jakkoli vážné. Nadále se učíme a nyní jsme zkoušeni z otevřenosti a absence připoutanosti i k těm nejdůležitějším věcem v životě. Vzlétnou jen ti, kteří se i přes veškerou snahu dokáží zbavit všeho nahromaděného.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15717

Zpět