1172 BŮH je řešení! Jahn Kassl

[ Ezoterika ] 2021-07-15

Poselství od Venuše Kumary

Milovaní lidé,
Ve všech těžkostech a starostech, ve všech procesech, které vás dnes zaměstnávají a někdy vás připravují o spánek: Důvěřujte Bohu! Řešením je Bůh! Bůh je vždy řešením - pro všechno!
Nyní chceme toto vědomí prohloubit a chceme navázat blízkost s Bohem.

Nastal čas velkých změn! Nastal čas, který vám byl oznámen.
Nyní můžete ukázat, co ve vás je a jaká je kvalita vašich duší. Nyní je čas zázraků a zázraky vás potkávají na každém kroku. Nyní je velmi důležité být k nim vnímavý nebo se stát vnímavějším.
Když se vám zdá, že Bůh a zázraky neexistují, je to obvykle jen vaše vnímání, které tuto iluzi vytváří. Nová realita je také vytvářena vaším vnímáním, nikoliv reálnými kulisami tohoto matrixu.

Řešením všeho je Bůh! Jak ale můžete vnímat Boží hlas a jak si můžete být jisti, že k vám promlouvá právě Boží hlas? Je vaše vůle správná? Při všech otázkách, které vás zaměstnávají a které vás trápí, jde především o to, zda to, co chcete, je také správné!
Jakmile poznáte, že to, co chcete, je správné, vložte do toho veškerou svou sílu a vůli. Jen tak lze realizovat projekty a překonat obavy. Abyste dosáhli svých cílů, musíte veškerou svou vůli zaměřit na konkrétní cíl. To je první krok, který spočívá v tom, že si věříte a převezmete za sebe odpovědnost.

Druhý, zásadní krok: když si uvědomíte své cíle, zaměřte veškerou svou pozornost dovnitř na Boha. Pokud se vaše mysl při každodenních činnostech a projektech vždy soustředí na Boha, vše se vám splní - vaše přání se naplní a vy dosáhnete svých cílů. To je tajemství úspěchu na duchovní úrovni. Jakmile tento základ položíte, přidá se k němu světský úspěch.

Shrnutí:
1.) Ujistěte se, že cíl je pro vás vhodný a správný. Meditujte o tom a vnitřně to zkoumejte, dokud nebudete mít jasno, to znamená, že vstoupíte do osobní odpovědnosti.
2.) Odevzdejte vše Bohu! Nechť se vaše činnosti stanou jedinou modlitbou a dosáhnete velkého úspěchu a vždy si zvolíte správnou cestu.

Můžete namítat: ″To je snadné, ale co mám dělat, když čelím velkým obtížím? Například pokud můj příjem a živobytí závisí na tom, do jaké míry se smířím se systémem?″
Současný vývoj vás nutí k rozhodnutí a vyžaduje od vás, abyste řekli jasné ANO nebo jasné NE krokům vlád. Možná se ptáte: ″Co když mě a mé děti ohrožuje vakcína a nemůžeme najít cestu ven?″. Pak je tento způsob rozhodování ještě významnější a tím spíše je Bůh JEDINÝM ŘEŠENÍM! Jsi centrem.
Vždy je pořadí: Sami rozhodnete, co chcete, a kam by měla směřovat vaše cesta!
jste centrem svého života. Život se točí kolem vás - a ne vy kolem života. Nemá to nic společného s egoistickým postojem, naopak, je to postoj sebevědomé bytosti, která se může považovat za božské vědomí a také se považuje.

Abyste zabránili škodám pro vás a vaše děti, pro poklady této i budoucí Země, je třeba dosáhnout jasnosti a jistoty na všech úrovních.
Položte si tyto dvě otázky: Co skutečně chci a jak toho mohu dosáhnout? A když se zdá, že je to beznadějné, Bůh je po ruce a Bůh je řešením. Skutečnou příčinou bezmoci, v níž se dnes mnoho lidí nachází, je to, že mnoho lidí ztratilo nebo nikdy nemělo odkaz na Boha. Bůh už zkrátka není v srdcích většiny lidí přítomen a přítomný. Mnozí zapomínají na Boha i v těch největších krizích.

Proto vstupte do důvěrného spojení s Bohem! Uzavřete s Bohem smlouvu, která se osvědčí a projde zkouškou, zejména v krizových situacích! Zkusit Boha není hřích! Nenechte se nikým zmást. Bůh rád překvapuje a poslouží. Bůh miluje uspokojit touhy vaší duše a vaše životní potřeby a dát vám pomoc a inspiraci v každé možné situaci. Jakmile k tomu Boha zmocníte, Bůh bude přímo zasahovat do vašeho života! Nepovažujte to za slabost, právě naopak, protože každý člověk se někdy zasekne nebo není schopen se posunout vpřed. Každý člověk se na své cestě časem dostává do situací, které vyžadují Boží zásah. Dokud žijete v těle, jste zranitelní a ovlivnitelní. To, co pro vašeho božského ducha nepředstavuje žádný problém, je často největší výzvou pro vaši lidskou existenci. Vzpomeňte na své tělo - posvátnou nádobu pro vaši duši, která je vystavena těmto masivním a často negativním vlivům této Země - jeho ochrana vyžaduje vaši moudrost a božskou pomoc.

Uvědom si, milovaná lidská bytosti, že přijmout Boží pomoc je tvým přirozeným právem! Sebevědomí roste s důvěrou v Boha a důvěra v Boha roste se sebevědomím. Bůh a vy patříte nerozlučně k sobě! V této jednotě můžete zvládat situace a čelit výzvám těchto dní. Bůh je vždy řešením a vždy má řešení. Pouze vaše vzdálenost nebo blízkost k Bohu určuje, jak mocné nebo malé je Boží působení ve vašem životě. Pokud jste vše odevzdali Bohu, stále jste aktérem celého procesu. Spolupráce s Bohem je mnoha lidem cizí. Jsou zmítáni větrem času a vyvstává otázka smyslu života. V jednotě s Bohem je možné všechno, proto se nikdy nebojte dělat věci, které jste nikdy předtím nedělali. Odvážně se vydejte novými cestami ze všech sil!

Až si vyzkoušíte, zda je pro vás cíl dobrý, usilujte o něj s naprostou oddaností a s Bohem. Tato symbióza s Bohem je klíčem k úspěšnému životu. Bez Boha jste jako ryba bez vody nebo pták bez křídel. Bez Boha se ocitnete ve víru událostí a pohltí vás čas. Většina lidí Boha nevidí, popírá jeho existenci. Co můžete vnímat svýma očima? A co budete vnímat, až navždy zavřete oči? To podstatné existuje mimo viditelné a to, co vám ukazují vaše oči, je jen část reality.

Proto otevřete svůj vnitřní přístup, své vnitřní vidění a svou intuici! Důvěřujte stále více svým vnitřním impulzům! Cvičte! Stejně jako se cvičíte v důvěře ve svých pět smyslů, musíte se cvičit v důvěře ve své vnitřní smysly.

Intuice prostřednictvím meditace
Použijte nejosvědčenější prostředek, který existuje: meditaci. Klid, který cítíte při meditaci, se projeví prostřednictvím intuice ve vašem každodenním životě. To znamená, že byste měli dbát na to, abyste klid, který cítíte při meditaci, začlenili do svého každodenního života. Tak můžete vnímat Boží hlas i v tom největším hluku a zakoušet Boží blízkost v každodenním životě.

Trénujte svou intuici a stále více důvěřujte svému vnitřnímu hlasu. Trénujte svou intuici pomocí dvou věcí:

1.) zdravým rozumem
2.) meditací, dokud se vaše srdce neotevře a vy nebudete schopni jasně vnímat svůj vnitřní hlas.

Posilujte a zdokonalujte svou intuici a budete se rozhodovat správně a s jasnou myslí. Nepřítomnost Boha v lidských srdcích je příčinou veškerého utrpení. Ukončení této nepřítomnosti je nejdůležitějším krokem, který může lidská bytost učinit před návratem k sobě samé a k jednotě. Zároveň je také zárukou šťastného života. Mnoho starostí a obav se může takto šířit jen proto, že lidé vykázali Boha ze svého života. V srdci už není místo pro Boha a duše jsou překryty cizími názory, nesprávnými názory a nepřesnými přesvědčeními tohoto matrixu.

Dokud neexistuje průchod pro Boha, dokud se srdce nemůže dotknout božský duch, zůstává člověk v temnotě, ve strachu a obavách. Jediným důvodem vašeho neštěstí je váš odstup od Boha. Jediným důvodem vašeho štěstí je vaše blízkost Bohu. Štěstí lze definovat pouze ve spojení s Bohem, všechny ostatní stavy štěstí jsou nedokonalé a netrvají dlouho.

Všechno je perfektní!
Bůh není ani vzdálený, ani nedostupný. Bůh čeká, všude tě vyhlíží a nese tě, když už nemůžeš dál. Bůh vám staví mosty přes propast a dává vám sílu jít svou cestou. Život za životem se stále více seznamuješ sám se sebou a stále více se přibližuješ k Bohu - v určitém okamžiku se probudí tvá touha a tvůj život se změní. Upustíš pohár smutku a načerpáš ze studny života.

TEĎ vaše srdce přetéká touhou po Bohu, dorazili jste a už se nebojíte.
Nikdy jsi nebyl z tohoto světa, a přesto tě iluze držela v zajetí. Nyní se tvé srdce otevírá a vdechuješ Bohu svůj život. Všechno je perfektní!

Zdroj: https://lichtweltverlag.at/2021/07/15/gott-ist-die-loesung/

Zpět