5752 Adama: Rozvíjení osvícení Aurelia

[ Ezoterika ] 2024-01-18

Buďte v klidu a vyslechněte dobré zprávy. Před vaší inkarnací vám Stvořitel slíbil, že vám bude umožněno právě v tomto životě ztělesnit plnost vaší Boží přítomnosti a vašeho křesťanství. Bude vám dovoleno projevit na Zemi, ve vaší současné inkarnaci, plnost vašeho božství a duchovních darů, které vám byly tak dlouho skryty.

Pochopte, že bytosti ovládající vaši planetu navrhují toto rozvíjející se osvícení za každou cenu zastavit, protože by to ukončilo jejich vládu. Zatímco temné síly usilují o to, aby vás všechny i celou planetu přivedly do ještě většího otroctví a zvýšily vaši oddanost odloučení a strachu, polarita Světla bude zároveň vytvářet probuzení a osvícení. Dokonce i planetární tělesa na nebesích se sladila, aby usnadnila tento velký vzestup vědomí.

Brzy se zviditelní ti, kteří jsou předurčeni k vytvoření nových vlád a ekonomických struktur. Na tento den se připravovali a již žijí mezi vámi. Nesuďte je přísně a nevytvářejte si o nich žádná očekávání, protože mnozí z těch, kteří vystupují vpřed, vás možná překvapí.

Mnozí z nich maskují svou pravou identitu právě uvnitř skupin, které se snaží nahradit. Oslovte svá srdce, abyste rozpoznali, kdo mohou být vaši noví vůdci. Všechny nové struktury budou vytvořeny ve prospěch kolektivu. To je důležitý klíč k identifikaci těch, kteří jsou konečně připraveni skutečně podporovat lidstvo. Ani státní hranice nezastaví ty, kteří podporují skutečnou změnu, aby se spojili.

Tyto konflikty zahájí zrychlení na celé planetě a pomohou probudit miliony lidí k novému uvědomění si svého božství a k přehodnocení nových hodnot v jejich životě. Množství lidí objeví nové cíle a záměry, které budou více v souladu s jejich božskou přirozeností. V důsledku těchto konfliktů zjistíte, že miliony lidí rozšíří řady pracovníků světla a spojí se, aby vytvořili trvalý mír a novou realitu založenou na božských pravdách.

Tyto konflikty také pomohou při erozi zastaralých patriarchálních struktur, které vám již neslouží. Připravte se na to, že zažijete jistý smutek a budete svědky utrpení, ke kterému dojde. To vám pomůže otevřít srdce a usnadní přechod do vyšší dimenze. Rovněž očistíte mnoho nahromaděné karmy, čímž uvolníte cestu novému řádu a rozpoznání svého pravého božského Já.

Děti mého srdce, dovolte Boží ruce, aby ovládla svá kouzla. Váš Stvořitel pozorně sleduje a chrání Zemi a její lid, který se rozhodl zůstat a přijmout svůj nový slavný osud. Místo abyste propadali strachu, zoufalství a beznaději, zapalte ve svém srdci svíčku naděje. Vězte, že za hranicemi války na vás čeká zcela nový svět. Zázraky čekají jen na to, až se projeví. Dary lásky a milosti od Stvořitele a vaší hvězdné rodiny se budou rozlévat způsobem, jaký jste dosud nezažili.

Ve svém srdci zapalte svíčku vědomí, že Božské zvítězí a vítězství je jisté.

Lidé na této planetě se po milionech postavili za mír a vyjádřili svůj záměr, a tak se také stane. Pochodujete po své planetě a požadujete mír, a tak se také stane. Stali jste se středem pozornosti celého vesmíru. Sledujeme vás, jak s láskou, záměrem a odvahou povstáváte proti tyranii jedné světové vlády a říkáte: ˝Tak daleko a dál už ne, váš den se naplnil. ˝ Stvořitel a vy všichni spolutvůrci se usmíváte a říkáte: ˝Konečně se probouzejí; ať je na Zemi mír, a tak to bude. ˝ Všichni se usmívají.

Jak se vibrace na planetě stále zvyšují, zvyšuje se i vaše odpovědnost. My, vaši lemurijští bratři a sestry, shromažďujeme na povrchu své týmy, abychom s mnohými z vás realizovali naše plány ve všech koutech a zemích této planety. Nakonec budeme v dobré vůli spolupracovat se všemi, kdo si přejí sloužit vyššímu dobru spolu s námi. Nic vám nebude vnucováno. Vaše touha sloužit s námi musí být zažehnuta voláním vašeho srdce.

Pokud si přejete sloužit, bude se naše mise týkat velkého počtu lidí. Mnoho podivuhodných příležitostí se nabídne těm, kteří s námi chtějí spolupracovat bok po boku. Jste ukazateli cesty, jádrem mnoha malých skupinek, které zde v Mount Shasta pěstujeme, přijímáme a opatrujeme. Čas radosti, na který jste čekali, je hned za mraky, za bouřemi vykonstruovaných válek. Pokud mrakům a bouřím dovolíte rozehrát tuto poslední hru, tuto poslední iluzi, nikdy toho nebudete litovat.

Mějte ve svém srdci zapálenou svíčku naděje, protože za temnými mraky je radost, lehkost a milost.

Úsvit nového světa jednoty a lásky, kde již neexistuje násilí, je nyní hned za obzorem. Pečujte o sebe navzájem ve chvílích, kdy to potřebujete. Rozšiřujte svou lásku a útěchu těm, kteří neměli příležitost naučit se to, co vy už víte.

Staňte se pilíři míru pro všechny, kteří se bojí, aby se o vás mohli opřít a hledat útěchu. Stejně jako se ostatní opírají o vás, zveme vás, abyste se o svou sílu a podporu opřeli vy. V nadcházejících dnech vám budeme nablízku a budeme vám poskytovat mnoho lásky a pomoci.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/18/adama-developing-enlightenment/

Zpět