4082 Bohatýrka Oči Bala a tajemství Bajkalu valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2023-03-28

Drak na skále Šamanka
Bajkal je nejen jedním z nejkrásnějších míst na Zemi, ale také jedním z nejzáhadnějších. K různým místům na jezeře se váže mnoho legend a tradic. Existuje mnoho skutečných svědectví lidí, kteří na Bajkalu viděli nevysvětlitelné jevy. Jedním z nejzáhadnějších míst na Bajkale je Šamanská skála u Burchanského mysu, která se skládá z bílého mramoru, žuly a křemene. Jeskyně uvnitř skály je spojena se starobylou burjatskou legendou o Guta-Babaj-chánovi, vůdci Tengrů, lidu nebeských bytostí. Podle legendy, když chán Guta-Babaj sestoupil na Zemi, oženil se s nejkrásnější dívkou z lidského kmene a usadil se s ní ve svém paláci, postaveném v jeskyni Šamanské skály. Ze svazku nebeského náčelníka a pozemské ženy vzešel rod Velkých šamanů.

Bogatyr, mys největšího bajkalského ostrova Olchon, byl vždy velkým lákadlem pro služebníky šamanských kultů. Starobylý název mysu, Ogněnnyj, pochází z toho, že první ruští cestovatelé, kteří na ostrov přišli koncem 16. století, spatřili obrovský ohnivý sloup, který před nimi stoupal z bajkalských vod k nebi. Zdálo se, že ohnivá stěna brání cizincům vstoupit do posvátné země ostrova. Podobný jev byl čas od času pozorován i na mysu. V polovině 90. let 20. století se s nevysvětlitelným živlem setkali členové krasnojarské etnografické expedice...

K nejsevernějšímu bodu ostrova Olchon, mysu Choboj, se váže legenda o drakovi, který při přeletu nad posvátným jezerem upustil tesák. Když dopadl na Choboj, tesák mytologického zvířete se zaryl hluboko do země a zanechal výraznou stopu v obrysech ostrova. Někteří badatelé se domnívají, že tato legenda souvisí se vzpomínkou na pád nějakého vesmírného tělesa (snad malého meteoritu) před mnoha tisíci lety.

Další záhadné místo se nachází 30 kilometrů jihovýchodně od ostrova Olchon, v nejhlubší části Bajkalu, zvané ʺĎáblův trychtýřʺ. Tato část jezera o rozloze dvou kilometrů čtverečních, která je v běžných dobách nenápadná, je proslulá tím, že zde občas, ne častěji než jednou či dvakrát do roka, začnou ʺřáditʺ vody jezera. Když je hezké počasí a klid, začne neuvěřitelná vodní revoluce a brzy se v jejím epicentru objeví velký trychtýř, který nasává vše kolem. ...Co je toto místo, Posvátný Bajkal, jaká je jeho historie, proč si stále uchovává mnohá tajemství? ...Kdo je tato bogatyrka Oči Bala? Co má společného s altajskou princeznou Kadyn, která byla vykopána na náhorní plošině Ukok? Proč je epos Oči Bala tak pohádkový, nadpřirozený a plný kouzel? Je to všechno výmysl? Nebo snad byly doby, kdy skutečně existovala možnost vstát z mrtvých? Nebo je zde popisován jiný svět?

Odpovědi na tyto otázky přišly prostřednictvím vědomého snu a mohou se zdát jako další pohádka nebo sci-fi, takže informacím lze věřit nebo ne, nechť se každý rozhodne sám. Možná v něm ale někdo objeví část zapomenutou v tisícileté historii Země, nejen tu, kterou známe, ale i tajemné paralelní světy, o kterých se lidstvo může jen dohadovat...

...Azurová modř oblohy se odráží v zrcadle vodní hladiny... Jen nepatrná vlnka zastiňuje klid těchto vod... Na dně pod průhlednými vrstvami se rýsují nazelenalé balvany. Borovice na příkrém svahu a v dálce sněhobílý útes jako pohádková loď... Prostor protnula duha, která se zakřivila nad útesem, a útes se ukázal jako pohádkový hrad neobvyklé architektury. Věže s úhly střech ohnutými vzhůru připomínaly čínské pagody... Ažurový most spojoval hrad s pobřežím a nad ním letěl drak... Objevila se průsvitná postava domorodé ženy oděná do starobylého asijského oděvu. Vysoká čelenka jako u Skytů na Altaji a šamanská tamburína... Dříve jí říkali Umai,.

Přišel čas vyprávět o prastarém jezeře Bajkal... V dávných dobách dračích válek, kdy síly temnoty spálily velké slunce Rádž a rozdělily mnoho jeho planet, bylo velkým mořem... Strašlivá katastrofa však tehdy neminula ani tuto planetu a z nebe na ni dopadlo mnoho kamenů, úlomků planet rozdrcených kameny antisvěta, a kamenů antisvěta samotného. V jádru Země se až do vašich dnů nacházejí takové úlomky, které přišly s obludnými asteroidy antisvěta průlomem v prostoru. Nyní je to ʺvnitřní slunceʺ podzemní Agarthy - invazní základní země Anunnaků, kteří také přišli se svým systémem Nibiru ze stejné trhliny v prostoru, ale o něco později. ... Tehdy začalo vřít velké moře a na Zemi se v té době nacházelo mnoho jedovatých látek ... Celá atmosféra se stala jedovatou, a voda v mořích se stala slanou. Země tu pukla a zdejší moře začalo pronikat do podzemních dutin, které vybudovali mimozemšťané z Faetonu jako stavbu nezbytnou pro systém portálů mezi Zemí a jinými planetami. Důležitou součástí tohoto systému byla pyramida Kailaš a hora Meru a další uměle vytvořené hory, z nichž v dnešní době nezbylo téměř nic.

Tyto hory a komplexy zakřivených zrcadel v jejich blízkosti byly propojeny do podzemních soustav, které dostaly speciální tvary a struktury, jako je tomu nyní u elektronických desek na Zemi. Důležitou součástí tohoto zařízení, v něž se planeta proměnila, byl také Velký labyrint, v němž v dobách Atlantidy a později lidé uchovávali mutanty - chyby svých experimentů.

Celá planeta byla jako zařízení zasazena do systému dalších podobných planet v různých částech a soustavách Slunce a v jiných soustavách a souhvězdích... Takhle věci fungují. Existují portály, jimiž lze procházet mezi světy různých planet v jedné, takzvané dimenzi a mezi paralelními světy, které jsou na jiné vlně existence, ale ve stejné dimenzi... Ve vašich dnech až doposud neexistují ani pojmy, které by to popsaly, a způsob, jakým byly věci uspořádány. Ale právě tak starověké civilizace propojovaly světy a stavěly mezi nimi nejkratší cesty. Byli to Asurové (předkové Hyperborejců s bílou kůží), Tellurové (předkové Dravidů s modrou kůží, kteří obývali budoucí Antarktidu a Hindustán) a Lunbové (předkové Lemurů se zelenou kůží) - první tři rasy, které rozvíjely planety sluneční soustavy.

První vyvinutou planetou byl Faethon, jak ho znáte. Později přišly další světlé kosmické rasy, z nichž vzešla rozmanitost ras Země. Žily zde a budovaly země, přinesly svá zvířata, ve směsici vytvořily nové rasy... To je podstata vývoje hustých tělesných světů, protože pro ducha je důležité, aby měl vývoj v různých tělech a různých rasách... Civilizace pohlcovačů, které vtrhly z antisvěta, vždy hledaly takové obydlené světy se systémem portálů - cest mezi různými světy. Jejich cílem je pohltit zdroje světů a pokračovat dál do dalších světů... za dalšími zdroji. Ve své podstatě jsou to pohlcovači, nikoliv tvůrci.

Moře se začalo nasávat do puklin a všechno se dostalo do hlubin podzemí. Ale nezačalo se jen ztrácet, nýbrž prosakovat, filtrovat se od jedů, filtrovat se samotnou Zemí, jejími horninami. Na dlouhou dobu zůstalo jen jedovaté moře za tibetskými horami, kde se usadili poslední černí sirní draci a démoni, ale i to později vyschlo a stalo se nejprve jezerem a pak pouští, které říkáte Takla Makan. V budoucím Bajkalu probíhaly chemické reakce a jedovaté soli se při těch vysokých teplotách začaly neutralizovat a voda se odsolovala. To vše se dělo po staletí a tisíciletí a po miliony let. Ta doba už dávno uplynula...

Velké dračí války skončily a Země byla vyčištěna od černé dračí civilizace, zemi Mu nahradila Lemurie, která v onom požáru zanikla, z Asurů se stali Hyperborejci a Atlanťané připluli na své arše a osídlili Atlantidu. Šiva odtrhl Indii od velké umírající Tellurie a přivedl ji do Asie, a od té doby začala indická deska posouvat záhyby hor, a až do dnešních dnů se pohybuje na sever, vybíhá do Asie a kumuluje se v Himálaji.

Úder Indie pohnutý Šivou měl takovou sílu, že země opět pukla v trhlině, ale až za Himálajem a zde vytvořila srpovitou hlubokou trhlinu, která se opět naplnila vodou z kobek. Tak se zrodilo moře-jezero, kterému říkáte Bajkal... Jeho zlom je nad místem dávných zatopených komunikací portálové soustavy. Hluboké vody stále ještě pod Asií se vzdouvají a vytvářejí možnost, aby se portály na některých místech samovolně otevíraly, zejména poté, co Anunnaki vlezli do zařízení Kailaše na jeho severní straně a zřídili tam podzemní pseudošambalu. Chtěli opět drasticky snížit vibrace planety, aby se na ní cítili pohodlněji, a hledali cesty, jak proniknout do jiných světů, pro novou expanzi za zdroji.

Právě kvůli této jejich akci s posunutím krystalu Kailaš se prostor na planetě rozdělil a ti, kteří se nazývali Guruové a později Bohové, se v tomto prostoru nemohli nacházet. Tak se prostory rozvrstvily a přidaly ke skutečné Šambale. Přesněji řečeno Šambala vyšších dimenzí dostala od přidaných prostorů ještě nižší vrstvu a trojrozměrný svět ztěžkl. Pro Guruy se stalo nemožným projevovat se v něm jinak, než prostřednictvím obyčejného pozemského vtělení, zapomínajíce na sebe. Tehdy došlo k prvnímu protržení portálu, který se nachází v oblasti dnešní pouště Gobi.

...Ještě více byly porušeny prastaré meziplanetární komunikační systémy globálního podzemního okruhu, který vybudovali Asurové a Lunbo v době zavedení ʺzlatého vejceʺ z Edenu neboli obrovské laboratoře s kapslemi Anunnaki, kterou implantovali na planetu řezem v pozdějším Rudém moři. To bylo zhruba před šesti a půl tisíciletími. Čas na Zemi je nyní posunutý a nelze to přesně určit. Mnoho časů bylo posunuto, právě v této době a obecně vymazáno z informačních polí. Právě tyto posuny vrhly dávné civilizace do variant budoucnosti, které se projevily, a ty, které se neprojevily... Ti, kteří se dostali do neprojeveného světa, zemřeli a začali se inkarnovat do projeveného světa, a ti, kteří se projevili, se stali jedinečnými ve svém novém věku, jako například indiánské civilizace. Jsou to soukmenovci starověkého Babylonu a Egypta, ale ve stejné podobě se objevili až v pozdním středověku, podle vašeho počítání... Až do té doby v jejich tělech žily mé tři dcery, s nimiž jsem přišla z Losího trůnu, ze vzdálené hvězdné soustavy. Opustila jsem je a sama odešla do jiných inkarnací.
Všechno si pamatuješ... a všechno víš...ʺ.

Přede mnou se objevilo známé místo. Alatoo... (Altaj)
...Prastaré chrámové kameny a modrý nejjasnější křišťál. Jsem znovu v těle a na všechno si vzpomínám. Jmenuji se Ochi Bala (nejmladší nebo poslední z dětí)... Dvě starší sestry jsou po mém boku. Na hlavě mají vysoký surikchlyš neboli sluneční meč, ozdobený zlatými figurkami jelenů a koní, stejně jako já. Někdy se této čelence tady říká nurikhlyš neboli světelný meč. ...Nebe ozářily podivné záblesky světla, země a kameny starobylého chrámu se zachvěly. Temná síla se brání a my zřejmě musíme použít poslední způsob, jak brány uzavřít...

Dnes proběhne poslední rituál: buď uzavřeme otvor do temného světa, nebo v těchto tělech zahyneme, jak říkají lidé. Ve skutečnosti žádná smrt není, jen odhození těl a to je vše... Znovu probudíme prastarý krystal pod základnou chrámu. Hymnus a kouzla musí navždy uzavřít vstup do těchto světů. A my tu zůstaneme, neschopni vrátit se domů v těch tělech. Naše rozhodnutí však nelze zvrátit. Kolem nás se za zvuků tamburíny a tajných zvuků kouzel vznášela mlha. Krystal se rozzářil fialově a pak oslnivě bíle. Zahřmělo a země i kameny se zachvěly. A pak všechno zalilo světlo... Když se vidiny světa znovu objevily, kameny chrámu se roztříštily na mnoho malých kamínků, skála vzadu u cesty domů (druhá vedla do světa démonů), se stala hladkou a tmavou. Brána se zavřela... Už nebylo cesty zpět. Zůstali jsme tu a síly nás opustily. S domovem už není žádné spojení a náš krystal se zaryl hluboko do země a uzavřel díru do temného světa a také do našeho světa. Temnota zde na Zemi, v prostoru trojrozměrného světa, je vždy blízko světla. Takový je prostor.

... Hrom však duněl dál a zpod země se objevovaly záblesky plamenů. Démoni se znovu pokoušeli osvobodit. Udeye, moje sestra, nejstarší z nás, řekla, že je zastaví jen naše tělesná znamení (tetování). Shromáždili jsme tedy společenství lidí a řekli jim vše, jak to je. A že tu necháváme svá těla a kde je mají pohřbít, abychom navždy zapečetily vstup do temného světa, aby na této Zemi pokud možno už nedošlo k žádným pohromám. Dlouho, předlouho jsme tu byli, uplynulo mnoho času... je to nutné a my musíme opustit tento svět... někde tam venku je ještě místo, které potřebuje, opravdu potřebuje být právě teď... I tam se právě teď prodrali démoni... a jejich těla se tam zhmotnila...

Jsem tam povolána a mé sestry také, ale na jiná místa...
.. Jsme v jeskyni, abychom tu nechali těla... Ohnivý paprsek pronikl vědomím za monotónních zvuků zaklínadel a bolestí mi strhl vše v hrudi... Je čas, můžu zase letět, nechat tohle všechno za sebou, a lidé udělají, co mají, navždy pokryjí místo našimi těly...
...Domov není jen tam, ve vzdálených hvězdách... Je všude a je jedno, kde je... Vůbec tam není...
... Před námi je duhový proud, víří a rozšiřuje se a v okamžiku je jeho hustota jiná..... Tam venku je jiný svět, je také hustý, ale s jinými vlastnostmi a jsou tam jiné země a města, které nejsou vidět ze světa, kde jsme opustili naše těla. (paralelní svět). Kdysi jsem tu byla a také jsem tehdy opustila své tělo... Ale tady je ještě možné si ho nasadit, aby se dokončila práce. Síly temnoty se zde ještě neprodraly tak, jako se to stalo v pozemském světě, a neznečistily prostor tak, že by bylo nemožné vrátit se do těla samádhi... Stále je možné se do těla vrátit... Pospěšte si, jsou tu i první démoni...

Terén je tu stejný, ale města jsou jiná. Nejstarší chrám na jezeře Bahran, kterému se v tom světě (pozemském) říká Bai Gaal, Bai Kul, nebo Král jezera... V tomto světě sice znají slovo Bahran, ale vyslovují ho jinak, jako Burkhan, a nenazývá se tak celé jezero. Ale časy se tu mění. Název jezera, kterému se v jiném světě říká Bai Gaal, se odráží i zde. To, co je zde, má vliv na onen svět.

Tento svět v onom světě (pozemském) nazývají rytíři Plakshadvipa, je paralelní s pozemským světem, nebo jak ho nazývají rytíři - Jambudvipa. Dvipy jsou paralelní světy s mírným rozdílem hustoty, mající trojrozměrný život ve třech rovinách (trojrozměrnost). Proplouvají všemi hranicemi, nejen touto planetou nebo soustavou Súrja-Slunce. Každá galaxie již má svůj vlastní počet druhů v každé dimenzi. To věděli v Indii. Právě v tomto bodě se nyní musíme nacházet. Brány, které jsme zavřeli tam i tady, se otevřely... Do tohoto světa se podařilo proniknout démonu Kan-Taadi-Biyovi se svým synem Ak-Dyalou, kterého vyslal černý pán nižších světů naší soustavy Suri-Kyun (Surya neboli Slunce) - Erlik neboli Er-Kaan. Je jedním ze synů duchů Černého slunce, Kara-Kjuna (Karačun neboli Pán much).

Spolu s ním vtrhly na hranice tohoto světa celé hordy démonů, ale zatím se jim nepodařilo dostat daleko, i když se zhmotnili do těl... Musím vstoupit do svého těla, které zůstalo v jeskyni Olchon, neboť na to čekají bojovníci této země... Vidím modrý srpek úzkého jezera pod sebou a ostrov na něm i samotnou skálu... Burhan, jak se mu říká v tomto (pozemském) světě. Sněhobílý a září jako křišťál. Otvor se temní. Chlad hluboké jeskyně... Šamani už čekají a čtou na svitcích staré texty..... V dálce je tma bojovníků, na druhém břehu čekají na zprávy od šamanů. Měsíc na obloze se třpytí, ačkoli slunce ještě nezapadlo. Tak to musí být...

Hluboko v temnotě úzké jeskyně, v dálce, vidím tělo, zabalené do zlaté látky a pokryté četnými obrazci duchů-pomocníků. Sedí s nohama ohnutýma v kolenou a se zavřenýma očima. Vedle něj leží brnění, které se třpytí v záři vzdálených světel. Ale proud mě mocnou silou táhne dál. V okamžiku jsem vmáčknut do těla. Je to těsné, tlačí to, je to těžké... Ale teď je to snazší... Mé tělo trochu změklo. Je tma a těžko se mi zvedají těžká víčka, ale podařilo se. Šaman s tamburínou zpívá starou píseň v medvědím jazyce. Hlasy ostatních šamanů se odrážejí od jeho hlasu jako zvuky trubek. Klenby jeskyně se chvějí, a prastarý drak je stále zde, i on přišel, neboť jeho hnízdo je již rozbito...

... Světlo je stále blíž, temná jeskyně a lidé tančí... ještě není čas. Zanedlouho všechny vesnice zpustoší temní nepřátelé! Ale tady jako by duhový vír zase všechno přikryl a jako by čas uplynul. Na kamenném loži vidím svůj meč v ruce. Nevidím známé tváře, ale mám pocit, že tu všechny znám, jen mají na sobě jiná těla... Je to už dlouho, co jsem tu opustila své tělo... Kůň je pode mnou také v jiném těle, jiný vzduch, než na světě (pozemském), dá se tu cválat a kráčet bez námahy velkými skoky, nebo se duchem vznést do nebe...

... Už jsme daleko. Za námi je Nebeské moře, jak se zde hadovité jezero nazývá. Před námi je hradba hor. Kahn-Tadhyay není daleko... vesnice jsou zničené a vypálené, nářek a sténání země se přehnalo i zde. Není tu nikdo... Všichni jsou pryč... Krvavé svítání každý den... Však brzy doženeme drancovače těchto údolí. ... Průsmyk je teď ještě strmější, dole se bojuje, ale síly nejsou vyrovnané. Všichni muži a ženy jsou mrtví, jen poslední ještě bojují.
Řítíme se z hory dolů do bitvy, jako ohnivý vichr. Černý jezdec Akh-Diala, syn démona, také získal tělo mezi prostory při velké poruše. Můj meč mě však nezklame. Všechno se mihotá, jako ve snu, pomalu, jako zamrzlé... Čepel projela brněním, ozval se děsivý výkřik a Ak-Diala je poražen. Ale kde je Kan-Taadii? ...Údolí už zahalil soumrak, mezi skalami a rozbitými budovami se nedají spočítat těla. První bitva byla úspěšná, téměř všichni bojovníci jsou v bezpečí, démoni padli v tělech, která pro ně byla vytvořena na okraji světů...

... Ak-diala včera rozsekali, a už zase letí na koni s černým mečem..... Síly Karachunovy magie, síly Er-Kaanovy magie ho opět pozvedly! Vše zase plavalo jako ve strnulém okamžiku, zase se podařilo držet můj meč a nejednou i jeho meč. Na jeho hrudi vidím třpytící se kámen. Teď už je jasné, proč nemohu Ak-dialu chytit. Ale hrot mého meče ještě dokázal dosáhnout a do ruky mi uhodil blesk. Podařilo se mi však meč udržet, a sundat Ak-dialovi hlavu z ramen...tělo je zničené... Kámen je prasklý, blesk pálí a potřísňuje mi ruce krví... Ak-dyala se už neprobudí... I v tomto světě je hranice... Kang-Tadya se náhle vyděsil a zmizel v kobkách kaňonu... Ne všichni bojovníci se mohou vydat do temné říše Er-Kaan, tamní prostor je jiný. Je pružný a křivolaký... Ale člověk tam jít musí, i když je téměř nemožné tam proniknout... voda z pramene vysoko v horách, na okraji ledovců, může pomoci. Jsem jediný, kdo tam může jít... pramen je blízko, nikdy nezamrzá... Chuť vody propaluje, a pohár se proměnil v křídla.
Můžu letět přes rokli, ale čím blíž, tím je temnější. Žádné slunce. V černých horách jsou vidět jen rudé záblesky. Prostor ztuhl a stísnil se. Je těžké letět. Bolest mi spoutala tělo, ale blízko je otvor mezi skalami, který jsem viděl při poslechu šamanských písní...

Když jsem proletěl otvorem, spatřil jsem obrovskou síň a netvora, který se ke mně řítil s šípem. Podivný býk či démon s rohy z tmavomodrých plamenů, ale v ptačím těle na mě nedosáhne. Ostré drápy mi přišly vhod a zasáhl jsem netvora do oka. Další škubnutí a těžký úder křídel a oslepený obr sletěl ze skály. Tam, odkud odešel, se objevila prastará truhla. Musí tam být černo-modrý krystal, z něhož byl amulet na Ak-Djalově hrudi. Obsahuje moc Er-Kaana a démon Kahn-Taadya ho použil, aby získal tělo. Mohu ho však použít i k obnovení svého těla. Bude to těžké, ale je to možné. Jiný způsob neexistuje.

Z ničeho nic se objevil drak, který mě v těle přivítal v jeskyni šamanů. V jeho spárech můj meč! Síly vesmíru vědí a mohou všechno a pomáhají dobru! Ohněm ze své tlamy propálil závoj, který ponuře visel v otvoru ve zdi. Hned za ním byla truhla. Drak přetrhl těžký řetěz a ten se zřítil na prkna pod ním a rozpadl se na kusy. Černý a modrý krystal se zableskl a začal vybuchovat. Jasné světlo a oheň se rozléhaly všude kolem v děsivé bolesti. Najednou vše utichlo. Chvíle uplynula jako věčnost, a najednou jsem se opět probudila ve svém těle... V modrých plamenech před sebou jsem viděla svět na Zemi, kde jsme se sestrami zavřeli portál. Na druhé straně byla černá díra ve světě démonických sil.

Odporný démon Kahn-Taadji-Bii se snažil magicky zničit draka, který přišel na pomoc, ale pomohl můj meč. Dračí ohnivý dech zapálil démonovo tělo, které nedokázal nijak zpopelnit. Znovu se mihla vize te šamanovy jeskyně... Přede mnou ležel úlomek černého a modrého kamene. Dotkla jsem se ho mečem a znovu pocítila bolest a šok. Ve vedlejší stěně se však mihl nový portál - další temný svět se otevřel. Zamotaná do sítě tam živořila dračí žena, kterou tak dlouho hledal... Když ji spatřil, vrhl se k ní a ona svou síť roztrhla. Leť do svého světa. Brána se zavřela, jinak by se stalo neštěstí...
Kámen tam ležel a jiskřil. Démon se ho také bojí. Nedotýkej se ho, shoříš tu se mnou, křičí, ale jinak to nejde. Meč se švihem vrhl na kámen. Strašlivý oheň v moři bolesti, jako jiskra, oslnil a všechno zase zaniklo v hustém tichu...

... Odněkud se znovu roztočil duhový vír, a v něm se objevila Umaiina tvář. Tak si vše pamatovala.

ʺVšechny světy jsou propojené a ve světě je všechno propojené,ʺ pokračovala ve svém vyprávění. ʺOči Bala zcela uzavřela portál ze strany paralelního světa, o němž věděli mudrci v Indii a nazývali ho ´Plakshadwipa´. Démon Kan-Taadhyi-Biy byl zničen energií rozbitého krystalu. Byl to krystal, který otevíral portály mezi světy světla a temnoty. Kdysi se jej podařilo zrekonstruovat z ohnivého krystalu, který na Zemi přivezli Asurijci. Udělali to Anunaki ve svých laboratořích na úpatí velkého Kailaše. Tam svou technikou odštípli kus kamene Čintamani a ozářili jej modročernou energií rir, kterou generuje jejich dvojitá černá díra Nibiru. Tak vytvořili modrý kámen hackerských portálů mezi světy, které se jim podařilo spolu s démonem Kahn-Taadiyi-Biy zcela zničit.

Er-Kaan, démon z antisvěta, který nedokázal vystoupit ani do démonických světů tohoto světa, ho daroval Kahn-Taadi-Biyuovi v naději, že se mu podaří v jednom ze světů něco přenastavit tak, aby mohl Er-Kaan také proniknout a zvětšit prostor antisvěta. Chtěli tak ovlivnit prastará zařízení, vybudovaná asury a lunby v oblasti dnešního pohoří Altaj a jezera Bajkal. Předtím se jim podařilo částečně prorazit portál v poušti Gobi stejným modrým kamenem. Dodnes je tam velmi nestabilní bod mezi světy... Pak chtěli prorazit bránu do skutečné Šambaly, protože věděli, že blízkost tohoto světa se nachází kromě Tibetu a Himálaje také na Altaji a u jezera Bajkal. Právě v těchto místech si vetřelci světů zřídili své základny v podzemních dutinách a snažili se využít prastaré komunikace asurů a lunbos.

Od vybudování těchto komunikací uplynuly miliony let. Velká část z nich byla zničena a dávno přestala fungovat. Právě důsledky zchátralých systémů vybudovaných asury vedou k mnoha záhadným jevům na Bajkalu ve vaší době, které je stále spojeno s rozsáhlým podzemním mořem, které se pod zemí objevilo ještě v dobách dračích válek.

Na planetě je stále ponořeno obrovské množství starobylých komunikací, které zde vytvářejí systém portálů do různých světů. Konfigurace těchto vytesaných tunelů a dutin připomíná vaše počítačové desky. Na samotném jezeře může docházet k jevům nevysvětlitelným pozemskou vědou. Anunnaki se pokoušeli v těchto polozatopených tunelech zřídit svou základnu. Chtějí se také pokusit nějakým způsobem otevřít prastaré portály pro své potřeby. Jejich činnost je také vnímána jako fenomén, a dokonce zůstala v legendách, jako výprava Anunnaků na samý mys Burhan, do dračí jeskyně. Draci tam kdysi žili i v tomto světě, nejen v tom paralelním. Právě tuto výpravu si místní obyvatelé spletli s nebeskými bytostmi Guta-Babai Chána. Ale i tato legenda je zkreslená, protože mnozí šamani viděli i ten paralelní svět a vyprávěli o něm, jako by v něm kdysi dávno žili. Opět se vše zamotalo a popletlo.

...Šamani při svých praktikách viděli mnoho věcí, ale jen ti, kteří měli čistého ducha a komunikovali se světelnými světy. Příběh Oči Bala se stal známým v pozemském světě, v němž žije vaše civilizace. Ve vašem světě však mnohé z tohoto příběhu působí pohádkově a fantasticky kvůli trochu jinému prostoru, v němž je mnohé možno. A tak se tento příběh stal jen krásnou pohádkou, kterou mnozí vypravěči mnohokrát přepisovali a také různě zkreslovali podle svých osobních představ.

Temní šamani však vnímali proudy od Anunnaků a démonických sil a začali zakazovat ženám být v jeskyni hory Šamanka nebo Burchan na Bajkalu, údajně aby neznesvěcovaly toto svaté místo... Vetřelci Anunaki nazývaly ženy nečistými ďábly zla, aby spoutaly velkou energii Šakti, která se v nich projevuje silněji než v mužích, když mají ducha v tělech. Démoni a Anunaki se energie Šakti velmi bojí, zvláště na takových posvátných místech, odkud může ovlivnit jejich démonické světy. A když si vzpomenou na Oči Bala, které je na toto místo dostaly, zakazují tam ženám být... Ženy byly naopak vedeny k tomu, aby věřily, že po pobytu na tomto místě nemohou rodit...

Temní šamani přisoudili toto místo jistému Mistru Bajkalovi, aniž by si uvědomili, že to byl temný duch, který k nim v jeho podobě přišel, aby toto místo učinil bezpečným pro nižší světy, a vytvořil mezi lidmi určité tradice a pověry. Ve vašich dnech téměř neexistují čistí duchem jak ženy, tak muži, kteří nezakusili smilstvo... Právě takového druhu energie se démoni na takových místech bojí. Energie šakti, zkažené smilstvem, se nebojí, protože ta je již proti zlu bezmocná, ale naopak jen posiluje antisvět a démonické světy ...

... Samotný příběh Oči Bala se také proměnil v pohádku. Za vašich časů byl ještě více zkreslen, když byla Ochi Bala zaměněna za svou starší sestru Udej, jejíž tělo vykopali archeologové... Tak se na Zemi množí překrucování a přepisují se dějiny a posléze se píší nové pod záminkou, že vše, co se stalo, byl v první řadě podvod... V éteru Bytí informace zůstávají a jsou uloženy navěky, ale ne každý je odtamtud může slyšet a hlavně věřit, že jsou pravdivé, a ne to, co bylo tisíckrát předáno a přepsáno...ʺ

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2023/03/blog-post_28.html

Zpět