713 Světlé síly přebírají kontrolu Aurora Ray

[ Ezoterika ] 2021-01-14

Galaktická federace
Toto je začátek založení mezigalaktické konfederace. Starý systém se rozpadá před očima. Přecházíme do zvýšeného stavu probuzení mas. Nevěžící a řízená mysl populace Země nyní přechází do první fáze probuzení. Mnozí nyní zažijí temnou noc duše. To je nutné ke zpracování a zbavení vrstev programování a falešných přesvědčení. Americké volby byly využity k tomu, aby se z nich stal největší státní převrat v historii vesmíru. Celý svět sleduje, jak se demontuje starý systém. Korupce se vynořuje zrychlenou rychlostí. Toto je poslední bitva. Aktuální události byly pečlivě předem naplánovány jako spolupráce světelných sil a pozemské aliance. Pouze pád tohoto kalibru je dostatečně silný, aby zatřásl a probudil spáče. Události 2020 přinutily mnohé přehodnotit systémy víry.

Politická situace v USA je vyvrcholením událostí, které přinesou vítězství světla nad temnotou. To znamená konečnou smrt zkorumpovaného systému, který nectí Zemi a život. Přesun do Zlatého věku se zrychlil.

Nezapojujte se do politických diskuzí s těmi, kteří stále lpí na svém programování. Dokonce i MSM bude brzy nucen podávat zprávy nestranně. Síly světla nyní začnou upravovat story. Je od vás žádáno, abyste udrželi svoji frekvenci a své vize svobody, míru a lásky k lidské rase. Odhalení pravdy je blízko. Mnozí budou zdrcení a cítit se ztraceni a uvězněni. Programování je náročné a lidé na Zemi se ztotožňují se svou vírou, která začíná být drcena. Budou zmatení. To je místo, kde potřebujeme, abyste drželi světlo. Vybrali jste si tento úkol. Proto jste probuzeni a osvíceni, abyste mohli být průkopníky, nositeli a válečníky světla a galaktickými pozorovateli, které nyní vaši pozemští spolubydlící potřebují více, než kdy jindy.

Mnozí vás budou žádat o morální podporu a soucit. Vidíme a oceňujeme veškerou tvrdou práci, kterou jste odvedli, abyste pomohli zvýšit vibrace Země. Kolektivní vědomí je nyní připraveno přijmout vyšší světelné kódy. Pokračujeme v přenosu světla, aby tento proces přechodu byl co nejplynulejší, jak umožňuje individuální vědomí.

Zapomeňte na všechny útrapy, které jste museli snášet a zažijte harmonii a lásku. Hojnost vašeho světa vám bude vrácena a položena k nohám. Začalo to... máme vše pod kontrolou.

Zdroj: https://sananda.website/the-galactic-federation-of-light-via-aurora-ray-january-14th-2021/

Zpět