416 Vývoj není o porážce Cabal Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2020-07-19

Hodně pokroku, kterého dosáhnete, je díky naději a víře v pravdu, že se lidstvo vyvíjí, aby se stalo pětidimenzionálním já. Někteří z vás jsou napojeni na kolektivní vědomí lidstva a cítí postup vpřed. Jiní hledají důkaz evoluce vědomí mimo sebe a cítí se zklamáni, protože to, co nefunguje dobře, je zesíleno. Někteří lidé upínají všechny své naděje na věci, které se údajně dějí v zákulisí, spojenectví, která údajně poráží kabalistické skupiny. Někteří hlásí tyto příběhy hlásí bez jakýchkoli důkazů nebo faktů.

Doporučujeme vám, abyste se stali jednou z lidských bytostí, které důvěřují své intuici, smyslům, především svým znalostem. A jak se naladíte na to, co cítíte v souvislosti s vývojem lidského kolektivního vědomí, nebudete oklamáni. Všichni berete aktuální situaci ve svém světě jako příležitost spoluvytvářet lepší čtyřrozměrnou Zemi a spoluvytvářet lepší zážitek přechodu na pětidimenzionální Zemi. Vy sami jste příkladem ostatního lidstva a činíte tak tím, že si uděláte čas, abyste se naladili na lidské kolektivní vědomí. Všichni jste dost vzhůru, abyste poznali, že cesta do páté dimenze zahrnuje odpuštění, soucit a bezpodmínečnou lásku, nikoli porážku nepřátel, ne odsouzení nebo soud. A víme, že toho na vás bylo dost, že jste se probudili, abyste přenesli lidstvo do páté dimenze s lehkostí, s milostí, s radostí a s mnohem větším propojením s bytostmi v jiných říších. Váš vývoj není o porážce Cabal.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=YuPTO5YVmNc

Zpět