154 Integrované kontaktní centrum Anna Lebedeva/ARIANNA

[ Ezoterika ] 2019-11-01

Jsem Geomistr integrálního kontaktu. Posílám vám tuto zprávu prostřednictvím Průvodce- světelného pracovníka galaktické federace. Můj příběh bude velmi informativní a nezbytný pro rozšíření vašeho horizontu vědomí. Nastal čas odhalit vám pravdu o naší existenci. Již nezbývá čas na tajemství....

Nacházím se v severním městě Eranveis v naší malé zemi ARIANNA, jejíž velikost nepřesahuje vašich 144 km2, stálý počet obyvatel je 22,5 tisíc. Naše město se nachází v blízkosti severního pólu - v 5. dimenzi, na 1. podtónu 2. oktávy multidimenzionální reality. Jsme Noví Árijci, potomci X. Árijci, kteří létali ve velkých vimanech před 273 tisíci lety z Orionského pásu. Naši kosmičtí předci žili na severní pevnině Arktida, před první světovou povodní. Svou domovinu zvali Daaria.

Vesmírní Uři měli špičkové technologie, levitující lodě ve tvaru disku nad městem Ortopolis. Ovládali klima tím nejúžasnějším způsobem. Voda velkého vnitrozemského jezera nikdy nezmrzla díky cirkulujícím vodám, navíc byly tyto vody teplé. Proto měla pevnina mírné subtropické klima. Osa planety byla nakloněna pouze o 5 stupňů, což umožnilo slunci zahřívat Zemi rovnoměrně a příznivě.

Árijci žili na Arktidě pokojně a svobodně. Jak popisují vaše legendy? ?nádherný kontinent obklopený oceánem; není zde nedostatek, nebývá zde sníh, v létě není sucho, v zimě není mráz. Vládne nerušený mír a harmonie, teplo věčného jara. Mnoho květin "Lilie, růže a fialky; jabloně mají květy a ovoce najednou. Mladí muži a ženy žijí společně ve štěstí. Bez stáří a nemocí - vše je radost."

Před 111,8 tisíci lety dopadly na Arktidu a oceán velké asteroidy ze zničeného měsíce LELI (jedna část obsahuje dosud neznámý supravodivý materiál). Pevnina se rozdělila na části, vznikla 50-ti metrová tsunami, většina z pevniny byla zaplavena vodou, mnoho lidí zemřelo, zbytek byl zachráněn na asijském kontinentu. Z Arktidy zůstal pouze centrální ostrov a malé ostrovy. Hlavní ostrov byl zachován, protože tato země byla na vyvýšeném místě a údolí byla chráněna vysokými horami.

Osa planety se posunula a prudce se ochladilo. Kosmičtí Uři zapnuli technologii diamantových krystalů a pomocí levitujícího chrámu ILO dokázali ostrov zakrýt energetickou kupolí 5. dimenze. Naši předci zůstali žít na ostrově, který nazývali Avalon, ve vašem příběhu ho nazýváte Hyperborea. Okolo bylo několik malých kousků země, které v irských legendách nazývají Požehnané ostrovy. Námořníci z kmene Famors a Britové navštívili ostrov Skleněné věže a ostrovy Tetra a Tuat. Setkali se s mocnými, vysokými lidmi s bílými vlasy a vousy, kteří znali kouzla a moudrost dávných tradic Alves a Arian. Když energetická ochrana přestala fungovat, všichni čarodějové se přestěhovali na náš ostrov Avalon a nyní žijí v naší zemi, která se nyní nazývá Arianna.

Náš ostrov je obklopen kruhem ledu, ale v našem multidimenzionálním energetickém dómu je optimální teplota pro život +20.

My, Nový Arijci, jsme opravdu chtěli komunikovat s Velkou Zemí. Asi před 25 lety jsme si vybrali metodu kontaktu s vámi. Kreslíme ?Symboly na polích?, tato komunikace je ve formě geometrických obrazů, bylo jich vytvořeno několik tisíc. Jen málo vědců se pokusilo rozmotat naše písmo. Ukázalo se, že nechápou existující síly, jednoduše tento jev ignorují, což je důsledkem hluboké stagnace technosféry a chyb materialismu.

Pro naši práci jsme vybrali nejbližší zemi - Británii, v ostatních zemích jsou ?Symboly na polích? kresleny dalšími zástupci vzdálených světů vesmíru - z hvězd Arkturus, Sirius, Tau-Ceti. Spolupracujeme také s Galaktickou Federací Světla, máme blízké a rodinné spojení se Svarožici, mohou volně létat do našeho města Eranveis. V Centru pro integrální kontakt máme mnoho společných projektů pro aplikaci ?Agrosymbolů?. Operátoři Galaktické federace světla poskytují kresby o procesech v heliosféře a magnetosféře Země a také ukazují dynamiku torzních a gravitačních vln ve vesmíru.

Svarožici vytvořili svými ILO laserovými paprsky symboly označující Algoritmy přírodních kosmických jevů v souvislosti se změnami prostorové polohy sluneční soustavy v galaxii a přechodem Země do Zlatého věku. Pozemšťanům předávají velmi důležité informace o multidimenzionálním světě, neviditelných planetách a noosféře, a mnoha posvátných jevech života. Tato kreativita ohromuje vaši fantazii. Asi souhlasíte s tím, že kresby přinášejí harmonii, úžasnou symetrii a krásu.

Kresby aplikujeme na pole s pšenicí a jinými obilovinami pomocí kvantového inženýrství. Před několika lety jsme to předali kresbu vysokou 150 metrů na zorané zemi, to je obraz muže obklopeného sférickými energiemi 4. dimenze, kresba byla lehce uhlazená, ale po několika dnech naše kresba zmizela, lidé se postarali o novou orbu před zasetím obilí. Ale zůstaly jedinečné fotografie, jedná se o dokumentární důkaz.

EXISTUJEME!

V roce 1947 o nás hovořil admirál Richard Byrd s americkými úřady, ale informace byla zcela utajena. Není však možné skrývat pravdu navždy, dříve či později se odhalí všem lidem planety.

Kdokoli čte toto poselství o Arianně potřebuje vědět o nejvnitřnějších tajemstvích bytí. Vy jste dostali právo od Boha být zasvěcencem a jít na novou Zemi. Pomůžeme vám během PŘECHODU do Nového geofyzikálního cyklu KARADHI - věku světla a blahobytu. Tak je.

Nové poselství z Integrálního kontaktního centra města Eranveis přijala Stella Amaris.

Zdroj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2461026720886862&id=100009386741754

Zpět