3813 NEPTUN 2 Cosmic agency

[ UFO ] 2023-01-27

NEPTUN 1 http://channeling.safo.cz/detail.php?id=49
CERES
width=

width=

Gosia: (Swaru): Máte normálně několik domů na různých místech? Například jeden dům v Erře, druhý v Ceresu, další kdekoli?
Swaruu (9): Ne jeden dům, ale sektor vzájemně propojených budov.

Gosia: Swaru (Swaru): Ano, ale můžeš žít na několika místech současně? Mít různé domy, mít svůj domov na několika planetách současně?

Swaruu (9): Jaký je váš domov? Pokud je to volné, tak samozřejmě ano.

Kuiperův pás

Je to vnější pás Sluneční soustavy za oběžnou dráhou Neptunu, který je tvořen nejrůznějšími druhy hornin, špinavých ledových koulí (v některých případech komet, v závislosti na jejich pohyblivosti). A jsou jich miliony. Právě odtud komety oficiálně pochází. (i pro Federaci, i když je to trochu složitější povahy a vysvětlení).

width=

Planeta Haumea. Měsíce: Hi´iaca a Na´maka. Největší vzdálenost od Slunce (afélium) 51,4 AU. Nejmenší vzdálenost od Slunce (perihelium) 34,9 AU (jedna astronomická jednotka je ekvivalentní vzdálenost Země od Slunce. Používá se pouze pro měření vzdáleností uvnitř Sluneční soustavy).
Menší planeta je známa pozemské vědě a je klasifikována jako trpasličí planeta. Z našeho pohledu hvězdných map je považována za planetu, protože se na ní opět nacházejí základny UFOP s rozsáhlou těžbou. Většinou se jedná o zlato.

Planeta Eris. Měsíc: Dysnomia. Afélium: 97,6AU. Perihelium: 37,9AU. Jen o málo menší než Pluto. Spousta tektonické aktivity a plná zvláštního života. Vznikající život, zóna chráněná UFOP. Žádné základny, protože jsou považovány za invazivní pro vývoj života již v pokročilém stadiu. K přistání jsou potřeba velmi přísné protokoly.

Planeta O´ha´lu. Žádný měsíc. Planeta neuznávaná lidskou vědou. Afélium: 190,4AU. Perihelium: 152,7AU. Velká planeta s vysokou hustotou. Velikost přibližně 4krát větší než Země. Poloha na vnějším okraji Kuiperova pásu.

Gosia: Proč uvádíte tyto údaje o aféliu a periheliu? Pochopí to vědci?

Swaruu (9): Ano, pochopí. Eliptická dráha, vnější. Vyspělá civilizace, mezihvězdná, základna kudlanek - hmyzoidní. Politický systém: Pyramidální stupňovitá rada. Základní organizace: Rada nebo Nejvyšší rada O´ha´lu. Tvrdí, že jsou ʺneutrálníʺ, ale je známo, že mají smlouvy s negativními stranami. Vysoká aktivita regresivních Maitre Greys a reptiliánů různých ras včetně regresivních drakoniánů.

Robert: Jsou to ti samí hmyzoidi, kteří jsou na Marsu?

Swaruu (9): Jsou příbuzné, ale nejsou stejné. Ti na Marsu mají úlovou mysl, tihle většinou ne.

Robert: Jsou planetární civilizací, to znamená, že jsou dominantním druhem na té planetě?

Swaruu (9): Ano. Je tam hodně života, podle očekávání je v této vzdálenosti podzemní s geotermálními prameny.

Robert: Jaký je jejich vztah k Zemi? Přilétají sem těžit nerosty nebo něco takového?

Swaruu (9): Jsou součástí mechanismu těžby lidských bytostí a distribuce pro otroky a pro potravu.

Gosia: Proč nemohou být otroci postaveni technologickým způsobem?

Swaruu (9): Není třeba otroky replikovat, technologie stačí.

Gosia: Proč by je tedy chtěli jako otroky?

Swaruu (9): Asi kvůli tradici. Tuhle otázku si kladou všechny vyspělé rasy. Kromě toho, že využívají energie utrpení, neboť jsou podle různých kritérií považováni za ʺarchontyʺ.

Gosia: A v jaké hustotě jsou ty kudlanky? Všechno venku je v 5D. Jak mohou tyto Kudlanky fungovat v 5D a přitom dělat toto? Nebo jsou ve vysokém 4D nebo tak něco? Vím, že celá ta věc s hustotou je zmatená a není tak ʺrozdělenáʺ.

Swaruu (9): Předpokládá se, že tito hmyzoidi to nedělají přímo s lidmi, ale výměnou za jiné věci, jako je obchod a technologie, nechávají svá zařízení využívat jako předsunuté základny pro expedice (piráty) sauroidně-regresivního původu, které jsou těmi, kdo po lidech z různých důvodů nebo za různými účely touží. 5D, na rozdíl od toho, co vám říkají, není láska a mír, nebe a med. Nebo bychom mohli tvrdit, že v těchto případech jsou tyto oblasti podle vědomí 4D místy. Pro mě je to 4D.

Robert: A tato planeta O´ha´lu je pod blokádou Federace?

Swaruu (9): Je pod dohledem. Přísahají, že se tam nic neděje a že jsou neutrální. Lžou. Venku jsou stíhačky Federace, které zachycují regresivní lodě. I když ne ve stejném měřítku jako na Zemi, ano, lze to považovat za blokované místo. Je těžké je usvědčit nebo chytit při činu, jsou proradní a lstiví. Nejsou to tytéž Kudlanky, které kontaktovaly Simona Parkse.

----------

To je 13 planet této sluneční soustavy. Sluneční soustava má nebo obsahuje mnoho trpasličích planet, nejen tyto. Některé jsou uznávané, jiné ne. U O´ha´lu jde o to, že je pod příkrovem nebo schovaná za Kuiperovým pásem, daleko.

Matematicky však někteří vědci zjišťují, že hmotovou interakcí ve Sluneční soustavě chybí něco jiného. Říkají nebo tvrdí, že chybí obrovská planeta (Nibiru nebo Hercubulus) nebo v tomto případě planeta či ne-planeta... hnědý trpaslík, protože mnoho (ne všechna) slunce mají dvojí systém (Taygeta má svou Sa´di´cle´ya nebo Alfa Centauri A má Alfa Centauri B a Proxima Centauri... trojitý systém). Lidská data, která říkají, že Slunce musí být duální, neodpovídají těm od vnějších ras, jako je Federace. Jsou víceméně správné, ale to se dostáváme do toroidní dynamiky.
Žádný takový hnědý trpaslík neexistuje. Slunce je jednoduchá soustava s rozsáhlou nebo velkou Sluneční soustavou. Ve srovnání s Taygetou, která má jen čtyři planety, má trochu harampádí navíc.

Chybějící hmota ve Sluneční soustavě je výsledkem spojení podle rovnovážného bodu všech objektů v Kuiperově pásu a O´ha´lu dohromady, což má za následek velkou hmotu, která je mylně považována za jednu velkou chybějící planetu nebo za ni. Jak již bylo řečeno, touto planetou je O´ha´lu. Nedává ale hmotnost nebo nemá hmotnost potřebnou pro gravitační účinek v lidských výpočtech. Připočítává se k další hmotnosti úlomků Kuiperova pásu i zbývajících desítek planetek nebo trpasličích planet ve Sluneční soustavě.

Robert: Co znamená to jméno O´ha´luʺ a kdo ji pojmenoval? Zní to Taygetsky.

Swaruu (9): Jméno zní taygetansky a já jsem ho tak napsala kvůli taygetskému vlivu, protože nemám jiný způsob, jak ho napsat nebo vyjádřit. Rozumím tomu tak, že to znamená bod stvoření. Z pohledu toho regresivního druhu kudlanky nábožné.

Robert: A nosí tento hmyz nějaký oděv?

Swaruu (9): Ano, jak bylo pozorováno v mnoha případech a podle morfologie, pozorujeme zdobená dlouhá roucha. Máloco jiného.

Robert: Jsou matriarchální nebo patriarchální, i když jde o pyramidální společnost?

Swaruu (9): Matriarchální na základě ústřední královny úlu. Jako dobrý hmyz. Královna je obvykle velká. Ona je ta, která klade vajíčka, ale zčásti má podkrálovny, které jsou jako vládci alternativních lokalit. Stupňovitě. Všechny kladou vajíčka. A všechny poslouchají centrální královnu. Mají samce - trubce. Tři pohlaví. Samce trubce, samice a bezpohlavní dělnice. Stejně jako mnoho jiných druhů hmyzu, protože takoví jsou. Jen hlídají úl, ale nerozmnožují se.

Robert: Všichni žijí pod zemí?

Swaruu (9): Ano, všichni žijí pod zemí (nepochybuji, že mají vnější struktury, jako jsou vchody nebo dokovací systémy pro velké lodě).

Gosia: Mají na Zemi hvězdná semena? Jsem si jistá, že ne.

Swaruu (9): Takové informace nemám.

Robert: A tunely jsou z hlíny nebo s umělými panely... nevím, jestli to vysvětluji správně... pokud jsou mezihvězdní, budou velmi technologičtí.

Swaruu (9): Ano, jsou technologičtí. Spolupracují s hmyzoidními, hmyzoidně-antickými a sauroidními rasami (plus regresivními Šedými).

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/neptune-ceres-and-other-planets-solar-system-swaruu-of-erra

Zpět