4386 Archanděl Michael: Blíží se nový úsvit KejRaj

[ Ezoterika ] 2023-06-01

Přicházím, abych byl s vámi v této době, v těchto chvílích radosti. Právě na to se musíte ve svém životě nadále soustředit. V okamžicích radosti, které jsou všude kolem vás a ve vás. Nezaměřujte se na to, co není krása. Soustřeďte se na to, co krásou je. Zaměřte se na to, co je skutečné, ne na to, co je neskutečné. Zaměřte se mimo iluzi vždy, když na ni myslíte. Vězte, že iluze je jen iluzí. Vyjádření třetího rozměru je jen iluze. Vy jste skutečností. Vy, každý z vás, jste to, co je skutečné. To, co jste vytvořili ve vyjádření třetí dimenze, již není skutečné, pokud věříte, že to skutečné není. Takže jděte dál do úsvitu nového dne. Nový úsvit se skutečně blíží. Blíží se nový úsvit vyjádření páté dimenze a dalších dimenzí.

Mnozí z vás to začínají pociťovat, a někdy dokonce i vidět ve vyjádřeních za hranicí toho, čemu říkáte fyzické. Vidíte do metafyzické sféry. Stále více a více vás toho bude schopno a někteří toho jsou schopni již nyní. Ve chvílích, kdy to nečekáte a koutkem oka zahlédnete prchavý obraz, se ptáte: Bylo to skutečné? Je to skutečné. Je to skutečnější než samotná iluze, v níž žijete. Žijte tedy v celé této iluzi. Pohybujte se mimo iluzi. Věřte v sebe a důvěřujte si.
Důvěřujte světlu, které se pohybuje skrze vás a skrze vaše bratry a sestry a všechna zvířata a rostliny a stromy a květiny a samotnou Zemi. Vnímejte tyto energie během dne stále více, protože jsou skutečné. Přinášejí pravdu, odhalení této pravdy.

Držíte můj Meč pravdy. Drželi jste můj Meč pravdy. Stačí jen, abyste věřili, že jej máte v rukou. Kdykoli budete chtít, kdykoli budete potřebovat, je tam. Právě proto jste dospěli k pravdě, protože držíte můj Meč pravdy. Ne každý na této planetě drží můj meč. Ale každý na této planetě může požádat, aby tento meč držel on. Stejně jako jste o něj požádali před touto inkarnací. To je to, co vám otevřelo cestu k pravdě, držení mého meče. Nyní můžete mávat mým mečem nejen kolem sebe, ale i kolem ostatních, abyste jim také pomohli začít vidět pravdu, stejně jako jste jim všem pomohli probudit se do toho, co je skutečné, stejně jako se do toho, co je skutečné, probouzíte vy.

Jako vždy, přátelé, důvěřujte sami sobě. Důvěřujte světlu, které stále plynuleji přichází na tuto Zemi. Stále více cítíte, jak energie této pravdy přicházejí dopředu. Nesoustřeďte se na to, co je ve vašem světě negativní, soustřeďte se na to, co se ve vašem světě mění a je stále pozitivnější. Soustřeďte se na pozitiva a pozitiva porostou. Zaměřte se na negativa a negativa porostou. To byl plán těch ze sil světla, aby vás drželi u těchto negativních myšlenek, u tohoto negativního programování. Nyní však víte více. Víte, že se můžete povznést nad negativní programování. Nechte to všechno jít. Přerušte vazby. Použijte můj meč, abyste jednou provždy přetrhali pouta, která vás drží nebo držela v této sféře třetí dimenze, ale už vás držet nemohou, pokud věříte, že nemohou. Pusťte se. Jděte vpřed, nalezněte pravdu a nadále pomáhejte ostatním v poznávání pravdy. Pravdu o světle, které přichází na planetu.
Jsem archanděl Michael a nyní vás zanechávám v míru, lásce a jednotě a přeji vám, abyste pokračovali vpřed do světla nového stvoření nového úsvitu. (pozn. jo.. jakmile doma zavřu dveře, je tam klid a mír... a když nakoupím zásoby a zaplatím nájem, můžu se od venkovní reality odstřihnout, a pak máchat čímkoli... třeba koštětem)

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/01/archangel-michael-the-new-dawn-is-approaching/

Zpět