4593 Sananda: Přijde konec světa? Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2023-06-16

Nepředstavitelné výboje
Skončí svět, nebo dojde ke konci? Sledujete události dnešního dne a vidíte, jak vše spěje k vrcholu, vše se pohybuje JEDNÍM směrem, k neuvěřitelnému výboji. Tak se stane, že nemoci, které postihly toto lidstvo, budou vymýceny. Uzdravení bude stejně radikální jako události, které mu předcházejí. Zlo bude vykořeněno a z lidských srdcí budou odstraněny lež, nenávist a neshody. Všichni lidé budou mít příležitost obrátit se a zříci se svých falešných bohů v den, který je blízko. Současná doba překonává svou zkažeností vše, co přišlo předtím. Nikdy předtím nebyla tato země tak znesvěcena a nikdy předtím nebyli lidé tak zneužíváni a obelháváni. Věru, nastal konec časů.

Jak se připravit? Na mnoha místech jste vybízeni, abyste se připravili nebo byli připraveni. Jak se však připravíte na nepředstavitelné nebo jak budete předvídat neočekávané? To je nemožné - a tak vás vedu: Buďte připraveni s BOHEM! BŮH je jedinou instancí, která vás může bezpečně provést tímto obdobím a také vás jím provede. Má smysl zásobit se potravinami, vodou nebo pohonnými hmotami, a je to uklidňující - ale to je ta nejmenší část, část, na které nakonec nebude záležet. Nakonec bude záležet na tom, nakolik se otevřete světlu a nakolik jste ochotni shodit svůj starý život - jako obnošený kabát. (pozn. zásobená jsem konzervama ještě od minule... nějakou dobu ještě vydrží.... 😂😂😂😂😂😂😂😂)

K proměně světa nakonec dojde díky jedinému tvůrčímu impulsu od Stvořitele - a na ten se můžete připravit pouze s BOHEM. Když se objeví obavy, pozorujte je, přijměte je, nechte je stoupat - jako stoupá mlha, než se rozptýlí ve slunečním světle. Zůstaňte pevně ukotveni ve svém srdci a naslouchejte věčnosti, protože VELKÝ, kterým je BŮH, vás doprovází a vede na každém kroku.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/16/sananda-will-the-world-end/

Zpět