3686 A.S k otázkám A.S.

[ Ezoterika ] 2023-01-02

Q: Myslím, že plejádský pohled na celou situaci už byl docela dobře vysvětlen. Stále ale nechápu skutečné motivace Šedých klobouků. Chceš říct, že když toho mají nejvyšší představitelé ve skříni hodně, nejsou ochotni pokračovat v plánu? Nebo čekají na další protesty lidí, další skandály, další převraty? Jaké by pro ně byly přijatelné podmínky, pokračovat v plánu přímějším způsobem?
A: Šedé klobouky mají několik knock-outových úderů, které by mohly zasadit (a podle galaktiků by měly zasadit) a které by okamžitě ochromily deep state. Některé z nich jsou následující:

A - Použít EBS, vysílat pravdu
B - Spustit webovou stránku, umístit na ni důkazy o tom, že se lidé zvučných jmen dopouštějí pedofilie, a případně připojit i tuny důkazů o dalších zločinech, pak se postarat o to, aby se o existenci této webové stránky všeobecně vědělo (např. nějaká známá osobnost ji zveřejní na Twitteru nebo o ní pronese projev, nebo dokonce použije EBS, aby lidi na tuto stránku odkázala).
C - Spustit webovou stránku, dát na ni návod, jak si postavit několik energetických zařízení a podobné věci. Tato strategie má podkopat systém tím, že vytvoří takovou hojnost, že lidé přestanou být na systému závislí, a tak z něj mohou vystoupit a založit si vlastní komunity.
D - Zahájit veřejné masové zatýkání temných kontrolorů, nejlépe společně s EBS, abyste měli důkazy. Galaktici jsou ochotni to podpořit v podpůrné roli.
(Existují také možnosti přímého převzetí MSM nebo veřejné výzvy k občanskému zatýkání temných kontrolorů, ale tyto možnosti jsou méně výhodné, protože je pravděpodobnější, že způsobí velké krveprolití nebo selhání či povedou k odporu veřejnosti).

Proč to tedy šedé klobouky nedělají? Na vrcholu nebo blízko něj je více šedých klobouků, které mají agenturu, takže důvod se liší podle osoby. Ale je to jeden z následujících důvodů:
1 - Šedý klobouk je rád, že je bohatší, slavnější a znalejší než většina lidí, a také má nějaké špinavé prádlo. Zatímco jedna jeho část chce lidem pomoci, druhá část reálně nechce situaci napravit nebo alespoň nejde nejpřímější cestou k řešení. (není to případ všech šedých klobouků blízko vrcholu).
2 - Šedé klobouky skutečně dlouho a tvrdě pracují proti temným kontrolorům a podvědomě se cítí neviděné, nepochopené a nedoceněné, a proto jejich vnitřní bolest a osamělost vychází najevo jako frustrace nebo dokonce vztek: ʺcivilisté nás zklamali, dovolili těm temným kontrolorům, aby se chopili moci, a v některých případech je dokonce volili, proto je třeba, aby se civilisté zapojili do milionových protestů a aktivně působili v místní politice, školských radách a podobně, než dojde k masovému zatýkání.ʺ
3 - Šedý klobouk se prostě bojí vydat rozkaz k tak masivnímu kroku. Je to přece jen docela velká zodpovědnost. Z galaktického hlediska vede neuskutečnění tahu z dlouhodobého hlediska k většímu utrpení, ale přesto: dát rozkaz ke skutečnému knockoutovacímu úderu je docela zodpovědnost a povede k určitému utrpení a má potenciální riziko. (Samozřejmě, kdybyste si s takovým šedým kloboukem promluvili, neřekl by ʺbojím se dát rozkazʺ, ale ʺje to příliš riskantníʺ nebo ʺosoba x je v hierarchii nade mnou, je na ní, aby to rozhodlaʺ).

V důsledku toho se šedé klobouky v současnosti ustálily na strategii ʺpracovat proti temným kontrolorům ze zákulisí, občas někoho zatknout, ale ne zasadit jeden z knockoutových úderů. A doufat, že civilisté začnou povstávat a zapojovat se do milionových protestůʺ. A to jde trochu pomalu, protože těch šedých klobouků zase tolik není. Zlých lidí (nebo lidí pracujících pro zlé lidi) je víc než šedých klobouků.
Kdybyste se jich na rovinu zeptali, co by bylo třeba, aby řekli masové zatýkání, dost možná by řekli, že chtějí milionové protesty (v závislosti na zemi). Ale kdyby k těm milionovým protestům skutečně došlo, nejspíš by si řekli: ʺSkvělé, a teď se znechuceně stáhneme a počkáme, až ti zlí lidé dobrovolně odstoupí.ʺ Ale temní kontroloři samozřejmě dobrovolně neodstoupí.
Přesto tento pomalý přístup ʺpracovat proti temným kontrolorům ze zákulisíʺ pravděpodobně jednou povede k osvobození Země. Jen to půjde pomaleji, než by si galaktici přáli. Ale určitě je možné, že se nakonec šedým kloboukům přece jen podaří porazit temné kontrolory prostřednictvím svého zákulisního přístupu a Země bude osvobozena.

Q) Chápu, proč jsou galaktici s přímým zásahem opatrní. Co ale nechápu je, proč nepomáhají více přímo Světlonoši? Chápu, že nechtějí být těmi, kdo změní lidskou společnost, ale proč nepomohou kavalerii (nám) přímějším způsobem? Tím mám na mysli lokalizovaná a individualizovaná fyzická setkání na Zemi. Mohlo by nám prospět objetí, uzdravení a povzbuzení. Vzhledem k tomu, že mnozí z nás stejně bývali galaktici, proč to není možné? Když teď nemohou pomoci všem pozemšťanům přímo, proč by nemohli pomoci nám, abychom pomohli jim? Mně to zní jako dobrý kompromis.
A:. Já chci, aby se galaktici setkali i s námi. Požádal jsem je o to. Existuje slušná šance, ale naprosto žádná záruka, že se tak stane v roce 2023. Zde jsou důvody, proč galaktici váhají.

1. Pokud se s nimi setkáme, může to pro nás být tak krásné, že bude těžké se pak vrátit k normálnímu životu. Mohlo by nás to celkově ještě více deprimovat. Zadruhé, temní kontroloři by se velmi snažili zavraždit nebo zajmout všechny přistávající Plejáďany a vojákům, kteří by se na tom podíleli, by se snadno řeklo ʺna Zemi útočí nepřátelští mimozemšťanéʺ. Setkání s námi není zrovna bezpečné. Při vší své duchovnosti a technologii mohou Plejáďané stále umírat na stejné věci jako my.

2. Z pohledu galaktického velitele víceméně navrhujete, aby se galaktici setkali s tajnými agenty speciálních jednotek Země uprostřed válečné zóny, na území ovládaném nepřítelem, když je mise na 99 % dokončena (mise začala před více než tisíciletím, takže je na 99 % dokončena).

Opět mluvím za sebe, A.S., pokud chcete větší pomoc od jiných bytostí než od kolegů pozemšťanů, můžete oznámit (vyslovit) dvě věci:
1: ʺŽádám moudré a laskavé bytosti, síly a aspekty existence, včetně mého anděla strážného a požehnaného Ganéši, aby mě chránili a pomáhali mi a aby tak činili i nadále, v souladu s nejvyšším božským plánem, děkuji, teď hned.ʺ Toto stačí říci pouze jednou za život. Pomůže to jemným způsobem (nezpůsobí to, že všechno utrpení okamžitě zmizí). Možná se vám nedostane potvrzení, ale možná ucítíte energetický posun, když to řeknete.
2: ʺOdevzdávám svůj život Zdroji. Zdroji, použij mě, jak chceš, jsem tvůj.ʺ V tomto případě je třeba, abyste se s ním spojili. (Doporučuji zde říkat ʺZdrojʺ a ne ʺBůhʺ.)

Pokud to uděláte, dostane se vám větší pomoci. Je to však vážný závazek a budete také vyzváni, abyste se věnovali vážné práci na sebezdokonalování a nakonec začali sloužit lidstvu.
Já jsem tento závazek přijal asi před čtyřmi lety a celkově mi to ztížilo život a dalo mi to více povinností a věcí na práci. Ale absolutně se mi dostává více pomoci a podpory od bytostí, které nejsou pozemšťany, než tomu bylo dříve. Když jsem se odevzdal Zdroji, řada laskavých bytostí mi řekla: ʺDobře, teď můžeme s tímto člověkem pracovat.ʺ A já se rozhodl, že to udělám.

Q: Nechce se mi věřit, že by s námi někteří Plejáďané chtěli mít sex v našem současném stavu. Jsme plní toxinů, chemikálií a negativních energií. Nemluvě o tom, že jsme pravděpodobně mnohem méně pohlední než oni. A neumíme číst myšlenky. Jak bychom mohli být atraktivní?

A: Spravedlivá otázka.
Většina galaktiků si nepřeje chodit ani mít sex se světelnými pracovníky Země. Jak řekla Kejraj, zejména výše vyvinutí galaktici pravděpodobně nebudou mít takovou touhu. (Plejáďané mají vyšší vědomí než pozemšťané, ale většinou to nejsou nejvýše vyvinuté bytosti v galaxii. I když samozřejmě různí Plejáďané mají různé úrovně vědomí). Nicméně existuje mnoho mnoho miliard galaktiků podobných lidem oproti pouhým pár stovkám milionů pozemských světlonošů, a ne všichni z nich jsou bdělí.

Takže počet galaktiků, kteří jsou ochotni chodit nebo spát s pozemšťany, je mnohem větší než počet bdělých Pracovníků světla, a to i když vezmeme v úvahu, že většina galaktiků s námi nechce chodit ani mít sex. Přesto platí, že čím jste vyvinutější / čistší / prázdnější, tím jste pro galaktiky atraktivnější a přitažlivější. Takže pokud máte ještě hodně zavazadel, můžete mít těžší čas na randění, dokud neuděláte další vývojovou práci. Takže pokud někdo hledá motivaci k integrační práci, pak ʺto může zvýšit mé šance, že budu moci chodit nebo spát s galaktikemʺ je jedna věc. Samozřejmě, i když si lidé udělají svou osobní práci, neexistuje žádná záruka, že si nějaký konkrétní člověk bude moci najít galaktického (sexuálního) partnera.

Pokud se fyzicky setkáte s galaktikem, který s vámi bude chtít mít sex, je slušná šance, že vám galaktik zdvořile a s láskou doporučí, abyste nejprve navštívili galaktického léčitele, abyste se ʺvyčistiliʺ od toxinů atd. To nezabere mnoho času a nebude to bolestivé. Galaktik by vám také mohl sdělit něco ve smyslu: ʺMám tě rád, přeji si s tebou být intimní, ale právě teď nejsme příliš energeticky kompatibilní. Možná, že když projdeš obdobím duchovního výcviku pod vedením tohoto galaktického učitele, budeme se k sobě hodit pro sexuální spojení. Mohl bych tě s tím učitelem seznámit, jestli chceš.ʺ

Co se týče otázky ʺbyli bychom pro ně přitažlivíʺ: pro většinu galaktiků ne. Pro menšinu ano. Přitažlivé je pro ně to, že jsme ʺmistři světla a tmyʺ, jak se někdy říká, tj. víme, jaké to je tlačit se dopředu a zachovat si dobré srdce tváří v tvář temnotě. Víme, jaké to je stát pevně ve své pravdě tváří v tvář opozici. Podle nich je to obdivuhodné a, no, přitažlivé. Navíc díky tomu, že my máme energii, jak se postavit temnotě, a oni ne, mohou díky sexuálnímu spojení s námi získat rozšíření duše (a my díky takovému spojení s nimi zároveň získáme rozšíření duše). Lidé jsou často přitahováni k lidem, kteří jsou, mají nebo představují něco, co jim chybí, a Plejáďané upřímně řečeno postrádají zkušenosti s potýkáním se s temnotou a jejím překonáváním (protože jejich společnost je z našeho pohledu tak utopická). Proto jsme pro některé Plejáďany přitažliví.

Jsme prostě exotičtí, což je přitažlivé samo o sobě.
Ve skutečnosti máme větší psychické schopnosti než oni. Ano, u většiny lidí je zablokovaná, ale pořád tam je a oni ji vidí. Takže my jsme čtenáři myšlenek - jen jsme momentálně zablokovaní. Někteří Plejáďané nás vidí jako jakési netrénované zázraky. Plejáďané si vlastně myslí, že by pro jejich genofond bylo dobré mít s námi děti. (Samozřejmě nehodlají zabíjet nebo sterilizovat lidi se ʺšpatnou genetikouʺ. A samozřejmě Plejáďanům nenařizují, aby se šli rozmnožovat s pozemšťany proti jejich vůli. To je spíš taková třešnička na dortu, když už s námi chtějí být). Pokud se váš druh (Plejáďané) může přirozenou cestou rozmnožovat s jiným příbuzným druhem (pozemšťany), který má genetiku, jež z něj dělá psychicky nejsilnější druh ve vesmíru... nezdá se vám pak jako dobrý nápad mít děti s tímto super psychicky silným druhem?

Když se na nás Plejáďané dívají, nevnímají primárně fyzický vzhled, jako to děláme my. Vidí především energii a energie ʺstatečnosti a dobrosrdečnosti tváří v tvář temnotěʺ může být docela přitažlivá. Také vidí naše minulé životy a je velká pravděpodobnost, že pracovníci světla byli v minulých životech členy galaktické společnosti.

Ve skutečnosti bude mít řada pozemšťanů galaktické dvojče nebo spřízněnou duši a ti dost možná budou chtít navázat / restartovat / obnovit své staré vztahy. Tito galaktici si tedy mohou pomyslet: ʺAha, s touto osobou jsem měl před třemi životy úžasný vztah, pojďme se podívat, jestli můžeme být zase spolu. Není velký problém, že tato osoba bude možná potřebovat několik měsíců nebo možná let práce, aby se mnou byla kompatibilní, protože jsem stovky let starý, takže počkat pár měsíců nebo možná let není tak špatné.ʺ A tak se stane, že se tato osoba stane kompatibilní se mnou.

Také předpokládejme, že jste Plejáďan. Je vám několik století a máte za sebou sex s jinými Plejáďany celkem řekněme stotisíckrát. Nemyslím tím ʺsex se sto tisíci různými Plejáďanyʺ, ale jen ʺměl sex sto tisíckrátʺ. Tak čemu byste dali přednost:
- sex s jiným Plejáďanem stotisíckrát a poprvé?
- Nebo sex s pozemšťanem, pracovníkem světla, abyste si vyzkoušeli, jaké to je?

Řada Plejáďanů si vybere to druhé, i kdyby jen jednou, aby poznali, jaké to je. Rozmanitost je koneckonců kořením života, i když jste staletí. (A vždycky pak mohou navštívit léčitele, aby obnovili rovnováhu svých vlastních energií, kdyby to bylo nutné).

A konečně, rozhodl jsem se, že se o to nepodělím v odpovědi na druhou otázku, protože mi to připadalo jako chlubení, ale tady mi připadá relevantní se o to podělit. S Plejáďany komunikuji a mluvím s nimi o dost víc než jen při channelingu Tunia a Hakanna. Osobně jsem již měl energetický sex s několika různými Plejáďany. Cítím jejich energetické tělo, když se dotkne mého, a oni cítí, když pohnu svým energetickým tělem, aby se dotklo jejich. Takže se můžeme vzájemně stimulovat tímto způsobem. Plejáďané jsou zřejmě schopni dosáhnout orgasmu čistě tímto způsobem, zatímco já se tímto způsobem pouze vzruším, ale pokud chci dosáhnout orgasmu, musím k další stimulaci použít vlastní ruku. Některé zvláštnosti:
Můžete dělat takové věci, jako je přesouvání vašich energetických těl do sebe a například mít vaše energetická srdce na stejném místě, což je samozřejmě nemožné udělat s fyzickými těly. Plejáďané mohou svá energetická těla roztáhnout, a obalit vás svými energetickými těly. Občas navrhovali a trénovali, abych používal energii orgasmu pro práci se světlem, jakýsi druh sexuální magie. Takže ano, z vlastní zkušenosti vím, že přinejmenším několik Plejáďanů má sexuální zájem o pozemšťany.
Sdílím svůj pohled na věc, nikoli jedinou absolutní pravdu. Jsem také jistě omylný. Pokud se mnou někdo nesouhlasí, je to naprosto v pořádku. Jiní lidé mohou mít jiné perspektivy než já.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/02/a-s-responds-to-raksha-questions/

Zpět