5665 Vesmírné zprávy a důležité komentáře Cosmic agency

[ UFO ] 2023-12-20

I když jsme u Země zjistili Greys již 6. prosince, bylo řečeno, že oficiálně přiletí až 31. prosince 2023. První část ostatních hvězdných ras Federace přiletí na andromedskou biosférickou loď Vieira na vysoké oběžné dráze Země 20. prosince 2023, což znamená dnes. Hlavní skupina, která bude aktivně provádět audit a kompletní situační kontrolu celé oblasti, má dorazit 31. prosince. Pro ty z vás, kteří neviděli poslední videa Vesmírných zpráv nebo kteří jsou na mém kanálu noví, připomínám že Atorané jsou vysoká šedá rasa z oblasti Orionu, která je oficiálně pozitivní a je aktivním členem Galaktické federace, a představuje vyšší stupeň od místní úrovně Federace, která dohlíží na tuto sluneční soustavu (ze Saturnu).

width=


Galaktická federace má radu, která dohlíží na určitou úroveň nebo oblast, v tomto případě je jedna pro Zemi a pak je jedna pro celou tuto sluneční soustavu, která zahrnuje radu pro Zemi a všechny další rady, které dohlížejí na všechny ostatní planety. Atoranští příchozí představují další úroveň Federace, která dohlíží a kontroluje několik slunečních soustav, které jsou blízko sebe a které zahrnují také trojitou sluneční soustavu Alfa Centauri A, Alfa Centauri B a Proximus Centauri, a zahrnuje také hvězdu Vaga a její sluneční soustavu, a hvězdokupu Hyad mimo jiné.

Přestože jsou Atorané oficiálně pozitivní takzvanou moudrou rasou, mají spoustu třecích ploch s další hvězdnou rasou Federace kočkami Urmah, které jim hluboce nedůvěřují. Dalším problémem je, že jsou zde proto, aby dohlíželi na to, že je vše v pořádku podle vyšších standardů Federace, které nebyly zveřejněny a jsou přinejlepším pochybné. Navíc Atorané nejsou emocionální rasou a pracují s chladnou neempatickou logikou, což z nich dělá velmi špatnou volbu pro zastupování vyšší Federace zde v této sluneční soustavě a při řešení všeho, co má co do činění se Zemí a jejími emocionálními lidmi.

Ať už je tedy za důvodem, proč zde Atorané představují prezentaci vyšší úrovně Federace, cokoli, zůstává to pochybné, a proto znepokojivé, a ještě znepokojivější to bude, když to všechno přidáme k velkému množství dodatečných údajů, které k nám na Zemi prostřednictvím některých sociálních médií přichází o přítomnosti šedých mimozemských ras z Orionu, které nemají na mysli nejlepší zájmy lidstva, když to vyjádříme mírně.

Jak se Umité podělili s lidstvem prostřednictvím jiných platforem, emblémy nebo symboly používané všemi rasami, které patří k Orionské radě, používají otevřený trojúhelník a atoranský symbol je písmeno A přeškrtnuté vodorovnou čarou. Je také známo, že kdykoli tato úroveň Federace přijde dohlížet na tuto sluneční soustavu a Zemi s Atorany nebo bez, dějí se na Zemi velké změny, které nejsou ve prospěch lidí. Na sociálních médiích existuje mnoho zvěstí, že se něco velkého stane příští rok nebo v následujících. Stejně tak a existují nějaké zvěsti, že se něco velkého může stát 26. prosince tohoto roku, tedy příští týden. Existuje dokonce webová stránka, která má vteřinové odpočítávání do této události, kterou nechci sdílet, protože pevně věřím, že je to prostě další vytváření strachu.

O to horší jsou další ukazatele, že se chystají velké nepříznivé věci. Například je nyní známo, že kabala a její loutky z řad elity způsobily požáry na Maui na Havaji, aby vyhnaly normální obyvatelstvo z těch oblastí, kde budují hluboké podzemní základny a soukromá sídla pro miliardáře, také většinou pod zemí, i když to je nyní v konspiračních alternativních médiích již venku. Venku však není, že totéž se děje v těch samých oblastech na ostrově Tenerife na druhé straně Atlantiku. Naše drony a orbitální senzory ukazují, že tam dějí stejné věci. Je zde velký pohyb stavebních zařízení, a informace od subdodavatelů všechny tyto zprávy potvrzují. Pokud to vypadá a kváká jako kachna, je to kachna, takže ano, možná se chystá něco velkého, a to je také v souladu s přítomností vyšších federací zde a jejími neempatickými atoranskými zástupci, ale nemusí to tak být. (pozn. ještě že jako duše balit nemusím....)

Výstavba hlubokých podzemních základen a soukromých bunkrů pod sídly kabalistických miliardářů není nic nového a ani všechny ty zvěsti o tom, že se chystá něco velkého, protože jsou nesmírně časté. Navíc v posledních několika letech kabala hýbe svými masmédii, aby lidi zmátla, zatímco její třípísmenné agentury podstrkují informace všude možně, aby zmátly obyvatelstvo. Proto to všechno nelze brát jako jasný náznak čehosi, protože všechny tyto informace podstrkují právě oni. Skutečné ukazatele nelze vidět ani odhalit, protože jsou pohřbeny pod několika vrstvami dezinformací a smetí. Přesto víme, že kabala skutečně vyvolává silné falešné vlajky a nejrůznější akce proti obyvatelstvu, přesto všechny ty zvěsti o tom, že se něco bezprostředně chystá, nesmíte brát na lehkou váhu, ale musíte mít oči otevřené i pro případné falešné vlajky, protože všichni víme, že k nim dochází, přesto zřídka tam a tehdy, kde byly předpovězeny. Pamatujte si to užívejte si života, buďte pozitivní a šťastní a nepomáhejte projevovat ošklivé věci, protože to je přesně to, co cabal chce - vaši tvůrčí pozornost.

Musím se také zabývat fámami, které se týkají mé skupiny. Athena Swaruu odpověděla na řadu otázek během svého posledního živého vystoupení a v další sérii po něm byla těžce nucena odpovídat na složité otázky pod tlakem, a s malým časovým odstupem mezi jednotlivými otázkami. To vše vedlo k tomu, že mnoho věcí bylo nebezpečně špatně interpretováno. Tato hvězdná loď Toleca by se vždy dokázala ubránit v případě jakékoliv události, ale to neznamená, že skutečně očekáváme nějaké nepřátelství ze strany Federace, od Atoranů, nebo jiné skupiny. Otázky určitého typu způsobují zavádějící informace a dokonce i výsledky. I kdyby sem přicházeli s plně nepřátelskými úmysly, nejsou Atorané vlastníky Galaktické federace, jelikož ji tvoří několik tisíc dalších civilizací z celé Galaxie, z nichž většina má zjevně velmi pozitivní a láskyplnou povahu. Zabývala jsem se zde problematickými nebo znepokojivými částmi Federace, které se týkají Země, a také jsem odhalil Federaci jako chaotickou organizaci s nejasnými záměry, možná i zlými. To ale nemůže zahrnovat ostatní hvězdné rasy, které jsou zjevně laskavé a tvoří naprostou většinu členů. Federace sama o sobě by nebyla schopna vést nepřátelské akce proti žádnému ze svých členů, jako je např. Taygeta nebo Urmah, aniž by je zastavili všichni ostatní benevolentní členové, kteří jsou v ní také přítomni.

Když Athéna řekla, že Federaci nebude dovoleno vstoupit na Tolecu, ani na loď Urmah za žádných okolností, neznamená to, že se očekává jakýkoli druh násilí. Myslím, že jde o případ špatného sestřihu, protože tyto části rozhovoru nebo odpovědi na tyto otázky měly být vynechány a nezveřejněny, protože mohou způsobit vážný diplomatický incident s Federací. Prostě nechápou, proč by se Taygeťané nebo Urmah měli proti nim bránit, a mohli by logicky a nutně požadovat vysvětlení celého tohoto požadavku, protože zveřejnit to bez ohledu na důsledky a to vše ve jménu kontroverze a projevení odhodlání bojovat může způsobit jen to, že se ti benevolentní členové budou ptát, co to s námi je. Jak by nás nyní viděli jako agresivní podněcovatele, když ve skutečnosti nejsme. Je nutné být kritičtí. Tak citlivé informace nelze volně publikovat bez přihlédnutí k přesným a správným diplomatickým formulacím. Je správné, že se neradi řídíme nejistými nebo pochybnými zákony a směrnicemi Federace, které nedávají žádný smysl, jako např. primární směrnice, která se vztahuje pouze na některé a ne na všechny hvězdné rasy. Takže ano, místní Galaktická federace je dost nepřehledná a zavádějící a tento nejasný přístup také plodí tyto druhy zbytečných diplomatických incidentů, o kterých mluvím. (pozn. Federace strká prsty do všeho hnusného, neuškodí ji občas klepnout přes prsty)

Takže ne, neočekáváme žádný nepřátelský incident, protože jediné, k čemu může dojít, jsou nepříjemné situace a diplomatické třenice kvůli rozhodnutí a nařízení, které jsme se rozhodli přijmout my a Urmah - nespolupracovat s Federací a jejím auditorem, nebo co to vlastně je. Tato rozhodnutí byla přijata právě proto, že Taygeta a Urmah nesouhlasí s nejasností a tolerancí, kterou místní Galaktická federace opakovaně projevuje vůči nám a vůči všemu, co má co do činění s planetou Zemí.
Z našich vlastních etických důvodů nebudou jejich zástupci vpuštěni na paluby lodí naší skupiny Toleca a Avian one, ale to neznamená, že se musíme bránit nějakým nepřátelským způsobem.

Nevíme, kdo ti Atorané jsou jako lidé, nemůžeme tedy vědět, co mají skutečně za lubem. Možná jsou to dobří chlapíci, ale problém je v tom, že díky federační nejasnosti to nevíme, a proto jednáme opatrně a hodně skepticky k jejich údajným laskavým úmyslům. Historie nás totiž poučila, že nebývají důvěryhodní.

Jak nyní uvedli Urmah o pochybných incidentech mezi námi a federací, nejméně čtyřikrát nám vypadl internet a problém je vždy na stanicích Vieira pod kontrolou federace, naposledy před několika dny jsme byli prostě několik dní odpojeni, a když jsme to nahlásili technikům ve Vieiře, trvalo jim více než 24 hodin, než nám odpověděli a znovu nás připojili k webu. Tentokrát uvedli, že problém byl v tom, že se malá krysa zakousla do kabelů a přerušila je. Jsme to vždy my, kdo ztratí připojení k internetu a nikdo jiný kromě Urmah, kteří minule také ztratili připojení, a to je dost divné a dost neuvěřitelné. Ze všech kabelů, kterých tam musí být tisíce, si ta malá krysa musela vybrat ten, který napájí Toleku a servery, nevěřím, že nám říkají pravdu. (pozn. to totiž byla krysa speciál, jak se jednou zahryzne do kabelu, na jiné kabely nejde... jak ví každý chovatel..)


Jelikož je mi jasné, že nás chtějí obtěžovat, možná sdělují nejasnou zprávu, že se jim nelíbí, že přenáším tyto druhy videí. Zcela jasná nejasná zpráva. Jak vidíte, kdosi nás opakovaně odpojuje od internetu ve Vieře. Stejně tak se mi vždy podaří nahrát video každý den až do teď, ať už s internetem v Leice, nebo bez něj, vždy si najdeme způsob, jak těmto incidentům vzdorovat, a proč vidíme důvody k nedůvěře k Federaci, nebo alespoň k některým lidem ve vedení této místní Federace.

Přesto to v žádném případě neznamená, že se připravujeme na jakoukoli válku. Federace je komplikovaná a je v ní nepořádek, ale je složena z milujících členů, alespoň většinou. Odhaluji její problémy a vše, s čím nesouhlasíme, nebo co vypadá jako nedostatek etické tolerance nebo podřízení se temným silám jakéhokoli charakteru. Myslím, že v následujících dnech a týdnech budeme moci vidět celý tento obraz jasněji a budu vás o všem informovat, ale diplomaticky korektním způsobem.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=QqwmMz1RJwQ

Zpět