2831 Temný archanděl Evail 4: Zatemnění vědomí Architekt

[ Ezoterika ] 2022-07-12

Jedná se o rozhovor s hlavou temné hierarchie. Pamatujte na bezpečnost: čtěte klidně, hlídejte si myšlenky nebo odmítněte číst vůbec. Jakékoli negativní reakce jen posilují vazby člověka na temné učitele.

Q: Pravděpodobně už víte, že léčitelé v učitelském systému mi doporučili nepřijímat dál veřejné čeny.

A: Vidím všechno i bez nich. O zatemnění už jsi shromáždila mnoho informací. Víc nikdo nemá.

Q: Popíšu své dva mimotělní zážitky. Nechci je nazývat sny.
První zkušenost (1. dubna 2018).
Já a další testovaný, mladý, dobře naladěný chlapík, stojíme před chrámem, který zjevně patří jiné civilizaci, protože takovou architekturu jsem na Zemi nikdy neviděl. Vejdeme dovnitř a jdeme k oltáři. Stojí tam dvě postavy v černých hábitech. Mají lidský vzhled, ale mám pocit, že to nejsou lidé, ale pochmurní dozorci spícího lidstva. Ptám se: ʺCo chcete od lidí?ʺ Jeden z nich na mě rozzlobeně křičí: ʺUděláme vše pro to, aby lidstvo spalo.ʺ Jeho výbuch na mě neudělal dojem. Ironicky se usměju a uvědomím si, že konverzace skončila. Když vycházím z chrámu, vidím krásnou písečnou poušť s dunami vedle ní. S rozkoší se procházím po písku naboso. A pak si někde na okraji dun všimnu hory odpadků a druhého testovaného subjektu, který se v nich lačně přehrabuje. Snažím se ho od této podivné činnosti odtrhnout a vyzývám ho, aby šel se mnou do pouště. Ale ten chlap je zatemněný a neslyší mě. Stále se nervózně přehrabuje v odpadcích. Pořád nevím, co tam ten muž viděl? Iluze s pokladem? Uvědomil si, že se hrabe v odpadcích?

A: Ano. Právě mu pošeptali, že hračku, kterou zdědil po bratrovi, jenž jako dítě zemřel, vyhodili do popelnice. Byl k ní tak chorobně připoután, že ji spěchal zachránit.

Obecně je nezdravou vlastností mysli přenášet lásku k jiné duši na hmotné předměty. Vkládání nějakého posvátného významu do všední drobnosti. Chlapci bylo ukázáno jeho iracionální chování. Zkouškou temných mistrů s takovou fixací na pozemské věci však neprošel.

Q: A já prošla?

A: Prošla, protože ses nebála hrozby. Dopad byl širší a neomezoval se pouze na dialog. Bylas pod tlakem strachu z černých siluet, které jsi občas potkávala ve snech. Snažili se tě krmit iluzí jejich všemohoucnosti, bezmocnosti lidské bytosti před nimi.
Chlapec se probudil se v posteli s rozháranými pocity a našel hračku tam, kde vždy stála - na poličce.
Existuje mnoho variant iracionální závislosti lidí na materiálních věcech: předměty, dům. Zahrnuto je také sběratelství, nadměrné hromadění a šetrnost.
Existují i méně zjevné závislosti stejné kategorie: nadměrné uctívání ikon, relikvií, chrámů, náboženských knih a soch, náboženských předmětů, další zjevné i skryté varianty modloslužby. Když z této výměny energií odstraníte tretky, lidé ztratí kontakt se sakrálními významy. Nemluvě o případech, kdy je člověk tak duchovně ochuzen, že za tím pozlátkem není žádný smysl. Náboženské symboly neodkazují na Boha, ale fungují jako jeho primitivní náhražka. Pro některé žije Bůh v chrámech a ikonách. A být duchovní pro takové lidi znamená používat předměty uctívání ʺpředpisověʺ. Práce temné hierarchie je pravidelně odebírat člověku pozemské cetky, aby se naučil na nich nelpět. A dokud budeme pozorovat závislost na věcech, nebudeme ve vývoji pokračovat. (pozn. není Klaus Schwab náhodou od vás? Můžu si nechat vlastní alespoň spodní prádlo, nebo i to si budeme půjčovat?)

Q: Druhá zkušenost (22. srpna 2019)
Ve spoře osvětlené jeskyni s vroucím jezerem sedí na trůnu démon, zkoušející. Před ním stojím já a skupina testovaných chlapíků. Z démona začíná vycházet silná vlna útlaku, ale já zůstávám při smyslech. Jeden testovaný se v mžiku vrhne do vroucího jezera, ale podaří se mi ho chytit a udržet. Koutkem oka vidím, jak se i ostatní lidé začínají chovat neadekvátně. Snažím se je všechny držet, aby si také neublížili. Po několika minutách vliv zkoušejícího ustane. Účastníci testu se vzpamatují a jdeme domů.
Třetí takový test jsem provedla již vzhůru, a kanál byl již otevřený. Učitelé mě před tím varovali. Při meditaci se mě temný návštěvník pokusil ovládnout, ale nepodařilo se mu to.

A: Tři dny po sobě ses také odřízla od Balthazara.

Q: Ano, byl tak neodbytný, že jsem se rozhodla s tak drzým partnerem nemluvit.

A: Přišel jsem za tebou, protože umělci s nižší hodností si s tebou nevěděli rady. Myslíš, že se jen tak bavíme?

Q: Nevypadá to tak. Zkušenost je však nepříjemná. Možná se každý v hloubi duše bojí, že se zblázní. Proč se chlapec vrhl do vroucího jezera?

A: Kvůli pocitu viny. Když je vina snesitelná, člověk se často sám bičuje. Když je pocit viny nesnesitelný, někdy dojde až k úplnému sebezničení. Pomalu: Alkohol, prášky, drogy. Nebo rychle: sebevražda, neopodstatněné riskování, pravidelné flirtování se smrtí.

Q: Nechápala jsem, v čem spočívá zmatek ostatních subjektů. Stáli za mnou.

A: Jeden byl netrpělivý, aby měl sex. Druhý se chtěl poprat. Třetí se ze strachu počůral.

Q: Nepamatuji si, kde na mě zkoušející zatlačil.

A: Nezáleží na tom, držela jsi v rukou sebe a tři muže.

Q: Procházejí tím všichni lidé?

A: Je to vážná zkouška po dohodě s Mentory a s duší, k tomu ještě musí dospět. Takovou audienci provádějí zkušení zkoušející v souladu se všemi pravidly a předpisy. Temní umělci kontrolují pokrok těch lidí, které mentoři považují za připravené projít takovou zkouškou. (pozn. cokoli napíšu, bude bráno jako nedospělý vzdor, přesto mi tento systém zkoušek a zkoušejících přijde jako čísi nedospělé potěšení z kontroly... nebylo už tady toho dost... kdosi s právem kontrolovat a kdosi s povinností nechat se kontrolovat?)

Q: Pamatují si lidé takový zážitek?❌ ⭕️ 🛑

A: Tato zkušenost se u různých lidí velmi liší. Někteří jím procházejí i v bdělém stavu prostřednictvím nějaké důležité události, při níž se jasně projeví skutečný záměr a volba člověka. Subjekt je prostřednictvím psychicky náročné situace přiveden do bodu, kdy všechny vrstvy ustupují do pozadí a odhaluje se jádro subjektu. Nikdo s jistotou neví, co je v procesu soustředěno: hodnotné dobrovolné rozhodnutí nebo všelijaké smetí a hniloba, vášně a vášnivosti. Po takové situaci se člověk může ospravedlňovat, uklidňovat, snažit se zapomenout na to, co prožil. Pokud však temný umělec neviděl v člověku jeho hodnotné jádro, nelze očekávat žádnou úctu. Úcta se rozdává za skutky. A pokud po zkoušce převládnou něčí vlastnosti, řekněme ošklivé, je to vážná žádost o další spolupráci za našich podmínek. Co se týče snů a změněných stavů vědomí, to je samostatné obtížné téma. Takové lidské zkušenosti bývají zapomenuty a někdy se s tím nedá nic dělat. Na Zemi působí silné mechanismy zapomínání, proto člověk často zapomíná cenné zážitky ze snů a meditací. (pozn. pokud jsou cenné, zřejmě by neměl být problém zařídit, aby si je pamatoval... a nechoďte na mě s metodou zápisu po probuzení, to je jen berlička pro nefunkční systém)

Q: Pokud vím, v běžném životě také pravidelně ovlivňujete vůli lidí?

A: Samozřejmě. Jenže temní umělci, kteří vedou lidi v každodenním životě, nejsou tak zkušení. Ovlivňují nejzřetelnější, nejhrubší body prostřednictvím událostí. Pravidelně však ukazují výsledky své práce zkušenějším temným mistrům, kteří buď navrhnou nové směry jejich působení, nebo se rozhodnou předat vedení dané osoby temným učitelům vyššího stupně. Obecně platí, že přímý vědomý kontakt s námi je již přihláškou k subjektivitě. Stovky a tisíce let v pozemských cyklech mohou duše procházet našimi lekcemi bez přímého dialogu. To znamená být spíše v pozici ovcí pronásledovaných temnými pastýři. Ale i my potvrzujeme aplikaci pro subjektivitu člověku obezřetně. Záleží nám na naší pověsti, a proto vše pečlivě kontrolujeme. Ani nedokážu říct, kterou fází je pro člověka těžší projít: když s ním jednáme jako s ovcí ve stádu, nebo když se pro nás získá určitou subjektivitu. Dospělí mají nárok na program pro dospělé.
Protože nyní prožíváme vzrušující okamžik upřímnosti, rád bych připomněl těm probuzeným, kteří se považují za dospělé, že lelkování a odpočívání se netoleruje. Respekt se těžce získává, ale může být promarněn v mžiku oka. Nechte nyní srdce poskočit těm, kteří věří, že jsou již zkušení, a proto se nám vyrovnají. Všechny bedlivě sleduji, se všemi komunikuji: s některými otevřeně, s jinými nepřímo. Iluze je složité umění: některé pro děti a jiné pro dospělé. Nebuďte krátkozrací blázni balancující nad propastí. (pozn. a tenhle systém dozorců a dozorovaných vám funguje? Tady na Zemi se docela zvrhnul.)

Q: Váš test může člověka změnit?

A: Odhalit hlubší vlastnosti.

Q: Ale člověk nemusí mít tyto hlubší vlastnosti? Není přesnější říci, že mu nabízíte své temné vášně a on je z nudy, slabosti a nevědomosti vstřebá? I když jsou v něm zárodky temnoty, nemusí je rozdmýchat? Nepodněcujete? (pozn. spíš je otázkou, proč jsou v podněcování podporovaní)

A: Když to nechutná, vyplivne to. Myslíte, že když v člověku nebudete rozdmýchávat touhy a neřesti, ale budete ho učit jen dobrým věcem, že se všichni dostanou do nebe. Věřím, že pokud se to nepřežene, člověk nikdy nezíská sílu ani výraznost. (pozn. co jim vadí na unylém, milém a spolehlivém člověku? Dráždí je? Nemají sami nějaký osobní problém?)
Na začátku je třeba postavit pevné základy jakéhokoli přesvědčení, ať už diktovaného touhou po moci a síle, nebo čistou pokorou a fanatickou vírou v Boha. Duše potřebuje získat a projevit jakoukoli sílu: temnou, vyváženou, světelnou. Pak, když už má vytvořený pevný bod, lze vlastnosti duše proměňovat: přidávat, posilovat, zjemňovat, upravovat, nahrazovat jedny druhými. K vytvoření tohoto jádra, k vytvoření základů, na nichž lze budovat zralé já, jsou však dobré všechny nástroje. Je mnohem těžší získat moc než proměnit některé vlastnosti. Proto může být cena energie vysoká. V sázce je život duše. Když podstata nemá vůli k životu, není schopna tento život v sobě udržet. Evoluce je rozmělňuje, přesměrovává potravu k těm, kteří mají tuto vůli, sílu, touhu po bytí.
Zbavíte-li se hodnotícího myšlení, pochopíte, že každá síla duše je dobrá přinejmenším proto, že je základním kamenem, na němž se pak staví pevnost života. Ale slabost, byť neškodná, i když není zatížena neřestí, může vést duši do nebytí. (pozn. chápu, unylost = nezájem o ty vaše hry, temperament = další lekce ke zvládnutí... z toho mi vychází, že konečným cílem JE nebytí)

Q: Řekl jsi, že práce s lidmi může pokračovat podle vašich podmínek. Existuje nějaký jiný způsob?

A: Řečnický obrat. V každém případě nebude možné odmítnout vývoj pod vlivem temných struktur. Je však možné dosáhnout určitého respektu a důvěry mezi člověkem a temným učitelem. Samozřejmě není třeba věřit učiteli samotnému, ale jeho záměru ʺvyleštit svěřence pilníkemʺ, aby získal sílu, projevil svou expresivitu. Temnému učiteli nelze věřit. Naivitu nebo přílišnou důvěřivost nepovažujeme za cenné vlastnosti zralého jedince. Pokud v této věci nedojde k porozumění, budeme muset pracovat i zde. Těm, kteří se s námi chtějí přátelit, zaručuji, že skončí ve velké blátivé louži. Není třeba neopatrných závazků. Ať se lidé přátelí s lidmi a temným umělcům by měla být ponechána jejich čestná role trýznitelů. Ale pokud někdo chce hrát na hrdiny... Přátelství je také zboží. S následky se budou muset vypořádat důvěřiví experimentátoři sami. Ani soudce Samael se jich nezastane vždy. (pozn. shledávám svět Kolcové čím dál více atraktivní)

Q: Jak na sobě pracovat, abychom se naučili odolávat oblbování?

A: Test oblbování je složitý proces, kreativní. Zkoušející jsou zkušené mozky, které vidí člověka jako složitý spletenec souvislostí. Co jsou takoví mistři schopni vidět, nemusí vědět ani sám testovaný. Nelze proto vydat žádná univerzální doporučení. Temný umělec má však pouze dva nástroje: násilí a pokušení a jejich kombinace.
První obvyklá metoda: zvýšit tlak zdroje života na body duševní bolesti. Temný mistr nepřekračuje normy pro lidi přijatelného tlaku. Pokud je bolest osoby během přiměřené kalibrované expozice snesitelná, zachovává si kontrolu. Pokud je bolest nesnesitelná, mysl subjektu se vypne: částečně nebo úplně. Tím se spustí přirozená pojistka. Je to podobná situace, jako když se v důsledku přetížení elektrického systému přepálí pojistka. Tímto způsobem získá temný služebník kontrolu nad vůlí testovaného po dobu trvání testu:

1) částečnou - ve formě zatemnění, kdy může být vůle člověka lámána,

2) plnou - ve formě posedlosti, kdy si testovaný neuvědomuje, co dělá.

Zde je první verze neúspěšné zkoušky - člověk není ochoten nebo schopen vyléčit své rány na duši. Něčím je zakryje, potlačí své obavy a myslí si, že je v pořádku. Podobná situace je i u přecitlivělosti. Musíte si zvýšit práh duševní bolesti, naučit se zvládat stres a získat silnější kůži. Nepodléhejte slabosti, jinak vás i ty nejlehčí rány mohou zdrtit.

Druhý trik je pokušení v nejširším slova smyslu. Nejde jen o přísliby banálních požitků a pozemských statků, ale také o varianty činností, které subjektu pomohou snížit napětí a nepohodlí. Například když temný mistr někoho přitlačí máchat pěstmi z lásky - to je také pokušení, slib člověku, že se zbaví nahromaděné agrese. V pokušení může člověk projevit zdrženlivost, statečnost. A může se nezadržitelně vrhnout za tím, co chce, jako hladové prase ke korytu s potravou. I když si člověk váží pozemských požitků, i když je pokušení velké, osobní zásady, dobrovolné rozhodnutí, sebeúcta a neochota vyhovět lákání pozemských vášní ho mohou zadržet. Může si uvědomit, že takové chování není hezké, že se tak chovají jen malí lidé a že pro zralé, uvědomělé lidi už není vhodné se takto chovat. Aby se však mohli opřít o své zásady, o svou lidskost, musí se rozvíjet. V případě neúspěšného testu temný mistr odhalí zkoušenému pravdu, aby s tímto poznáním mohl něco udělat: buď přijmout své autentické vlastnosti, nebo je změnit. (pozn. to je celý vesmír plný masochistických sadistů?)⛔️ 📛 🚫

Q: Je reálné vydržet váš tlak bez zakalení?

A: Je to reálné. Podařilo se ti to. Ale ty jsi šla ve svém vývoji zvláštním způsobem, kterým jde jen málokdo. Neusilovala jsi pouze o světlo jako ostatní praktikující. Pronikla jsi hluboko do své vlastní temnoty: studovala jsi své nepřitažlivé vlastnosti vrstvu po vrstvě, úroveň po úrovni, vyčistila svůj sklep od nánosů špíny a parazitů. Vzpomínáš si na zážitek z meditace, kdy jsi vědomím přešla z uzavřeného prostoru do obrovského oceánu?

Q: To bylo ke konci rekapitulace mého života.

A: Pak jsi dosáhla nové úrovně svých schopností. Toto rozšíření, tento pocit nesmírného oceánu přichází až po vyprázdnění vlastního sklepa, jako když najdeš tajný poklop v podlaze.
Už chápeš, proč: ʺCesta k Bohu vede rychleji skrze tmuʺ. Je to sice otřepaná alegorie, ale pro většinu lidí je to stále mlhavá alegorie. (pozn. jdu se utopit... do oceánu... nové poznání - bude to slané)

Q: A co se stane, když člověk hledá světlo, ale sklepa se nedotkne?

A: Když duše hledá světlo ve svých nejlehčích částech, aniž by pracovala s těmi nejtěžšími a nechá je na svém místě, roste nebezpečné napětí, které může vést ke kritické ztrátě integrity duše. Pravidelně se u člověka zvyšuje úzkost, cítí nebezpečí, ale nedokáže pochopit, o co jde. Pokračuje tedy v tom samém jako předtím - sahá po světle.
Pak přijdeme a odvedeme dotyčného do jeho sklepa. Účelem této exkurze je snížit vnitřní polarizaci duše, odstranit nebezpečné napětí, které vzniká z nepřijetí své temnoty, z neochoty jít do ní hlouběji. Míra hrůzy při úvahách o vlastním sklepě závisí na zanedbanosti situace. Někdy je to ledová sprcha. Někdy nervové zhroucení. Někdy i vypnutí mysli kvůli překročení prahu bolesti. (pozn. to jako že migrénu mají ti, co by jako měli mít skrytou chuť někoho praštit, ale protože nepraštili, tak se tomu vyhýbají, a kdyby praštili, tak to nezvládají? Není problém u vás - kde je alternativa nepraštil, tudíž prostě nepraštil a nes.. se to toho? Jestli vy nenálepkujete ještě víc, než my lidé..- Musíte si pořád něco dokazovat?)❌ ⭕️ 🛑 ⛔️ 📛 🚫

Q: Proč to nejde udělat jemněji?

A: Člověk může být varován po celá léta, ale může být ve svých snahách tvrdohlavý. V určité fázi se kontrola nad situací jednoduše ztratí. Pak musíme uhasit tento iracionální impuls snahy o světlo, aby se duše stáhla zpět. Aby viděla skutečnou situaci: zatímco měla hlavu v oblacích, nohy zůstaly v blátě. Pro celistvost duše je toto zpětné stlačení méně nebezpečné než zpřetrhání vazeb s vlastní temnotou. Struktury duše každého z nás jsou nasyceny těžkými částicemi, tyto ʺnízkéʺ nelze jednoduše odtrhnout a zahodit.
I když člověk usiluje o světlo, musí všechny své negativní zkušenosti vynést na vědomou úroveň a zpracovat je. Prozkoumejte všechny své myšlenky a sklony, které narušují snažení. Příšery nezmizí, když zavřete oči. Těžké části duše nikam nezmizí, pokud je ignorujete a potlačujete. Nevyzrálé a iracionální chování nemůže dovést ke šťastnému konci. (pozn. takže jako být trochu sv..ě, ale vědomě... opět preferuji Kolcovou)

Q: Říkal jsi, že po exkurzi do sklepa mohou nastat psychické problémy. To je považováno za nejméně nebezpečnou variantu?

A: Ano, integrita duše má bezpodmínečnou prioritu. Mysl má možnost sama najít nový bod stability. Ne vždy se to podaří rychle, existují potíže a komplikace. V životě jsou prostě situace, kdy věci zajdou příliš daleko. Pro mysl není snadné se přizpůsobit a změnit své vzorce chování. Pro další vývoj duše je nutná rovnováha mezi jejími světlými a temnými částmi. Člověk musí usilovat o racionalitu a sebezáchovu. Neměl by mít touhu zůstat bez nohou, protože je nemá rád. Stává se také, že mysl má tendenci ztrácet stabilitu, není schopna vyhodnotit své chování jako nebezpečné pro integritu všech lidských struktur. V tomto případě nejsou vnější pokusy srovnat takovou mysl vždy úspěšné a bezpečné. Příčinou obtížné situace je však člověk sám. Někteří lidé staví svůj vývoj na záměrně falešném základě, že jsou světlí, proto usilují o světlo, budují si své vlastní světlo. Ptám se takových: kdo vám prohrábne temný sklep? K čemu je naleštěný křišťál v obývacím pokoji?

Q: Mají lidé s otevřeným kanálem kvůli noci duše vyšší riziko, že dostanou duševní poruchu?

A: Celá Země je nyní prostoupena kolektivními poli vědomí temných struktur. Potřebujeme, aby to fungovalo. Řekněme, že nejvyšší temní hierarchové ovládají velké dravce. Pokud naši exekutoři lezou k lidem bez povolení, mohou je zastavit. Ale malá zvířata nelze sledovat. Jejich vědomí bloudí v sítích a hledá potravu. Interakce s nimi mohou být nepříjemné, přitěžující, a mohou zatemňovat vědomí. Proto je zatížení stykačů opravdu zvýšené. Ostatní lidé na tom nejsou lépe. Myslíte, že mají menší šanci onemocnět duševní poruchou?
Pro některé lidi je snazší zůstat v temných polích vědomí, pro jiné je to obtížnější. Pro některé lidi je pobyt v temných polích vědomí snazší, pro jiné obtížnější. Někteří snáší kontakt s naší kolektivní myslí velmi špatně. Uzavřít místa nepřátelského přístupu a naučit se odrážet nežádoucí vlivy je však nutné pro všechny lidi. Každá duše prošla mnohokrát negativními vlivy a zatemněním vědomí. Mnoho lidí se právě teď učí udržet si nadvládu vlastní vůle. Závislosti, kriminalita, duševní poruchy atd. - to vše jsou zatemnění vědomí. Jedinou cestou z těchto stavů je rozvinout odolnost a rezistenci vůči těmto destruktivním impulsům.

Q: Potřebují lidé nyní, v této těžké době, otevřít kanál?

A: Příčiny zakalení vědomí nejsou v otevřeném kanálu. Většina lidí se k ezoterice neobrací kvůli rozvoji, ale kvůli lepšímu životu. Představte si jejich zklamání, když jim navrhnete mnoho let čištěním hlavy? Místo očekávaného vznešeného tajemství kbelík s vodou a hadr?
Ale to je právě ten problém, že když se kanál otevře, nejčastěji se odkryje i suterén. Pokud je prázdný a čistý, člověka neobtěžuje. Pokud se však suterénu nikdo ani nedotkl, usazeniny na člověka působí. A nikdo neví, co mu budou našeptávat pavouci a švábi. Po mnoho let tam shazovali negativitu, vše nepochopitelné a děsivé. Obecně je sklep koncentrovaným ložiskem potlačeného iracionálna, potenciálním zdrojem šílenství, pokud se do něj prudce ponoříte. Proto je třeba opatrně vyndat jedno po druhém, něco vyprat, něco vyhodit. Dlouze, důkladně a po malých částech. A pak přemýšlet o konverzacích v kanálu.

Q: Bylo mi řečeno, že učitelé otevírají lidem kanál. Myslela jsem, že vidí, kdy je člověk připraven.

A: Nyní je nepříznivé období, kdy v důsledku stresu u mnoha lidí dojde ke svévolnému, nebezpečnému posunu ve vnímání. Kanál se může otevřít jednoduše proto, že shromažďovací bod člověka má tendenci stát se mobilní kvůli stresující zkušenosti. Co bude během těchto posunů proudit do vědomí lidí, jaká ʺzjeveníʺ, je otázkou. Mezi frekvencemi rozhlasu je šum a rušení. Vnímání člověka ve stresu se může přesunout do libovolných oblastí a člověk z něj vyčte nesrozumitelné věci. Ve vesmíru existuje neuvěřitelné množství inteligentního života. Je nesmírně obtížné kontrolovat, na čí pole vědomí se člověk během náhodného posunu shromaždiště naladí. A teď si představte, že i nevyčistěný sklep vydává svou vlastní jedinečnou ʺmelodiiʺ potlačené negativity, strachu a podivností. Když dáte jeden zvuk na druhý, vznikne jedinečný generátor.
Pozemšťané mají jasně stanovenou polohu shromaždiště. Prostřednictvím této oblasti vnímání je člověk napojen na pole vědomí, která určují chápání lidské normality ve vaší společnosti. Není to jen otázka výchovy, celé lidstvo je naladěno na obrovskou škálu hodnot přiměřeného chování. Každý jedinečný projev člověka je hodnocen analytickými systémy Abbandona. Pokud jsou tyto projevy vyhodnoceny jako normální, jsou přidány do pole. Tímto způsobem se neustále rozšiřují pole vědomí, která určují příčetnost člověka, a lidé je nevědomky čtou, čímž obohacují své chování. Může to být nové roztomilé gesto, které jste pochytili od herečky ve filmu, nebo nový charakterový rys, který se objevil z ničeho nic jako inspirace.
Člověk může pravidelně pracovat na tom, aby nehromadil svou iracionalitu: nebyl posedlý, nervózní, neuvolňoval svou mysl, nelpěl na impulzivních rozhodnutích, poctivě přestal zakrývat svou hloupost a blábolení elegantními slovy ʺoriginalitaʺ a ʺvýstřednostʺ. Člověk se také může rozvíjet jako racionální člen společnosti, pracovat na svých osobních vlastnostech, aby se s ním ostatní lidé cítili dobře a srozumitelně. Máme tedy dvě důležité otázky:
ʺChovám se racionálně?ʺ
ʺMyslí si lidé, že jsem příčetný?ʺ❌ ⭕️ 🛑 ⛔️ 📛

Když už mluvíme o lidské normalitě, nemyslím tím, že člověk musí být standardizovaný produkt montážní linky. Chci jen říci, že pečlivá práce na omezení vlastních iracionalit pomáhá budovat silná spojení s kolektivními poli vědomí, která nastavují normální chování lidí. Tato spojení jsou důležitá během obtížných zážitků a při komunikaci v kanálu. Udržují racionalitu myšlení v přijatelných mezích. Pokud jsou však tato spojení slabá, mohou se při zvýšeném namáhání porušit. Pak může mysl volně plout a člověk začne ztrácet zdravý rozum (ve větší či menší míře). Stručně řečeno, významová pole racionálního myšlení jsou kolektivní pojistkou, která může zajistit stabilitu lidské mysli. Aby však člověk posílil vazby s těmito strukturami a mohl z takového pojištění těžit. musí se o to sám snažit.

Zdravý rozum lze po dlouhé práci přenést na nejhlubší úroveň: úroveň pocitů. Je to podobné, jako když se učíte řídit auto: zpočátku pečlivě sledujete každý pohyb, ale časem jednáte automaticky díky fixaci informací na úrovni motorické paměti. Nejvyšší stabilita myslí se projevuje tehdy, kdy jste již přenesly svou racionalitu do oblasti cítění. Takoví lidé jsou schopni zvládat životní tlaky, jsou v dobrém kontaktu s vědomím vyšších myslí a jsou schopni odolávat temným strukturám. Před otevřením kanálu je důležité najít rovnováhu mezi zdravým rozumem a touhou věřit v nadpřirozené věci a obejít kritické myšlení. Jsou chvíle, kdy je rovnováha a člověk stojí pevně nohama na zemi. Castaneda takové nazval stalkery. Když je zdravý rozum méně vyvinutý, mají takové mysli neuvěřitelnou schopnost vnímat ve změněných stavech vědomí. Castaneda je nazval snílky. Důvodem jejich schopnosti vnímat jiné světy je absence mnoha bariér mysli v důsledku křehké příčetnosti. Ze stejného důvodu jsou takové mysli někdy náchylné k šílenství.

Myslím, že jsem poskytl dostatek informací, aby člověk mohl sám posoudit, zda má odstranit omezení svého vnímání, nebo zda by bylo moudřejší nepodkopávat to, co stejně není příliš pevně zakotveno. Při iracionálním myšlení a rozšiřování vnímání je třeba být velmi opatrný. Temná pole vědomí, která nyní obklopují Zemi, budou mít negativní dopad na duševní zdraví těchto lidí. (pozn. takže nejlepší je být racionální studenej čumák... kompjůtr, ideálně po pádu, aby to procítil...)

Q: Můžete přesněji popsat pojem příčetnost?

A: Uvažujme o řetězcích akcí:
1. Nepochopení vlastních přání a činů, pochybnosti, rozpory a nerozhodnost
Udělal jsem to - přemýšlel jsem o tom - litoval jsem toho - byl jsem zklamaný.
Přemýšlel jsem o tom - rozhodl se to udělat - neudělal - lituji toho - jsem zklamanýá.
Co vidíte v těchto řetězcích?
2. Řetězec jednání racionálně uvažujícího člověka - Vymyslel / vykonal / uspokojil se. A pokud byla zkušenost zklamáním - Pochopil / vykonal / zklamal se, ale pochopil, jak věci nedělat, a zjistil, že tato zkušenost je užitečná pro lepší pochopení sebe sama a života.

Když člověk nahromadí spleť rozporů a bloudí v nich, neschopen pochopit vlastní potřeby, jedná se o iracionální myšlení. Člověk by měl usilovat o to, aby tuto spleť rozpletl: aby uspořádal své zkušenosti, myšlenky, pocity, aby pochopil své preference a touhy. Čím je člověk sebevědomější, tím racionálněji se v životě chová a tím častěji je se svými rozhodnutími a činy spokojen. Rozumný člověk ocení i zklamání, protože každá zkušenost, pokud je správně analyzována, vede ke shromažďování moudrosti. Nepříjemné zážitky jsou vyřešeny a uzdraveny. Proto takový člověk málokdy lituje své minulosti. (pozn. šlo to vzít zkratkou)

Q: Chtěl bys k tomu ještě něco dodat?

A: V tomto vesmíru je inteligence umělý fenomén. Naše mysl je cizincem v bezbřehém oceánu Vědomí, které má svou vlastní vůli a impulsy. Tomuto nepoznanému životodárnému božstvu můžeme nabídnout pouze využití inteligence. Rozhodnutí je však často ponecháno na něm.
A teď si představte, jaké vlastnosti musí mít mysl, aby zbloudilé božstvo pocítilo nutkání s ní splynout? Jistě to musí být cenný dar. Je tak vzácný, že pokušení duše splynout s takovým intelektem by bylo skutečně nesnesitelné. Emocionální, smyslná část krásy vyvíjející se mysli je hodnocena především silami světla a silami rovnováhy. Obecné analytické schopnosti se testují pomocí formalizovaného vývojového systému.

Abbadon testuje racionalitu mysli.

Hodnotím schopnost mysli přežít v podmínkách vysokého stresu. Včetně schopnosti udržet si intelektuální převahu, paritu nebo schopnost si alespoň udržet pozici v interakci s cizími, nepřátelskými, vysoce vyvinutými inteligencemi. Zkouším, zda lze člověka oklamat, svést, zastrašit, přimět ho, aby dobrovolně udělal něco, co není v jeho zájmu, atd. Příčetnost mysli je při takové zkoušce také nesmírně důležitá, protože závažné informace se mohou ukázat jako falešné, předmět pokušení jako bezcenný, výhodná nabídka jako laciná, hrozba jako poplašná. Bez seriózní schopnosti racionální analýzy je snadné nechat se takovými triky oklamat. Každý probuzený bude muset čelit mně, profesionálnímu hráči, profesionálnímu podvodníkovi. Pokud mě chcete okouzlit krásou zpívání manter, neuspějete. To netestuju.
Pro přechod na vyšší úroveň si duše musí vážit své mysli a mysl musí být schopna poskytnout duši potěšení, aby byla šťastná. Bystrý intelekt nezaručuje úspěch, proto je další důležitou podmínkou schopnost svést vlastní duši. Stejně jako matka svádí své dítě zářivou hračkou, aby nefňukalo, musí mysl umět svést svou vlastní duši, aby se mohla radovat ze života. Mluvím teď o pokušení, které udržuje duši ve střehu, ne o tom, které ji ničí. Mysl a duše v jednotě musí být neustále pokoušena rozmanitostí životních projevů, aby si udržela zájem o svou cestu, svou činnost a svůj rozvoj. A to vyžaduje neuvěřitelnou vynalézavost mysli. Protože když ho není, nápady na zábavu se rychle vyčerpají, nuda se vleče, mění se v únavu z bytí a začíná stagnace všech lidských systémů. To je jeden z hlavních důvodů, proč lidé zůstávají v reinkarnačních cyklech světů s krátkou dobou života jednotlivců: kvůli nedostatku vynalézavosti mysli v tom, jak svést a zabavit sebe i svou duši. (pozn. což takhle radost z absurdity bytí, s každou zprávou nová várka)

Q: Mohl si N. D. Walsh představit, že dvacet let po ʺHovorech s Bohemʺ někdo přijme rozhovory s ďáblem?

A: Bojíš se jeho úspěchu?

Q: Někdy si říkám, že v dnešní divné době by se vaše rozhovory mohly stát novým hitem.

A: Dobře, že tě dnes za takovou komunikaci neupálí na hranici. Pravděpodobně zůstanu ve stínu. Ovlivňovat a dominovat nemusí nutně znamenat stát na piedestalu pestře oděného šaška, který si získal popularitu mezi miliony.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13367

Zpět