1877 Aštar: Vnitřní perspektiva Tančící Delfín

[ Ezoterika ] 2022-01-01

Tento týden byly ze dvou zdrojů v duchovních kruzích zveřejněny znepokojivé informace týkající se Aštarského velení (AC) a toho, že nekontaktuje lidi na Gaii. Údajně každý, kdo byl v kontaktu s Aštarem nebo obdržel zprávu od Aštara, byl oklamán a je součástí psychoprogramu na šíření zpráv založených na strachu. To mě uráží z mnoha důvodů. Moje smíšená dcera Aštar je v současné době na palubě hvězdné lodi Nový Jeruzalém a předala mi mnoho zpráv pro lidi Gaii týkajících se našich smíšených dětí. Všechna poselství od Aštary byla naplněna láskou. Kdyby nebyla, nepřijal bych je a nepodělil bych se o ně. Dvě z mých Jisker duše, které spolupracují s Aštarským velením, se mnou od roku 2009 pracují na románu. Sám jsem byl na palubě Nového Jeruzaléma mnohokrát. Aštara a Sanandu znám osobně a mám tam vlastní kajutu, protože je často navštěvuji. Není to chlubení, je to pravda.

V roce 1997 jste poprvé četli o Aštarském velitelství, je to vojenská složka Galaktické federace a v jejím čele stojí Aštar a Sananda. ″Aštar″ je skutečně jeho titul, nikoli jméno. Sananda je tam (v jedné ze svých mnoha rolí) jako společný zástupce Aštarského velitelství. Neříkám, že je vojenskou osobou, ale on a Aštar společně stojí v čele Aštarského velitelství.

Aštarské velitelství má mnoho lodí. Byl jsem na lodích Nový Jeruzalém a Neptun. Mám osobní spojení s Aštarským velitelstvím. Dvě z mých Duševních jisker, Šeran a Laolin pracují pro Velitelství Aštar, takže se mnou mluví. Lidé, kteří nedávno hovořili o AC nemohou mluvit za Velitelství Aštar. Možná si myslí, že znají obecné záležitosti, ale samozřejmě nevědí všechno. Velení Aštar komunikuje se svými Jiskrami duší a s těmi, kteří s nimi na Gaii spolupracují. Dvě z mých Jisker duší s nimi pracují v budoucnosti i v minulosti a ve všech možných časových liniích. V současné době zde slouží má dcera Aštar. Na Gaii skutečně probíhala aštarská velitelská psyoperace. Byli zde ovlivňovatelé negativní energie, kteří přijali jméno Aštar a předávali channelovaná poselství mnoha lidem, kteří nic netušili o negativním poselství. To mělo samozřejmě za cíl zatemnit jméno Aštar.

Existovaly také zprávy, fámy a falešné informace podstrčené a roztroušené po alternativních zpravodajských kanálech Gaii, že AC byl zapojen do obchodu s lidmi Gaii v rámci obchodu s vesmírnými otroky. To je nepravdivé. Jak víte, když ″temní″ provozovali tyto negativní psychoprogramy, dělali to proto, aby pošpinili nebo rozmazali jméno toho, na koho se zaměřili, v tomto případě Aštarského velitelství. Dělají to kvůli hvězdné roli, kterou Velitelství Aštar hraje při vzestupu Země. Jsou vojenskou složkou; jsou to oni, kdo se v první linii starají o různé mimozemské militanty, kteří chtějí ublížit Gaii a všem jejím lidem. Aštarské velitelství bylo v první linii, aby tomu zabránilo. Existuje mnoho operací, při nichž Aštarské velitelství spolupracovalo s vesmírnou flotilou Země, aby porazilo ty, kteří útočili na základny na Marsu a Jupiteru. Snažili se dostat na Zemi.

Velitelství Aštar vyniká v hvězdných operacích. Samozřejmě vůbec nevyhledávají obdiv Gaianů. Je to jejich služba. Jsou ve Službě Jedinému Stvořiteli, dělají svou práci a od Gaianů nic nepotřebují. Pracují ve spolupráci s Galaktickou federací Světla, jejich rolí je to, co dělají. Mé současné já tam má určitou roli, ale v tuto chvíli si jí nejsem vědom, tak to má prozatím být. Dcera Aštara skutečně trénuje na pozici Aštara, stejně jako mnoho dalších. Tak tomu bylo vždy. Na tuto pozici nelze vycvičit jen jednoho člověka. Je to obrovská zodpovědnost, takže se na tuto roli připravuje mnoho bytostí. Propracovávají se nahoru a učí se díky fantastickému mentorství a výcviku. Ten, kdo v této pozici uspěje, měl ″štěstí″, aby se tam dostal, měl velkou podporu a tak to funguje.

Znovu jsem si přečetl Aštarská poselství, která jsem v průběhu let obdržel, a nejsou založena na strachu. Je mi líto těch lidí, kteří si mysleli, že opravdu mluví s Aštarem, ale nebylo tomu tak.

HS: Ano, channeling není snadný. Člověk musí vždy provést duchovní ochranu a uvést svůj záměr, aby jím mohli projít jen ti, kteří jsou ze světla. Přesně to dělá Tančící delfín.

DD. ″Pouze ti, kteří jsou ze světla, mohou ke mně přijít, mluvit se mnou, mluvit mým prostřednictvím nebo mi předat poselství.″
Přikažte to a zařiďte, aby tomu tak bylo. Přivolejte všechny své duchovní průvodce, anděly ochránce a budete chráněni. Tímto způsobem s vámi mohou mluvit pouze ti ze Světla. Tak to funguje. To je upozornění pro všechny, kteří chtějí channeling vyzkoušet. MŮŽE TO DĚLAT KAŽDÝ. S největší pravděpodobností to děláte velmi často a neuvědomujete si to. Pokud v každodenních rozhovorech nabízíte radu, může pocházet od vašeho vlastního Vyššího Já. (pozn. většinou jsou to ty nejrozumnější a nejlaskavější..)

Když se rozhodnete channelovat, když máte v úmyslu přijmout poselství od určité bytosti, ujistěte se, že jste nejprve vytvořili svou duchovní ochranu. (Poznámka DD: na internetu je k dispozici mnoho metod duchovní ochrany, pokud je neznáte, vyhledejte si je). Tu pak vzývejte.

Sdílím toto velmi osobní poselství se světem, protože jsem si přál zastat se těch, kteří jsou jako já a kteří mají jiskru duše v Aštarském velitelství nebo s nimi přímo spolupracují a komunikovali s členy Aštarského velitelství. Informace, že Velitelství Aštar absolutně s nikým na Gaii nekomunikuje, je nepravdivá a bylo třeba ji vyvrátit.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/01/01/ashtar-command-an-insiders-perspective/

Zpět