2327 Reinkarnace se mění Owen Waters

[ Ezoterika ] 2022-03-26

Výtah z knihy Duchovní metafyzika, která je zásadní pro pochopení života v dnešním rychle se měnícím světě.

Stará realita reinkarnace
Koncept kola reinkarnace říká, že se rodíme znovu a znovu, dokud tuto školu zkušeností neabsolvujeme. Získání rozsáhlých zkušeností se všemi rozmanitostmi lidského života se všemi jeho triumfy a neúspěchy vyžaduje mnohem více než jen jeden život. Překvapením je, kolikrát se člověk může reinkarnovat, aby dokončil jeden úplný cyklus všech typů zkušeností...
Kompletní prohlídka lidských zkušeností mladé duše trvá obvykle 288 inkarnací!
Naproti tomu pracovníci světla jsou staré duše, které již absolvovaly, ať už zde, nebo jinde. Jejich inkarnace jsou dobrovolnými životy služby, které pomáhají lidstvu, místo aby se museli znovu učit to, co jejich duše již zvládly.

Nové možnosti
Pravidla reinkarnace na Zemi se změnila. Velký vesmírný cyklus trvající 26 000 let je dnes ve fázi dokončení, protože byl načasován tak, aby skončil přesně v tuto dobu, a to božskými karmickými inteligencemi, které předvídaly, že Posun vše v této, naší moderní době změní. Den ukončení je tady!
Někteří lidé považují Zemi za jedinou Boží planetu obydlenou lidmi. Bůh naproti tomu považuje celý vesmír za hřiště pro sebeuvědomělé lidské inteligence. Pokud jste někdy měli pocit, že ʺdomovʺ by mohl být někde jinde než tady, máte pravděpodobně pravdu, protože každá duše na Zemi je mimozemšťan! Je to dlouhý příběh, ale na úrovni duše dnes nikdo na Zemi není původně ze Země.

Možnosti reinkarnace, které se dnes objevují, jsou následující:
(1) Přesunout se do vědomí zaměřeného na srdce pro znovuzrození na Nové Zemi, která se brzy objeví ve fyzické 4D sféře, nikoliv v dnešní fyzické 3D vibraci.

(2) Lidé, kteří se rozhodnou žít více fyzickým životem ve stylu života na Staré Zemi, budou mít tuto možnost i nadále, jen ne na Nové Zemi. Poté, co odejdou z tohoto světa, přesunou se prostřednictvím říší duší na novou planetu, kde bude pokračovat jejich preferovaný životní styl na 3D frekvenci.

(3) Možnost mise pracovníka světla:
Vesmír je velký a Boží plán na osvícení lidstva na Zemi sahá nejméně 26 000 let zpět, kdy byli hledáni dobrovolníci, kteří by pomohli během masivního přílivu lidských duší na planetu Zemi. Kromě masy nově příchozích duší se dobrovolně přihlásily miliony pracovníků světla z jiných, vyspělejších kultur, aby žili mezi nově příchozími na Zemi.
Přítomnost pracovníků světla pomohla pozvednout masové vědomí lidstva, takže mnoho lidí je nyní v tomto historickém okamžiku připraveno postoupit do 4D fyzičnosti. Po dokončení svých současných inkarnací ve fyzickém i posmrtném životě se někteří pracovníci světla rozhodnou reinkarnovat na Zemi, zatímco mnozí se vrátí do svých domovských světů se splněným posláním. Mnoho rodin duší pracovníků světla plánuje využít této možnosti, jakmile budou dnešní výzvy Posunu dokončeny. (pozn. doma už na mě čekají.. bude sranda)

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/03/26/reincarnation-is-changing/

Zpět