1825 Stavitelé egyptských pyramid Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2012-10-27

Jedním z ″divů světa″, který se dochoval z dávných dob, jsou egyptské pyramidy. Dodnes jsou pro nás zázrakem, protože skrývají mnoho tajemství a hádanek.
Zdálo by se, že vše je již vyřešeno, kdy a kým byly pyramidy postaveny, ale jejich další výzkumy vyvolávají další a další otázky.

Například, jak pomocí primitivních prostředků vznikly tyto majestátní stavby, jak lidé dokázali tak přesně přiblížit k sobě kvádry a jak v těch dávných dobách dokázali vypočítat přesnou polohu pyramid podle částí světa a dalších parametrů vesmíru? K čemu vůbec takové obří hrobky sloužily? Možná nebyly stavěny k pohřbívání? Sfinga, která střeží pyramidy již tisíce let, skrývá podobná tajemství.

Všechny tyto záhady daly vzniknout řadě hypotéz. Nedávné výzkumy vyvolaly debatu i o datu stavby pyramid a Sfingy, což odkazuje na dávnou historii naší planety. Do stejného období spadají i počátky starověkých mýtů a náboženství Egypťanů. Ukázalo se, že v oněch vzdálených dobách žili ti, kteří byli později nazýváni bohy, jako obyčejní lidé a z nich vzešli první egyptští faraóni.

Drsné kameny pyramid byly pokryty bílými kartáčovanými deskami obložení připomínajícími obrovské bílé krystaly, které se třpytí ve slunečním světle. Na druhé straně řeky (naproti pyramidám) je vidět kamenné město. Nedaleko odtud jsou vidět silné sloupy chrámu. Po řece pomalu pluje proutěná loďka s nafouknutou plachtou. Lodník a dva další muži převážejí tělo zesnulého přes Nil do města mrtvých z města živých. Plácají dlouhými vesly do vody, zatímco líný vítr mává plachtou a naráží do stěžně. Nad vodou se ozývají recitační zpěvy zaklínadel a pláč truchlících, kteří oplakávají mrtvého, když míří k majestátním pyramidám, u nichž jsou umístěny tisíce hrobek.

Uvnitř velké pyramidy je malá čtvercová místnost naplněná jakousi bělavou září. Ztrácí se zde smysl pro prostor a čas, je zcela prázdná, nejsou zde žádné obrazy ani předměty. Zdálo se mi, že odtud mohu jít kamkoli. Holé stěny se vyjasní a já skrz ně vidím úplně jiný svět. Toto je naše Země před velkou potopou a zaledněním, před změnou zeměpisných pólů.

V Egyptě nebylo tak horké podnebí, ale mírnější. Odněkud z jihovýchodu vál studený vítr. Ale tady, v údolí velké řeky, existovala v té době také civilizace. Není to úplně ten Egypt, který známe z archeologických nálezů. Zdejší lidé jsou jiní. Jsou mohutní, zavalití a mají kulatý obličej. Jejich kůže má bronzový odstín, ale vlasy jsou spíše tmavě hnědé. Byla to doba nadvlády lidské rasy, jejíž zástupci přišli z planety ve hvězdném systému Sírius, aby očistili naši Zemi od temných sil. Ale byli tu i lidé, kteří se podobali moderním Afričanům, jen nebyli tak černí. Ve srovnání s mimozemšťany ze Síria byli malí, ale pružní a úzkoprsí.

Říkalo se také, že Sírius je dvojhvězda. A tady v egyptské zemi se prý setkali i se zástupci sousední planety ze soustavy sester Síria. Byli bílí a později se jim začalo říkat Atlanťané Všichni tito lidé byli navzájem příbuzní. ...Tady vidím na druhé straně řeky krásné město. Jeho ulice se paprskovitě rozprostírají od centra. Na jeho místě bylo hlavní město starověkého Egypta, ale mělo být postaveno jiným způsobem. Lidé zde nosí perleťové oděvy z nejjemnějších látek, které jsou umně řasené.

Přede mnou je malý kopec. Někteří lidé kolem něj chodí a něco dělají. V rukou mají stříbrné nástroje. A náhle se nad místem vztyčila světelná pyramida z modrých paprsků. Uvnitř září několik dutin. Vidím to shora. Vedle velké pyramidy stála menší a další. A teď už to není země pode mnou, ale jakási mapa, jakoby hvězdné oblohy, do níž jsou vepsány obrysy pyramid. Musely být postaveny podle hvězdné mapy, takže jejich astronomické parametry byly přesně vypočítány.

Najednou jsem se prudce přesunul na jiné místo. Pode mnou se nad planinou tyčil skalní masiv. A opět někteří lidé s podivnými zařízeními.

Tato zařízení se navíc navenek podobají hůlkám budoucích faraonů a dalším předmětům, které byly zobrazovány v rukou bohů a bohyň, ale i faraonů (například egyptský kříž se smyčkou na konci).
Jeden muž v dlouhém třpytivém rouchu namířil přístroj na skalní stěnu a zelený paprsek, který z něj vyšel, proťal všechny nerovnosti a vnikl do skály jako do másla. Skály se s duněním sesypaly. Poté jiný muž použil stejný přístroj k rozkreslení hladkého povrchu do pravidelných obdélníků. Tyto značky se pak prohloubily a první muž zeleným paprskem krájel připravené bloky jako krajíce chleba. Jiný muž s jiným zařízením vytvořil antigravitační pole a tyto kamenné bloky se vznášely na místo stavby. Ve skalách lidé odřezávali další a další bloky a ty se vznášely vzduchem na staveniště jako na běžícím pásu. Každý z nich proplouval zářící trubicí, rovněž tvořenou jakýmsi polem, a měknul v ní.

Poté byl pevně přiložen k těm, které již byly ve světelné pyramidě položeny. Bloky v něm byly naskládané jako v kufříku. Díky předběžnému změkčení se přilepily a přilnuly k sobě jako plastelína. Několik čerstvě vytvořených bloků bylo oříznuto stejnými trámy. Pak se opět zatvrdily. Tak vznikl kamenný monolit pyramidy.

Ne tisíce otroků, ale jen několik mužů postavilo velké pyramidy pomocí špičkové technologie.

Skalní masiv brzy zmizel a pyramidy se tyčily nad řekou a zářily svým obložením jako krystaly na slunci.

...Říkalo se, že to nebylo jediné místo, kde se takové stavby stavěly. Pyramidy se stavěly i v jiných částech Země. V oblasti Tibetu byly hory a útesy pyramidálně rozeklané ještě předtím, než byly postaveny egyptské pyramidy. V oblasti dnešních Bermud se nacházela pevnina a tam byl také postaven celý komplex pyramid, dále u břehů dnešního Japonska, někde na území Indočíny, na dnešním severním pólu a v Antarktidě.
Byly to místa nějakých pozemských os nebo vývodů energií. Pyramidy zde byly umístěny kvůli stabilitě planety při změně zeměpisných pólů a aby se zabránilo velkým katastrofám. Pouze nerozumní Atlanťané, kteří se tlačili do jádra Země, porušili rovnováhu ve snaze ovládnout svět, způsobili Velkou potopu a ztrátu mnoha zemí, zejména své Atlantidy. Ale to už je jiný příběh...

Pyramidy v Egyptě odrážejí také polohu Síria a jeho planet, parametry našeho Slunce a vztah Slunce a Země. Obrovská Sfinga s ženskou hlavou v té době ještě nebyla přetvořena do podoby obličeje jednoho z faraonů, snad Chefrena. Lvice seděla u velkých pyramid a odrážela také některé astronomické parametry, snad střídání epoch Panny a Lva (zvěrokruh), nebo předpovídala některé události, snad posun pólů, který se měl odehrát na rozhraní těchto dvou epoch.
Muž oděný do lesklé perleti jde směrem ke Sfinze. Tmavé vlasy mu sotva vykukovaly zpod vysoké čelenky zdobené nádherným peřím jakéhosi bizarního ptáka. Na rukou se mu třpytily duhové náramky a celou hruď mu pokrýval nádherný náhrdelník. Je nesmírně vysoký a zřejmě zde má sílu. Blesklo mi hlavou, že to byl ten, kterému se říkalo Osiris a kterého později staří Egypťané zbožštili.

Osiris a Isis

Na obloze nad pyramidami se rozprostíral nádherný zlatý západ slunce a nejjemnější růžové mraky rámovaly majestátní rudé slunce, které zbarvilo pyramidy do fialova. Palmy byly pozlacené ve slunečním světle a starobylý Nil v tuto večerní hodinu pomalu unášel své vody jako roztavené zlato.
Osiris něco psal na kámen nějakým zařízením, které vysílalo zelený paprsek. Díval se na velké Slunce a skládal mu chvalozpěv. ..K Osirisovi přistoupila žena s krásnou tváří v tenkých průsvitných šatech a s nádhernými šperky. Na ramenou má nejjemnější jemně řasenou látku, jejíž konce volně vlají. To je Isis, manželka Osirida. Byli to skuteční lidé vysoce vyvinuté rasy a pro staré Egypťany se stali bohy. Z nich pocházeli první egyptští faraonští králové. V Isidiných rukou jsem si všiml kulatého disku z duhově lesklého kovu, který připomínal moderní laserový disk.

...A tady je, v komoře pyramidy. Dívám se na ni a vidím jakousi podivnou Zemi, zvláštní stromy s modrofialovými listy, růžovou oblohu, hory třpytící se jako krystaly a eliptické Slunce, nebo spíš Sírius.
I zde se nacházejí obří třpytivé pyramidy podobné těm egyptským. Vyzařuje z nich záře. V dálce je vidět soustředěná zástavba města. Pak ale došlo k nějakému zásahu, jako v porouchaném televizoru, a deska se opět rozzářila.

... Také se říkalo, že Osirise zabil cizinec z temného světa, který se představil jako jeho bratr. Osiris však znovu sestavil své tělo a byl znovuzrozen (vzkříšen). Toho byli schopni vysoce duchovní jedinci, učitelé lidstva, jako byl Kristus. Pravděpodobně proto se stal pro staré Egypťany bohem, jejich učitelem a prvním králem. Zázrak vzkříšení lidi natolik ohromil, že uvěřili v možnost nesmrtelnosti lidského těla, aniž by si uvědomili, že hlavní je nesmrtelnost duše a že právě ona může vzkřísit tělo. Lidé začali balzamovat těla a ukládat je do starověkých pyramid, aby dosáhli nesmrtelnosti. Vykopali tyto stavby s tajnými chodbami a místnostmi, čímž částečně přerušili kosmické spojení s vyššími civilizacemi. Právě vytahování kamenných kvádrů a jejich přemisťování z pyramid je zobrazeno na starověkých freskách, které jsou považovány za důkaz, že Egypťané sami tahali kvádry a stavěli pyramidy těmito primitivními prostředky. Otroci čistili chodby a vytvářeli komory v prefabrikovaných stavbách, místo aby je stavěli.

Kněží ztratili kontakt s živým vesmírem a obrátili se k černé magii a temným silám. Ačkoli mýtus o Osirisovi a Isis, starověké pyramidy a Sfinga zůstaly až do dnešních dnů, generují četné hypotézy a míchají mysl moderního světa.

PS
V dalších snech a při kontaktu s guruy se mi dostalo dalších vysvětlení o egyptských pyramidách. Pyramidy byly postaveny jako antény pro komunikaci s jinými planetami a hvězdnými systémy. Skrze ně vedly také východy do světů jiných dimenzí. Nebyly to přístroje na vzkříšení z mrtvých. Lidé, kteří žili po jejich postavení, se rozhodli, že právě v pyramidách lze získat nesmrtelnost. Proto se faraoni starověké říše (a nebyli to Osiridovi potomci, ale uzurpátoři moci) rozhodli získat nesmrtelnost právě tam. Když však zakladatel dynastie uzurpátorů Škorpion vstoupil do pyramidy a shořel, jeho potomci zničili energetické kanály pyramid tím, že v nich otevřeli různé průchody, a začali do pyramid vkládat mumie.

Odtud pochází tvrzení, že pyramidy jsou hrobky. V pyramidách však nebyly nalezeny žádné mumie. Svůj podíl na tom měli i lupiči a pak kněží, kteří vynesli mumie a vybudovali v Údolí králů město mrtvých.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_9.html

Zpět