3199 Malá planeta v nekonečném prostoru KE

[ Ezoterika ] 2022-09-28

Strážci věčnosti
Q: Kdo mi může říct něco o tomto místě, o roli této planety ve vesmíru?
A: znáte pojem Brownův pohyb?

Q: ,,Neuspořádaný pohyb mikroskopických viditelných suspendovaných částic pevné látky...ʺ,

A: Představte si, že v raném vesmíru neexistovala taková zdánlivá uspořádanost, jakou vidíme dalekohledem nyní, vše bylo ve stavu neuspořádaného pohybu, hmota neustále měnila formy, nebylo možné ji zachytit, ale viděli jsme, že i když všechny formy umírají tím, že se mění v jiné formy, samotná podstata zůstává zachována, hmota nezmizí, nezmenší se, zůstává dál, ale není fixována v něco trvalého.

Q: Měli jste strach?

A: Ne, byli jsme v chaosu, ale nechápali jsme, že to může být jinak.

Q: Jaký jste byli? Jak jste vypadali?

A: Byli jsme čistá vědomí a splynuli jsme v jedno jediné vědomí a mohli jsme být v tomto stavu navždy. Když jsme se však ponořili do temné hmoty, rozdělili jsme se na oddělená vědomí a skrze tento temný kouř jsme se navzájem neviděli, ztratili jsme spojení jeden s druhým a začali jsme se pohybovat a hledat jeden druhého, ale bez spojení a bez jakýchkoli souřadnic, náš pohyb byl ʺBrownůvʺ. Pamatuj, že Boží duch se vznášel nad vodou... Letěli jsme jako blázniví koně nad propastí, ale nemohli jsme se zastavit... Vedl nás rozum...

Q: Chtěli jste to vědět?

A: Poznání je touha poznat něco známého v nové kvalitě. Nic jsme nevěděli, takže to nebylo poznání, ale pohyb předcházející stvoření.

Q: Jaký byl první výtvor?

A: Mysl si uvědomila, že se nikdy nenajdeme propadající se do propasti, a pochopila, že se musíme vidět očima právě té temné hmoty, v níž bloudíme, a tak zaměřila svou pozornost na svůj záměr a chtěla, aby se projevilo první stvoření, první částečka Boha, první stvořitel, což byla částečka temné hmoty obklopená čistým vědomím. A viděli jsme, že vědomí je prozářeno světlem. Viděli jsme první světlo ve vesmíru, viděli jsme světlo prvního Stvořitele.

Q: A pak všechna vědomí začala dělat totéž v obraze?

A: Ne. Ve vesmíru nemohou existovat dvě stejná stvoření. Ale máme referenční bod. První částečka Boha se vždy ochotně podílela na tom, že se každý z nás snažil tvořit, a mnohým z nás se podařily mimořádné věci. A vy všichni nyní pokračujete v hledání toho individuálního receptu, toho jedinečného receptu, aby se každý jednotlivě stal stejně závažnou částečkou Boha.

Q: Je to ta samá částice, která se pak rozdělila, jak píší jiní autoři?

A: Ano, stala se s ní různá dobrodružství. Stvoření jakéhokoli vesmíru začíná u ní. Chtěl bych říct, že bych s ní rád pracoval.

Q: Protože má v sobě temnou hmotu?

A: Protože má dokonalou rovnováhu a u každého vycítí odchylku od normy.

Q: Je to umělá inteligence?

A: Taky, pro ni je jako autopilot, když je to potřeba.

Q: Nedávno jsem obdržel info, že na této planetě je něco velmi důležitého, a proto má Země ve vesmíru neobvyklé místo.

A: Částice je zde. Pozornost všech vědomí je tedy zaměřena na tuto planetu, mysl samotná je nyní zde, pozornost celého vesmíru je zaměřena sem.

Q: A není krásnější místo!

A: Neexistuje místo s větším potenciálem, veškerá energie směřuje sem, veškerá pozornost směřuje sem. Její chování je obtížné předvídat, takže každý může vyhrát jako v kasinu.

Q: Nebo o vše přijdete.

A: Ztratit vše, ale získat novou kvalitu.

Q: Destruktor každého zastraší.

A: Všichni skončí v destruktoru.

Q: Ale co všechny ty pozitivní aspekty, o kterých se tolik píše? Plus čtyři D, například.

A: A kdo o tom podává informace? Spolehlivé zdroje?

Q: Síly světla.

A: Síly světla, které nevidí nic jiného než samotnou částici? Velmi doufá, že se podaří zachovat co nejvíce vědomí v naději? Věřte mi, že každý zástupce světla se do destruktoru dostane z vlastní vůle, pokud si to částice přeje.

Q: Ona je smrtka?

A: Je žnec i stvořitelka.

Q: Všichni hodně mluví o seberozvoji, o uvědomění.

A: Podívejte, když člověk projde testem, není to zbytečné, že? A pokud neprojde, znamená to, že mu nic nepomůže. Za své bludy zaplatí v destruktoru.

Q: Tolik se teď vysílá o špatných věcech, rozviřujete atmosféru záměrně?

Kain: Minule jsi mi vyčítala, že jsem nečinný, a teď se ti nelíbí atmosféra? Jsi trucovitá. A netvař se, že je ti někoho líto. Budeš první, kdo je hodí do pece, máš všech plné zuby. Mám pravdu.

Q: Částice se ke mně ještě nedostala. Možná se jí budu líbit.

Kain: To určitě ano!

Q: Mezigalaktická flotila je nyní na Zemi?

Kain: Jo, obrovský mezigalaktický imaginární..! - takovou odpověď jsi očekávala? NV právě řekl, že veškerá pozornost vesmíru je zde, což, věřte mi, je více než flotila.

Q: Mám tolik dalších otázek, že bych mohla psát pět denně.

Kain: Energie. Nemusíte mi děkovat.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13755

Zpět