4366 Aktuální situace 1. Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2023-05-28

Požehnaní bratři a sestry!
V životě lidí na zemském povrchu, tj. dlouho trpící ̎páté rasy ̎, nastala nelehká a zodpovědná doba, kdy všichni zainteresovaní ukázali svou pravou tvář a bez obalu ukázali, co se kolem planety děje. Okamžitě se rozplynuly růžové vyhlídky na masový vzestup pozemšťanů, které byly v poslední době barvitě popisovány v nesčetných poselstvích. Veselý tón různých ̎vyslanců světla ̎, kteří po čtvrt století vychvalovali naše laskavé a naivní ̎světlušky ̎, nyní vystřídalo jejich přísné pokárání a místo dřívějších příznivých předpovědí jasnovidců zaujaly jejich předpovědi, které jsou nyní ponurejší. Co se to proboha děje? Proč byl hromadný vzestup pozemšťanů a planety vykolejen? Kde je slíbená pomoc od vysoce vyspělých civilizací Galaktického bratrstva? Proč ̎ilumináti ̎ pod vedením Draka nadále vládnou Gaii a kdy na ni přijde dlouho očekávaný Věk světla? Tyto a další důležité otázky trápí mnoho ̎probuzených ̎ pozemšťanů, zatímco ̎spáči ̎ se naopak každý měsíc více a více propadají do ̎trojrozměrnosti ̎ a pokračují v obvyklém ̎běhání v kruhu ̎. Co říci o nás ostatních, když dokonce i odvážný Cory Goode, který o Odhalení a konfrontaci Aliance s TUC mluví už léta, ve své poslední aktualizaci frustrovaně vyzval své předplatitele: ̎Je čas zaměřit se nyní na vnitřní práci. Vidíte kolem sebe stále více svinstva - zhroucení všeho, včetně komunity, duchovní komunity, víte, že vás všichni ostatní nechávají na holičkách... Je čas jít dovnitř a věnovat čas vnitřní práci. ̎ Mnoho dalších kontaktérů a channelerů mu v tom dává za pravdu.

Co je tedy špatně? Co se pokazilo? To, co se pokazilo, se stalo už mnohokrát, drazí! Během dvanácti let naší existence jsem vám opakovaně říkal, že tento vesmír není uspořádán nejlépe a že v základu jeho řízení vůbec nespočívá pověstná láska, ale nadřazenost, nátlak a strach. V něm je dokonce naprostá většina Galaxií, včetně té naší, levotočivá, to znamená, že je nepřátelská vůči životu jako takovému, a začne se obracet doprava pouze tehdy, když naprostá většina civilizací, které v ní žijí a společně se stanou osvícenými, vyjádří podobný záměr. Kromě toho jsem řekl, že Síly temnoty v našem Stvoření jsou mnohem aktivnější a vynalézavější než Síly světla, a proto je často porážejí, i když zůstávají v menšině. Celá ta léta jsme vytrvale odhalovali lži a pokrytectví množství ̎řečníků ̎, kteří se zde sešli téměř z celé Galaxie, aby během Informačních bakchanálií oklamali pozemšťany, a náš informační prostor zaplnili ̎brakovými ̎ poznatky namísto spolehlivých informací o Bohu, vesmíru a člověku. Není žádným tajemstvím, že některé naše ̎světlušky ̎, neopodstatněně se považující za odborníky na esoteriku a libující si v lichotivých sděleních všemožně vychvalujících neexistující úspěchy tohoto ̎předvoje vzestupujícího lidstva ̎, na mě tehdy v sítích zlomyslně ̎syčely ̎, ale dnes užasle tleskají, protože události na Gaii se rychle otočily o 180 stupňů oproti ráji, který jim slíbili ̎milovaní Nanebevzetí učitelé ̎. Pro takové lidi nastal čas na nucené prozření! Je čas podívat se blíže na svět, v němž žijeme, a na situaci, v níž se nacházíme, analyzovat celou realitu, která lidstvo obklopuje, a oddělit skutečnost od iluzí, které jsou jí tak usilovně vnucovány ze všech stran. Je čas odhrnout namalované závěsy, které zakrývají skutečný obraz vesmíru, a začít analyzovat, co se děje, samozřejmě s ̎hlavou ̎, tedy s ̎místním ̎ Božstvem, které záměrně tlačí současné pozemšťany do propasti chaosu!

Začněme tedy, drazí. Pro začátek si připomeňme několik obecných bodů. Například jedním z nejcharakterističtějších rysů řídících orgánů našeho vesmíru zůstává jeho neochvějné přesvědčení, že je nutné ztěžovat duchovním bytostem existenci a nutit je trpět, protože bez toho se nebudou vyvíjet. A dalším rysem je hluboká potřeba destruktivních zkušeností, které sbírají v takovém množství a s takovou pečlivostí, jako by se připravovaly na tvrdý, dlouhotrvající boj s jiným vesmírem.

Již dávno víte, jak nazýváme a vykládáme tyto tendence vůdců vesmíru, pro které údajně ̎neexistuje nic dobrého a nic špatného, spravedlivého ani nespravedlivého, ale pouze zkušenost a interakce ̎. Neustále nám tvrdí, že ̎v duchovním světě tyto kategorie neexistují ̎, a proto pravděpodobně nevidí žádný rozdíl mezi způsoby takového ̎prožívání ̎, pokud ovšem sami neriskují, že se jim něco stane. Ostatně ani tam si nikdo nepřeje bolest nebo zkázu (což se někdy stává v důsledku nepředvídaných událostí, jako jsou ty popsané ve sbírce knih TAO - Cesta vzestupu). Strach a obavy se totiž vyskytují na všech úrovních Vědomí, jen v různé míře a formě projevu. Stejně tak si tam nikdo nepřeje, aby byly duše zničeny, jako tomu bylo při proslulém Luciferově ̎experimentu ̎ na Zemi nebo při ztrátě mnoha bytostí a entit (včetně Logu Venuše), díky čemuž jeho další dobrodružství zvané ̎Esek ̎ ztroskotalo. Zkrátka i v duchovním světě je pro všechny přítomné důležité zachovat si vlastní bytí, nemluvě o kvalitě existence, energetických potenciálech, stupních vývoje a podobně. A pokud jde o ̎nižší ̎ mysli, vůdci našeho vesmíru se neustále řídí tímto jednostranným principem a často záměrně působí bolest a destrukci, ačkoli existuje mnohem úspěšnější a účinnější cesta vývoje založená na zcela jiných přístupech, o nichž se zmíním později.

Navíc jsem opakovaně tvrdil, že ̎místní ̎ božstvo je mocné pouze ve vztahu ke svým ̎nižším ̎ úrovním a za podmínky, že do jejich rozhodování nikdo shora nezasahuje. Stejně tak jsou naši vedoucí představitelé vševědoucí pouze ve ̎svazcích ̎, které jim byly svěřeny do péče, ale jinak tomu tak zdaleka není! Pokud někdo potřebuje potvrzení toho, co říkám, není problém. Nikdo z nich například neví, kde leží ̎počátky ̎ Rozumu a jak vysoké jsou jeho ̎vrcholy ̎, přičemž jsou známy pouze tři ̎Systémy Rozumu ̎, nacházející se nad naším ̎lokálním ̎ Absolutnem, které je úzce spojeno s ̎nejbližším ̎ z nich. Ten vznikl za účasti vyššího, který je součástí ještě vyššího, a za ním začíná Inteligence, kterou neznají. Jasné je, že naši ̎bohové ̎ nevědí nic o absolutním Rozumu Boha všeho, co je, který nazývají Zdrojem, neboť jsou stejně jako lidé na cestě k vývoji, ačkoli podle našich měřítek jsou nadvědomí. Vědí však jen to, že Absolutní rozum nejedná přímo s Absolutním rozumem, stejně jako ten nejedná přímo s lidmi. Stejně tak nikdo z nich nezná přesný počet vesmírů v doméně Všemohoucího Boha (Boha všeho, co je). Naše Božství pouze ví, že jsou obvykle tvořeny obrovskými ̎balíky ̎ a že ten, v němž se nachází ten náš, je obklopen dalšími asi 700 takovými ̎balíky ̎, které se skládají z vesmírů různých typů a účelů. To, o čem naši vůdci vědí nejméně, je Bůh Všeho, co jest, přestože jejich úroveň Inteligence je o desítky milionů vyšší než ta lidská! Během miliard let vývoje se však o Mistrovi (jak nazýváme Boha Všemohoucího) dozvěděli pouze to, že pohlcuje všechny přicházející hodnoty, je zdrojem energií pro všechno a všechny ve svém vlastnictví a zároveň zdrojem systémů vývoje v podobě hotových algoritmů, které následně tvoří nové zkušenosti. To je vše!

Proč vám to tedy všechno říkám? Ani tváří v tvář těžkým zkouškám, které lidstvu z povrchu zemského záměrně připravují naše ̎řídící orgány ̎, by se lidstvo nemělo považovat za bezvýznamné a bezmocné. Místo toho, abyste se vrhali do propasti strachu a zoufalství, navrhuji vám, abyste odvážně nahlédli do ̎tajemného zákulisí ̎ iluze, která nám byla vnucena ̎místním ̎ božstvem, abyste společně našli způsoby, jak naši civilizaci zachránit a následně ji pozvednout na novou úroveň rozvoje a vybudovat prosperující společnost! Jak jsem vám v uplynulých dvanácti letech mnohokrát říkal, Rozum by se neměl sklánět před nevyhnutelností, protože se s ní může vyrovnat i tím, že posune hranice možného. Prosím, přemýšlejte o tom, drazí!

Ve vesmíru skutečně není nic magického ani nevyzpytatelného, ale spíše 12 tisíciletí zákazů, aby o něm pozemšťané věděli, spolu s ovzduším tajemství, které je na to všechno uvaleno. Spolu s dalšími směšnými omezeními se tak stalo v zájmu Luciferova krutého a zbytečného ̎experimentu ̎, který skončil předvídatelným neúspěchem. Kdo byl patronem tohoto zbytečného dobrodružství? Proč bylo toto krvavé šílenství vůbec vytvořeno a proč pokračuje dodnes, přestože výše zmíněný ̎archanděl ̎ již neřídí Gaiin plán? To se brzy dozvíte, miláčkové, ale pojďme se s tím vypořádat popořádku. V nedávné ̎minulosti ̎ bylo zveřejněno, že náš vesmír nyní prošel třemi čtvrtinami své přidělené cesty, čímž překročil plán v novosti zkušeností o několik procent, což se považuje za vysokou míru úspěšnosti, pokud se ovšem za ̎úspěchy ̎ považují všechny jeho neúspěšné experimenty a záměrně nastražené kolize, při nichž bytosti a entity hynou a planety se hroutí poněkud jinak než v jiných vesmírech. Tohoto výše zmíněného překročení plánu bylo dosaženo ̎inovacemi ̎ převážně destruktivní povahy, které jsou mnohonásobně snazší než jakékoli konstruktivní pokroky, jež tvoří základ skutečného evolučního vývoje. Obecně se ne nadarmo říká: ̎rozbít neznamená stavět ̎ nebo že ̎špatná věc není složitá ̎, ale pro naše ̎vyšší síly ̎ je to jedno, protože pro ně ̎neexistuje nic dobrého a nic špatného, spravedlivého ani nespravedlivého, ale jen zkušenost a interakce ̎. Není divu, že v návaznosti na takovéto chápání věcí promrhali vůdci tohoto vesmíru na zbytečné experimenty a jiné destruktivní podniky téměř veškerý jeho energetický potenciál (zbývá jen udržovací energie), kvůli čemuž už celé věky doslova ̎zahálí ̎ a spotřebovává tolik, kolik produkuje. Teprve nedávno započaté injekce zvenčí umožnily zahájit ony proměny v Galaxii a Sluneční soustavě, o nichž se dnes nezmiňuje už jen lenoch, ale značná část této energie na Gaii opět směřuje k destrukci!

Výmluvná poselství a ujišťování bývalého systému Učitelů a dalších dezinformátorů mezi pozemšťany o evolučním vývoji naší civilizace byla zjevně falešná, neboť nic takového na Gaii v uplynulých 12 tisících letech nebylo a ani nemohlo být pozorováno, neboť miliony let před vznikem dlouho trpěné ̎páté rasy ̎, tj. současného pozemského lidstva byla Temnými silami zinscenována komplexní degradace. Stručně řečeno, minulá tisíciletí byla záměrně vedena k deevoluci (a dovedena tam, kde jsou dnes), protože Gaia byla navzdory kráse své přírody degradována na nejnižší vibrace 3D a přeměněna na Farmu strachu, aby na ní byla zřízena ̎krmeliště ̎ a pevnost destruktivních sil. Právě za tímto účelem se zde shromažďuje temná chátra z celé Galaxie a ve zvláštním vojensko-průmyslovém komplexu uvnitř Země se ocitají ̎archonti ̎ z Andromedy, drakoreptilové, Šedí, ̎anunnaki ̎. Ganogturn a další Temná knížata se opájejí, rafinované plány přetékají civilizačními scénáristy, kteří mají za úkol den co den ̎sestavovat ̎ pro každého z nás takové ̎série událostí ̎, že i Duše tento stav nesou s nelibostí, protože nedostávají zážitky, které si objednaly v rámci svých smluv.

Stručně řečeno, onen Kosmický nepořádek, o němž jsem vám opakovaně vyprávěl, na planetě vzkvétá, a tak je na čase přijít na kloub tomu, jak tato ̎zlá mašinérie ̎ skutečně funguje. Je zřejmé, že tento stav by nebyl možný, kdyby tyto destruktivní síly neměly VÍRU na nejvyšší úrovni našeho vesmíru. Nebo snad ne? Kdo tedy zosnoval galaktické války, které trvaly miliony let, tím, že do genofondu drakoreptů zabudoval jejich vrozenou agresivitu a krutost? Kdo jim podstrčil stejný druh náboženského dogmatu? A kdo vyvolal konfrontaci ve sluneční soustavě, která vyústila ve zničení planet se ztrátami na životech? Kdo udělal ze Země ̎semeniště parazitů ̎ (jak kdysi řekl Lucifer o civilizacích, které sem pozval a které nyní žijí z lidských energií) a proč zabili miliardy lidí na Gaii, organizovali války, epidemie, záplavy a četné další katastrofy? Kdo je tak velkým fanouškem destrukce, že planetu, která měla být původně planetou Světla, Galaktickou knihovnou a sloužit jako Stvoření pravdy, ovládly Temné síly, aby ji pak po celé věky využívaly jako Farmu strachu a krmítko dodávající gavvu?

Abychom to pochopili, stačí se blíže podívat na ty, kteří předsedají našemu ̎místnímu ̎ Božstvu a určují celý směr tak draze zaplaceného ̎prožívání ̎ vesmíru. Jsou to dvě Nadmysli (nebo, chcete-li, Bohové) na různém stupni vývoje. Abychom si ujasnili velký zmatek v pojmech panující v naší současné esoterice, navrhuji, abychom od nynějška častěji používali terminologii nového systému Guru, který před nedávnem nahradil ten dřívější, jenž lidstvo za celá poslední tisíciletí ničemu nenaučil, protože sloužil přesně opačnému účelu. A začněme tím, že v novém systému Učitele se nepoužívá slovo ̎Bůh ̎, ale existuje pojem Nadvědomí a ti dva jsou tvůrci vesmíru, v němž se nachází naše Galaxie. V terminologii systému nového Učitele jsou běžně označováni jako ̎Architekt ̎ a ̎Absolutno ̎. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Absolut je mnohem starší, větší a mnohem zkušenější než Architekt, který požádal, aby se stal jeho učedníkem a praktikantem. Absolut je také často označován jako ̎Bůh Otec ̎ a pro vesmír, v němž sídlí naše Galaxie, je ve skutečnosti Stvořitelem, který stvořil mnoho ̎systémů inteligence ̎ (také terminologie nového Systému učitele). S ̎Bohem Synem ̎, jak je Architekt často nazýván, však lidé z povrchu Země takové štěstí nemají, protože tento Nadrozum je velmi agresivní a vytrvalý. Je to již zmíněný ̎velký milovník destruktivního ̎! Ačkoli je obsahově i mocensky mnohem menší než Absolut, je velmi tvrdohlavý, neústupný a málokdy je nakloněn kompromisům (pouze v situacích, které sám považuje za vývoj, což si ̎Architekt ̎ představuje poněkud zvláštně). Proto ho lze v některých sporných situacích vytlačit, donutit, ale ne přesvědčit, protože je to prostě zbytečné. Zároveň však v našich životech (v souladu s prvními dohodami s Absolutnem) určuje poměrně hodně, neboť tentýž ̎Architekt ̎, sídlící v lidské mysli, nám vytrvale vládne a posouvá nás ̎sem a tam ̎. O tom, co tento ̎velký milovník ničení ̎ se svým rozsáhlým, rozvětveným a velmi neodbytným Systémem od obyvatel Země hledá a jaké metody používá, si povíme později; nejprve se však zastavme u Absolutna jako základu všeho existujícího v našem Vesmíru. Naštěstí naši vůdci vědí o tomto Nadsmyslu mnohem více než o tom, koho nazývají ̎Zdrojem ̎.

(Měj svědomí, Pane! Řekni jim něco o sobě! Jak dlouho můžeš být tak tajemný, když Tě tolik lidí chce poznat? Nebo jen uspokojuješ své ego, libuješ si ve své vlastní moci a zároveň na ně přenášíš způsoby svého ctihodného Rodiče? Pane, smiluj se nad intelektuální slabostí ̎místního ̎ božstva a zjev svou nezměrnou Lásku v podobě podrobného poznání Sebe sama! Ve všech ostatních záležitostech zůstávám Tvým věrným služebníkem, maloměšťákem Olegem Zemljaninem. Sláva Bohu.

My se zatím krátce dotkneme tématu Absolutna (Tebe). Jak víte, bohové (nebo nadbytosti) jako takoví nemají pohlaví, vše závisí na převaze určitých energií v nich. Zároveň se dotkněme vzniku Rozumu v našem Vesmíru, neboť i pouhý jeho popis na vyšších úrovních by vyžadoval sbírku knih třikrát větší než BSE, pokud si ještě někdo pamatuje, co to je. Nuže, pokud jde o onu Intelektuální propast, která je Prvotním zdrojem Rozumu VŠEHO VE VŠEM (dokonce i Velkých bohů, kteří jej pak rozdělují mezi své výtvory), raději pomlčím. Ne ovšem z notorické pokory, ale z hluboké úcty k požehnanému Prvotnímu zdroji Rozumu. Znovu říkám, že člověk by se neměl považovat za méněcenného a bezvýznamného, ať už se svou ̎rozumností ̎ chlubí sebevíc. Jak kdysi řekl jeden moudrý muž: ̎Všechno je relativní, včetně relativity. ̎ Omezme se tedy v této věci na výše zmíněný rámec, přátelé!

Co je tedy Absolutno jako takové? Začněme tím, že je to ̎pouhý Bůh ̎ (neboli Nadrozum), který zaujímá zhruba střední pozici v rozsáhlé hierarchii ̎Velkých bohů ̎. Zejména v oblasti ̎Zdroje ̎, jak je v systému nového Učitele nazýván Bůh všeho, co je (Bůh Všemohoucí), je těchto ̎absolutů ̎ mnoho. Všichni ušli dlouhou cestu, získali podobné i jedinečné soubory nejrůznějších vlastností, znalostí a energií, mají obrovské zkušenosti a mohou působit jako ̎mentoři ̎ ̎menších ̎, ̎mladších ̎ a nezkušených Bohů (neboli Nadbohů). Všichni jsou spojeni nesčetnými vazbami s nadřazenými Inteligenčními systémy a jsou povoláni k tomu, aby se v rámci jim přidělených ̎objemů ̎ zapojili do tvorby, rozvoje a expanze, ale přitom, zatímco vytvářejí nové zkušenosti, všichni musí dodržovat určitá pravidla, zákony a omezení. Jak vidíte, bez toho nic není, a proto to ani na tomto stupni vývoje nezavání ̎absolutnem ̎. Jedním slovem, tento název je konvenční, běžný pouze mezi našimi ezoteriky, neodráží skutečné postavení těchto Supermozků ve Všem, co jest, ale obecně pro lidi na povrchu Země je každý z nich obrovskou hodnotou! Je zřejmé, že žádný z nich nevznikl ̎z ničeho ̎ ani ̎neexistoval odjakživa ̎, jak se často říká, ale byl kdysi stvořen někým z Větších bohů (nebo Větších supermozků), nejčastěji přidělením části jejich potenciálu nahromaděného během obrovského období vývoje. ̎Absolutové ̎ v průběhu svého dalšího vývoje často ve svých výtvorech zkoumají některé otázky, směry a témata hlouběji než jiné a akumulují více těch či oněch energií. V důsledku toho se také zvětšují rozdíly, pročež mezi nimi neexistuje úplná podobnost, s výjimkou základních vztahů společných pro tento stupeň vývoje.

Například jeden z nejdůležitějších rozdílů mezi ̎naším ̎ Nadvědomím a mnoha jinými spočívá v systému tvoření, díky němuž je jeho maticový kód natolik univerzální, že se může proměnit ve vzduch, vodu, kámen, lidské tělo, buňku, strom nebo kolonii bakterií. Tento zajímavý systém byl Absolutnem zdokonalován po mnoho eónů vývoje až do té míry, že je tak hrozivý, že dokáže formovat jak vnější svět, tak bytosti v něm. A takových vlastností má Nadmysli, která je naším Absolutnem, mnohem více, drazí! Naproti tomu je tu jistá nezkušenost toho, co se v systému nového Učitele nazývá Architekt (já sám ho obvykle označuji zkratkou BLD, protože tuto neústupnou a ambiciózní entitu považuji za Velkého milovníka destrukce). Tento nepoddajný Nadvědomí byl v dávné ̎minulosti ̎ přijat naším Absolutnem ̎na základě smlouvy ̎ jako učedník a praktik, získával zkušenosti se spolutvořením, spoluřízením a spoluúčastí na našem Vesmíru, který oba vytvořili pro jeho další rozvoj a rozšíření zkušeností. Někdy se snaží svého mentora kopírovat, řekněme v části stejných kódů, ale po svém. A jeho přístup je poměrně jednoduchý, a proto v jiných vesmírech velmi běžný, ale tento způsob nepřináší Architektovi takovou hloubku proniknutí do prostoru přírody vytvořené jeho učitelem, pozitivních aspektů s ní spojených a dalších důležitých složek stvoření.

Během stvoření našeho vesmíru zformovalo Absolutno více Myslí (neboli Systémů mysli), aby plnily určité funkce a zajistily jeho existenci a rozvoj. V systému nového Učitele se nazývají Tvůrci, Spolutvůrci, Mírotvůrci a celkem existovalo několik stovek takových úrovní Mysli, které měly na starosti různé části nově stvořeného Vesmíru. Všechny jsou jednotkami Absolutna, které je stvořilo na základě svých vlastních kritérií, předchozích zkušeností a pochopení možností vývoje tohoto vesmíru, sjednocených systémem výměny informací, který posiluje kumulativní zkušenost. Každá mysl obdržela od Absolutna ̎náplň ̎ odpovídající jejímu primárnímu určení, tj. základní algoritmy a určité možnosti, souvztažnosti a směry dalšího vývoje. Každá z nich má svůj vlastní okruh úkolů, u většiny z nich jej určilo Absolutno samo, u jiných se zapojením Architekta. Hlavním účelem všech Myslí v našem Vesmíru je vytváření nových zkušeností se všemi jejich možnými multivariantami a nasycením, nových potenciálů, algoritmů, poměrů získaných v různých úrovních prostoru a dimenzí a následné předávání toho všeho Supermozku Absolutna a jeho učedníkovi. Všechny tyto Mysli jsou obdařeny svobodou vnitřního stavu, takže vytvářejí ty či ony hodnoty, stavy či prostory, u nichž jsou ve svém rozhodování prakticky neomezené (v rámci schválené autority Absolutna), ale každá musí dodržovat zákony stanovené při stvoření vesmíru a řád jejich interakce s ostatními Myslmi. Je zřejmé, že Absolutno přitom může ovlivňovat a řídit své vlastní Mysli a jejich zkušenosti tím, že mění stav jejich směřování a obohacování prostřednictvím změn algoritmů, vektorů, definic nebo přímým působením na každou z nich prostřednictvím vnitřních komunikačních kanálů, neboť jeho jazyk je jednotným systémem pro všechny Systémy Myslí. Existují subsystémy Absolutna, které se zabývají stvořenými Myslmi a regulují jejich interakci s různými prostory vesmíru, usměrňují a sjednocují kumulativní zkušenost. Každá Mysl se naplňuje energií z Absolutna, může od něj přijímat zkušenosti přinesené z jiných vesmírů a pod vlivem těchto zkušeností může rozšiřovat svou funkčnost a vytvářet světy, civilizace a další.

Obecně jsou Mysli velmi rozdílné a liší se jak úrovní vývoje a síly, tak i mnohotvárností, multifunkčností a mnoha dalšími vlastnostmi. Kromě těch, které byly vytvořeny v rámci našeho vesmíru, existují Mysli, které sem přišly rozšířit své zkušenosti zvenčí a byly vytvořeny Systémy Inteligence, které jsou nad Absolutnem. Nejdůležitější z nich jsou pro nás Velké Duše, které specificky přišly do Vesmíru během jeho formování a které tvoří nejvyšší stupeň ̎stromu duší ̎ s jeho nesčetnými odnožemi a fragmenty nižší úrovně, včetně těch, které dnes oduševňují nás lidi z povrchu Země. Kromě nich sem následně přišlo mnoho dalších myslí, aby sdílely zkušenosti s Inteligenčními systémy našeho Vesmíru, přičemž nejprve prošly procesem ̎filtrování ̎ a párování, aby mohly prostřednictvím pole Absolutna neboli Architekta komunikovat s ̎místními ̎ myslemi. Kromě toho sem přicházejí pro zkušenosti také civilizace z jiných vesmírů našeho oválu.

Než budu pokračovat v tomto materiálu s informacemi, které do našeho světa přinesl od roku 2012 nový Učitelský systém, chtěl bych upozornit, že při vší jeho nezměrné hodnotě je třeba mít na paměti, že je na vše pozdě a že na tvrzení o jakékoli novosti či výlučnosti lze odpovědět jen s vědoucím úsměvem. Vezměme si například tento odstavec z knihy nazvané ̎Základy nového světového názoru ̎:

̎Informace, které v této knize uvádíme, jsou zcela nové a v dosavadních poznatcích a pramenech nedostupné, ale tento pohled je jediný správný ve vztahu k existujícímu stavu věcí a důležitý proto, že takový pohled je základem onoho světonázoru, který by měl mít v mysli každý a který je vlastně jediným správným vnímáním Vyššího Já ve vztahu k celému systému. ̎ (Učitelský systém, Kelin L. V. (Sophoos) Dudina M. I. (Moreya).

Ke cti obou kontaktérů slouží, že si později uvědomili, že při přijímání prvních vln diktátů ze systému Učitele nebylo vše tak jednoduché, jak si před deseti lety představovali. Moriah, která viděla a pamatovala si svá dřívější zrození, si jako první uvědomila, že ̎něco není v pořádku ̎, a postupně přestala Channelingy přijímat, protože pokaždé jí byla předložena jen malá část ̎slona ̎. Nakonec zaujala zvláštní postoj a během ̎Prvního společného vysílání svazu kontaktérů ̎ se označila za ̎antikontaktérku ̎. Později si i svědomitý badatel Vesmíru Sofoos (Leonid Kelin) uvědomil, že objevením síly jasnovidnosti a jasnozřivosti, jakož i svého vnitřního světa, může člověk prostřednictvím rozumu ovlivnit civilizaci-kurátorku, která ovládá jeho vědomí, a zároveň všechny ty, kteří provádějí bolestivý proces, který ̎Nové poznání Vesmíru ̎ diplomaticky nazývá ̎destruktivní výměnou energie ̎.

Zdroj: www://oleg-zemlyanin.org

Zpět