5797 Ať WEF trpí lidovým odporem James Bovard

[ Ezoterika ] 2024-01-25

Minulý týden se ve švýcarském Davosu konala výroční konference Světového ekonomického fóra. Davoský dav opět uspořádal demoliční derby za účelem zničení svobody na celém světě.

WEF využilo pandemie Covidu k obhajobě ˝Velkého resetu˝, který má radikálně zvýšit moc politiků nad všemi aspekty moderního života. V červnu 2020 WEF oznámil, že ˝svět musí jednat společně a rychle, aby přepracoval všechny aspekty našich společností a ekonomik, od vzdělávání po sociální smlouvy a pracovní podmínky. Zapojit se musí každá země, od Spojených států po Čínu... Potřebujeme ˝velký reset˝ kapitalismu˝. Covidová politika a vakcíny, které WEF prosazoval, byly naprostou katastrofou. Proto je jedním z velkých témat letošního WEF: ˝Obnovit důvěru˝. Více než šedesát hlav států z celého světa přiletělo, aby blábolily o tom, proč si zaslouží větší důvěru a úctu od lidí, které drancují a utlačují.

WEF se snaží ˝obnovit důvěru˝ nikoliv tím, že by poctivě přiznal, že vládám a médiím poskytoval příšerné rady, ale tím, že víceméně ˝potlačuje nesouhlas˝. WEF hlásá, že největším nebezpečím, kterému lidstvo nyní čelí, jsou ˝dezinformace˝. A jak můžeme rozpoznat ˝dezinformace˝?
Snadno: popřít, že by svět měli ovládat kumpáni WEF.

Dobře, to je parafráze. Nejnovější zpráva WEF o globálních rizicích varuje: ˝Některé vlády a platformy... mohou selhat v opatřeních, která by účinně omezovala falešné informace a škodlivý obsah, čímž je definice ˝pravdy˝ v různých společnostech stále spornější.˝ Jinými slovy, vlády musí protlačovat ˝zfalšované˝ informace, aby zachránily pravdu.

WEF předpokládá, že vlády jsou prameny pravdy - bez ohledu na nekonečné lumpárny prakticky všech politických stran na světě. Zřejmě každý, komu se podaří uchvátit politickou moc pomocí zbraně nebo volebního lístku, se automaticky stává důvěryhodným. Představa WEF, že vlády si zaslouží úctu, je prakticky teologickým nařízením. To je však hlavním zdrojem nebezpečí, které WEF pro lidstvo představuje. A k této pošetilosti se přidává i domněnka, že k vykoupení lidstva je nezbytné obrovské zvýšení trestní moci.

Jedno z nejbláznivějších vystoupení v Davosu předvedla britská ekologická aktivistka Jojo Mehta, šéfka organizace ˝Stop ekocidě hned˝. Účastníky Davosu hecovala, aby uznali, že lidé vydělávající na zemědělství nebo rybolovu mohou být stejně vinni jako lidé páchající ˝masové vraždy a genocidu˝. Pokud se však elitám podaří zabránit zemědělcům v zemědělství a rybářům v rybolovu, může se stát, že na budoucích švýcarských večírcích dojde kaviár.

WEF již dříve mladým lidem slíbil, že do roku 2030 ˝nebudete nic vlastnit a budete šťastní˝. (Účastníci Davosu jsou z tohoto vznešeného nařízení vyňati.) Nedávné politické reformy v mnoha zemích prohloubily první slib, zpustošily práva na soukromé vlastnictví a rozvrátily nezávislost jednotlivce. Světoví králové však budou muset utáhnout všechny mentální šrouby, aby poddaní bez majetku mohli ˝být šťastní˝. Euforie veřejnosti by mohla být obzvláště krátká vzhledem k dalším politikám, které byly na WEF prosazovány.

V Davosu jsou oblíbeným všelékem ˝individuální měřiče uhlíkové stopy˝ a WEF navrhl ˝stanovení přijatelných limitů pro osobní emise˝. Kolik říhnutí bude potřeba, abyste byli posláni do převýchovného tábora? Bez zavedení všeobecné ˝digitální identifikace˝, dalšího oblíbeného projektu WEF, budou tyto typy sledovačů uhlíkové stopy k ničemu. Jak může vláda ˝sloužit˝ lidem, pokud je nebude moci kdykoli najít a zastihnout, ve dne i v noci?

Očkovací pasy jsou pro tento dav také důvodem k zamyšlení. Počítejte s tím, že mistři čarodějové vynaloží mnohem větší úsilí, aby donutili k injekcím, než aby zajistili, že vakcíny skutečně poskytnou slibovanou ochranu. Zatímco kongresové výbory ve Spojených státech zkoumají selhání a zastírání politiky Covid, davoská parta pokračuje v efektivním vytváření celosvětového státu biologické bezpečnosti.

WEF je také nakloněn digitálním měnám centrálních bank (CBDC). Americký dolar ztratil od vzniku Federálních rezerv v roce 1913 97 % své hodnoty, ale politici si zaslouží více svévolné moci nad měnou, že? Nikdy nezapomínejte, že ˝hotovost je vytištěná svoboda˝. CBDC však mají pro budoucí finanční tyrany mocnou přitažlivost. Saule Omarová, kandidátka Joea Bidena na funkci Comptroller of the Currency, v roce 2021 navrhla, aby vláda získala úplnou kontrolu nad financemi každého člověka; ˝Nebudou už žádné soukromé bankovní účty a všechny vkladové účty se budou konat přímo ve Fedu.˝

˝Klimatické změny˝ jsou pravděpodobně nejlepší krátkodobou nadějí WEF, jak nasadit aureolu nad tyranií. Je to téma, které vyžaduje bezmeznou cenzuru, aby se rolníci udrželi na svém místě. Karikaturisté se už dlouho vysmívají všem soukromým letadlům, která na konferenci WEF létají. Takové detaily je třeba potlačit z ˝důvodů světové bezpečnosti˝ nebo podobných keců. Totéž platí o děsivém selhání systémů zelené energie, jako jsou větrné elektrárny, které nedokážou zajistit energii za rozumné ceny.

Aby se zvýšila důvěra v plně elektrickou budoucnost, budou muset být vládní cenzoři během drsného zimního počasí mimořádně ostražití, aby lidé nebyli varováni, že se jejich Tesla během mrazů stává nepoužitelným kusem kovu.

Smyslem hysterie kolem ˝klimatických změn˝ však není chránit životní prostředí ani lidstvo. Jde o poskytnutí záminky k věčnému, bezmeznému podmaňování se elitám. Kdyby se lidé z Davosu scházeli v lesích a živili se ořechy a lesními plody, měli by větší důvěryhodnost poučovat všechny ostatní o jejich stravě.

Předseda WEF Klaus Schwab prakticky zopakoval Marxův Komunistický manifest a varoval před novým strašidlem, které straší svět. Schwab se vysmíval ˝antisystému, který se nazývá libertariánství, což znamená strhnout vše, co vytváří nějaký vliv vlády do soukromého života˝. Není však chybou libertariánů, že Schwabova měřítka pro ˝nějaký vliv vlády˝ se až děsivě podobají středověkému nevolnictví. Schwab také varoval před rostoucím nebezpečím, že se jednotlivci stanou ˝egocentrickými˝. A všichni víme, že nejhorší formou sobectví je odmítání podřídit se nadřízeným.

Nejúčinnější vyvrácení sirén podřízenosti WEF přišlo od nově zvoleného argentinského prezidenta. Javier Milei přijel do Davosu a nabádal přátele svobody na celém světě: ˝Nenechte se zastrašit ani politickou třídou, ani parazity, kteří žijí ze státu. Problémem je sám stát.˝ Mileiho výsměch lidem ˝motivovaným touhou patřit k privilegované kastě˝ byl možná konečným políčkem samozvaným spasitelům.

Mnoho hloupostí, které se v Davosu obhajují, pramení z hloupé iluze, že politická moc je nenapravitelně dobrotivá. Neměli bychom věřit elitářům, kteří ˝pravdu˝ vykreslují jako stejný druh opovrženíhodného luxusu, jako je konzumace masa nebo vlastnictví vlastního automobilu. A neměli bychom věřit těm, kteří se snaží přeměnit úřednictvo v kněžstvo s právem zavazovat lidem oči, nasazovat jim náhubky a snižovat jejich životní úroveň.

Naštěstí mají lidé stále svobodu vysmívat se na sociálních sítích (z velké části díky Elonu Muskovi). Možná, že příští davoská konfabulace přesvědčí kritiky, aby se přestali odvolávat na ˝Světové fórum zotročení˝. Začne se WEF obávat ˝uprchlého skepticismu˝ se stejnou hrůzou, s jakou se staří majitelé jižanských plantáží dívali na uprchlé otroky?

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/25/may-the-wef-plot-suffer-the-peoples-resistance/

Zpět