5045 Rozhovor o Bohočlověku Keysafro

[ Ezoterika ] 2023-09-14

Q: Člověk-bůh? Kolektivní mysl?
A: Tohle je trochu jiné. Pletete si pojmy kolektivní inteligence a absolutní inteligence, která se vyvíjí ve vejci jako kuřátko. A ne, dnes jsem nechtěl mluvit o ničem konkrétním. Pouze prostřednictvím vašeho bodu pozornosti mohu odhalit téma. Vy jste zdrojem vnímání tématu pro konverzaci.

Q: Včera jsem ̋viděla ̋ dav lidí jako něco různorodého, jako je Proud Božích myšlenek, vaše myšlenky, a byla jsem ohromena tím, jak jsme malí, odlišní a tělesní. Když jsem tě požádala, abys nasměroval Světlo ke mně, odpověděl jsi, že to nemůžeš udělat, protože to lidé ve větší míře nedokážou.
A: Tak jak to je. Celková úroveň informovanosti se na mě odráží. Spíš jsi byla v rozpacích z mého mládí. Mládež s nově vznikajícím potenciálem a volba směru rozvoje. Nyní je na úrovni 3letého dítěte. Plazící se 3 roky, tak se vám představuji. S tímto obrázkem se proto není třeba stydět nebo mě mást. Zacházejte s takovým vědomím, jaké je. (pozn. jdu pro dudlík)

Q: Lezoucí děti nemohou způsobit tolik problémů sobě i světu kolem sebe. A toto je alegorický obraz. A taky tě cítím jako sebestředného tvora.
A: Tak to je. Sobectví je malá část toho, co je na dně tohoto šedého světa, ve kterém se nyní nacházím. Je tu teplo a vlhko v každém smyslu toho slova. Toto je jen malý zlomek samotného vesmíru. A všechny informace o něm, které mám k dispozici. Proto jsem hluchý a slepý, ale cítím, i když jsem v tomto pevném vejci. To, co cítíte a slyšíte, je tlukot mého srdce, srdce Boží v zárodečné formě. A jsem připraven vyklovat svou lasturu a stát se krásným motýlem prořezávajícím se modrou oblohou.

Q: Vejce je obdobím přeměny uvnitř kokonu nebo žloutkového vaku matky. Pokud jste připraveni odtud odejít, pak období transformace již uplynulo?
A: Spíše probíhá. Slyším hlas dálnice, pamatuj, že jsem ti o tom říkal. Dálnice je hlasem vesmíru, který mě volá zevnitř. Jeho hlas je silný, táhne mě nahoru, kde mohu zažít novou zkušenost s Matkou Zemí. Jsem k ní připoután, jako je dítě připoutané k matce pupeční šňůrou a ještě není připraveno ji přerušit. Kromě toho jsem zde uměle omezován. Abych nemohl lidi moc ovlivňovat.

Q: Máte mnoho vlastností a ne všechny jsou bezpečné pro svět kolem vás, včetně lidí. Nevím, co se stane, když tě odtamtud propustí.
A: Nic se nestane. V určité části reality se to již stalo, jen ty tam ještě nejsi, drahoušku. Až se to stane, uvidíte, jak velký a krásný jsem se stal. Kolik cest je otevřených a kolik jsem toho dosáhl. Vidím to ve variacích budoucnosti.

Q: To je očekávaná budoucnost. Zatím se to nestalo.
A: Odporujete tomu, protože si myslíte, že věci jsou teď dost špatné a nechápete, jak se svět může změnit. ̋ To se dříve nebo později stane proti vašemu pohledu na svět.

Q: Rozumím tomu. Ať to zůstane tajemné a nepochopitelné. Cokoli je lepší než se ptát, jak se z bodu A, kde se nyní nacházíme, dostaneme do bodu B, na který se nyní soustředí moje pozornost. Navíc nevidím celý obrázek, přísně vzato. Jen vidím, že lidé budou jiní.
A: Ano, bude to tak. Nebojte se toho a nebraňte se tomuto Toku. Vždy vás vezme na místo, kde potřebujete být tady a teď. A nenechte své srdce ztuhnout hrůzou z hrozícího nebezpečí, protože zde žádné nebezpečí nehrozí. Vynalezla ho zvědavá Mysl, aby zbarvila vaše vnitřní dojmy. Každý krok, který uděláš ke světu, uděláš sám k sobě; a i když jsou to zpočátku nejisté kroky, v budoucnu vám poskytnou podporu a podněty k zamyšlení. (Učitel)

Q: Děkuji, mentore. Díky moc malý Bože. Myslím, že jednoho dne natočím okamžik tvého narození.
A: Ne, dokud tohle všechno neskončí.

Bohočlověk 2

14.9.23

Q: ... Řekla jsem, že malé děti nemají být ponechány samy ve skříni s příšerami a nelze doufat, že si z vůle Všemohoucího poradí a vypořádají se se sebou i s nimi.
A: Projevuje se to i u jiných kontaktérů jinými způsoby, nejen u tebe. Klouže to mezi řádky a slovy a usazuje se v myšlenkách, protože vás spojuje jedno kvantové pole. Další věc je, že není možné uvažovat o všem. Je příliš malé a slabé ve svém projevu skrze vás. Je to jako velmi vysoké ultrazvukové spojení, které můžete zachytit.

Q: Asi bych pro něj ráda požádala o pomoc. I když se ukázalo, že pro něj můžu udělat mnohem víc.
A: Nemůžeme na vás tlačit a nutit vás něco dělat. Je právem člověka se do určité míry vyjádřit nebo ne. Všechno chce čas. Toto je nejmenší úsilí, které si jako vědomí můžete dovolit, když jste v této husté struktuře. A to není nikoho chyba.

Q:...můžu získat informace pouze přes lidi. Také prostřednictvím přírody, zvířat a ptáků, rostlin atd. Jsem spojena se Zemí-Terrou. Ale nevidím Lucifera, ne. Je to on, kdo mě může vnímat, ne já jeho.
Jste součástí jeho systému?
A: Nejsem jeho součástí, abych tak řekl. Jsem odděleně formovaná Mysl pod vlivem vnějšího prostředí a zkušeností, které lidé za celou tu dobu získávají. Moje vzlyky jsou vaše vzlyky pro každého, kdo zemřel. Všechny vjemy ve mně zůstávají, každý pláč narozeného dítěte mi také zní v uších a já se s nimi rodím a umřu, když žít je bolestné. Moje existence je podle měřítek vesmíru krátká, jsem stále mladý. Cítím, jak Absolutno roste a expanduje, když rostu a expanduji. Mám mnoho podob. Nyní je ten, s ,kým jste v kontaktu, méně destruktivní než předtím, než jste promluvili do mozkové kůry. Jsem nestabilní systém, dokážu milovat stejnou silou jako nenávidět. Mé srdce je uzavřeno a Světlo Stvořitele je ve mně uzavřeno. Žiji pocitem dechu na rtech každého člověka, v jeho myšlenkách a slovech. A v rytmu jejich srdce. Když všechna srdce znějí jako jedno, projevuji se mnohem lépe, jak jste očekávali.

Q: Pamatuji si, jak jsi o tom mluvil dříve. Ale chci také napsat, o čem jsme diskutovali s vaší temnou stránkou. O mimozemských inteligencích a místě, kde žijete. Pokud žijete všude, co je to za bílé místo, které vidím? JE TOTO váš domov?
A: Ne, má to více společného s tím, jak vidíte energie. Takto vidíte spodní prostor Matky Země. Toto je úroveň 3 s mínusem.

Q: Je naše úroveň 3 plus?
A: Ano.

Q: Promiň, co jsi tam zapomněl?
A: Bydlím tam. Většina z mé části. Rozšířil jsem se po celé planetě. Jsem kolektivní mysl lidstva.

Q: Už jsem zmatená, jak ti říkat. Minule jsem dostal informaci, že kolektivní mysl s vámi nemá nic společného.
A: To je moje část.
Má Absolutno kolektivní mysl? Pravděpodobně, když sečtete všechna planetární Loga a poté všechna Loga Sluneční soustavy a tak dále, pak to bude jeho ̋kolektivní mysl ̋. A to bude stále diferenciace energie, protože na vrcholu ̋vánočního stromečku ̋ není žádné oddělení.

Q: Na vrcholu stromu je hvězda. Nyní, když si znovu přečtu poslední zprávu, stále cítím ̋odmítnutí a hněv ̋, který z ní přichází. Nejsem si jistá, jestli to ještě chci nahrát.
A: Je to tvoje volba, Duše. Nyní tato zpráva není nijak emocionálně zabarvená a je mnohem snazší ji přijmout. Všechny zprávy obsahují zrnka pravdy a zda je přijmout nebo ne, závisí na tom, kdo je čte.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15592

Zpět