2674 Vztahy na nové Zemi Judith Kussel

[ Ezoterika ] 2022-06-12

O tom jsou vztahy na Nové Zemi. Člověk se nebude ženit, nebude podepisovat smlouvy, ani nebude vlastnit toho druhého. Ne, člověk se rozhodne kráčet s touto duší tak dlouho, jak se rozhodne, a když se rozhodne prožívat život na vlastní pěst nebo se skutečně rozhodne z jakéhokoli důvodu odejít, může tak učinit. Neexistuje totiž žádný strach ze ztráty, žádný strach z toho, že by člověk zůstal sám nebo prázdný, protože ví, že ať už je tato duše v jeho životě, nebo ne, je to jedno. Jste totiž naplněni zevnitř. Vztahy na Nové Zemi jsou vskutku vztahy hlubokého přátelství, hluboké důvěry a respektu. Člověk dává druhému svobodu být prostě sám sebou a ví, že láska je stále přítomná, nikdy nechybí a že láska je skutečně věčná. Láska nikdy nekončí.

Největší ze všech láskyplných vztahů je skutečně setkání duší, a to tím nejhlubším způsobem, což znamená, že člověk může sdílet s druhým to, co hluboce cítí, zná a prožívá ve své duši, a ví, že je v bezpečí. Stejně jako ten druhý může udělat totéž, a tak se jedná o vztah duše k duši, který nemá nic společného s pohlavním stykem. Má to co do činění s hlubokou a trvalou láskou, která skutečně může společně procházet nejhlubšími tajemstvími vesmíru, a jeden může společně meditovat, modlit se a rozjímat, a druhému dát svobodu, aby zkoumal hlouběji, nebo ne, přesto bude společné hledání, společný základ, společné povolání lepidlem, které vše drží pohromadě.

Právě takový posvátný vztah měli Ješua a Máří Magdaléna. Bylo to skutečně proto, že ona sama byla zasvěcenou velekněžkou, stejně jako on, a oba byli esejci, 7 mysterijních škol, které oba navštěvovali, což mu umožnilo sdílet s ní své nejhlubší nitro, stejně jako ona mohla sdílet své nejhlubší nitro s ním. Mohli se ponořit do Tajemství a do toho, do čeho byli oba zasvěceni, do vědění, a to způsobem, který on nemohl dělat s nikým jiným, ani ona, a proto měla vedle něj svou vlastní službu. Ona léčila, on léčil. Ona učila, on učil. Tak se mohli společně smát i plakat. To je spojovalo, a skutečně se pak takové pouto rozšířilo do všech aspektů života, včetně intimity. Intimita vskutku to není svlékání šatů a svlékání do naha za účelem sexu - ne! Je to skutečně svléknutí do naha až do nitra duše, kde se neskrývají, oba, a pak ta obrovská síla Lásky, jak se všechna energetická centra spojují, ve formě Světelného těla, aniž by se museli dotknout.

Je zde velká pravda a tajemství, které jen málokdo kdy dokázal pochopit a dosáhnout na Staré Zemi, a to hlavně proto, že lidstvo začalo sexuální energii zneužívat a začalo ji používat k ovládání a manipulaci a k vlastnictví, místo aby ji používalo tím nejposvátnějším a nejsvětějším způsobem, k němuž byla určena, a pak už jen k plození dětí. A člověk plodil děti až poté, co dosáhl zralosti, aby jim mohl poskytnout to nejlepší duchovní a jiné vedení, a poté, co hluboce přemýšlel o tom, co by znamenalo mít v rodině další duše. Co by to znamenalo pro důvěrné pouto duší. Pro ostatní to bylo skutečně úplně jiné spojení, a to vždy učili a praktikovali jen vnitřní učitelé Školy mystérií, ti, kteří zůstali čistí, jako Esejci. Proto se jim říkalo ČISTÍ.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/06/12/new-earth-relationships-2/

Zpět