2775 Archanděl Michael: Mírový vzestup Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-07-05

Jsem archanděl Michael s poselstvím pro skupinu Andělských bojovníků.

Dnes vidíme, že v mnoha oblastech světa došlo k velkému pokroku. Země se hlásí k novému finančnímu systému. Je zde výhrada, že nemohou být ve válce, jinak zůstanou v systému FIAT a budou pokračovat v nižší časové linii. To neznamená, že zmizí z mapy - znamená to, že tyto oblasti mohou být neobydlené, až bude svět vytvořen v páté dimenzi. Tyto země budou v době Události existovat pouze ve třetí dimenzi. Nebudou postupovat vpřed, dokud nesplní požadavky GESARA.

V této souvislosti vás tedy znovu žádám, abyste tento týden meditovali za mír v hlavním městě, které si vyberete. Do vyšších dimenzí musíme přejít v míru, jinak nedojde k vzestupu. Ti, kdo se snaží bojovat nebo způsobit rozvrat, nevstoupí. Pátá dimenze vyžaduje mírumilovné smýšlení, ne hněv a sváry. Je to vibrace spolupráce a respektu ke všem ostatním.

Pokud v Americe vypukne občanská válka, pak ti, kteří se jí neúčastní a nepodněcují ji, postoupí vpřed. Existuje mnoho dalších lidí, kteří se snaží pomoci potlačit nepokoje a výbuchy, ale způsob, jak zastavit výbuchy, je dělat to, co děláme zde v této skupině, nepoužívat zbraně, abychom je zastavili. Než začnete uvažovat o tom, že vezmete do ruky zbraň, vzpomeňte si na svůj proces vzestupu a na to, zda je pro vás důležitý, nebo zda je pro vás důležitější vykonání spravedlnosti.

Sharon: Jen otázka, Michaeli, máš meč a používáš modrý plamen. Jak to, že to můžeš dělat a nikdo to tady nemá dovoleno?

Michael: To je můj úkol. Bojuji proti zlu jménem Boha.

Sharon: Možná to lidé také chtějí dělat - bojovat se zlem jménem Boha.

Michael: Má drahá, já jsem pověřen tímto úkolem, abych pomáhal. Máme všechny síly, které Bůh potřebuje, abychom bojovali proti zlu, aby lidé mohli žít v míru a využívat všech výhod, které jim Bůh nabízí. Bojovat proti druhému, i když zdánlivě oprávněně, je mylná představa.

Sharon: Takže až příště vybuchne Portland, stačí zůstat doma, dívat se na televizi a čekat na pomoc andělů? Myslím, že to neudělají. Na Zemi existují lidé, kteří jsou pověřeni těmito úkoly, a říká se jim policie a vojenské síly.

Michael: Tak jim to dovolte. Obyčejný člověk by neměl zvednout ruku. Rozhodují sami. Pozemšťané by měli od této chvíle uvažovat o nenásilných volbách, pokud chtějí vzestoupit.

Sharon: Ayevo mi to také říkal. Absolutně mi zakazuje mít zbraň. Takže to omezuje mé možnosti volby, protože bych ráda žila v buši. To bez zbraně nejde.

Michael: Ano. Musíš se stát nenásilnou. Začněte používat svou mysl k vytvoření mírového světa, což je to, co zde děláme. Nemáte ani ponětí, jak účinné jsou tyto meditace.

Sharon: Dobře, ale myslím, že někteří lidé nebudou poslouchat.

Michael: To je jejich volba.

Sharon: Takže si myslíš, že ve snaze bránit svou zemi před zlem by měli být drženi v nižších dimenzích?

Michael: To není trest, Sharon, to jsou vibrace, které vyzařuješ, které jsou ovlivněny. Co říkal pan T na J6? Řekl, že má nyní odejít, a přál si mír pro lidi, kteří za ním přišli. Musíme si vybrat mírovou cestu.
Uvědomuji si, že to potřebuje vysvětlení. Vaše zbraně jsou pro Světlé síly problém. Máte pocit, že jste chráněni, ve skutečnosti tomu tak není. Viděli jste města jako Paradise s vypálenými auty a domy, ale s nedotčenými stromy. Nejde o obyčejné zbraně, jako je pistole. Nyní musíme použít naši vlastní mimořádnou zbraň - mysl - abychom nenásilně vytvořili změnu. To je cesta vzestupu.

Sharon: Dobře, děkuji, Michaeli. A ještě poslední otázka... co vaši andělé, kteří jsou zde na planetě. Napadá mě jeden, který je bývalým námořníkem.

Michael: To je něco jiného. Je to jeden z andělů bojovníků, kteří byli posláni, aby se inkarnovali na Zemi.

Sharon: Ale zdá se, že je to člověk.

Michael: Zdá se být. Ano. Ale je to anděl a je to bojovník. Ty jsi od přírody také válečník, nicméně nepoužíváš zbraň - ke svým bitvám používáš svou mysl a energii.

Sharon: Takže bychom měli být obezřetní, protože zde na Zemi jsou válečné andělské síly, které zde bojují, ale ostatní hvězdná semínka a pozemšťané by to neměli dělat.

Michael: Ano, přesně to říkám, Sharon.

Sharon: Takže může mít na věci jiný pohled?

Michael: Vskutku může. A neměl by zaměňovat své osobní poslání za poslání ostatních. Může vést ostatní v nenásilných kampaních, jako to dělám já tady.

Sharon: Zajímavé. Pak už chápu, proč jsou někteří lidé frustrovaní z nedostatku iniciativy, který se zdá být u jiných. Existují bojovníci, kteří jsou ti, kdo jdou do akce a snaží se vytvářet změny, a jiní, kteří se podle našich měřítek zdají být nečinní. Kolik je zde andělů bojovníků?

Michael: Mnoho.

Sharon: Zajímavé. Budu se muset začít dívat na všechno s tímto ohledem.

Michael: Já jsem Michael. Jsem tvůj učitel. Jsme Legie.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/05/archangel-michael-peaceful-ascension/

Zpět