4463 Federace světla: Vibrační frekvence příjemce Blossom Goodchild

[ Ezoterika ] 2023-06-05

A: Mnozí jsou nadšeni tvým ̎zíráním ̎ do kamery bez mrknutí. To ̎zírání ̎ je ̎zařízení ̎, které jsme schopni umožnit skrze tebe... tvé oči, jimiž můžeme vést frekvenci Energie/Lásky, která je schopna dosáhnout do Srdcí těch, kteří jsou ochotni ji přijmout.

Q: Říkáte, že posíláte zprávy každému jednotlivci ... jak se to dělá?

A: Velmi snadno. Srdce ... když se zapojí prostřednictvím ̎vašich očí ̎, může prostřednictvím vlnových délek zachytit to, co je vysíláno. Daný jedinec se ̎naladí ̎ na to, co potřebuje slyšet.

Q: Slyšet od vás? Nebo od svého vlastního vědomí?

A: Všechno je vědomí. Řekli bychom, že je to jedno a totéž... v tomto případě. Jsme schopni sladit člověka se zprávou, kterou si jeho bytost přeje slyšet, prostřednictvím vibračních impulsů, které vysíláme, když používáme vaše oči jako kanál. Dalo by se tedy říci, že my jsme vysílačem ... a Duše každého jednotlivce je přijímačem. Každé poselství je přijímáno v závislosti na vibrační frekvenci příjemce.

Q: Mnozí říkají, že pláčou kvůli Lásce, která se dotkla jejich Srdce.

A: Ano, emocionální výsledek je způsoben Láskou, kterou vysíláme tím, že máme určitou Vibraci, která je pro danou Duši příznivá. Dosáhne k nim na Vyšší vibraci, než na jaké fungují, a proto jsou překonáni/zahlceni touto Energií, která je ̎zasypává ̎ Láskou, jež je Vyšší, než na jaké obvykle rezonují. Na oplátku to zvyšuje vibraci jednotlivce a tato vibrace se dostává dovnitř a je schopna zůstat. Ne každý pláče, přesto každá Duše dostává přesně to, co potřebuje.

Q: A jak je to s tím nemrkáním? Co s tím?

A: Udržuje to tok ̎neporušený ̎. Není to těžké. Jednoduše vypneme tvoui ̎automatiku blikání ̎.
Nemůže to trvat nekonečně, protože by vás to fyzicky vyčerpávalo a málokdo by se cítil pohodlně, kdyby na tebe/nás tak dlouho zíral. Poselství, která tímto způsobem přinášíme, jsou přijímána na úrovni podle vibrací jedince, který je čte nebo slyší. Samozřejmě jsou umocněna energií a rezonancí tónu, který je nabízen prostřednictvím ̎gentlemana Joea ̎ ... jemuž hluboce děkujeme za jeho neustálou službu/roli. Neříkáme, že kdyby naše slova četl jiný hlas, že by ̎práce nebyla hotová ̎. Říkáme však, že rezonance jeho hlasu umožňuje uklidnit Srdce toho, kdo naslouchá, a tedy porozumět mu na hlubší úrovni. Srdce tohoto mistra je čisté a touží pouze pomáhat a hrát svou roli podle svých nejvyšších schopností. Proto všechny ̎přísady ̎, které jsou ve směsi s touto duší, přispívají k vibraci, kterou jste pak schopni přijmout. Stejně jako v případě tebe se o roli ucházelo mnoho duší, přesto jsme ve své moudrosti vybrali ty, které se pro tuto roli hodily nejvíce. I ti, kteří zveřejňují naše vzkazy na jiných místech, také hrají svou roli. Když překladatelé nabízejí svůj čas a lásku, aby umožnili těm, kteří nerozumějí anglicky, přijmout naše poselství do svých srdcí, i oni konají velkou službu. Až k Vám, každému, kdo jste našli tato poselství ... Hrajete svou úlohu. Přijímáte je, vztahujete se k nim a pak na jejich základě jednáte ... Což zvyšuje vibrace já a tím i celku. Není to jen tím, že je čtete a chápete, je to tím, že naplníte svá srdce sebeláskou, jak jsme navrhli, což zlepšuje kvalitu já, a tedy celku.

Tento kmen světla, jehož jsme všichni součástí, se navzájem nachází nejen na vaší planetě, ale i na jiných planetách a v systémech, o kterých vůbec nevíte. Představte si, že se Galaxie, vesmíry spojují jako jedno ... Díky pochopení, že jednotu světla nelze překonat. Mluvíme o překladatelích, a přesto všechny pravdy ... Jazyk lásky nemá slova. Jazyk lásky pouze cítí a pak, při vší úctě k tomu ̎komunikačnímu ̎, odvádí velmi špatnou práci, když se snaží tyto pocity vyjádřit. Slova jsou nástrojem komunikace. Na mnoha vibračních rovinách jsou slova těžkopádná a pro myšlenky zavržená. Telepatická myšlenka je okamžitá a může být rychleji uznána v pochopení. Slova potřebují čas, aby promluvila... Telepatie přichází v ̎blocích vyjádření a pochopení v jednom a tomtéž okamžiku ̎.
Slova nesou vibrační přitažlivost. Člověk by se až divil, jaký účinek může mít ̎záměr ̎ jakéhokoli slova.

Q: Ano, musím se přiznat, že při každodenním používání mluveného slova dost nadávám, a přesto je většina z nich řečena v ̎lehkém duchu ̎, takže nemám pocit, že by to bylo tak zlé. To je každopádně moje výmluva!

A: Blossom ... Slova jsou slova. Je to záměr, který je v nich, který z nich vychází, a který jim dává kvalitu toho, čím jsou.

Q: Jak se naše vibrace stanou světlejšími, budeme zdatnější v telepatické komunikaci?

A: Ano, vskutku tomu tak je... A ještě bychom chtěli dodat, že v rámci vašeho času a prostoru teď je telepatie snadno dostupná. Jde o to ̎vycvičit ̎ své já, aby se naladilo na vibrace myšlenek druhého člověka, které mají projít skrz. K tomu je třeba přidat ještě jeden důležitý faktor - důvěru.
Důvěra v to, že já je schopno přijímat myšlenky od druhého, ať už na Planetě, nebo mimo. Rozdíl mezi Vědět a Důvěřovat.

Q: No, tak nějak jsme došli k závěru, že je to jedno a totéž. Pokud důvěřuji... Úplně důvěřuji, že můj život bude v pořádku... Není to totéž jako vědět, že můj život bude v pořádku?

A: kladete nám tuto otázku? Není to tak, že je sama o sobě zodpovězena? Protože ̎komu ̎ nebo ̎čemu ̎ důvěřujete?

Q: Tomu ´všemu´ ... Bohu/vědomí/vesmíru.

A: Tato důvěra, pokud říkáte, že plně, stoprocentně důvěřujete, musí být skutečně plně vědomá ... Vědomý počitek z vašeho nitra. Když něco víte ... Víte to ... Nemůžete to nevědět. Přesto ... Důvěra může kolísat ... Podle toho, jak plyne váš život. To je něco jiného než důvěra na 100 %, že?
Buď důvěřujete, nebo nedůvěřujete ... Nemůžete důvěřovat jen trochu ... To prostě nejde.
Stejně tak ... Buď víte, nebo nevíte. V každém z nich je vědomí, že to, co vás čeká, vás zavede na místo, o kterém víte, že jste... Bude fungovat na plné obrátky, protože proto jste přišli. Přišli jste sem, abyste změnili svět. Víte, že jsme si vědomi toho, že se to může zdát jako velmi dlouhý a zdlouhavý proces a že se tak dlouho zdá, že člověk visí na vlásku. Přesto vám říkáme, to, do čeho vstupujete,cesta, která je před vámi, vám nejen vyrazí dech, ale vyrazí vám dech i na prstech u nohou! Buďte z toho nadšení.

Stále více z vás se dostává do mnohem většího souladu se svým vyšším vědomím ... Ohlédněte se zpět ... Říkáme to stále dokola. Všimněte si, jakou cestu jste urazili a jak jste jiní. Zrychlování se zrychluje! Vy ... Každý z vás poznává sílu ve svém nitru. Poznáváte, kdo jste. Vztahujete se k tomuto poznání! Důvěřujte tomuto vědění. Klasické prohlášení! Nemůžete to nedělat! Protože toto vědění není vědění. To vědění jste vy. Vy jste Vědění. To víte, když to víte, a nic na tom nemůže nic změnit.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/05/the-federation-of-light-according-to-the-vibrational-frequency-of-the-receiver/

Zpět