6509 Sedmá rasa Garmonyt

[ Ezoterika ] 2024-05-04

Ahoj milovaní. Protože nyní na planetě žije více než dvě desítky civilizací současně a v lidských tělech, která vidíte, jsou tři radikálně odlišné, pokud jde o úroveň rozvoje rasy, je nám všem zřejmé, že není ještě možné, aby každý vyjádřil v dopisech úplnou odpověď na tuto otázku.

Vytvořil Prvotní Stvořitel destruktivní svět?

To je zajímavá otázka, na kterou není tak snadné odpovědět pro nás, kteří jsme se ještě v životě nenaučili lekci destruktivity a nedospěli k pochopení, že všechno zlo ve svém životě stvořil on sám. Jakmile projdete úrovní duality, můžete mluvit, jak dlouho chcete, o stvoření duálního světa Stvořitelem. Je to jako probuzení. Pouze ti, kteří se již probudili, mohou pochopit, co to je. Člověk stvořený k obrazu a podobě Stvořitele všeho, co existuje, je sám spolutvůrcem. Tak tady to je. Všechno zlo, veškerá ničivost, lidé se stvořili a přitahovali právem genetické podobnosti s vaším Stvořitelem. Vy sami jste Tvůrci. A veškerá destruktivita je vaším dílem kreativity. A jen tvoje.

Jak zjistit, že jste opustili dualitu?

- Už nemluvíte o duálním světě.
- Ve svém životě už nepotkáte ani nepřitahujete destruktivní jedince.
- Už se nedíváte na bolest a utrpení.
- Ve vás je vždy radost a mír.
- Potkáváte lidi, kteří vás vždy odrážejí zpět k vám.
- V ostatních lidech vždy vidíte svůj vnitřní svět.
- Ve všech situacích kolem sebe vždy poznáváte sami sebe, své stavy.
- Vždy pozorujete a říkáte málo.
- Můžete se odpojit od jakékoli informace, která vás vrátí zpět do duality.
- Čtete články pouze od bystrých lidí, kteří již přešli na pět a více, abyste byli naplněni světlem a začali sami zářit.
- Hodně pracujete se svým tělem, uvědomujete si, že už zaostává za vývojem vašeho ducha a duše. Veškerá pozornost je nyní upřena na těla.
- Těla se postupně rozzáří.
- Chápete, že starat se o sebe je dobré.
- Uvědomili jste si, že udržení radosti a harmonie uvnitř je cesta do jiné dimenze. A ty to dokážeš.
- Vstupujete do paralelní reality, kde je vše stejné, ale jiné. Ukazují ti to tam. A poznáváte se ve všem a ve všech kolem vás.
- Kolem jsou jen náznaky. Váš intelekt je zaměřen na to, aby vás studoval v novém světě.
- Mysl se stala vaším nejlepším pomocníkem.
- Už nikoho nesoudíš. Nekritizujte.
- Přijetí všeho, co je, je cesta k uvědomění, toto jste již prošli.
- Nemáš žádné strachy.
- Necítíš se provinile ani se nestydíš.
- Nejsou zde žádné další vnitřní odpory.
- Všechny předsudky byly smazány.
- Snadno se dostanete z narůstající apatie, nebo bolesti do stavu klidu a ticha.
- Rychle se vzpamatujete a pamatujete si, kudy se vydat k radosti a světlu v sobě.
- Každému, koho na cestě potkáte, přinášíte jen štěstí, probuzení, osvícení, radost, klid v duši, zdraví, lásku bez podmínek, přátelství bez vlastního zájmu.
- Vždy přemýšlíte kreativně.
- Vaše emoce: mimika, gesta, pohled, vibrace hlasu jsou vždy vědomé. Nepronesete jediné slovo bez souhlasu se svým Duchem a nepronesete ho myslí, která je zcela v souladu s Duchem a Duší. (pozn. to abych si ušetřila poznámky, co?)
- Svou vědomou přítomností měníte realitu v oblasti, kde se nacházíte. Vždy.

- Otestujte se: rozdáváte vždy radost a světlo ostatním lidem kolem vás?

Láska je umění DÁVAT. Ne vědění, tím je prostor naplněn až na vrchol, ale pocity. DÁVÁNÍ jmění je vždy ve skvělé náladě. Přestaňte všechny učit a vzdělávat. Dávejte radost a laskavost, tedy dávejte lásku. Jásot. Pomozte vám dostat se ze sklíčenosti, budete-li požádáni. Lidi nezajímá, že jsi chytrý. Zajímá je, jak se cítíte. Schopnost vyjádřit svůj vznešený stav je schopnost milovat. Velmi často to znamená mlčet, usmívat se očima, nebo zavírat oči. Ještě častěji - zapojte se do kreativity. Tyto aktivity nám dávají inspiraci k tomu, abychom vždy žili v radosti a okamžitě přenesli hluboké, vznešené pocity na druhého člověka. Pokud vždy žijete v radosti a vyzařujete bezpodmínečnou lásku Stvořitele ke každému, koho potkáte, bez ohledu na Rasu, prošli jste, nebo jste prošli Přechodem.

Hotovo. Jste obyvatelem paralelního Nového světa. Už jste na Nové Zemi. Jste člověk šesté, zlaté, rasy, jste v páté dimenzi. Pokračováním v pohybu směrem k rozvoji se stáváte Světelným majákem, který skrze sebe ukazuje cestu k Diamantové, Sedmé, Rase nových obyvatel planety.

Sedmá rasa je již Světelné tělo. To je život bez omezení. To je neomezená cesta k možnostem cestování. Sedmá rasa je pouze telepatická komunikace. Každé slovo vyslovené nahlas okamžitě přeskupí realitu v rámci limitů velikosti vašich torzních polí. Sedmá rasa je vstupem planety do kvalitativně nové etapy ve vývoji Civilizace. To je jednota s přírodou a planetou. Toto je spojení se všemi kreativními civilizacemi v Galaxii. Toto je schopnost přesunout se na jiné planety, okamžitě projít portály. Sedmá rasa je nový, jasný poznatek, který je stále uzavřen pro všechny nižší rasy. Zdroj, který vy, kdo to právě teď vidíte, máte uvnitř.Zdroj: https://absolutera.ru/article16660

Zpět