1090 Výživa vědomí Evgenij Sedoj

[ Ezoterika ] 2021-06-16

Výživa vědomí 2 Hádat se o to, co je vědomí, co je inteligence a co je mysl a rozum, je přístupem, který nás odděluje od nás samých. Každá fyzická buňka, ať už je číkoli, je již vědomím. Všechno má vědomí, jen úrovně vědomí se liší. V jednom ze svých článků jsem vyprávěl, jak jsem se topil a zachránilo mě přímé vzývání vody. Dobře? Vždyť ne nadarmo se v pravidelných poselstvích objevují výzvy, abychom častěji hovořili s rostlinami, stromy, trávou, zemí a nakonec i s hmyzem, abychom vyloučili jeho ničivý vliv na nás. Probuďte se, lidi! Chci mluvit o nás, jako o vědomí, nehledej v sobě vědomí, intelekt a všechno ostatní, neboť ty sám jsi vědomí. A pokud to nechápeš, nemůžeš odhadnout svou odpovědnost před sebou samým. A nyní se ještě jednou vraťme k tomu, co bylo důvodem rozhodnutí vytvořit pro každou Duši v podmínkách Země analytickou mysl, tj. učinit naše Duše co nejvědomějšími. Je to přítomnost dvou diametrálně odlišných impulsů v každé Duši, impulsu života a impulsu smrti. A aby se co nejvíce omezil, pokud to není možné vyloučit, vliv pudu smrti, dát Duši vědomější postoj k životu, dát jí nástroj hledání aspirací, tj. vtáhnout ji do koloběhu života, aby se neustále zajímala o život. A právě otázky vitality Duše, jako součásti Boha, jsou prioritním úkolem, který určil konstrukci našich individualit s jejich myslí, různými stupni racionality, svévolnými složkami této mysli, které charakterizujeme jako intelekt, nebo jeho nedostatek. O jaké výživě těchto myslí můžeme mluvit, aniž bychom si byli vědomi sami sebe v této funkci? Z celé řady pozorovatelných vědomí jsem si pro sebe odvodil dva hlavní diametrálně odlišné směry fungování těchto vědomí. Takzvaný stav nevědomí, kdy jsou všechny struktury vědomí zaměřeny výhradně na sebedestrukci. Existuje nespočet variant této sebedestrukce ve fungujících strukturách, od nemocí všeho druhu až po tragické události. Druhou variantou je vědomí sebe sama, od stupňů hledání své stability až po dobrovolnou, stále rostoucí touhu po nekonečném sebevytváření, zahrnující stále více jeho možností. První povinnou podmínkou, která vzniká u vědomí, jež přijalo impuls k vlastní konstrukci a restrukturalizaci, je přehodnocení svého vztahu ke světu, a to nejen jako k prostředí, ale jako k rozšíření sebe sama do tohoto světa. To znamená, že jde o zapojení všímavosti do interakce se světem. Když říkám Mír, mám na mysli celek interakce s okolní realitou, a to je také vědecké a duchovní poznání o Něm. Souhlasíte s tím, že jsme začali mluvit o pečujícím prostředí našeho vědomí? To, co je dáno, vyžaduje přijetí nebo odmítnutí. Myslím, že tato pauza nebude trvat dlouho. Odvažte se.

Výživa vědomí 3

Podle všech vědeckých pojmů definují člověka pouze jako fyzické tělo, zatímco veškerou jemnou hmotnou strukturu člověka zcela ignorují. Proto neexistuje žádná souvislost mezi komplexem vitálních projevů těl, energetickou a emocionální náplní těchto fyzických těl. Není pochopena skutečnost, že fyzické tělo je jen malou částí nejsložitější víceúrovňové jemnohmotné struktury, neuvědomujeme si přímou závislost všech orgánů a systémů fyzického těla na emoční rovnováze nebo nerovnováze, v níž jednotlivé orgány i fyzické tělo obecně fungují. Ne nadarmo jsem začal mluvit o živném médiu vědomí a v této souvislosti můj důraz na stav fyzických těl není náhodný, stejně jako propojení fyzického zdraví s emocemi. Jde o míru sebeuvědomění samotného vědomí, které si na základě uvědomění musí vybudovat vlastní struktury pro svou božskou vitalitu. Chápu, že ne každé vědomí je natolik vyspělé nebo strukturované, aby mělo pro toto uvědomění základ. Mnoho lidí potřebuje důkaz - triviální pravda: co člověk vnímá, že je, to je (vlastní víra a vlastní pocity ze sebe sama). Mimochodem, to je výchozí mechanismus budování vlastního vědomí, které je buď všemocné, nebo bezmocné za daných okolností. Kvalitativní struktura emocí je v této souvislosti velmi důležitá. Existují takové pojmy: hrubé emoce a jemné emoce a mezi nimi je spousta odstínů. Původně pozemské mysli komunikovaly s hrubými, nízkofrekvenčními emocemi a na nich stavěly základy svých budoucích struktur. Tvrdit, že tyto emoce působily pouze destruktivně, není možné. V těchto energiích fungování Světa, které nazýváme trojrozměrné, byla vytvořena určitá nízkofrekvenční rovnováha, ale každý nejenom působil a působí na energie Světa, ale jako generátor emocí naplňuje Svět a Matku Zemi svými emocionálními výbuchy, posiluje maticové struktury trojrozměrnosti a zhoršuje svou existenci v tomto Světě tím, že hromadí těžkou a negativní energii tohoto Světa. Možný byl i proces naplnění Světa kvalitnějšími, pozitivními emocemi, ale křehká rovnováha se neustále posouvala do disharmonie s převahou nízkofrekvenční negativní energie. Tak tomu bylo na konci již ukončeného cyklu. Proto síly rozvoje považují náš cyklus za neúspěšný. To znamená, že výsledek nedosáhl nejnižší hranice očekávání. To byl důvod, proč nám, lidem Země, odhalili skutečný obraz reality, v níž se nacházíme v důsledku naší vlastní činnosti v tomto světě Země. A proto jsou nám na pomoc vrhány všechny možné Síly, jak Světla, tak Temnoty, a to v Její vyvážené podobě, neboť jsme byli vychováni v Temnotě a Temnotou. Vyživujícím prostředím vědomí jsou stavební kameny těchto vědomí. Nízkofrekvenční základ má také právo na existenci, ale pokud se vědomí od tohoto základu neodkloní a nepostoupí výš a neosvojí si jiné vibrace, které jsou na vyšší úrovni, pak se takové vědomí odsuzuje k určitému období stagnace s následnou degradací. Celý komplex těl, éterických i fyzických, je jako lakmusový papírek, který odráží a fixuje energetickou složku. Pro energii, s níž a v níž žijeme jako vyživující prostředí vědomí, je přirozené, že máme takříkajíc jedovatou výživu. Vyberte si, drazí lidé, čím raději živíte své vědomí?

Zdroj: https://absolutera.ru/article10976-pitatelnaya-sreda-soznaniy-chast-2

Zpět