5658 Deep galaktická federace - audit Cosmic agency

[ UFO ] 2023-08-20

Audit místní federace ohledně pozemských záležitostí začátkem roku 2024

Mari Swaruu
Než budu moci pokračovat, musím vám poskytnout všechny potřebné souvislosti následovně. Jsem si dobře vědoma toho, že bezpočet kanálů New Age na YouTube i jinde publikuje po léta zprávy, které se nikdy nenaplní, a vždy uvádí, že brzy dorazí na Zemi, aby uklidili dům, neutralizovali všechnu negativitu a odstranili všechny zlé mimozemšťany a špatné lidi, kteří jim pomáhají jako jejich nohsledi.

Jak už dříve uvedli jiní členové mé skupiny, všechno je to součást kontroly mysli a populace, na níž není nic pravdivého, jen špatně vymyšlený sci-fi příběh, který se snaží prodat jako skutečný, a který následuje to, co je společensky akceptováno v komunitě lidí, kteří se zajímají o mimozemská témata, vždy podle stejných náboženských vzorců a stejné staré dynamiky dobra a zla. Vždy vnucují veřejnosti stejný narativ, který zní, že Zemi napadly nebo napadnou negativní entity a ubohému bezmocnému lidstvu musí pomoci a osvobodit ho Galaktická federace lásky a světla.

Moje skupina už více než šest let nabízí jiný úhel pohledu a mnoho se o nás říká jen proto, že myslíme a vidíme věci jinak. Již léta říkáme, že to není tak jednoduché a že ačkoli z některých úrovní problému a z těchto úhlů pohledu, které jsou mimochodem naprosto platné, je lidstvo obětí zlých bytostí, zlých lidí a jejich strašlivých plánů. Ale z jiného, rozšířenějšího pohledu je lidstvo zodpovědné za svůj osud a vše je opět navrženo těmi samými dušemi, které obývají planetu jako učební hru pro jejich vlastní expanzi.

Z jednoho pohledu je lidstvo obětí, ale z jiného pohledu tomu velí a vše je to učební hra navržená tím, kdo ji prožívá. Z první úrovně to lze oprávněně považovat za velmi nemocnou hru. Ale v rámci této hry jsme si všichni zvykli říkat jí Matrix na Zemi, s jejími dobrými a zlými lidmi, s jejími kontrolními mechanismy a jejími oběťmi, kde si každý myslí, že je ten dobrý, dokonce i ten zlý, protože dobro a zlo jsou nakonec jen relativní pojmy podle toho, jaké zájmy podporuje nebo poškozuje.

Jak říkáme už léta, mimo Zemi je více stejného kontrolního Matrixu, tedy lépe řečeno více vlády, která se chová úplně stejně jako vlády na Zemi a která reguluje kultury schopné mezihvězdných letů stejně jako vlády na Zemi regulují národy. Navíc vlády na Zemi nejsou ničím jiným než přímým odrazem a dokonalou kopií mocenské struktury, která probíhá mimo Zemi, protože fungují naprosto stejně, jen jsou mírně upraveny a modifikovány podle jednotlivých potřeb.

Vládní struktury a ideologie, která za nimi stojí, se všechny nevyvinuly na Zemi, jak si lidé myslí; jsou to kopie toho, co již existovalo mimo Zemi, a jejich části, které se na planetě vyvinuly, jsou adaptace a zvláštní příchuť, kterou jim daly zvláštní okolnosti na Zemi. Mimo Zemi existuje více vlád a z této úrovně jsou konečnými vládci planety, nikoliv z vyššího hlediska, kde jsou to duše lidí na Zemi, které řídí jejich životy a to, co v nich chtějí prožívat.

Země není nezávislá planeta, zdaleka ne; je to silně regulované místo hluboko uvnitř prostoru kontrolovaného Federací a pod jejím přísným dohledem a totální kontrolou. Je to samotná Galaktická federace, která zezadu kontroluje všechny vlády na Zemi. Je to vláda v pozadí, která kontroluje všechny vlády a národy na Zemi na veřejné úrovni.

Zprávy: Moje skupina byla informována místním velitelstvím Federace na andromedské biosférické lodi Viera, že koncem prosince nebo začátkem ledna dorazí na Vieru oddíl zástupců Federace na úrovni galaktického kvadrantu, aby provedli generální audit týkající se všeho, co souvisí se Zemí, jak byly věci řízeny a jak probíhaly jejich dosavadní agendy. Jsou mezi nimi zástupci tří hlavních ras a skupin Federace, Andromeďané a Centauři, známí také jako Alfratané, jako hostitelé etorthanského oddílu. Budou chtít vědět, proč tu každý z nich je, a na jak dlouho. Budou také sledovat a prověřovat všechny vlády a jejich činnost na Zemi a jejich plány ve vztahu ke společnosti jako celku a k obyvatelstvu. Toto oddělení zástupců Galaktické federace pochází z úrovně vysoko nad Saturnem, který je tím, kdo řídí všechny záležitosti Federace v této sluneční soustavě. Proto se jí říká úroveň kvadrantu.

Federace neustále prosazuje myšlenku, že oni jsou ti dobří a že jsou samá láska a světlo. Ale jak už léta vysvětlujeme, věci nejsou tak jednoduché, protože ačkoli otevřeně prohlašují, že na úrovni duše hledí na zájmy všech lidí, zřejmě zapomínají, že z experimentálního hlediska, zatímco tato duše žije na Zemi, obývá biologické tělo, utrpení je velmi reálné a dívat se na věci pouze z hlediska toho, co chtějí rozšířené duše týchž inkarnovaných lidí, aniž by se dbalo na skutečné potřeby těchto inkarnovaných lidí, není nic jiného než zločinná spoluvina, zanedbávání a čirá krutost vůči této existenciální úrovni. (pozn. narůstající množství dobrovolných odchodů z planety svědčí o skutečném duševním uspokojení...)

Mnohým se návštěva těchto vyšších představitelů Federace může zdát jako závan čerstvého vzduchu a šancí uklidit na Zemi, jak se říká, v očekávání, že tato vyšší skupina pohne věcmi na Zemi ve prospěch lidí a takovým způsobem, že veškerá negativita bude nadobro odstraněna nebo alespoň podstatně snížena. Jejich návštěva však není ničím novým, jen o ní dosud nikdo neinformoval. Zřejmě nikdo přede mnou se o nich lidem na Zemi nezmínil na žádné platformě hromadných sdělovacích prostředků. Pravidelně navštěvují místní ústředí Federace už nejméně stovky let a v posledních sto letech navštěvují místní ústředí ještě častěji. Místní velitelství Federace na biosférické hvězdné lodi Vieira má za úkol monitorovat a starat se o vše, co souvisí konkrétně s planetou Zemí.

Z historického hlediska navštěvují Zemi vždy těsně předtím, než dojde k nějaké významné změně. Říkám to na základě dat, která jsem našla, a kdy přesně navštěvovali místní velitelství Federace. Soudě podle těchto dat mohu říci, že to nejsou dobré zprávy. Na základě těchto dat posuďte sami:

1914 - těsně před první světovou válkou.
1918 - Těsně před první pandemií chřipky.
1929 - Těsně před finančním krachem na Wall Street.
1933 - Nástup fašismu v Německu.
1939 - Druhá světová válka.
1947 - Těsně před vznikem státu Izrael v roce 1948, vznik amerického letectva 18. září 1947, což je také přesně stejné datum jako vznik Ústřední zpravodajské služby a vznik studené války. Také blízko začátku vietnamského konfliktu kvůli základně Francie v prosinci 1946, stejně jako mnoho dalších věcí, které mají mnoho společného s mimozemšťany, jako například havárie UFO v Roswellu v Novém Mexiku v červenci 1947.

1964 - Před válkou ve Vietnamu se Spojenými státy.
1973 - Ropná krize v roce 1973 a odstoupení prezidenta Spojených států Richarda Nixona po skandálu Watergate v roce 1974.
1985 - Byly zavedeny kompaktní disky, byla nalezena loď RMS Titanic, zemětřesení v Mexiku zabilo nejméně 9 000 lidí a sovětským vůdcem se stal Gorbačov.
1990 - Před první válkou v Perském zálivu došlo ke sjednocení Německa, formální zahájení projektu lidského genomu.
2001 - Před incidentem v New Yorku a začátkem druhé války v Zálivu.
2008 - Před finanční krizí a v blízkosti zahájení projektu Galaktické federace První kontakt.
2012 - Údajně konec světa.
2019 - Před pandemií.

A nyní je další návštěva naplánována na konec prosince 2023 nebo začátek ledna 2024.
(pozn. parchanti... asi je lepší to tu na úrovni duše rovnou zabalit... další nepřekonatelný kulturní zážitek)

Každý rok se odehraje mnoho událostí a některé z nich, které jsou zde zmíněny, mohou být jen náhodou. Přesto je většina dat podezřele blízko významným událostem na Zemi, takže přímou souvislost mezi přítomností vyšších představitelů Federace a těmito událostmi nelze popřít. Máme důvod předpokládat, že příští zimu dojde k opětovnému nasazení přidušujícího hadru, a doufám, že se mýlím. Stejně tak se zahájením falešné mimozemské invaze, možná v příštích letech, a s mnoha dalšími vládou posvěcenými věcmi, které právě teď na Zemi probíhají.

A další znepokojující informací je, že Etorthané, ačkoli jsou všeobecně známí jako pozitivní, pochází z Orionu a já silně nedůvěřuji nikomu, kdo odtamtud přichází z fyzických existenčních sfér. Je známo, že tam žije mnoho regresivních šedých ras, a ať už je to Federace nebo ne, Etorthané jsou také součástí orionských rad, které mají být spojovacím článkem mezi nimi a Galaktickou federací.

Jak jsem se zmínila ve svém videu o Šedých z Orionu, včetně Etorthanů, jsou to logické bytosti a nemají emoce, alespoň ne takové, jaké známe. A není dobré, aby bytosti, které pracují pouze s logikou, řídily záležitosti silně emocionálních bytostí, jako jsou všechny z rodiny Lyřanů, včetně lidí. To vše posuďte sami. Budu vás všechny informovat, jak jen to bude možné, a až budu vědět víc o tom, co se děje.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/deep-galactic-federation-to-audit-local-federation-about-earth-affairs-early-2024-english

Zpět