4404 Kontakt probíhá James Gilliland

[ Ezoterika ] 2023-05-25

Jsou tady, byli tady vždycky, ale nyní jsou připraveni ke kontaktu. Pro ty, kdo mají otevřenou mysl, milující srdce a čistý záměr, jsou vzdáleni jen na jednu myšlenku. Počet pozorování v okolí vojenských základen exponenciálně roste. Je to součást multidimenzionálního plánu na osvobození Země. Jsou do toho zapojeny viditelné i neviditelné síly, které jsou mimo naši schopnost odstranit a které s lidstvem válčí už tisíce let. Stojí za každou válkou, každou nákazou, každým ekonomickým kolapsem, vyžívají se v bolesti a utrpení lidstva. Jsou zapleteni do všeho, od obchodu s drogami, dětmi a sexem až po lidské oběti. Nyní se nás snaží přivést ke třetí světové válce. Je čas dospět. Už si nemůžete dovolit luxus popírání. Ve všech agenturách včetně tajné vesmírné flotily SSP se ozývají whistlebloweři, kteří mluví o sklízení lidí a jejich únosu jako otroků. Toho je plno i ve vyšších patrech mnoha vašich institucí. Většina lidí se nedokáže vyrovnat s hloubkou korupce a zkaženosti. Satanské/luciferiánské síly v rámci globální elity ovládly téměř všechny instituce. To se s pomocí shora napravuje.

Důvod, proč vše vypadá jako divadlo, je ten, že tomu tak je. S mnohými z těchto vůdců již bylo jednáno. To, co vidíte, jsou z velké části herci, masky a CGI ve snaze probudit sociálním inženýrstvím vymyté mozky mas. Mnozí ze sociálně inženýrsky ovlivněných postrádají kritické myšlení, základní logiku a mají poruchy výzkumu. Trpí kognitivní disonancí, zatímco jiní jsou morálně poškozeni do té míry, že už nejsou spasitelní. Čekají je velmi tvrdé lekce. Přichází univerzální zákon, prosazuje se Gesara, co kdysi bylo Nesara. Ve hře byl vždy od Clintonovy éry, nyní však bude uplatněn. Během tohoto procesu nastane určitý chaos, připravte se na něj. Slunce řídí vývoj Země, všechna Slunce jsou propojena. Vědomí a energie Boha/Stvořitele/Velkého Ducha proudí skrze Slunce a vibračně pozvedá celou galaxii včetně Země a všech jejích obyvatel. Je to součást procesu probuzení a uzdravení, který někteří nazývají planetárním osvobozením od temných sil, jež se od počátku věků staly domovem Země.

Nejde jen o Satana/Lucifera, démony a zbloudilé převtělené duchy, ale také o hadí bytosti, reptiliány, vysoké šedé a řadu dalších. Aliance šedých Orionu je jednou ze skupin, která se skládá z mnoha negativních mimozemských bytostí, které jsou v procesu odstraňování. Neměli by být zaměňováni s Orionskou radou světla. Stejně jako existují temné aliance, existují i světelné aliance. Na pomoc lidstvu přicházejí krásní mnozí svatí, mudrci, povznesení mistři, archandělé a řada duchovně a technologicky vyspělých civilizací. Pozemská posádka je známá jako Bílé klobouky, vůdci a generálové z celého světa se shromáždili, aby jednou provždy ukončili tyranii. Chcete-li vědět, kdo jsou ti dobří, sledujte, koho démonizují mainstreamová média. Nic není takové, jak se zdá.

Synové Arktura, sladké energie Plejád, o nichž se zmiňuje vaše bible a další posvátné texty, jsou součástí tohoto úsilí. Existuje Orionská rada světla, Andromedánská rada, Sirianská rada, Plejádská rada a řada dalších, které se připojují k těm, kdo na Zemi touží ukončit tyranii a zotročení planety. Patří sem také ti, kteří jsou uvnitř Vnitřní Země, Alantiané, Lemuřané a řada dalších ras žijících ve vašem nitru. Mnozí unikli potopám a katastrofám tím, že se vydali dovnitř. Nemuseli jako obyvatelé na povrchu začínat znovu jako primitivové při mnoha příležitostech. Legendy o elfech a vílách jsou skutečné. Někteří z nich mají šestou dimenzi a ovládají dveře do nitra. Váš bermudský trojúhelník je jedněmi z větších dveří, existuje mnoho dalších.

Zotročení prostřednictvím závislosti se blíží ke konci. Skončí také většina vašich pohrom a nemocí. Dlouhověkost se zvýší a Země bude prosperovat. Tyranie a všechny její sítě skončí. Univerzální zákon zvítězí. Jsme v procesu zrodu zcela nového světa. Nic nemůže zastavit to, co přichází. Nic nebude skryto, pravá povaha a charakter každého člověka vyjdou najevo. Akce/reakce se urychlí spolu s tím, co mnozí označují jako karmu. Těm, kteří se vyrovnají s vlastním prospěchem na úkor lidstva a Země, se v nadcházejících dnech nebude dařit dobře. Dobře se nebude dařit ani těm, kteří slouží síti tyranie. Je čas povstat, vzít si zpět svou moc, sloužit lidstvu a Zemi. Přichází láska, nejvyšší síla vesmíru. Ti, kdo se nedokážou povznést, nebudou frekvenčně specifičtí pro posun, který je před námi. Naším nejvyšším doporučením je odevzdat se Bohu v sobě, vidět Stvořitele v celém Stvoření, uvolnit minulost a nedodržovat nic, co není v souladu s Univerzálním zákonem. Univerzální mír, bratrská/sesterská láska, individuální svoboda a prosperita pro všechny je Univerzální zákon.

Bylo mi řečeno, že kontakt s vůdci a masami probíhá právě teď, Plejáďané, zakladatelé Atlantidy a Lemurie, díky svému rozsáhlému teraformování na Zemi spolu s faktem, že mají více genetické výbavy než jakákoli jiná rasa, mají na starosti planetární osvobození. Staří Lyřané (Annunaki) mají po svém pádu také karmickou povinnost dát věci do pořádku. Ti dobrotiví se vracejí a uvidíte je na své obloze po celém světě. Pokud se ptáte, kam do toho všeho zapadá Ježíš. Je to druhá část, a není sám. Jeho modlitba zněla, aby jim milovaný Otec dovolil stát se jedním, jako jsme jedno my. Na Bohu není žádná výlučnost. Existuje mnoho sídel, mnoho dimenzí. Mistři byli posláni do každé kultury. Nyní bude vyslyšeno jejich pravé poselství. Od této chvíle se věci budou vyvíjet velmi rychle. Soustřeďte se na vytváření Nebe na Zemi a opět se neúčastněte ničeho, co je mimo Univerzální zákon.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/25/contact-happening-now

Zpět