3147 Konfrontace na Maltě Lisa Reneé

[ Ezoterika ] 2022-09-19

Zkráceno
Během babího léta, kdy vedle Slunce vychází i Sírius, což znamená nejteplejší dny v roce, pokračují výbušné ohnivé střety na úrovni Megidda mezi zakladateli Kosmického smaragdového řádu Christos Elohei a entitami z černých děr, které od dob Luciferiánské vzpoury tvoří většinu vetřelčích ras Černého slunce. Vzhledem k tomu, že tento rok je hlavní planetární iniciací Eukatharistické aktivace, bylo otevřeno mnoho multidimenzionálních dveří do chodbových světů, vnitřních a meziprostorů a míst přinášejících osvěžující nové frekvence, živé bytosti a vzrušující pocit zkoumání soužití s těmito nově objevenými realitami. Současně s otevřením těchto nových dveří byly zabouchnuty jiné dveře, které vedou do minulosti nebo předchozích časových linií miasmatické bolesti a traumat, což na nás vyvíjí velký tlak, který nás nutí vyvíjet se, řešit problémy a růst prostřednictvím změn. Jak se zabouchávají dveře z minulých časových linií se vzpomínkami, které nás těší nebo si je stále pamatujeme, objevují se vodní vlny smutku a žalu, které jsou hluboce emocionálně zpracovávány, protože předchozí způsoby života na planetě skončily. Každý jedinec je nyní nějakým způsobem přetvářen, rekonfigurován a ti, jejichž srdce se probudilo, jsou přesunováni do organických časových linií nových začátků, aby hluboce objevili autentičtější oduševnělou verzi sebe sama. Z centra tragédie a chaotických vírů, které se formují do současných globálních událostí, se rodí nebo zevnitř křísí něco nového, protože předchozí způsoby života na planetě skončily.

Žár a zápal duchovního boje pokračoval po celou dobu cyklu magnetického vrcholu v polovině srpna a bez přestávky se přenesl do časového razítka Armagedonu z 11. září. To vyvolalo jedny z nejintenzivnějších interdimenzionálních konfrontací ve válkách na mřížkové časové linii, jakých jsme kdy byli svědky, protože protilidští útočníci NAA pokračují ve svém elektromagnetickém boji na život a na smrt za udržení své kontroly nad Zemí.

Rodiče Kosmických Elohei dále sestupují do planetární gridové sítě prostřednictvím řídicího centra světelného těla Albion, které se nachází ve Velké Británii. V současné době probíhá hlavní duchovní bitva o ovládnutí této specifické 11D sítě prostřednictvím extrakce a vystěhování nejrůznějších hybridních chimérických bytostí AI generovaných černými dírami. Ochránci vytěžují rozsáhlou antikristovskou architekturu Pindarian zasazenou do mnoha geomantických rysů architektury Albion a naprogramovanou pro černou magii nejagresivnějšími tichými zvukovými zbraněmi AI. Rozpouštějí se stínové bytosti ukryté v černých závojích a oblačných chuchvalcích miasmatu kolektivního vědomí za účelem prosazení globálních přenosů ovládání mysli lunárním vědomím Černé královny. Tato konkrétní zbraň kontroly mysli byla navržena jako temná maskovací ochrana antikristovské hierarchie provádějící satanské rituály v síti katedrál ve Spojeném království, pro řízení masivního rozrůstajícího se globálního impéria galaktických sítí obchodu s lidmi.

Během srpnového cyklu magnetického maxima došlo na Maltě ke konfrontaci, při níž bylo naprosto zřejmé, že energetická brána Trojité sluneční bohyně, instalovaná duchovní rodinou Christos Mission před tisíci lety, se nachází pod ostrovem a přivádí masivní množství energetických kvant do systému vnitřní brány Vatikánu 5D. Bylo také objasněno, že vatikánská 5D brána pod kontrolou NAA fungovala jako planetární reverzní síť, která rovněž napájela globální pindarský řídicí systém Královen černých draků, umístěných jako kolektivní stínové osobnosti Temné mimozemské matky ve Spojeném království.

Dále jsme během válek v současné časové linii zjistili, že na Maltě se nachází specifická templářská architektura Smaragdového draka využívající geomantické struktury templářského kříže vybudované Smaragdovým řádem Elohimů během keltského masakru jako skoková brána 11D. Byla napojena na různé portálové systémy. Nejdůležitější portálový systém byl spojen s maltskou architekturou Trojité sluneční bohyně. Vedl do monumentu Newgrange v Irsku, který slouží jako vstupní bod do mateřské brány 11D.

Zpráva pro rodinu mise Christos
Probuzená Hvězdná semínka s buněčnými paměťovými záznamy o duchovním poslání napojená na linie Kosmického smaragdového řádu Elohei Kosmických slunečních draků Christos prožívají poslední bitvu ve válkách časových linií. Zesílila energetické výzvy, jimž čelíme v multidimenzionálním měřítku. Snášíme povrchovou fyzickou válku s vojensky kontrolovanou myslí vymytých mozků, kteří propagují injekci biologické zbraně navrženou ke zničení původní andělské lidské DNA genetickým spojením s nanokompozity samoskládajících se kovových materiálů používaných pro hybridizaci s mimozemskou umělou inteligencí. Čelíme také extrémně nepřátelské reakci temných entit, protože jsme genetickými držiteli DNA záznamů Zakladatelů Diamantového slunce, které ukotvují časovou linii planetárního vzestupu.

Současný stav antikristovské kultury smrti podněcuje touhu utéct před těmi z globální populace, kteří jsou uchváceni prováděním škodlivých protilidských agend sebedestruktivního šílenství. Byli jsme stvořeni pro tyto bouřlivé časy, čelíme žáru duchovní bitvy za konečné osvobození andělského lidstva, aby všichni lidé měli možnost vyvinout se do svobody vědomí, která existuje v budoucích časových liniích. Každý jednotlivec v současné době buď spí, nebo se v pozici rozdvojení časových linií probouzí, aby bez pochybností věděl, že lidstvo, naše děti, jsou v agresivním obležení.

Naším nejsilnějším stavem je pamatovat na to, že Bůh je Láska, a udělat vše pro to, aby všichni na planetě jednou dosáhli této svobody vědomí. Rodino Kosmických Christos Smaragdových Zakladatelů Elohim a Indigových Modrých Paprsků, po celé životy jsme se připravovali na to, abychom se tváří v tvář výzvám konce času nebáli a probudili se, abychom do tohoto světa vrátili naše poznání autentické Kosmické Svaté Matky Sofie. Jsme požehnáni výsadou vědět o přítomnosti našich Kosmických rodičů a být v láskyplném vyjádření. V duchovním boji nejsme sami. Náš jedinečný energetický podpis a duchovní jméno jsou známy a zapsány ve věčných posvátných svitcích Boha v prastarých záznamech dokonalého Kosmického řádu.

Temná mimozemská matka na Maltě
Kosmická Matka Draka prováděla během magnetického vrcholu změny v polích temné hmoty svým organickým supermagnetismem. Sluneční plazmou kódované temné elementární síly v těle Rasha provedly korekce metatronické zvukové šablony dračích linií 11D. Poté nastal božský čas pro vyslání mise Smaragdového řádu Christos na Maltu.

Jako starověké centrum civilizace byla Malta považována za jeden z nejstrategičtějších bodů na planetě, protože byla hlavním přístavem a křižovatkou mezi Blízkým východem, Evropou, Asií a Afrikou. Starověký název Malty zní "Melita", což je odvozeno od latinského slova pro med. Starověkým symbolem Malty byla včela s šestiúhelníkovými buňkami včelí plástve, což připomíná světelný kód symbolu jednoty, šesticípou hvězdu merkaba Christos Sophia. Melita má zřejmě původ v "Mel" nebo "Mer", které ve staroegyptské kultuře odkazovalo na funkci a účel pyramid umístěných na silných ley liniích nebo dračích uzlech. Tento odkaz je zajímavý v souvislosti s nedávným osvobozením linií Elohei Mer prostřednictvím vrstev 11D-12D souhvězdí Pegase.

Strážce Achnaton poukázal na historické souvislosti mezi starověkou sluneční bohyní v kultuře maltských ostrovů, a v Egyptě jako matka Mer-Lion Sekhmet. Chrámy Bílého lva představovaly vertikální linie pro komunikaci s mateřskými liniemi Smaragdového řádu Anuhazi v období Achnatona v Amarně. Jeho poslání a účel bylo navrácení posvátného učení Zákona jednoho během časové linie 18. dynastie. Z jeho probuzených vzpomínek se přeneslo na atlantskou kulturu, spojenou s přímou genetickou linií keltských Esejců z Hyperborey, kteří byli také na Maltě. Na ostrově Malta se nachází několik důležitých dračích linií, které se protínají v mocné bráně Mateřského oblouku vybudované Hyperborejci v období keltského masakru a které právoplatně patří pod kontrolu autentické Matky draků, keltské linie Trojité bohyně Marie Magdalény Sofie, Meritaten Atonské a Meridy-Guinevere-Brigidy. Autentické keltské esejské skupiny z Hyperborey, předchůdci původního nazaretského učení Christos, vybudovaly mnoho chrámů a podzemních osmiúhelníkových staveb spojených s templářskou architekturou Smaragdového draka, které se zformovaly do skokové brány nacházející se na ostrově Malta.

V důsledku toho je Malta mimořádně mocným duchovním zdrojem trojité sluneční ženské Kristovy energie nebo trojité sluneční energie Bohyně, který byl záměrně využit, převrácen a unesen několika ctižádostivými vládci a jejich vzkvétajícími starověkými říšemi. V současnosti ji ovládala černá šlechta vatikánské sítě Černého slunce a několik jejich řádů Maltézského kříže, napojených na monarchii Spojeného království za účelem vedení časových válek a globální nadvlády. V posvátném krystalickém Stromu života se z matrice Aquaelle vynořila Trojice slunečních hvězd Krystallah ve 4D-7D-10D sférách aktivace sluneční symbiózy, která spojila kolektivní vědomí Trojité sluneční Kristovy Marie s jejich správným původem hvězdných konstelací. Tak byly vzkříšené Trojité Sluneční Sesterské Hvězdy Sofie, Sestry Avalonu. Znovu byly sjednoceny a korunovány na Bílé Diamantové Sluneční Dračí Královny (Marie Magdaléna Sofie, Meritaten z Atonu a Merida-Guinevere-Brigid). Ve spojení se svými Christos Trojitými Slunečními Mužskými protějšky byly sloučeny do Smaragdového Řádu Kosmického Bílého Diamantového Slunce Kosmického Mateřského Draka.

Chrámové stavby Thubanu a pod ostrovem Malta pocházejí od hyperborejských keltských esénských Azuritů ze 7D Gaii. Původně sloužili pro sladění s thubanskými dračími templáři v souhvězdí Draka. Jejich vědomí Christos Avatara ztělesňovalo organickou krystalovou architekturu Smaragdových dračích časoměřičů v Kosmických hodinách eonů. Byla skryta v celé síti světelných těl Albionu v mnoha holografických prvcích pro současnou závěrečnou konfliktní časovou linii mise Christos. Konfrontace maltských Strážců s řadou hybridních AI bytostí Černého draka , černých mágů a entit Černé královny Škorpionů v podzemních katakombách a portálech trvala osm dní.

Stínové bytosti tam do hyperdimenzionálních kapes umístily entity Černého slunce, aby ovládly ženský princip a kolonizovaly lunární formy vědomí do inverzních sítí Grual, které se rozšířily do měsíční matrice. Nashromáždili obrovské zdroje energie pro armády stínových bytostí a démonických hierarchií, které chránily podzemní tunely pro nelidi na vrcholu pyramidy, kteří provozují satanské rituální zneužívání v centrech Vatikánu, Spojeného království, Washingtonu D.C. a dalších místech.

Přemístění 5D Vatikánské vnitřní brány
Úkolem Strážného hostitele bylo vystěhovat archontské podvodníky a vrátit maltské podzemní struktury, funkce časoměřiče, skokovou bránu a technologii portálové brány zpět autentické Kosmické matce Dračici a jejím zástupcům Trojitého slunečního ženského Krista ze Smaragdového řádu (Rada dvanácti původních Mu´a z lemurské časové linie - napojena na bránu Velikonočního ostrova a chrám Bílého lva Anuhazi v lyřanské hvězdné bráně).

Rada královských rodů Elohei vytvořila několik prstencových štítů, které obklopují Krystal katedrály. V této hustotě v něm sídlí Kosmický Christos Sophia, Duhový Sluneční drak Elohei. Projevili se v mohutné síti duhových štítů nad vrcholem baziliky svatého Petra. V současné době probíhá rekultivace rozsáhlé a rozlehlé architektury ve Vatikánu. V příštích týdnech se ještě odhalí další překvapivé události. Matka Slunce Smaragdového řádu v její Atlantické sluneční dračí linii Ouroboros přemístila vnitřní 5D hvězdnou bránu zpod Vatikánu pod svou přímou kontrolu, do uzlu hvězdné brány prastarého portálového systému na ostrově Malta - hlavní křižovatky Dračího uzlu na Maltě. Současně byly dočistěny zdejší tunely od démonů.

Po ukotvení hvězdné brány na Maltě, začal proces přepojování do andromedánských portálů v systému hvězdné brány Macchu Picchu, pokračoval do 5D brány na Bali a ve Spojeném království, zejména v irském Newgrange, a poté do Stonehenge. Tím byly časové linie 5D vzestupu ukotveny s opraveným krystickým zarovnáním hodinového štítu. Konečné zúčtování skrytého interdimenzionálního konfliktu se v Albionu projevilo například nedávnou smrtí anglické královny a rozpuštěním moci v držení Maltézských rytířů. Přemístění systému hvězdných bran do vnitřní templářské planetární architektury nebylo nikdy předtím zaznamenáno. Hvězdné brány jsou prastaré trvalé stacionární uzly, které jsou neodmyslitelnou součástí původní mechaniky stvoření naší matrice univerzálního času, a proto jsou považovány za nekonečné nehybné struktury.

Akce skupiny Strážců na Maltě byla magická, a nesmírně obtížná, protože satanský systém Temné mimozemské matky byl po tisíce let budován na hromadách mrtvých lidských těl a oceánu krvavých obětí dětí. Obtížná a bolestivá mise se podobala osvobozování tábora smrti z dob holocaustu a tranzitu ztracených duší, které se následně mohly přesunout ven. Pro její syrovost a emotivnost se místo povzneseného pocitu vítězství dostavila bolest Kosmické Matky při společném uvědomění si toho, jaká zvěrstva byla v jejím jménu páchána a šok z těžkého břemene mnoha generací tragických lidských smrtí způsobených stíny této antikristovské ohavnosti. NAA mistrně nasazuje rozsáhlou kontrolu mysli, aby odvedla pozornost od pravdy a našeptávala démonické myšlenky do myslí nevědomých lidí a překroutila je tak, aby uvěřili, že jsme jejich nepřátelé. Ty, kteří se na této misi podílejí, vykreslila jako podvodníky nebo pachatele zla. Vedle duchovního boje zuří kampaně proti komunitě ES, a proto je třeba mít silnější kůži, hluboké duchovní odhodlání a vyšší úroveň emocionální zralosti, abychom zvládli odpovědnost spojenou s tímto poznáním.

Jednoho lidské utrpení a otroctví vědomí v rukou protilidských mimozemských sil skončí a všichni budou mít prospěch z duchovní obnovy a nového začátku. To je příslib Smaragdové smlouvy, návratu Smaragdového řádu, který nyní osvobozuje tuto planetu od jejích vězeňských dozorců. Tento okamžik čisté seberealizace a probuzení vědomí je označován jako Úsvit Aurory, prozření na osudové cestě vzestupu, kdy se náš prastarý duchovní zrak a vzpomínky plně obnoví a my plně rozpoznáme svého Boha Stvořitele.

Vliv Kartága na Maltu
V časových liniích se objevují vlivné historické události, které spojují učení o krvavých obětech Kanaánců z Kartága s pronikáním do kultury maltského ostrova, z níž se později zformovalo dědictví, k němuž patří maltézští rytíři. Kanaánci zanechali svůj nesmazatelný otisk, když na ostrov přišla skupina starověkých satanských kněží z Kartága, kteří uctívali Baala a Molocha dětskými krvavými oběťmi. Využívali četné katakomby, tunely a podzemní stavby k převrácenému uctívání bohyň satanskými krvavými rituály. Podzemní chodby a jeskyně se táhnou celým ostrovem a protínaly se s katakombami pod Římem. Odčerpávaly duchovní sílu principu Matky bohyně. Maltské chrámy, katakomby, jeskyně a tunely byly speciálně postaveny na mocných protínajících se dračích uzlech a portálových systémech, které mají spojení i s řídícími systémy Albionu ve Spojeném království. Tyto inteligentní systémy byly geneticky zakódovány do dračích templářů, které tam původně postavili a umístili zakladatelé Smaragdového řádu.

Před vznikem Černé šlechty, která stojí za Vatikánem, bylo Kartágo rušným hlavním městem. Kartágo bylo jedním z nejdůležitějších obchodních center starověkého středomořského světa a jedním z nejbohatších měst. Z něj pocházely současné rody Kanaánců, které se později staly pokrevními liniemi Černé šlechty a Chazarů. Větev Černé šlechty dále založila mocenská centra tajných společností v Itálii a Švýcarsku, například prostřednictvím Vatikánu, Maltézských rytířů a Benátčanů. Rozrostla se do jednoho sektoru nesvaté trojice a současné globalistické mocenské základny. Chazaři jsou současní okupanti Izraele, stojící za globalistickou snahou vyvolat světové války a plně okupovat Ukrajinu. Jedná se o satanem vedené podvodníky, kteří se klamavě prezentují jako veřejní vůdci židovského národa, aby se infiltrovali do místní kultury. Za zavřenými dveřmi jsou silně organizováni v praktikování satanských rituálů kultu krve v celé planetární síti, jak požadují invazní síly NAA.

V Kartágu Kanaánci uctívali Baala a Molocha prostřednictvím satanských rituálů a lidských dětských krvavých obětí za účelem získání materiální moci a nadvlády nad ostatními. Satanisté z mocenské elity si tuto konkrétní historii ve Středomoří velmi ctí. Krvavé oběti a démonické vázání lidí invazními silami NAA je naučili Drakobijci z Černých sluncí, kteří také infiltrovali řecké posvátné texty a 5D hvězdnou bránu v Itálii, aby vybudovali Římskou církev a náboženskou kontrolu mysli. Satanisticky ritualizovali Krista pro pasivní poslušnost globální populace.

Vatikán v Římě je jednou z hlavních kontrolních základen a globální ústředí entity NAA Černé slunce. Slouží k provádění satanského rituálu a financování globálních elitních pedofilních satanistických programů. Systém tunelů napojených na 5D vnitřní hvězdnou bránu pod Vatikánem vedl přímo na Maltu. Síť mřížek a další globalistické aktivity byly pod přímým dohledem řádu maltézských rytířů prostřednictvím Černé šlechty neboli jezuitského řádu. Nedávné války posunuly vnitřní mocenské struktury těchto tajných řádů. Rozpadá se nejvyšší hierarchie nelidské řídící moci, která navrhla náboženská centra pro globálního zotročování lidí, budování jejich satanských říší k ovládání planety.

Maltézští rytíři
Suverénní vojenský řád Maltézských rytířů je uzavřené bratrstvo římských katolíků, z nichž většina jsou přímí potomci nejvyšší černé šlechty aristokratických luciferiánských nebo satanských pokrevních linií. Mnozí mají rozsáhlé záznamy o předcích, které je spojují se šlechtickými erby starými několik set let, a jsou dále spojeni se starověkým Kartágem, luciferskými frakcemi templářů a v poslední době i s německým nacismem. Některým vědcům z táborů smrti a vysoce postaveným nacistům byly vydány falešné identity s pasy Suverénních maltézských rytířů, které jim umožnily uniknout před stíháním za válečné zločiny. Maltézský řád je neteritoriální stát se sídlem v Římě. Má status extrateritoriality jako velvyslanectví, což jeho členům poskytuje diplomatickou imunitu.

Maltézský řád je mezinárodně uznávaný suverénní stát podobný Vatikánu, který používá převrácenou vnější fasádu charitativní humanitární organizace, zatímco jeho primární funkcí je udržet za každou cenu moc založenou na kontrole pro NAA. Funguje jako další bratrstvo tajného spolku na ochranu zájmů kontrolorů NAA. Je řízeno prostřednictvím nesvaté globální aliance, stejně jako jejich prominentní členové z řad aristokracie, politiků, finančních bankéřů, podnikatelů a vojenských zpravodajských služeb jako CIA a MI6.

Hvězdná mapa souhvězdí Cygnus se překrývá s pevninou Spojeného království a NAA využila inverze templářského kříže se Cygnusem za účelem inverze bran 11:11 ve Spojeném království. Inverze templářského kříže a maltézského kříže byla aktivní protikřesťanskou kletbou proti autentickým esejským christos templářům. Mnohé z linií satanských templářů prováděly satanské rituály obětování dětí v pyramidě kontrolorů. Ovládání planetárních templářů umožňuje kontrolu časových linií ovládáním moci templářského kříže, který se otevírá do 11D Typhonových tunelů a propojuje se s Thubanovou hvězdou. Planetární zdroj energie v Albionu díky architektuře bestiálního stroje NAA, je důvodem, proč se kontrolor a jeho tajné spolky pravidelně honosí templářským nebo maltézským křížem.

Maltézský kříž byl znakem rytířů svatého Josefa, které vedl Turek z Rhodu na pouť k Matce Bohyni na Maltě. Osmicípý kříž osmi blahoslavenství templáři používali jako klíč ke konstrukci tajné abecedy. Měl také sloužit jako základní symbol pro osmiboký půdorys templářských kaplí. Maltézští rytíři nosili uniformy podobné luciferiánským templářům, u nichž stylizovaný maltézský kříž znázorňuje kontrolu nad planetárním templářstvím a pohybem fotonů světla, které vytvářejí čas. Na kvantové úrovni fotony blikají ve stejném vzoru. Maltézský kříž na panovnické koruně a papežově řeholním oděvu vyjadřuje, že je hlavou těchto řádů a řídí světové dění skrze templářství a božskou vládu. Protestantskou větví řádu maltézských rytířů je Řád svatého Jana Jeruzalémského. Královna Alžběta II. byla jmenována svrchovanou hlavou, o níž se říká, že je vysvěcena černým papežem k neochvějné poslušnosti při řízení světových záležitostí.

Královna Alžběta II. získala titul královny Malty a ostrov často navštěvovala, dokonce má ve Vallettě svou osobní vlajku a pamětní desku. Princ Philip byl na Maltě umístěn jako důstojník královského námořnictva. Ještě jako princezna a vévodkyně z Edinburghu pobývala Alžběta ve vile Guardamangia v Pietě na Maltě mezi listopadem 1949 a 1951. Malta byla součástí Britského společenství národů až do roku 1964. Princezna Alžběta se korunovací stala maltskou královnou a hlavou Společenství národů. Panovníci po celém světě po celé věky nosili na svých diadémech nebo korunách určitou verzi maltézského kříže. Maltézský kříž je spojen s templářskou architekturou, která se nacházela pod Maltou, pod kontrolou Vatikánu spolu s ochranou NAA.

Podvodný únos templářů a krále Šalamouna
Antikrist mate a překrucuje Kristovu inteligenci a duchovní poznání prostřednictvím temných podvodníků manipulovaných nelidskými silami NAA. Od doby, kdy byla na Zemi uzavřena luciferiánská smlouva, probíhá o toto poznání neustálý boj. Praví starověcí strážci moudrosti jsou důsledně pronásledováni a masakrováni. Hlavní spouštěcí událost na časové ose začala s keltskými invazemi před 9 500 lety, kdy se skupiny NAA a iluminátů pokusily vytvořit superrasu genetických elit. Upravená DNA jimi propagovaných linií se vyvinula do svobodných zednářů, templářů, rosenkruciánů, jezuitů a dalších tajných společností, které udržují hermetické esoterické znalosti, jež se používají především v negativní polaritě Služby sobě. Během klíčových historických událostí na časové ose, které spustily protikřesťanské války, frakce podvodníků přijali identitu Kristových templářů a zorganizovali se do luciferiánských templářů. Stejné kanaánské skupiny z Kartága infiltrovaly učení Christos Essene Templar, které bylo pod ochranou krále Šalamouna v Jeruzalémě, kde vytvářeli démonické grimoáry a satanské sigily pro získání rituální moci ze Šalamounových klíčů. Rituály krvavých obětí byly přímo spojeny s vyvoláváním měsíčních démonů v síti Bafomet, které sloužily k prosazování dobyvačných zájmů luciferiánských templářů. Tyto rytířské řády jsou v průběhu dějin neustále spojovány, což je velmi matoucí. Tytéž skupiny jsou původci a přímými předchůdci několika moderních tajných řádů, které dnes řídí svět, jako například nejvyšší patra Maltézských rytířů, Blackwateru a Rady 300.

Ze slovníku Ascension Glossary - Odkaz na historickou časovou osu Spouštěcí události:
- 9 500 let - invaze templářských rytířů, masakr esénských templářů - převzetí keltských templářských linií, pokus NAA o vytvoření superrasy kontrolorů pro Zemi, genetický elitismus, linie svobodného zednářství, masakr těch, kteří se nepodřídí. Skrytá agenda esoterického poznání.
- 1 700 let, během Nicejského koncilu, krycí příběh NAA a luciferiánských templářů zakryl misi Christos a hvězdný původ lidstva, falešné uctívání mimozemského boha a náboženství založené na krvavých obětech, které se stalo kanonizovanou Biblí.

Tyto historie jsou propojené. Nedávno byl získán Maji Grál krále Šalamouna a integrován s jeho organickými částmi těla Christos, které aktivují a opravují Šalamounův štít. Král Šalamoun je nositelem pokrevní linie tříkrálové linie Christos, která je základní 12:12 šablonou pro trojitého mužského Krista a instruktážní sada vytvořená v Šalamounově chrámu. Je planetární architekturou i osobním světelným tělem. Nedávné události umožnily získat zpět autentický Maji Grál krále Šalamouna. Jeho krevní záznamy DNA a části těla dračího krále byly konečně navráceny právoplatnému majiteli. Zotročení jeho identity bylo spjato s historií Jana Křtitele. Oba mají funkce Slunečního dračího krále spojené s alchymistickými zákony Blíženců.

V záznamech měděné krve původních ras Christos Diamantového Slunce se objevuje král Šalamoun. Autentický kód měděné krve mění konfiguraci vnitřního slunečního chrámu, světelného těla. Spojuje Trojitého slunečního mužského a ženského Krista a spoluvytváří kosmické hvězdně-lidské spojení známé jako Šalamounův chrám.

Obnovení Šalamounových kódů souvisí s prastarými stavitelskými šablonami v záznamech Smaragdových zakladatelů. Šalamounův chrám v Nebeském Jeruzalémě (2D Hvězdná brána) je zlatá krychle, v níž se na planetě nacházeli původní autentičtí Králové Smaragdového draka. Tato vracející se architektura ztělesněná králem Maji Grálu Šalamounem obnovuje síť Šalamounových štítů a představuje Sluneční chrám pro štíty Trojjediného Mužského Krista. Obnovení sítě Šalamounových štítů sceluje geneticky propojené linie Zlatých Serafínů v Mřížce Zlatého orla. Andělé světelného oblouku pod vedením Kosmického Krista Michaela v ley liniích chrání lidi Christos na Zemi. Démoni pod kontrolou invertovaných Šalamounových klíčů používaných při krvavých rituálech templářských grimoárů a mřížek černé magie byli tranzitováni - vzkříšeni do původních čistých obloukových slunečních světelných forem. Byly obnoveny do časové linie před pádem, kdy byly spojeny s Božím srdcem, a sloužily božskému plánu pro Kosmický řád. Šalamounův štít má přímý vztah k opravě funkcí planetárního systému, rehabilitaci Mřížky Zlatého orla a je v souladu s 16D přístupovou branou do Interdimenzionální svobodné světové kosmické rady.

Zničení Šalamounova chrámu hluboce zasáhlo vědomí božského muže a božské ženy Christos Sophia zvraty pohlaví. Entity v ďábelských sférách jsou vázány reagovat na své energetické jméno, když jsou vyvolávány. Přírodní říše tak byly zotročeny krvavými rituály k vyvolávání démonů, což vedlo k převracení a poškozování elementárních sil způsobem, pro který naše realita nikdy nebyla určena.

Zrcadlově symetrický odraz organického plánu Šalamounova chrámu je obsažen v architektuře těla Albionu. Pro návrat Svatého otce ve Smaragdovém řádu a Vzestup krále Artuše s jeho Sluneční královnou do planetárního pole byla nutná přestavba Šalamounova chrámu. To přináší změny ve funkcích horizontální časové osy, které, jak se zdá, odříznou satanistický přísun Šalamounových klíčů a démonických grimoárů černé magie. Toto je funkce strážce času, a kontrolní funkce vnitřního templáře jako přímého řídicího přístupu do světelného těla Albionu. Zahrnuje aspekty Kosmické Matky, katarské kódování.

Kéž nám náš přímý vztah s Božím svatým duchem a Kosmickými svatými rodiči propůjčí vrcholné sebeovládání v duchu trpělivosti, vytrvalosti a odolnosti, abychom sloužili božské vůli Boží.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/19/confrontation-in-malta/

Zpět