6662 Duchovní krása člověka Tatjana Rjazanova

[ Ezoterika ] 2024-06-06

V průběhu lidských dějin bylo hledání krásy společným rysem všech kultur. Každá krása na zemi je odrazem vzpomínek na domov. Krása je vždy duchovní, a to je jediný způsob, jak ji vnímáme. Omlazuje ducha v člověku. Protože jsme odrazem boha, krása se odráží sama od sebe od vesmíru na zemi. Na zemi jsou tři úrovně, které mohou být odraženy z říše stvořitele. Vibrace, které nesou, jsou zpívané v básních, písních a obrazech. Nerostná říše, rostlinná říše, živočišná říše, ale stále vyjádřeny láskou k nám lidem. Nakonec naše vesmírná zkušenost splyne s energií vesmíru a stane se především naším přímým odrazem, protože krása spočívá v oku pozorovatele. Když obdivujeme krásu, emoce nás přemáhají, protože jsou kanálem mezi naším vyšším já a naším fyzickým tělem. To nás posouvá do vyššího stavu. Proto, když se naše srdce rozšiřuje, když pláčeme, když cítíme zničující bolest, jsme to my, kdo cítí touhu po našem stvořiteli. Budeme reprodukovat stvoření krásy v páté dimenzi na vyšší úrovni, protože skutečná krása je neviditelná, je pouze pociťována.

Jak se posouváme do vyšších vibrací, je nutné vyvážit mužskou a ženskou energii těla, což usnadní tok krásy v celém našem bytí. Transformace umožní harmonizovat vnímání páté dimenze, aniž byste přetěžovali emoční okruhy v ženské polovině, nebo neviděli skutečnou krásu, nenávratně ji v mužském vnímání postrádali, což by vám výrazně ztížilo přechod.

Energie kundalini se aktivuje, když jsou všechny čakry otevřené pro tok energie. Většina lidí ji vnímá jako sexuální energii a kvůli starým systémům víry zůstává zcela podhodnocená. Často žijeme v minulosti, nebo budoucnosti, ale ani jedno, ani druhé prostě neexistuje, vše je v přítomnosti. Krásu lze zakoušet pouze v přítomnosti, protože je to jediný okamžik v lineárním čase, který není iluzí. Sexuální okamžik krásy ukotvuje naši duši ve fyzickém těle a přitahuje všechny aspekty našeho současného já, čímž vytváří přirozenou rovnováhu mezi mužskou a ženskou energií. Vyjádření skutečné krásy nás vede nejprve ke kreativitě. Ponořte se častěji do krásy, nechte ji proudit skrze vás, odstraňte všechna stará přesvědčení, kterých se snažíte držet. Špatná věc je, že zatímco se duchovně vyvíjíme, pokračujeme v každodenním životě v nízkovibračním vzorci, který jsme si stanovili. Naše přirozená touha po dramatu může vytvořit podmínky pro to, abychom byli i nadále nějakým způsobem ovládáni. Vše zůstává v našich plánech a nikdo nemůže říct přesně, kdy odjedeme.

V průběhu dvou tisíc let lidstvo několikrát udělalo rychlý krok vpřed a pak postupně upadalo. Během covidového období se vibrace zvýšily, ale začala ˝speciální operace˝ a u mnohých začala důvěra ustupovat. Přechod opravdu prochází chaosem, jako všechno ostatní na světě, a to lidi děsí. Hlavní je zaujmout své místo jako tvůrci na herním plánu svobodné volby a najít krásu v každém okamžiku a ve všem, co žijeme, a vše, na čem nezáleží, nám zmizí z očí. Respektujte naše bytí ve fyzickém těle, pamatujte, že jsme v rovnováze se svým duchovním bytím, se svým vyšším já, a to je příležitost milovat sami sebe. Rozpoznáme-li krásu v sobě, bude pro nás snazší vidět ji navenek. Jednoduše to znamená, že se o sebe musíme vždy starat. Tím, že dáváme něco sami sobě, zvětšujeme to, co můžeme dát tomuto světu. V našich chaotických, neuspořádaných životech se tak často zapomínáme hýčkat. Udělejte si čas pro sebe a své blízké. Uzemněte se procházkou v přírodě a užijte si pobyt tady a teď. Dopřejte si krásu a cestování, najděte si volný čas pro sebe, využijte ho k sebeléčení. Začalo léto, a to nám dává určité výhody. Važte si toho, kým skutečně jste, čas od času. Lidé kolem nás nás budou vidět tak, jak vidíme sami sebe. Jsme jedno ve všem, ve své vnitřní i vnější přirozenosti, tvoříme jeden celek. To je naše pravá krása, která je definována v jediném světle!

Zdroj: https://absolutera.ru/article16755

Zpět