476 Lidstvo na křižovatce Victiria Cochrane

[ Ezoterika ] 2020-08-23

Země existuje mnoho milionů let a v té době prošla mnoha změnami. Patří k nim doba ledová, polární posuny, posuny masy půdy, extrémní povětrnostní události a hromadné vymírání zvířat, k nimž docházelo po dlouhou dobu a přinášely planetě nový život ve vlnách evoluce. Planeta Země se nadále vyvíjí způsoby, které lidstvu přinesly mnoho výzev. Zatímco se zvířata, hmyz a rostliny přizpůsobily drsným prostředím a extrémním podmínkám změnou fyzických a tělesných vlastností, člověk náročnému prostředí tradičně přizpůsoboval své chování, nikoli své tělo.

Jak čas plynul, účinky lidského obydlí na Zemi se staly velmi evidentní, příkladem je změna klimatu. Průvodcům a duchovně probuzeným je dobře známo, že je Země je fázi, ve které je z hlediska duchovního vývoje nejvýhodnější probuzení světelných těl k mistrovství, protože v dualitě jsou lekce, životní prostředí, emoční, mentální a fyzické výzvy a životní náklady nejtěžší ve vesmíru. Jakmile se lidé probudí, budou mít k dispozici odměnu vesmíru a začnou se cítit zmocněni změnit svůj život k lepšímu.

Lidstvo se nyní nachází na křižovatce vzestoupení. S výjimkou lidí živé bytosti a neživá hmota existuje v symbióze a harmonii, které umožňují zvířatům, rostlinám a hmyzu vyvíjet se a přizpůsobovat se jakýmkoli přírodním změnám. Lidé do značné míry zůstali nezúčastnění a uvízli v dimenzi ega a materialismu.

Bylo mnoho šancí, aby se lidé probudili k vlastnímu božství, ale žádná nebyla tak velká, jako nyní. Lidstvo je doslova na křižovatce. Tisíce lidí umírají nejen na virus, změna klimatu je skutečnou a stálou hrozbou, globální ekonomika je na kolenou a strach svírá většinu lidí v pasti třetí dimenze. Co se musí změnit? Co může jednotlivec udělat pro to, aby změnil svět, který se zdá, že minutu po minutě, den za dnem zabíjí? Můžete toho udělat spoustu, protože jste mnohem silnější, než si myslíte. Je čas přestat žít ve strachu a vstoupit do své síly jako spolutvůrce a vzít si zpět svou moc.

Když se svět ponoří a klesá do hlubin zoufalství, zdánlivě se rozpadá pod tíhou strachu, korupce, násilí a hněvu, probouzí se duše lidstva a roste ve vibracích a vědomí. Vědomí člověka muselo dosáhnout dna, aby se probudilo, a poznalo, jaké možnosti poskytuje život za fyzickým tělem. S velkou láskou a nadějí pro vás všechny vás, mistři světla, nyní prosíme, abyste pohlédli za svou vlastní bublinu potíží a přemýšleli, ne globálně, ale univerzálně.

Duše v lidském těle se mnohokrát reinkarnovala, ale Země není jediná planeta, která udržuje život. Většina duší zažila život na jiných planetách ve vzdálených slunečních soustavách a galaxiích. Je to jeden z důvodů, proč tolik lidí považuje život na Zemi za příliš těžký na to, aby pokračoval a odchází mnohem dříve, než je v jejich duševní smlouvě. To je také důvod, proč byla Země v minulém století, a zejména v posledních třech desetiletích, zaplavena malými, na Zemi narozenými mistry.

Tyto vyvinuté duše se dohodly na další inkarnaci, aby vedly lidstvo do nového věku Vodnáře. Aby bohyně vyrovnala mužskou energii, která tak dlouho vládla Zemi. Mnoho dětí je tak vyrovnaných v mužských a ženských energiích, že předpovídání jejich pohlaví je obtížné! Ať už jde o chlapce nebo dívku, tyto nadané a citlivé duše přinášejí na planetu novou, vyvinutou energii, které je pro starší generace obtížné porozumět. Jejich alternativní pohledy, empatie a láska k přírodě, spolu s touhou ji chránit, jsou výzvou pro ty, kteří stále nejsou v kontaktu se svým vlastním božstvím. Stručně řečeno, nejnovější generace jsou nejnovější průvodci a nejstarší duše.

Ochota mistrů světla reinkarnovat se a probudit se na Zemi v jejich dohodnutém čase, je jediný způsob, jak se může lidstvo vyvinout mimo hranice lidského ega ve fyzickém těle, aniž by to trvalo další eony! Ačkoli vždy bylo plánem, aby se duše propracovaly zpět do svých světelných těl, vábení materialismu, bohatství a moci vedlo mnoho duší k odchýlení se od své cesty a udržování lidstva v temnějších, nižších energiích mnohem déle.

Cena za rané probuzení, tj. v dětství, je vysoká. Dítě nemá rodiče nebo dospělé, kteří by je mohli vést a chránit. Osvícení mistři žijící v lidském těle mohou zažít velkou úzkost, protože jejich psychické dary a silné duchovní spojení jim umožňují vidět, cítit a slyšet éterickou a duchovní energii ve velmi raném věku. Kojenci mohou být spojeni s andělskou říší natolik, že jejich spánek a stravovací návyky mohou být vážně narušeny, a jak stárnou, mohou být jejich dary interpretovány jako duševní nebo emoční nemoc. Mohou mít závažné alergie, být velmi citliví na tvrdá slova, chemikálie, nepřirozené potraviny a konzervanty.

Zacházejte s dětmi laskavě a poslouchejte jejich hlasy, protože jsou to budoucí vůdci planety. Jejich starost o ostatní a životní prostředí je dána tím, kdo jsou. Není to jen pomíjející výstřelek. Jsou to učitelé a průkopníci budoucnosti, ale je třeba je vychovávat v přítomnosti, umožnit jim věřit v sebe sama a zůstat na cestě, kterou si vybrali. Tito mistři, kteří již dospěli a probudili se, v tom nyní pomáhají ostatním. Pomáhají také rodičům mladých mistrů, kteří nechápou, co je "špatné" s jejich dětmi.

Pracujete-li na sobě, pomáháte zvyšovat energii světa, minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem. Život se změní k lepšímu, když budete věřit, že může. Pomoc přijde, když o to požádáte, možná ne způsobem, který očekáváte, ale přijde nejlepším způsobem, když dovolíte, aby vám vesmír pomohl. Vesmír vždy odpoví na vaše volání, bez ohledu na to, o co požádáte: pozitivní nebo negativní, dobré nebo špatné, temné nebo světlé, aby pomohl nebo bránil. Vaše mysl je mocným stvořitelem a to, co vydáte do vesmíru vám bude doručeno zpět ve stejné frekvenci energie.

Síla mysli je úžasná; vše, co musíte udělat, je soustředit se na to, co je důležité, co potřebujete a chcete, a vytvořit myšlenku pomocí pozitivního záměru. Takže nyní je čas být pilný a ostražitý při sledování vaší mysli, abyste se mohli stát světelným majákem pro svět díky generování pozitivity, naděje a inspirace, která přejde jako vlna na ostatní a pomůže Zemi plně přijmout nový věk jednoty a tolerance.

Láska a světlo vždy potlačí temnotu a nenávist. V tuto chvíli se vám může zdát velmi obtížné vidět cestu ven z energií, které udržují svět ve strachu. Chápeme váš zármutek a vaši bolest nad ztrátami, které jste utrpěli, a nad úzkostí, kterou pociťujete, ale nyní je ten správný čas, abyste tvořili, drazí, navzdory realitě, které čelíte. Chceme, abyste věděli, že jsme vždy s vámi a vždy odpovíme na vaše žádosti o pomoc. Vše, co musíte udělat, je požádat.

Existuje naděje, když tomu věříte. Vždy existuje láska a Bůh je v každém z vás. Přijměte jeho / její světlo a přiveďte Zemi do nového věku. Ať už budete následovat nebo vést, lidstvo vás potřebuje.
Mistr Kathumi

Zdroj: https://victoriacochrane44.com/2020/08/23/victoria-cochranes-channellings-from-the-masters-humanity-

Zpět