3785 Plejáďané: Poutníci a predátoři Celestial Blue Star

[ Ezoterika ] 2023-01-24

Zdravím všechny; doufám, že vzhledem ke všem mým varováním před ʺneočekávanými událostmi v každém okamžikuʺ jste si vzpomněli na má varování a byli jste schopni zůstat na zemi, zatímco tolik milionů lidí toho nebylo schopno.

S neomezeným pochopením jsem se vznášel nad vámi a kolem vás a pokoušel se spojit s vaší Silou mysli a vašimi Dušemi, abych všechny lidi ujistil, že nebyli zapomenuti. Každému z vás jsem také připomněl, že některé události se prostě MUSÍ odehrát! Nemělo smysl vám připomínat, že lidstvo samo přivodilo tento antiklimax a všechny Duše se s ním musí poprat, jak nejlépe dovedou.

Nyní vše, co jste museli DÁL prožít, skutečně dokázalo posílit vaše Duše, i když většina z vás se stále ještě třese, zatímco hledá, ʺkdy spadne druhá botaʺ. No, zpráva je taková, že skutečně spadne... na tak dlouho, jak bude třeba. ʺNutnéʺ v tomto smyslu jednoduše znamená, dokud konečně nenastane konec této události; a to bude ještě dlouho trvat. Prosím, vy všichni, kteří skřípete zuby a nadáváte si, že jste možná VY mohli udělat něco, co by zmírnilo mnohé z toho, co se děje a bude dít, pochopte to, prosím: NE, nemohli jste nic změnit! Každý člověk buď postupoval podle svého a žil na správné straně Spravedlnosti, nebo odhodil opatrnost stranou a dělal si, co chtěl, bez ohledu na to, kolika lidem ublížil.

Sprosťárny, jichž jste nemuseli být svědky, byly skutečně zlí lidé a věci, které záměrně pokračovaly v útocích na nevinné lidi a zároveň se živily energií lidí, což dělají všichni parazité. Těm, kteří byli těmi zlými, jsme vůbec nepomáhali! Ale dalo by se říci, že jsme jim ʺotevřeli dveře do pekla... bez výčitekʺ.

Nyní vám těm ještě jednou připomínám, že každý měl stejnou možnost změnit se nebo BÝT změněn, pomoci nebo nepomoci lidem s dobrým srdcem a tím pomoci Anastasis ve Vytváření lepšího světa pro lepší třídu lidí. Není zde však jediný člověk, jehož života by se to tak či onak nedotklo. Nejdůležitějšími doteky bylo neomezené zvyšování Duchovnosti lidí. Ačkoli jen asi několik stovek z vás má ve skutečnosti vědomé vzpomínky, i když někdy mlhavé, na Vše, co je, všichni žijete hmatatelný nehmotný život TEĎ, kdy se život a Anastasis právě začínají točit stále rychleji. Děje se tak s tím, jak se vytvářejí nové země, zatímco jiné začínají odumírat. Vaše vnitřní vědomí, ʺže nakonec to bude dobréʺ, vás udržuje v chodu. Udělali jsme vše pro to, abychom mnohé z vás, lidí, varovali, abyste se přestěhovali na bezpečnější místa, mnozí z vás se však stále zdráhají vzdát toho, co máte. Řekněte mi, Chelasi, k čemu je vám to, co máte, když vás to stojí život?

Vzpomeňte si na probíhající bitvu na ʺdomácích frontáchʺ. Jsou to bitvy fyzické, ALE vždy žijí také ve vašich srdcích. Pro zlé lidi, kteří skutečně přejdou na druhou stranu a přidají se k Silám spravedlnosti, to bude dlouhá noční cesta ke Světlu. Zastánci spravedlnosti - vy si vedete obdivuhodně, když využíváte Sílu mysli ve spojení se svými schopnostmi používat VŠECHNY své Clairy, abyste se zdokonalili a žili jako vyšší forma sebe sama a kráčeli s BOHY na dobře vykonané cestě. Nyní se opřete do svých pat a VĚZTE, že vás nezklameme!🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍

Nyní, před více než 3000 pozemskými lety, kdy se stalo samozřejmostí, že se predátoři množí exponenciálně takovým zrychleným tempem, že žádná z lidských ras zde v té době nebude připravena nebo schopna čelit zloduchům a ještě zde bude schopna sama přežít. Všechny síly Spravedlnosti se shromáždily v Křišťálovém městě jako každý z humongouského množství multivesmírů, které byly již tehdy vytvořeny s Tomášem, jenž vyslal tolik starobylých bojovníků a eklektických učitelů každého vesmíru na předurčenou misi. Přeskupili se se svými Strážnými Avatary, takže geometricky vzato byl Avatar přiřazen ke každé dravé skupině, s níž se oni, dávní válečníci a učitelé, setkali a která se na planetě Pozemské hvězdy stávala příliš prominentní. Nejslabší národy zde tehdy na rozdíl od dneška šly cestou nejmenšího odporu. Dnes tytéž typy nejslabších národů zde jdou cestou NEJVYŠŠÍHO odporu. Těmto typům, které dnes zcela podlehly temným, nemůže být dovoleno, aby na Anastasis dále zůstávaly. Je to tak, jak to je.

Tak se nám podařilo udržet tolik dravých skupin lidských i nelidských predátorů tak dlouho mimo dosah tolika miliard z vás; a zároveň umožnit reinkarnaci, aby utkala svou alchymii a pomohla všem národům na Anastasis vydobýt si lepší život, a přitom stále přispívat k věčnému vývoji Anastasis. Nyní však místo toho, aby si zdejší lidé vychutnávali své příležitosti být lepší a žít lépe, musím se smutkem konstatovat, že lidstvo celkově naskočilo na sjezdovku, která má pouze jednosměrnou jízdenku. Ačkoli temným vědcům trvalo několik let, než COVID zdokonalili, samotný nano okamžik, kdy došlo k jeho nejnovější formě zrodu, byl signálem, na který jsme všichni čekali. Byl to předem určený signál, který znamenal, že jdeme do války. Ačkoli jsme všichni věděli, že musíme mít jistotu, že máme všechny naše národy na Anastasis na co nejbezpečnějších fyzických místech, kde mohou v té době žít, přesto jsme museli urychleně poslat miliony našich vlastních bratrů sem na Anastasis, abychom udělali, co se dá, a zabránili tak co největšímu množství vakcín. To by umožnilo lidem s dobrým srdcem, aby si sami našli alternativní metody léčení, než každá země zavede povinné očkování. NEZAPOMÍNEJTE na prvořadý význam toho, aby zde lidé mohli využívat svobodu projevu. Pro ty z vás, kteří se rozhodli špatně, nemůžeme udělat nic, co by výsledek vašeho rozhodnutí změnilo. I když jsme milionům lidí na celém světě šeptali do uší, aby se nerozhodli špatně!

Lidé mohou udržovat zlé věci, které se dějí, ale když opravdové zlo najde Achillovu patu člověka, nevinný, ale důvěřivý člověk je pro zlo snadné zvítězit. Opravdoví zastánci spravedlnosti: Chceme, abyste všichni věděli, jak jsme na každého z vás opravdu hrdí! Nesčetněkrát jste sami sebe zkoušeli, dokud jste nebyli spravedlivě spokojeni, že se vyvíjíte. MY jsme vás testovali ʺtak dlouho, jak dlouho jste byliʺ. Zlo vás neustále testuje, dokud se lidský Obhájce buď neohne, nebo nezastaví.

Nyní, vzhledem k současným současným a brzy budoucím dnům a nocím, které jsou před vámi, čím více pochopíte dravé bytosti, tím lépe pro vás a pro ty, které milujete. Dravci nejsou chytří, přesto mají chytrost zvířete. Při hledání určitých pachů mají vždy zvednuté ʺantényʺ. Pach, který hledají, je strach. Dalším pachem jsou drogy a alkohol. Vyhledávají také pach chtíče. Vidíte, kolik národů prozrazuje jejich ʺskrytéʺ vlastnosti? Tyto rysy vypovídají predátorům o každém člověku, se kterým se setkají. Také síla má zvláštní silnou vůni, stejně jako odhodlání A bílé světlo. Mnozí z vás se tak dlouho divili, jak vás predátoři najdou, zejména ti muži a ženy, kteří se příliš nestýkají s lidmi a dávají přednost svému domácímu životu. Toto je způsob, jak a vy víte PROČ. Predátoři, dokonce i ti dnešní, mají také zvláštní vůni, a protože se skládají z tolika temnot, jejich blízká přítomnost má tendenci způsobovat, že lidé, kteří nejsou predátory, se cítí nervózní, vaše nervy mohou cítit nervozitu, protože vaše Clairy reagují na to, co není od Boha! Takže, Chelas, projděte si v duchu, jaké kroky byste měli podniknout, když k tomu dojde, a jaké kroky byste podnikat neměli. Odpovědi přece znáte.

Dravci se v poslední době stávají velmi obezřetnými, pokud jde o pokusy svrhnout vyvinuté Obhájce. Dravci raději dohánějí snadnější kořist než vyvinuté nebo rychle se vyvíjející Obhájce. I když vyvinutější Obhájci mají mnohem více toho, co tyto parazitické formy života rády jedí, takže i když nemají problém pustit se s vámi do fyzického nebo mentálního boje, mentální bitvy jsou pro ně obtížnější na manévrování, protože to není jejich primární metoda vyhledávání a následného útoku na vybranou kořist. Ergo, Síla mysli je pro ně příliš velkým soustem, než aby se s ní pokoušeli vypořádat. Mnozí se o to pokusili, mnozí padli. Často jsme v poslední době pozorovali, jak se snaží chovat jako bezmocné dítě. Cokoli, co upoutá vaši pozornost. Už asi 140 let pozemského času se spojují se Slunečními panáky ve snaze nachytat dobré lidi na švestkách.

Proto si musíte věřit. O něco inteligentnější predátoři se snaží pečlivěji vybírat svou kořist, protože si teď uvědomují, že je lidé MOHOU zničit... tedy pokud se lidé nebudou bát. Mnozí z těchto dávných predátorů byli kdysi prostí lidé, kteří v podstatě příliš mnohokrát zaváhali na učebním hřišti. V důsledku toho ztráceli stále více svého vnitřního Světla, až jim nezbylo žádné. Vidíte však, že pokud dokážete překonat faktor strachu, MŮŽETE a BUDETE je porážet v jejich vlastní hře! Predátoři však VĚDÍ, že většina lidí se strachu učí velmi snadno, takže samozřejmě stále zůstává hlavním způsobem, jak proti vám postupovat. Jakmile je predátor jednou zničen, zůstane zničen. Nemají žádnou kvalitu života, ale stále mají kvantitu života. 🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍

Nenechte se mýlit, cítí strach, ne však stejným způsobem jako vy. Jejich vnitřní složení způsobuje, že jejich kulovité formy a tvary vibrují, což jim následně způsobuje fyzický nekomfort. Dokonce to přerušuje jejich neustálou potřebu se živit, což zase oslabuje jejich ʺpud k prosperitěʺ. Jsou to bytosti, které se samy rozmnožují. Nemají žádné příbuzné bytosti, které by mohly požádat o pomoc. Vy však ano! Jejich starým trikem, který se proti vám stále snaží používat, je vyslat obraz hordy útočící na jednoho člověka, i když ve skutečnosti žádná horda neexistuje. Je to pouhá představa. Pokud se vám to stane, jednoduše STŮJTE na místě a uvidíte pouze JEDNU entitu. Pak ji bombardujte bílým světlem. Mnoho lidí se ptá, co přinese zítřek. Proč nepřemýšlíte o tom, co můžete zítřku přinést VY? Všichni jste schopni v té či oné míře vytvářet cyklické změny. Vy sami jste cyklicky měněni. Ostatní lidé si u vás všímají některých jemných rozdílů, někteří zřetelnějších změn, i když si nedokáží vysvětlit, co vidí a cítí. ʺZměnaʺ je neustálá. Bez změny zemřete. To je jeden z hlavních důvodů, proč právě zdejší národy, které naslouchají tomu, co říkáme, jsou v moudrosti o mnoho lig před obyčejnými lidmi, kteří slyší, ale neposlouchají. Dnes jsem usilovně zdůrazňoval faktor strachu kvůli všem situacím, se kterými se ještě musíte potýkat. Nadcházející část cesty pro vás všechny bude drsná. Raději se učte teď, než abyste se neučili vůbec a přešli to. Trocha moudrosti, kterou si můžete uložit do své Matrice duše. Když cítíte nebo máte podezření, že se blíží útok nebo jsou poblíž dravci, jednoduše si pro sebe pomyslete: ʺObklopuji se Boží láskou.ʺ Planetáři, opravdu potřebujete veškerou pomoc, kterou můžete dostat. Soucítím s každým z vás, ALE MUSÍTE se vyrovnat s faktorem strachu.

Dostal jsem svolení promluvit o některých věcech, které se začnou odehrávat a které je třeba řešit. Nebudu zacházet do přílišných podrobností. Jen tolik, abych upoutal vaši pozornost, aby si mnozí z vás zapamatovali, že toto NENÍ jízda pro radost kohokoli z vás. Nikdo z vás také není osvobozen od násilných útoků nebo vražedných pokusů. Navzdory tomu, že jsem vás nesmírně varoval, abyste si dělali zásoby potravin, doslova se krátí čas na to, abyste měli dostatek peněz na to, abyste si je drželi mimo dohled! Je pro nás všechny velmi skličující sledovat, jak se tolik národů oddává nákupu tolika zbytečných cetek a rozmazlování svých dětí. Nutí nás to uvědomit si, že dobří lidé stojí za náš čas a úsilí, jen kdyby se nechovali tak hloupě. Nyní se anastází začne prohánět mnoho nehod elektrického typu, které způsobí ztráty na životech, protože pracovní místa začnou opakovaně mizet. V politice si lidé teprve začínají uvědomovat, že tohle není bezpečná doba pro politika. Za chvíli vypukne peklo, protože lidé se silně poškozenou psychikou půjdou vraždit nevinné lidi jen proto, že mohou. Predátoři si nyní dobře uvědomují, že jejich vlastní existence závisí na tom, která strana vyhraje velkou bitvu na domácí frontě. Je to pro ně všechno nová zpráva, ale jsou dostatečně inteligentní, aby pochopili, že ʺněcoʺ je chce zabít.

Policisté ve všech formách vymáhání práva bez ohledu na to, v jakých složkách slouží, jsou zcela přetíženi a nedostatečně obsazeni. Dlouho už se nemohou udržet. Každý musí vědět, jak se chránit. To platí i pro hasiče a zdravotníky. Zdejší lidé, kteří o těchto věcech nechtějí vědět, budou mezi prvními oběťmi. Pokud se lidé nedokážou vyrovnat s tím, co se jim děje přímo pod nosem, pak zřejmě nechtějí znát konečné výsledky této války. Takoví hloupí, pošetilí lidé! Obratně mění svůj vlastní smrtelný čas/značku své osobní smrtelnosti i smrtelnosti mnoha národů, které milují. Už tolik let vás všechny varuji, že je vždy lepší vědět než nevědět. Tolik gangů je na svobodě a vy o tom nevíte. Zabíjejí stále více lidí. Jsou zcela mimo kontrolu a je jim jedno, že někomu ublíží. Smrt, smrt, smrt všude, kam se podíváte. Přesto tolik mladých lidí i dospělých, kteří by to měli vědět lépe, prostě musí ʺjít pařitʺ. Takže, řekni mi ještě jednou, PROČ to děláme.

Smrt a hrubé chování ze strany lidí, o kterých jste si mysleli, že je znáte; rabování, bojovné vniknutí do domů a tak dále se stupňují a každou situaci ještě zhoršují. Bude trvat poměrně dlouho, než toto šílenství skončí. Neexistuje nikdo z vás, kdo by se tak či onak nezměnil! Víte, nikdy nestačí, abyste jen věděli, co víte; musíte učit, co víte, a v případě potřeby zažít, co VÍTE. Mnozí z vás, Obhájců, se nyní skutečně snaží pochopit, PROČ byste měli prožívat některou z těchto hrůz. Řekněte mi, Obhájci - copak nechápete, že pokud bohužel tyto hrůzy sami NEZAŽIJETE, opravdu nepochopíte. Kdy jste se osobně setkali s něčím, co bylo opravdu děsivou událostí, nebo jste něco takového prožili? Zažili jste mnoho událostí, které vás donutily najít základní příčinu, aby se nemusela opakovat. Nebudou to nijak vzrušující příležitosti, ale stejně tak vás mohou udržet při životě. Mnohé z těchto zážitků mohou v lidech vyvolat strach o holý život.

Mohu vás všechny ujistit, že to otřese jak uvědomělými, tak i samolibými lidmi, aby podnikli pozitivní kroky. Ironickým zvratem osudu; strach, který ze sebe odstraňujete nebo jste odstraňovali, se zvrtne a promění v nejdůležitější mikrokosmické okamžiky, které mohou a dají nesmazatelný otisk vaší Síle mysli, takže tyto zážitky blízké smrti budou přinejmenším a konečně pochopeny a uznány za to, čím jsou. Jinými slovy, můžete se učit snadnou nebo těžkou cestou. Je to vaše volba.

Tolik záleží na vašich schopnostech nejen se učit, ale i správně jednat pro dobro své i druhých. Udělejte to tedy TEĎ. V sázce je nyní mnohem více než jen vaše smrtelné životy! Všichni to zjistíte velmi brzy, vlastně každým dnem! Na planetě se nyní odehrává několik nových válek. Podzemní erupce se na mnoha místech kdykoli zformulují do podoby hrozivých zemětřesení. Trvalá ztráta domácího dobytka a úrody je v plném proudu. Všechny povětrnostní podmínky Anastasie se změnily a budou se měnit i nadále. Prostě musíte přeškolit svou mysl a naučit se žít se vším, co se děje, ALE být připraveni na to nejhorší, co se teprve stane. Vím, že to zvládnete, teď se musíte naučit, že to zvládnete! Až se ʺpřestane pařitʺ, začne ponurá, ale nezbytná práce. Miliony lidí na celém světě se ptají, zda se to všechno dá odložit. Stvořitel mě požádal, abych vám řekl: ʺNE, nelze to odložit. Probíhá to tu už od nepaměti. Už toho mám dost. Tolik zbytečných úmrtí a tolik potupy.ʺ A tak se stalo. Laicky řečeno, ʺKdyž ne teď, tak kdyʺ.

Ačkoli jsem vám všem říkal, že nikdy nejste sami, stále je zde příliš mnoho dobrosrdečných lidí, kteří vůbec nevědí o tolika dalších naprosto skvělých občanech ze VŠECH vesmírů, VŠECH galaxií, kteří jsou zde na Anastasii, a přesto je vůbec neznáte. V dávné minulosti, když byla tato planeta ještě ve svém skutečném dětském období, svolal Stvořitel do Velkého sálu zvláštní Multivesmírné setkání Duše s Duší a Mysl s Myslí. Každý vesmír bez ohledu na svou tehdejší velikost či stáří měl čestnou povinnost vyslat na setkání určitý počet svých občanů. Žádné nařízení Stvořitele nebylo nikdy ignorováno. A tak se stalo, že obyvatelé z řad občanů vstoupili do Velkého sálu připraveni zůstat tak dlouho, jak považovali za nutné nebo možné.🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍

Tehdy a tehdy se Stvořitel a všechny světelné bytosti sladili s vyhlídkou, že sem na tuto planetu přivedou nekonečné množství ztělesněných bytostí, které se stanou stálou STRÁŽÍ a zároveň budou přijímači vysílání po celém tomto světě. Základní příčinou vydání POVOLÁNÍ bylo, abychom my všichni na svých pozorovacích stanovištích mohli zachránit a utěšit ty části lidstva, které si zaslouží pomoc. Vaše současné životní zkušenosti a to, jak jste se kvůli nim chovali, určilo vaše místo v ʺřadě na záchranuʺ. V této době pak tyto národy jen vrháme do nepořádku, který lidstvo vytvořilo, dáváme jim pokyny a v případě potřeby je chráníme před nimi samými. To je pak průsečík mřížové linie, kdy se vaše ʺvnitřní Dítěʺ probudí jako ʺDítě plně narozené a úplnéʺ, zvedne svou světlou hlavu a začne sledovat každou vaši myšlenku, slovo, čin a skutek. ʺProbouzí seʺ v tomto smyslu znamená, že specifické zařízení uvnitř Dítěte, které bylo předem nastaveno tak, aby hlasitě zvonilo na Dítě, rozeznělo svůj počáteční zvonek a pokračuje po celou dobu lidského života. Neptejte se mě, prosím, JAK Dítě pozná, že skutečně nastal čas stát se dominantním lidským způsobem a vytvořit jednotu JEDNÉ celkové bytosti. Už jsem vám to říkal stokrát, všechny Vnitřní děti už ten film viděly!

Vaše vnitřní Dítě je jedinečné. Dítě je Stvořeno v nanomomentě vašeho vlastního početí. Dítě zůstává spící a dřímá hluboko v matrici vaší Duše a současně přenáší důležitá data z určitého úložiště, které ve skutečnosti uchovává všechny informace velkého významu vzhledem ke každému z existujících Multivesmírů, včetně informací z těch verzí, které vyhořely před mnoha tisíciletími. Mnohokrát jsem vám tvrdil, že každý z vás VÍ víc, než si myslíte. Mluvil jsem o všech těch ʺneznámých, nezapamatovaných údajíchʺ, které máte. Vaše Dítě dřímá, ale zároveň si je zcela vědomo všeho, co se ve vašem životě děje. Je to právě toto Dítě, které vám posílá TĚŽKÉ postrčení nebo TLAK, abyste si okamžitě pospíšili a udělali něco, před čím vás varuje. Samozřejmě s výjimkou menšiny Obhájců, kteří již mají vědomou paměť svého vnitřního Dítěte, jsou všichni ostatní zmateni, když do jejich mysli náhle vstoupí obvykle poněkud naléhavé vnuknutí. Jakmile Dítě získá vaši vědomou pozornost, což někdy může nějakou dobu trvat, bude vás nejen hlídat, ale bude vám podávat informace, které potřebujete. Skupina Hlasy cyklických změn to zjišťuje již delší dobu. I když se většina z nich stále zdráhá skutečně pochopit, že informace si vybrala některého nebo všechny z nich, aby se s nimi ještě znovu sladila. Vnitřní děti umisťují všechny lidi s dobrým srdcem do Posvátného prostoru. Ten může být pro některé lidi viditelný. Většina lidí ho může cítit a vnímat. Zde se nyní toto Posvátné spojení spojuje s další skupinou výjimečných Duší.

Právě v tomto kritickém bodě; v období, kdy Děti shromažďují své dlouho ukládané informace pomocí ʺkapsleʺ Síly mysli, se zdá, že každá z těchto Duší rozkvétá a stává se tím, kým skutečně je. Bez ohledu na to, odkud přišly, každý Vyslanec z každého Vesmíru udává rychlé tempo sobě i všem ostatním, kteří již pracovali s různými schématy, zatímco každý z nich prozíravě navrhoval potřebné plány, jak ʺzvítězit nad bestiíʺ. Dělali to, když se připravovali na nesmrtelný boj. Nikdy nestačí jen zabránit určitým škodlivým událostem. Některé role se MUSÍ odehrát. Je přímo nezbytné připravit VŠECHNY multivesmíry a jejich občany na to, aby se naučili všemožné techniky ochrany a obrany VŠECH občanů kdekoli na světě. Všichni jsme použili skvělou paralelu kombinace Posvátné geometrie a přidali jsme své představy o všech zařízeních na ochranu mysli. Všichni jsme si museli být jisti, že každá Duše hostící fyzické vozidlo bude mít svou Sílu mysli zdravou a neustále k dispozici. Lidstvo má celkově tak omezené zkušenosti se správnou ochranou druhých nebo dokonce ochranou sebe sama, že se občané ze všech ostatních Multivesmírů museli chopit míče a rychle se naučit vše, co se lidstvo buď nemohlo, nebo nechtělo naučit. Nedokážu říct, jak dlouho všechny tyto úžasné bytosti pracovaly u svých nekonečných tabulek a obrázků, neboť nezapomeňte, že čas ve skutečnosti neexistuje! Nemohu tedy věřit něčemu, co neexistuje.

Mohu vám však všem říci, že žádná z těchto vznešených bytostí neskončila své poslání zde nahoře, dokud si každá z nich nebyla zcela jistá, že vytvořila vše potřebné pro své vstupy do třetí dimenze, což jsme samozřejmě museli udělat i my. Nezapomeňte, že první a druhá dimenze zde byly přítomny také. A jaký to byl zmatek. Stalo se a stává, že propojení mysli a Duše vytvořilo své předurčené spojení a účinně a okamžitě se staly jedním nádherným nehmotným makrokosmem naplněným skutečným hranolovým projevem Světla, jaký jste nikdy předtím vědomě neviděli. Každý Obhájce však může CÍTIT celkovou přítomnost tohoto nádherného Světélkujícího Stvoření, které nebylo vytvořeno lidmi. Mimochodem, než uvedu druhou úžasnou skupinu, chci, abyste věděli, že díky velkorysosti Stvořitele a Jednotky pro zpracování Stvoření může člověk v mnoha obdobích tmy během nočních hodin vzhlédnout k obloze a náhle krátce spatřit velkolepé Světelné představení střílející po obloze. Obvykle to způsobí, že na Světlo reagují vlasy člověka a občas se objeví lechtání nebo píchání na kůži.🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍v

Během Stvoření každého vesmíru proběhly určité porodní procesy, které byly zodpovědné za uvedení do života zvláštních životních jednotek, které měly být velmi odlišnou, ale jedinečnou formou života. Prostřednictvím přirozeného, ale jednoduchého způsobu nahlížení hlouběji do TEĎ, který není omezen lidským způsobem nahlížení na věci omezené jejich vnímáním času, vzdáleností a nelogickými ʺlogickýmiʺ závěry, můžete vždy vidět možné, pravděpodobné a definitivní události, které se odehrají. Božské bytosti přitom mají vždy navrch. Vidí a vědí to, co vy ne. Už odedávna věděli, že až nastane období nejdelších a nejhrozivějších otřesů, které se zde odehrají, budou zapotřebí zvláštní síly vyšších Duší, aby ochránily budoucí Anastazi a všechny ty Obhájce, kteří budou bránit všechny dobré Duše i sami sebe. Tak vznikly tyto nové Duše, které byly okamžitě poslány do zvláštních komnat určených pouze pro ně. Pro všechny z nich od okamžiku jejich zrození.

Sám Stvořitel a Jeho zpracovatelská jednotka Stvoření naučili každou z těchto Duší, co přesně musí udělat, proč to musí udělat a JAK toho všeho dosáhnout. Chápu, že pro mnohé z vás je stále ještě obtížné představit si, jak se všechny tyto obrovské počty Duší, jejichž počet nikdy nepřestane narůstat, mohly vše tak snadno a rychle naučit. Ve VAŠÍ budoucnosti TEĎ to vše pochopíte mnohem lépe! Právě tam, v oněch posvátných komnatách, Stvořitel určil pro všechny tyto Duše specifický titul. Mohly si zvolit jakoukoli osobní identitu jména, nicméně jejich univerzální titul zněl Poutníci. Tedy Obhájci - tak se stalo, že Vnitřní dítě každé hostitelské entity, v těchto případech lidských Bytostí, vytvořilo nejsrdečnější spojení s nepopiratelnou silou záměru a odhodláním být vším, čím každý z nich potřeboval být, jaké nikdy předtím nebylo k vidění.

Vaše Vnitřní dítě je také morálním kompasem. Když oslovujete své Dítě, oslovujete také naše Poutníka. Jste Jeden, a přesto je vás mnoho. Říkal jsem vám, že všechny ty důležité kousky dat, ke kterým potřebujete mít přístup, jsou uloženy ve vašem Vnitřním dítěti. Jakmile se toto Dítě probudí, pošle vám všechna data, která potřebujete po zbytek svého života. I pro ty nejpomalejší z vás je dost jednoduché zavolat: ʺMé Dítě, pomoz mi s tímhle, jaká je nejlepší volba u tohohle.ʺ To je pro vás to nejlepší, co můžete udělat. Použijte svá vlastní slova a pak se jen zeptejte a poslouchejte! Dítě vám dá jasné odpovědi a upozorní vás, pokud se v úsudku o určité osobě, věci nebo místě mýlíte. Buď na to dáte pozor, nebo ne.

Poutníci pro vás samozřejmě mohou zůstat viditelní, pokud budou chtít. Ke každé osobě je jich přiřazeno několik, a v zápalu boje jich své svěřence obklopí MNOHO. Mluvte k nim a s nimi, jako byste mluvili k sobě nebo se sebou. Nikdy jsem neviděl ani nepotkal malého Poutníka. Mají velmi, velmi velké nohy. Jsou asi 25-30 stop vysocí, štíhlí a všichni mají husté obočí. Jméno se k nim hodí do puntíku, jsou nesmírně obratní v pohybu obrovskou rychlostí a v poslední době jsem si všiml, že když procházejí v blízkosti svého strážného svěřence, doprovází je vítr nebo rychlý vánek. Pokud se poutníci rozhodnou nosit oděv, nosí tmavé oblečení a obvykle velký klobouk. Vždy vyhledávají vodní toky, protože nejen povstalci, ale i opravdu zlé lidi zdá se přitahují vodní cesty, kde spřádají své nejnovější plány na rozvrácení zemí a živení ještě násilnějších občanských nepokojů.

Nyní Poutníci sdílejí jedinečnou všudypřítomnou metodu komunikace mezi sebou a se všemi ostatními, kteří jsou zde na pomoc. Každý poutník nosí typ implantátu, který dokonale odpovídá a je sladěn s implantáty, které nosí všichni ostatní Poutníci. Od okamžiku, kdy vstoupí do své Posvátné komory, je jim přiděleno toto zařízení, které jim poskytuje veškeré údaje o směru, příchozích povětrnostních podmínkách a kompletní řadu všech možných cest, které by měli zvážit, když se ocitnou v ohrožení života, aby mohli zaútočit a přežít jakýkoli útok na sebe. To znamená, že co se stane jednomu z nich, jsou údaje o jakékoli události, která se stala, okamžitě uloženy v jejich zařízení a VŠICHNI ostatní Poutníci jsou pak do tohoto PŘÍBĚHU zasvěceni a očekává se, že budou podle toho reagovat. Tímto způsobem probíhá komunikace ve dne v noci, a přesto je okamžitě srozumitelná. Toto NENÍ mentalita úlu.

Poutníci jsou tady, tam a všude. Poutníci jsou na pevném kurzu. Nepotřebují být drženi v ruce, aby mohli dělat vše, co potřebují. Poutníci budou v těchto válkách neocenitelní. Ani Povstalci se nemohou vyrovnat rychlosti poutníků. Nikdy jsem neviděl obézního Poutníka. Stejně tak jsem nikdy nepotkal žádného, který by si neuměl nasadit velmi děsivou vnější podobu. Povstalci a další čistě zlí predátoři, lidští i nelidští, existují čistě na základě ʺúlové mentalityʺ. Co dělá jeden z nich, dělají VŠICHNI. Ano, ten, kdo je po určitou dobu nejvyšší bytostí, jim dá signál, který jim ukáže, co, kde a komu nebo čemu mají udělat, a oni to udělají. Není v tom žádná předvídavost, jsou řízeni. Málokdo ví, že vypadají téměř jako roboti.

Nezapomeňte, že budete bojovat po boku Poutníků a ostatních PROTI nejhoršímu zlu, s jakým jste kdy měli co do činění. Poutníci vás budou maskovat, kdykoli budou moci, takže se bude zdát, že jste v jednom směru, ale ve skutečnosti jste v jiném. Dítě vám samozřejmě vždy poskytne jen ty údaje, které v danou chvíli potřebujete. TADY je pro vás jeden tip: Dítě vám také umí ukázat věci, které potřebujete vědět, než uděláte něco opravdu hloupého a škodlivého. VÍTE, že ty věci děláte! Zastánci, kteří v sobě procházejí nebo budou procházet velkými dobrými změnami, mohou mít sklon snažit se vzkřísit některé skvělé pocity týkající se konkrétních lidí nebo míst, kde se kdysi cítili dobře a živě.

Nikdy nezklamou, když se pokusí vrátit se na tato místa nebo vyhledat tyto lidi. Nikdy nezklame, že tyto dobré lidi někdy šokuje a vyděsí, když náhle tyto národy, místa a věci vyvolávají disharmonický, drásavý a nervózní pocit. Dokonce i hudba nebo potraviny, které jim dříve chutnaly, je znechutí. Jediné, co v tu chvíli chtějí, je dostat se daleko pryč a vrátit se tam, kam skutečně patří. Buďte vděční Obhájci, VELMI vděční! To ukazuje, jak moc jste se změnili a stali se ČISTÝMI, jak byste měli být. Ti, z nichž jste vyrostli, patří do minulosti, NE do přítomnosti nebo do vaší budoucnosti. Avataři samozřejmě pracují přímo s těmi, kteří jsou ʺz Bohaʺ. Povstalci mají nově formulované plány, jak dále používat genocidu proti komukoli, u koho mohou. Před polovinou února tohoto roku veřejnost hořce okusí, co se na Anastasi zhorší zejména v tomto roce. Oprávněné národy jsou v ještě horších problémech než vy, zejména světoví vůdci. A mnohé z jejich manželek jsou ještě horší typy lidí, než jsou jejich manželé.

Teď už je vše v pořádku; uvedl jsem vás do aktuálního stavu... pro tuto chvíli. Dívejte se na oblohu, tam se odehrává mnoho dalších bitev, které přesahují vaši omezenou představivost. Snažte se cestovat POUZE tehdy, když musíte! Očekávejte, že se tento svět bude nadále vyvíjet s vámi nebo bez vás. Je to vaše volba. Pomáhejte těm, kterým můžete, a sdílejte svou vzájemnou lásku. Všichni se tak či onak setkáte s mnoha strašnými věcmi. Jen se snažte, pamatujte na vše, co jste se naučili, a VĚZTE, že jsme s vámi Teď a navždy. Salude... Modrá hvězda Plejáďanů... Zavolejte nám, kdykoli budete potřebovat!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/24/blue-star-the-pleiadian-predators-vs-travelers/

Zpět