3071 Pohled do budoucnosti Owen Waters

[ Ezoterika ] 2022-09-05

Vždy mě fascinovaly předpovědi, zejména ty, které dělali věštci s prokazatelnými výsledky. Někdy se můžete dozvědět o událostech na současném obzoru, o těch, které jsou pravděpodobné v následujících týdnech, a někdy se můžete dozvědět o dlouhodobějším horizontu. Nedávno jsem si znovu přečetl knihu ʺRouchaʺ od Penny Kellyové o informacích, které jí poskytla skupina duchovních mnichů na počátku 80. let. Poskytli jí předpovědi o globálních změnách, které jsou pravděpodobné v příštích desetiletích. Zdá se, že každý rok, který uplyne, se zhmotní nějaká další z předpovědi mnichů kapucínů a napadá mě: ʺHej, to je další věc, která se právě začala dít!".

Například v roce 1981 popisovali budoucí dobu, kdy se lidé budou živit prodejem zboží a služeb prostřednictvím globální komunikační sítě. V době, kdy tuto předpověď vyslovili, nic takového neexistovalo. Měli jsme sice faxy, které využívaly telefonní síť, a existovaly také velké, těžké telefonní datové modemy, které se válely na podlaze kanceláří, jako by to byly drahé konverzační kousky, které mohli technici obdivovat. Předchůdce internetu existoval, ale pouze jako vojenská komunikační síť pro případ jaderné války. Brzy však začaly univerzity experimentovat s využíváním této vojenské sítě. Trvalo ještě více než deset let, než vznikl World Wide Web, a lidé doma začali používat modemy v naději, že jednoho dne budou moci posílat e-maily jiným technicky průkopnickým přátelům. A přesto mniši jasně popsali společnost, která bude používat verzi internetu, jež bude ještě vyspělejší než jeho současný stav.

Co dalšího tedy viděli v naší budoucnosti?
Viděli, že důvěra lidí v národní vlády - a autority obecně - nenávratně slábne. To není těžké si po posledních dvou letech představit. Připočtěte současnou zběsilou inflaci, která umocňuje problém vlád přežít lavinu fiskálních požadavků, zatímco ekonomiky i měny se potácejí na okraji útesu. A nyní se objevuje krize v zásobování potravinami, kterou předpovídali. Mniši popsali, jak se velké korporace přesunou do mocenského vakua vytvořeného selhávajícími národními vládami a na několik let se pokusí vytvořit důvěru v korporace jako manažery společnosti. Pak se skutečné řešení stane zřejmým pro stále více lidí. Pomáhá pochopit, že právě v těchto dnech probíhá Posun k vyššímu vědomí, a proto je základním energetickým problémem, který se skrývá pod všemi takovými výzvami moderní doby, toto: Lidé přerostli staré systémy - systémy vlády, vzdělávání, zdravotnictví, financí, obchodu, náboženství a vlastně všeho. Musíme být svobodní a vytvořit nové systémy, které budou fungovat nyní i v budoucnosti.

Evoluce vědomí klepe na dveře!
To, co se stane po fázích vlády a korporací, je dlouhodobé řešení, které odhalili kapucíni. Vznikne nový, lidový styl demokracie, který nahradí staré systémy řízení shora dolů. Bude připraveno jeviště pro systém založený na místní komunikaci a globálních dohodách s případným vznikem světové rady - souhrnu vůle lidí, nikoli diktatury, kde hrstka rozhoduje o tom, jaká rozhodnutí vnutí mnoha. Mniši šli ještě dál a popsali svět plný toho, co nazývají rodinnými podniky - shromáždění podobně smýšlejících lidí jako rozšířených rodin čítajících něco kolem 200 lidí, kteří se scházejí ke společnému životu na půdě, která je živí, pěstování vlastních potravin a jejich práce poskytující jejich osobní výběr zboží nebo služeb světové síti rozšířených rodin. Tyto komunity popisují jako špičková, technologicky vyspělá shromáždění, kde mají lidé čas a zázemí užívat si života, dělat práci, kterou mají rádi, učit se a rozvíjet se a nechat svou vůli promítnout do globálních dohod, které drží deštník osvícené civilizace pohromadě. Byl by to jistě jiný svět než ten dnešní. Už se nemohu dočkat!
Ať žije nová demokracie a její zaměření na zdravou mysl, tělo a ducha!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/03/a-glimpse-of-the-future/

Zpět