222 Pochodující motýl 🦋 💮 🦋 💮 🦋 Marilyn Raffaele

[ Ezoterika ] 2019-01-12

Celý život jste byli přesvědčováni, že potřebujete tvrdé zacházení a někoho kvalifikovanějšího, protože nejste schopni učinit řádné rozhodnutí jak správně žít. Z tohoto důvodu mnoho z vás nevědomě stále nosí starou energii z těchto životů v celulární paměti. Dokud tyto energie zůstávají aktivní, často se projevují jako náhlá agrese, nebo protikladná bezmocnost. Jak se stará a hustá energie čistí, osobně i globálně, někteří znovu zažívají hluboce pohřbené energie strachu, agrese, bezmoci a nechápou proč. Protože se nízko rezonující energie nemůže vyrovnat s vyšší, je třeba ji vyčistit. K tomu často dochází prostřednictvím snů, zkušeností a emocí. Nechte proces zúčtování proběhnout. Negativní emoce, myšlenky nebo pocity nejsou nikdy tím, kým jste. Umožněte jim projít, aniž jim přidáte sílu. Méně vyvinuté lidstvo pokyny a pravidla potřebovalo, aby přežilo. Dnes se již mnoho z těchto pokynů stalo zastaralými. Koncept ?vládnoucí třídy? se stále více přeměňuje v pouhý prostředek moci nad ostatními. Víra v dualitu a odloučení se bude i nadále projevovat jako protiklady, dokud budou dominovat kolektivnímu vědomí. Jednoduše proto, že vědomí je podstatou formy. Mysl interpretuje to, co vidí podle stavu vědomí jednotlivce nebo kolektivu. Demonstrace a akce pomáhají ke změně světového povědomí, ale pokud nebudou vycházet z vašeho nitra, aby osvětlili určité situace, většina z vás nebude schopná ani demonstrovat, ani protestovat. Ti, kteří se probudili a vyvinuli, obvykle fungují na úrovních více v souladu s jejich stavem vědomí. Dokáží přivést Světlo prostřednictvím tichého zarovnání se se ?samotným Bohem?. Před narozením si každý volí zkušenosti, které potřebuje, a je duchovně připraven se během svého času na Zemi učit a vyvíjet. Osoba se slabou a bezmocnou osobností, která se nechala ovládat, se může stát připravenou na více síly. Například nezaměstnaný, který neustále hleděl na ostatní a věřil, že je obětí, může najít sílu v situaci, kdy se bude muset rozhodnou, zda zemřít, změnit se, nebo se zbavit těch, kdo ho ovládali. Milovat občas znamená nechat padnout. Když pomůžete motýlu z kukly, nikdy se mu nenapnou křídla. Ti, kteří jsou v životě na Zemi nováčkem, získají při výběru životních zkušeností velkou pomoc a jsou vedeni, aby si vybrali pouze to, co jsou schopni dokončit. Zkušenější a rozvinutější lidé dělají většinu rozhodnutí sami, s ohledem na ostatní. ?Starší? duše dobře vědí, kde v minulosti selhaly a co se musí naučit. Ve všech volbách však máte láskyplnou podporu. Volby jsou schváleny před narozením spíše na základě připravenosti každé duše než podle jejich nadšení. Zadali jste si čas, ve kterém se mnozí otevírají hlubší úrovni vědomí prostřednictvím bolestivých a intenzivních životních zkušeností. Většina si dosud neuvědomuje, že si sami vybrali tyto nebo podobné zážitky, buď pro samotnou zkušenost, nebo aby se více posílili. ?Probuzení? je často nezbytné pro ty, kteří jsou duchovně připravení, ale odmítají se vydat ze své trojrozměrné zóny pohodlí. Většina lidí si neuvědomuje, že když si uvědomí nějakou novou část pravdy, ve skutečnosti si jen vzpomene. Pravda je, vždy byla a může být plně přítomna ve vědomí každého člověka. Neteče z jakéhosi vnějšího zdroje, protože neexistuje žádný vnější zdroj. Celá pravda pramení zevnitř. Evoluce znamená vzpomenout si. Nikdy, v žádném okamžiku jste nemohli nebýt v jednotě s Bohem, vyjadřujícím sebe. Vy, kteří čtete tyto zprávy, jste připraveni se osvobodit od všech zbývajících iluzí. Iluzí není svět, ale spíše trojrozměrné koncepty světa. Strom je ve třetí dimenzi obyčejné dřevo, ale ti, kteří jsou schopni vidět energii vyšší dimenze, vidí světlo proudící dovnitř, skrz a kolem každé větve a kořene, které ho spojuje s každým dalším stromem. ?Objímači stromů? neobjímají kus dřeva, nýbrž se spojují se samou podstatou života, která je všude. Naučte se nahlédnout za vnější okolnosti, velké i malé, dobré nebo špatné. Bůh není jen v dobrých. Dobro i zlo jsou interpretace mysli v souladu se stavem vědomí a postojem pozorovatele. Protože existuje pouze JEDINÉ vědomí, v jeho středu je vše stejné. ?Musíte vyjít ven a být odděleni?. Když silně zareagujete na něco negativního, nakrmíte to energií a umožníte tomu pokračovat. Přestaňte napájet světové koncepty založené na dualitě a odloučení. Zůstaňte raději ve svém Božství, než v humanitě. Jste připravení. Pochopte a přijměte, že vše, co odráží dualitu nebo odloučení, je jen iluze základní reality. Každý přichází na Zemi za zkušenostmi, které si vybral na základě toho, co ještě nezažil, nebo se musí naučit. Na Zemi však zapomene, aby mohl prožívat fyzické a emocionální boje a úspěch. Oboje je nástrojem učení, ale jsou zastaralé, jakmile člověk dosáhne vědomí Jednoty a uvědomí si, že realita už nemá váhu. Neznamená to, že problémy probuzením zmizí. Dokud člověk žije v trojrozměrném světě, budou se prezentovat protiklady. Pro lidi žijící na vyšší úrovni vědomí se však budou vyskytovat méně často a obvykle za účelem upoutání pozornosti na nějakou zakořeněnou víru, kterou je třeba uznat a očistit. Intuitivně budete vedeni ke ?správné? osobě, firmě nebo službě, pokud to své jednotě dovolíte a důvěřujete harmonii a celistvosti. Přestaňte dávat ?problémům? energii. Zeptejte se sami sebe, co vás tato zkušenost má naučit, proč se cítíte určitým způsobem, a zda je to vaše pravda. Zjistíte, že velká část toho, co svět označil za dobré a špatné, přijatelné a nepřijatelné, začala jako populární stanovisko, které se stalo společenskou normou a nakonec zákonem. Je čas opustit vše nepravdivé, protože nic nemůže být jiné, než úplné a kompletní. Princip jednoty, nic mimo ni neexistuje. No, věci ve 3D nevypadají tak úplně kompletně, protože je zkoumáte jen jako materiál. To, co vidíte, slyšíte, chutnáte, dotýkáte se, nebo cítíte. Z tohoto důvodu je zejména začátek cesty velmi obtížný. Akceptujte vnější okolnosti, ale bez hodnocení vnějšího projevu jako dobrého, nebo špatného. Občas bude pomýlený student duchovna chrlit ?Bůh je vše. Všechno je iluze. ?a v těžkých dobách neudělá nic. Předstíráním, že dosáhl absolutního vědomí, zatímco má pouze intelektuální poznání, je zcela ve 3D. V poznání je pravda, ale musí následovat činy, ke kterým jste směrováni, a které budou stále více vyvěrat zevnitř. Například u zdravotních problémů. Není duchovním selháním vyhledat lidskou lékařskou pomoc. Pomoc je nabízena na všech úrovních, respektujte tu, ke které jste vedeni. Duchovně ani nepadnete, ani neuděláte krok zpět. Někteří z vás mohou být povoláni k práci na vnější scéně, aby vedli nějakou skupinu a vyřešili světové problémy, ale většina z vás v tuto chvíli dělá duchovní práci tím, že žije každý okamžik v tichém povědomí jediné reality. Tato práce není pro slabé, protože vás stále není většina a jít s proudem je pohodlné. Jak den za dnem žijete ve své nejvyšší úrovni realizace zdánlivě obyčejné dny, bez čekání na nějakou budoucí událost nebo zázraky, začnete být svědky nevyhnutelných osobních a globálních změn. Obecně přijímané přesvědčení v rámci vlád, náboženství, zdravotnictví, vzdělávání, financí ? se začnou měnit a vyvíjet do vyšší a lepší formy. Přestaňte čekat na toho, kdo zachrání svět. Toto je typ víry, kterou zrodil starý systém. Sami jste zachránci. Prožijte každý okamžik ve vědomém spojení se svým Božským Já a nechte ?pohany? vztekat se, jak se jim líbí. Každý den vědomě prožívejte události, práci, radosti a zklamání ze svého nitra, posvátného místa Jednoty. Toto je světelná práce, to jste vy. Žádná skupina vzestoupených mistrů, vyvinutých mimozemšťanů, andělů nebo bohů někde v jiné dimenzi nemůže udělat práci za vás. Proto jste se v tuto chvíli rozhodli být na Zemi. (jo, ale určitě jsem nechtěla být za bagr)

Zdroj: http://onenessofall.com/newest.html

Zpět