2839 Vyšší Já Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2022-07-15

Stejně rychle jak vyřešíte jeden problém, objeví se další, který ho nahradí, a tak to jde dál, zdánlivě nekonečné množství problémů, s nimiž je stále obtížnější se vypořádat. Ve skutečnosti vidíte výsledek mnoha a mnoha let špatného hospodaření, které je třeba napravit, pokud chcete odstranit nahromaděné odpadky. Je třeba zamést, abyste mohli začít znovu, položit základy nového období, které vás se vší rychlostí ponese vpřed. Jak jsme již řekli dříve, vstoupili jste do nové éry, kde malé je krásné spolu s pokroky, které vám ještě budou dány. Čeká vás mnoho velmi přijatelného, ale nejprve je třeba odstranit z cesty to staré.

Nikdo nemohl předvídat, jak se věci vyvinuly. Zapadá to však do většího plánu, který vás má vytáhnout ze spárů Temných. Hráli svou poslední hru, že vás zadrží a zabrání připraveným duším vzestoupit. Marně, protože síla těchto duší odolávat pokusům o zdržení je větší. Jsou si vědomi svých úspěchů a drží se pevně, pokud jde o zásahy temných. Neexistuje žádný důvod, proč by nyní nemohly dojít až k Vzestupu.

Zatím je třeba vykonat mnoho práce na přípravě lidí na velké změny, aby bylo pomoženo všem, kteří se cítí být připraveni jít až ke Vzestupu. Na konci cyklu je ten správný čas využít této příležitosti a k zajištění úspěchu je poskytována veškerá pomoc. Je zřejmé, že ne každý je připraven pokračovat, ale evoluce stále pokračuje bez ohledu na to. Cyklus pokračuje a ti, kteří se na něj připravili, budou sklízet ovoce. Ostatním bude poskytnuta veškerá pomoc, aby se mohli vyvíjet, protože až tento cyklus skončí, budete pokračovat dál se vším, čeho jste dosáhli.

Vaše cesta trvala dlouho, než jste dosáhli tohoto bodu, a úspěšně jste překonali mnoho úskoků temných, kteří se vás snažili zadržet. Pochopte, že ve vesmíru svobodné vůle je přijatelné prakticky cokoli a oni použijí všechny triky, aby byli úspěšní. Vesmírný zákon říká, že temní musí dát najevo, co mají v úmyslu udělat. Pokud to tedy Síly světla vezmou na vědomí, mají tu výhodu, že vědí, co se chystá, předem a mohou se na to připravit.

Možná jste si mysleli, že v situaci svobodné vůle je dovoleno vše, ale není tomu tak, protože ti, kteří dohlížejí na vaše činy, jsou také zodpovědní za to, aby vás vedli tak, abyste se drželi svého životního plánu. Pokud se jím odmítnete řídit, je to vaše svobodná volba a ponesete za ni následky. Mějte na paměti, že jste o něm předem diskutovali a přijali ho. Logicky jste zase zapojeni do životních plánů jiné duše a právě zde se to poněkud komplikuje.

Jakmile si vyjasníte své karmické povinnosti, budete prakticky svobodnou duší a uvědomíte si větší pravdy. Není to těžké a budete překvapeni, jak snadné je stát se svobodnou duší. Mnozí z vás nemají představu o tom, jak se vyvíjet a co je třeba udělat, abyste toho dosáhli. Vaši Průvodci budou opět aktivně zajišťovat, aby vám váš životní plán pomohl povznést se, i když si jeho význam neuvědomujete. Pro duše, které nevědí, čemu mají věřit, existuje jednoduchá odpověď. Jednoduše žijte svůj život s dobrou vůlí vůči ostatním lidem a zbytek se postará sám o sebe.

Na jedné straně je život velmi jednoduchý a přímočarý, přesto se může zdát tak složitý. Důvěřujte svým Průvodcům, že se ujistí, že jste na správné cestě, protože jsou si plně vědomi vašeho životního plánu. Klíčové body ve vašem životě jsou dány do pohybu a je nepravděpodobné, že byste je přehlédli. Při konečném zúčtování budete muset být očištěni od veškeré karmy, to je cílem, abyste byli připraveni na Vzestup.

Když vezmete v úvahu, jak jsou ovlivněny rodiny, vše se poněkud zkomplikuje. V tomto bodě je nejlepší se zastavit, protože prolínání životů začíná být obtížné pochopit. Jednoduše si buďte jisti, že životní plán každé duše se probírá až po smrti smrtelného těla. Celý účel spočívá v tom, aby vám ukázal, jak jste se vypořádali s výzvami, kterým jste čelili, a jak jste je v případě potřeby mohli překonat. Po celou dobu je vám k dispozici pomoc a nejlepší rady, abyste dosáhli těch nejlepších výsledků.

Krása použitého systému spočívá v tom, že je vyzkoušený a prověřený po celé věky a ukázal se jako nanejvýš vhodný při pomoci duším k pokroku. Je třeba vám poblahopřát k tomu, že svým přístupem nepoddávat se problémům, s nimiž se setkáváte, dáváte lepší příležitost k úspěchu.

Zanechávám vás s láskou a požehnáním a kéž Světlo rozjasní vaše dny a cestu k dokončení. Toto poselství přichází skrze mé Vyšší Já, mé Boží Já, a každá duše má stejné spojení s Bohem.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2022/07/16/mike-quinseys-higher-self-message-july-15-2022/

Zpět