4987 Láska v novém světě Alikina

[ Ezoterika ] 2023-08-25

Energie Božské Lásky pochází z centrálního zdroje Univerzální lásky a tento týden je obzvláště všeprostupující! Energie jsou zaměřeny na otevření našich srdcí sjednocujícímu světlu Božské lásky. Právě teď se děje přesně to, o co Boží plán usiluje - jednota lidstva v lásce a otevření srdcí jeden druhému, ke sjednocení všech, kteří přijímají základní zákony vesmíru, založené na zákonech Bezpodmínečné Lásky. Konečně je poznáváme. Ve staré matrici 3D světa to nebylo.

Vztahy, ve kterých jsme předtím žili, byly postaveny pouze na pocitu strachu z osamělosti a na potřebě sjednotit se, abychom celkově přežili. A to, čemu jsme říkali láska, bylo jen hledání sebedoplňující se polovičky, stejně deprivované a nepřijímající svou soběstačnost. Byli jsme na sobě závislí. Psychologové dokonce tvrdili, že ˝láska je práce˝, musíte na ní pracovat každý den, abyste nedej bože neztratili ˝svou spřízněnou duši˝. Často jsme se obětovali - porušovali naše zájmy, naše skutečné aspirace. V takovém vztahu jsme se necítili skutečně šťastní, podařilo se to jen zřídka. - Neustále bylo nutné přizpůsobovat se touhám partnera a takové vztahy často přežily svou užitečnost, byly daleko od skutečné bezpodmínečné lásky.

Mnozí z nás, když jsme přijali nové energie vzestupu, si začali uvědomovat, že to, co jsme nazývali láskou, byla náhražka. Ve vysokých vibracích duše si uvědomujeme pravý koncept Lásky. Už se nedokážeme smířit se závislostí na druhém, s urážkami z nepochopení, v žárlivosti a v důsledku toho i nenávisti, strachu ze ztráty a bolesti ze zážitků. Plnit manželskou povinnost bez jednoty duší.

Můžete vyjmenovat všechny aspekty vztahů na dlouhou dobu, ale definice lásky bez jakýchkoli podmínek zde není použitelná. Nyní jsou pro nás vhodné pouze autentické duchovní vztahy, které vedou ke skutečně nezávislému spojení v energiích Božské Lásky. Takové vztahy budou hlavním ukazatelem toho, že opravdu začínáme žít v nových podmínkách kvantového světa. Zároveň se nesnažíme za každou cenu někoho najít. A tím, že jsme ve své soběstačnosti, autonomii, sjednocujeme se jako nezávislé planety - nezávislé jedinečné světy do jediného interagujícího systému, který je na stejné vlně přitažlivosti - na vlně Lásky a Srdce. Jen takové nové vztahy nás vytrhnou ze samoty a obdaří nás silou jednoty, na rozdíl od těch, které nás rozdělovaly a vedly k osamělosti. Cesta k jednotě nezačíná u druhých lidí, ale u sjednocení, nalezení sebe sama. První a hlavní podmínkou v novém vztahu je nalezení jednoty se svým Božským Já.

Pokud cítíme jednotu se svým Božským Já, pak už nejsme sami, i když nablízku nejsou žádní další lidé. Ve skutečnosti tito lidé již existují ve sjednocujících nových energiích a mohou si tak být blízcí, stačí je vidět, cítit duší. Stane se to pouze tehdy, když sami získáte své Božské jádro. Bez nalezení sebe sama nebudete schopni plně komunikovat s ostatními, natož budovat vztahy. Není žádným tajemstvím, že mnoho z nás se stále cítí v prázdnotě a nechápe, že právě skrze své pravé Já jste spojeni s celým světem a se všemi lidmi. Klíč k jednotě je uvnitř vás samotných. Cesta z osamělosti je ve vás samotných!

Ve svém Božství k sobě přitahujete stejné lidi v Duchu. Toto neviditelné spojení již existuje a vždy bylo v jemných rovinách - jsme spolu. Zbývá jen otevřít se jeden druhému ve fyzické rovině a říct: ˝Ahoj! ˝

Nové vztahy narušují obvyklé stereotypy o lásce. Začínáte chápat sami sebe, přijímat se a oceňovat sami sebe. Už nepotřebujete podporu zvenčí, protože získáváte své vlastní duchovní jádro. Vaše pochopení sebe sama, váš vřelý vztah k sobě, který vychází z přijetí vaší Božské hodnoty, otevírá vaše srdce pro setkání se světem a ostatními lidmi. Už vás od nich neoddělují neprostupné bariéry bolesti a strachu. Cítíte hluboké spojení každého s každým a toto spojení prochází vaším srdcem. Toto spojení není založeno na očekávání špatných věcí, ale na naprosté důvěře a přijetí druhých i sebe sama.

Toto je nový model vztahů a patří mu budoucnost! Vede k pozitivní synergii. To je, když se na sebe díváme, nebo jsme jen poblíž a prožíváme stejné pocity. A city každého z nás se mnohonásobně množí v jediném poli lásky, na společné vlně Božského porozumění, Božské upřímnosti. Nejen láska muže a ženy. Můžete se prostě zastavit na ulici s náhodným partnerem a být na stejné vlně, kde si navzájem vysíláte energie přijetí a vděčnosti. Tento okamžik bude pro každého k nezaplacení a tento okamžik bude pro každého dostatečný. . .

Pokud nechcete, nemusíte v randění pokračovat. Nemusíte si myslet, že jeden z vás někomu něco dluží. Můžete si jednoduše navzájem dávat vlny čisté bezpodmínečné lásky, aniž byste od sebe něco očekávali a rozcházeli se, s vědomím, že vaše duše si byly ve skutečnosti vždy blízké a známé. A vždy byli, jsou a budou sjednoceni v Božské jednotě.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15484

Zpět