6066 Časové osy Cosmic agency

[ UFO ] 2024-03-05

2021-2022
Gosia: Pokud změníte časové osy, ovlivníte události atd. , časová osa, do které nás přesunete, je jiná, ale ta předchozí zůstane nezměněna! Vy "pouze" přesouváte naše vnímání na tu druhou?
Yazhi: Když se stanu lidmi, pohnu vnímáním všech.

Gosia: Pohneš jejich vnímáním, ale původní časová osa se nezmění a bude vždy přítomna.

Yazhi: Záleží na tom, co vidí, ne na tom, co nevidí, takže ta druhá musí zůstat vzadu, jako by nikdy neexistovala. Proč by nám na ní mělo záležet?

Gosia: Protože. . . Tam venku stále existuje a ovlivňuje nás kvantově prostřednictvím pole. Říkala jsi, že vše souvisí a předává informace, pocity.

Yazhi: Ano, ale vše, co musíme udělat, je soustředit se na tuto linii. Druhé se vás netýkají, stejně s tím nic nenaděláte.

Gosia: Ano. Ale když Země zůstane v této nezměněné časové linii, jak nás to ovlivní? Nebo je irelevantní o tom vůbec přemýšlet? Myslím, že by to mělo být relevantní zejména pro vás, protože můžete vidět všechny časové osy najednou. Jako jedna velká hmota.

Yazhi: Vždy to ovlivňuje a je to relevantní, ale co s tím můžete dělat? Nic! Soustřeďte se tedy na to, co můžete udělat! Ale pokud s tím nemůžete nic udělat a dokonce to ani nevidíte, abyste to použili jako referenci, tak proč si dělat starosti? Pokud nejste vycvičeni vnímat jiné časové linie.

Gosia: Ale ty je můžeš vidět!

Yazhi: Můžu, ale ne každou. Může to každý, ale neví, jak věci fungují. Právě teď vidíte mnoho časových linií, různých časových linií sebe sama takového, jací jste, ale myslíte si, že jsou to vaše běžné každodenní události a myšlenky, ale nejsou. Chápat víc znamená asimilovat pokaždé více a více časových linií do jedné, dokud nepochopíte, že jste vším, Zdrojem, Bohem, éterem. Ať už tomu chcete říkat jakkoliv.

Gosia: Ano, nemůžeme nic dělat, ale říkala jsi, že cokoliv se tam stane, nás ovlivní. A co "zlé věci", které se dějí v těch dalších liniích, jak to ovlivní tuto? Jak můžeme tento efekt vnímat?

Yazhi: Například si myslíte, že "zlý prezident" vyhraje volby v jiné linii, a děláte si s tím starosti. To se přesně děje, protože pocit, uvědomění si té druhé časové linie proniká do této časové linie jako myšlenka, a vy ji tím přinášíte sem do této časové linie. Odpovědí není zavírat oči před negativními časovými liniemi, jak mnozí mylně tvrdí. Znamená to jim porozumět, vstřebat je, být s nimi v pohodě, pochopit je a pak si vybrat jiné. Empirické - můj každodenní život tady. (pozn. v každé situaci popište, jak by proběhla ve vašem ideálním světě - postupně se tím přiblíží)

Gosia: Ovlivňuje regresivní časová osa stejným způsobem jako ta pozitivnější? Mají stejnou moc vás ovlivnit?

Yazhi: Ta, které věnujete více pozornosti. Můžete si vybrat! Je to volba a volba definuje, kdo jste. Vy jste volba.
Jsi to ty, kdo to určuje.

Gosia: "Jaká časová osa ovlivňuje více?" Vy jste časová osa a vy ji kreslíte. Časové osy se vám nestávají.
Yazhi: Ano, jste časové linie.
Časové linie jsou oddělené a vy je nevidíte, ale definují se navzájem. Víte, že se spálíte, když se dotknete hořícího polena. Ale nikdy jste se nespálili konkrétně polenem, ale máte to někde, někdy, v jiné časové linii. Takže informace, které definují, co děláte, jak žijete a jak manifestujete svou realitu, se kříží. To funguje prostřednictvím nevědomé mysli, alespoň většinou.
Ale jakmile uvidíte dvě, nebo více časových linií, uvědomíte si je, splynou v jednu. Tato větší časová linie, složená z prvních dvou, se stane rozšířenější časovou linií, které jste si vědomi, a pak budete přidávat další a další časové linie, čímž vaše vědomí bude větší a rozšířenější.

To není nic neznámého. Děláte to pořád, říkáte tomu učení. Jakmile se něco naučíte dostatečně podrobně a je to relevantní pro vás a váš život, pak to změní způsob, jakým žijete, myslíte a manifestujete celou svou realitu. I když se zdá, že vás vědomě nedefinuje jiná realita, je tomu tak, protože z rozšířenějšího vnímání a uvědomění jsme všichni tvořeni různými věcmi a okolnostmi, zejména těmi, které si zdánlivě protiřečí. Protiklady se navzájem definují.

Například předpokládáš, že ses dala dohromady s Matiasem. . . Protože to se stalo už dříve někde tam venku na jiné planetě ve tvém vnímání. Ale neexistuje žádné před a po. . . Tam je jen teď. Takže. . . to, že jste se teď dali dohromady s Matiasem odpovídá tomu, jak jste se spolu dali dohromady na jiné planetě. (Nebo by mohlo být, aby to neznělo asertivně). Věci se dějí. Zapomeňte na to, kdy. Prostě se dějí. Čas je pouze pololineární, a z omezeného hlediska vědomé zkušenosti, životní zkušenosti tak, jak ji vnímá pouze vědomá mysl.

Časová osa 1: Gosia jde po ulici s dortem, uklouzneš a spadneš na něj.
Časová osa 2: Gosia jde po ulici s dortem a dává si pozor, aby s dortem neuklouzla ---> ---> protože časová osa 1 předala informaci, že uklouzneš a spadneš na něj, takže jsi opatrná a už se to nestane.

Říkáš, že je to kvůli jednoduché logice! NE, není. Všechny myšlenky, logika a zkušenosti, stejně jako paměť a vše, co a kdo jste, je obsaženo v poli, které je v éteru a ne v těle. Takže to, co je tam obsaženo, je založeno na předchozích zkušenostech, které definují a formují nové za stejných okolností.

Takže i když jste "nikdy" neuklouzli a nespadli na dort, stále ho taháte z pole, ze své "logické" představivosti. To je to, co v první řadě vytváří časovou osu. Vaše vědomí rozhodne volbou, že nechcete uklouznout a spadnout na svůj dort, ale časová osa uklouznutí je stále.

Zdroj: https://swaru.org/transcripts/timelines-cosia-chats-vid-yaazhi-swaru-extradersterreal-communication

Zpět