2733 Mistr Koot Hoomi July Julai

[ Ezoterika ] 2022-06-15

Jsem Kut Hoomi, kolektivní Duše učitelského systému, zastupuji civilizační plán pro dohled nad vaší sluneční soustavou a jsem učitelským průvodcem pro vědomí na cestě kultivace moudrosti v těle. Proto jsem se vám představil jako mistr těla. Člověk má ve svém fyzickém těle zaznamenáno mnoho dat, která mohou ovlivňovat Vědomí a jeho vývoj. Přišel jsem pomoci vybudovat novou konfiguraci těla všem, kteří budou číst tuto zprávu. Jsme velmi vděční za vývoj Lidstva a všem, kteří mají možnost inspirovat procesy rekonfigurace fyzických těl s jejich strukturami. Jsem členem galaktické rady a byl jsem jmenován průvodcem tělesné terapie pro vaše vědomí, ale je to velmi podmíněné, nazval bych to projektem.

Tělo je zdrojem fyzického projevu, tělo vám dává příležitost slyšet Božskou mysl, tělo je dirigent a tělo má potenciál mistra. Vědomí obývá tělo a přináší do něj svou osobní zkušenost, která je v těle zaznamenána jako zásobárna či retenční buňka pro zkušenost Duše.
Duše je záhada, tajemno, temnota, zahalená energií, živly. Je jako přítel, jako nepřítel, doprovází cestu násilí. Ptáte se, proč násilí? Protože vám dává sílu, probouzí vaše touhy, aktivuje vaši zkušenost. Duše je energie, vaše stopa nebo otisk ve vesmíru. Duše nemá racionalitu, je jako stopa po ohni.

Q: Velmi zvláštní popis duše)

A: Souhlasím. Ale Duše je jen zkušenost ve formě energie, ta zkušenost je nejčastěji destruktivní, ale mělo by to tak být. Vysvětlím, proč je vaše zkušenost taková, jaká je, proč je jako ohnivá stezka. Vaše vědomí se v procesu vývoje na Zemi zhušťují. Ztuhnou a Duše se v nich tísní,rve se na povrch, ale Vědomí by nemělo mít hranice, nebo by hranice měly být jako řeky, které Duši uklidňují a pomáhají mírnit její žár.

Q: Je duše něco destruktivního?

A: V žádném případě. Duše je to, co si v sobě uchováváte, v rámci těla a Vědomí, nedovolíte jí být svobodná, ničí vás, destrukci musí nasměrovat do sebe.

Q: Jakou roli v tom hraje tělo?

A: To je zajímavý moment. Tělo absorbuje destrukci Duše, protože zkušenost nabývá tvar. A skrze tělo se Duše snaží osvobodit, použít tělo jako jakýsi filtr, a to vše se v těle ukládá.
Negativita, programy, které byly traumatizovány, zbytkové vnímání, bolest, destruktivní zážitky a kauzální struktury, bloky, odměny za neprožité energetické konfigurace, parazitické energie.

Q: Duše se podle tebe s touto energií nedokáže vyrovnat a spojuje ji s tělem.

A: Duše musí nashromáždit zkušenosti a přeměnit je v čistou energii. Destruktivní zkušenost obsahuje spoustu energie, spoustu kvalitních zkušeností. Musí je ukládat, ne je vypouštět do těla. Konfigurace je uspořádána tak, že Vědomí tvoří primární rámec, v procesu vývoje se tento rámec zvětšuje a stává se jedním s tělem. V těle je mnoho prostoru pro Duši a je zde portál pro přenos energie, kterou uložila a transformovala, zpět ke zdroji prostřednictvím jemnohmotných těl, když každé z nich ovládá. Ale Duše uvízla na primární úrovni, stala se nositelkou vlastního utrpení a nechápe, kterým směrem se má pohybovat. A vy jí (sobě) můžete přijít na pomoc, přišli jste ovládat Duši, Vědomí a Tělo. V podstatě vše je Vědomí - Duše a Tělo jsou fragmenty, uměle oddělené části tohoto konstruktu. Jako žebřík vytvořený pro vaše pohodlí. Je to určitě týmová práce.
Pracujte s vědomím prostřednictvím těla. Vyčistěte to.

Q: Říkáš, že existuje rámec Vědomí, v němž se nachází energie Duše, pokud je v tomto rámci, proč odtéká do těla, rámec Vědomí tělo nechrání?

A: Ne, vědomí je abstraktní konstrukce, existuje několik vrstev vědomí a tento proces není tak lineární, jak si dokážete představit. Je to spíše jako vrstvení programových kódů na sebe a pro kód duše je relativně málo místa a začne čerpat RAM z kódu těla.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13238

Zpět