1603 Tělo Igor Gor

[ Ezoterika ] 2021-10-28

Vaše tělo vám bylo dáno Monádou. Je to struktura, v níž je shromážděna vaše schránka se všemi nashromážděnými zkušenostmi. Je to nástroj, tj. tělo, pro předávání zkušeností. Monáda ukládá tělu programy objemu, růstu atd. Doprovází také kontinuitu programů a zkušeností z minulých životů, neboť je podstatou a smyslem pro shromažďování a transformaci těla. Tělo je hologram, podmíněně iluze a zároveň ne iluze. Pro vaše Vědomí je to zcela reálný systém. Vaše Vědomí však roste a můžeme říci, že v mnoha ohledech může hrát roli programátora vašeho těla. To znamená, že dokud neumíte počítačovou hru nakódovat, jste rukojmím ostatních programátorů, kteří ji vytvořili. Svět programování ovládáte zvyšováním vibrací Vědomí. Začínáte ovládat hru, ostatní účastníky i samotný systém. Stejné je to i s tělem.

Uvědomění si své energetické podstaty a práce s tělem a jeho ovlivňování prostřednictvím Vědomí vám dává možnost transformovat tělo a měnit jeho vnější i vnitřní parametry. Vy tomu říkáte objevování nových možností a schopností - siddhis. Jedná se o velmi vysokou úroveň soustředění a pochopení principů intuitivní práce s Vědomím, neboť se otevírají nové úrovně a každá úroveň má určité možnosti práce s tělem, aby nedošlo k poškození. V podstatě je třeba začít s nejjednoduššími pojmy a cvičeními. Víra ve Stvořitele má přímý vliv na víru v energetické tělo, tj. na jeho holografickou a programovou povahu.

Cvičení.

Je důležité projít a uvědomit si každý drobný detail svého těla, až po znaménka a buňky. Vůbec o tom nevíte, dokonce se ani vizuálně nevidíte, i když se díváte do zrcadla. Začněte odtud. Vizuálnost, hmat, teplota v různých oblastech, velikost, stopy na kůži atd. Zmapujte si vlastní tělo. Bude to jedinečná studie. Pak tato práce na tělesných touhách, chutích, citlivosti, hmotnosti atd. Musíte si všechno zapsat do této mapy, abyste ji mohli lépe poznat. A pak začnete mít vliv. Prozatím můžete zahřívat a ochlazovat určité oblasti těla. Je to jako cvičení prostřednictvím vizuálního obrazu: červená a modrá. Navíc identifikujte obraz teploty v oblasti. Zkuste to.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11788

Zpět