165 Přicházíme k vám Suzanne Lie

[ Ezoterika ] 2019-12-19

My, členové vaší galaktické rodiny, přicházíme k vám, protože potřebujeme pomoc všech humanoidů, kteří jsou si vědomi svých čtyř a pětimenzionálních projevů JÁ. Nyní je čas překalibrovat vaše osobní frekvence vědomí a zapamatovat si frekvence páté dimenze stále se rozšiřující planety Země!

Tyto pětimenzionální frekvence reality stále více obsazují ti, kteří si vzpomněli. Lidé, kteří se ?probudili? nebo ?probouzí? k vnitřnímu volání svého čtvrtého / pátého dimenzionálního vyjádření JÁ. Mnoho ?probuzených? vnímá, že TEĎ je čas, aby se lidstvo probudilo v pětimenzionální frekvenci Gaii /Země. Stále více z vás je v procesu vědomého uvědomování si různých frekvencí Gaiiny reality. Vyšší a vyšší frekvence reality vstupují do vaší ?představivosti?, což jsou ve skutečnosti vaše vlastní myšlenky a emoce 5D. Jak se vaše ?představivost? zvyšuje, zvyšuje se i vaše schopnost vědomě prožívat ?pocit? vašich 5D zážitků, snů, vzpomínek, příběhů. Jak se upamatujete, ?nalaďte se?, ?poslouchejte? a praktikujte své vlastní, vrozené, pětimenzionální myšlení. Vzpomínejte a tvořte, budete si stále více pamatovat na realitu, o které jste si vždy mysleli, že je? jen vaše představivost ?.

Pokud myslíte na svou fantazii jako na své sny, začnete si uvědomovat a pamatovat své sny a myšlenky o jiné realitě, která není ?zcela skutečná?, ale je zároveň ?velmi skutečná? ve vaší vlastní fantazii. Vaše ?představivost? si začíná vzpomínat, že ve vašich myšlenkách, kreativních chvílích a snech ?existuje něco?, co se znovu a znovu vrací k vašemu vědomí. Možná tomu úplně nerozumíte, ale opravdu si užíváte, když toto ?cosi? vstoupí do vašeho vědomí. Vždy existovaly bytosti vyšší dimenze, a tyto bytosti vyšší dimenze vám pomáhají vzpomenout si, že jste členem vaší vlastní ?Galaktické rodiny?. Vaše přirozené multidimenzionální vědomí stále více tiše připomíná, že jsou vždy s vámi! Mnozí z vás však rezonují na frekvenci, která předchází vyšší dimenzionální percepční pole. Tito uzemnění budou muset meditovat a praktikovat komunikaci s námi, vaše vyšší vyjádření JÁ. Výzvy vaší trojrozměrné reality vás často odvádějí od vyšších dimenzionálních zpráv od vlastního Vyššího JÁ. Pokud se však budete stále snažit vzpomenout, začnete mít ?neobvyklé sny? a ?vnitřní zprávy?, které vám budou přicházet do vědomí, jakmile se uvolníte a umožníte vašemu vědomí expandovat do vyšších frekvencí reality. Mnozí z vás nyní rezonují s tou částí reality, která právě překročila hranice vašich předchozích myšlenek, pocitů a vnímání třetí / čtvrté dimenze. Protože pocit ?přijímání vyšší dimenzionální zprávy? je pro vás nový, budete si muset dovolit vzpomenout si na ?sny? a ?fantazie?, které často začaly v dětství, ale zůstaly s vámi i v dospělosti. Pokud si dovolíte vzpomenout na ?divné? nebo ?zajímavé? zážitky a dramata, které jste zažili od dob dětství, nakonec si vzpomenete a začnete využívat své neustále se rozvíjející schopnosti ?myslet?, ?pamatovat?, a aktivujete pocity vašich vlastních 5D myšlenek, rozhovorů, zkušeností a akcí. Když si začnete zapisovat své významné meditace a sny, postupně si začnete pamatovat něco, co je za vaším každodenním životem. Začnete cítit cosi jedinečného a duchovního, vaše sny se začnou odlišovat od každodenního 3D života. Neříkáme, že budou lepší, protože v zážitcích 5D neexistují verze ?lepší nebo horší?. Vnitřní vedení v 5D TEĎ a TADY budete pravděpodobně cítit odlišně od všech vašich 3D každodenních myšlenek a pocitů, protože se budete lišit od osoby, kterou jste byli před tím, než začal sen, nebo meditace, které vás přivedly k vyšší frekvenci reality. Tyto vyšší frekvence reality jsou vždy všude kolem vás, ale stavy vědomí 3-4 dimenze jsou příliš nízké rezonance, aby si vaše fyzické já uvědomilo, co se stalo. Pokud budete meditovat a měnit své vědomí na vyšší frekvence, budete moci vidět a slyšet, co je tam. Tento zážitek ?náhlého poznání? je podobný rozsvícení světla v tmavé místnosti. Jakmile si dovolíte přemýšlet o svém Vyšším Dimenzionálním JÁ, otevřete portál na čtvrtou, pátou realitu. Když dovolíte svému JÁ představit si svou vlastní vyšší frekvenci JÁ, můžete si začít vzpomínat na mnoho okamžiků svého života, ve kterých jste měli ?divný? zážitek, kdy jste se cítili, že vás neviditelná bytost vede a chrání. . Možná si již tajně a hluboce užíváte pocit, že už nejste sami, a máte neviditelné průvodce a ochránce. Pocit bezpodmínečné lásky proudící skrze tyto bytosti a to, že jste zážitkem procházeli spolu, umožňuje vnímat bytí s vyšší frekvencí. Tyto ?vyšší dimenzionální? bytosti se zdály tak milující a laskavé, že jste tomu chtěli věřit. A možná to byla ?jen vyšší část vašeho vlastního já?? Když začnete přemýšlet tímto způsobem, blížíte se k vnitřní skryté pravdě, Když myslíte na tyto bytosti jako na své vlastní Vyšší Já, strach okamžitě zmizí. Nejedná se pouze o podivné zážitky, ve kterých se do vašeho vědomí dostane nějaká neznámá bytost nebo bytosti. Začínáte si uvědomovat, že by se něco nového a zvláštního možná mohlo stát ve vašem životě. Pokud to nevidíte, jako byste viděli svůj fyzický svět, mnoho z vás o tom přemýšlí, jako by si to ?prostě vymyslela?. Je v pořádku mít pochybnosti, zda je v pořádku komunikovat s bytostí, kterou nelze běžně vidět ani slyšet. Ale jen proto, že jste některé z těchto zkušeností předtím neměli, neznamená to, že nejsou skuteční. Vše je jednou poprvé. Najednou uslyšíte hlas, ne nad vámi nebo kolem vás. Tento hlas je ve vás!

Mohl bych mít Vyšší JÁ? A mohl bych dovolit svému já věřit, že si zasloužím mít vyšší JÁ? Klíčové slovo ?zasloužit si?. Naše otázka pro tyto probouzející zní: ?Dovolíte, aby vaše vlastní poslouchalo vaše Vyšší JÁ? A věřte, že máte Vyšší JÁ. Vy skutečně můžete komunikovat s vaším Vyšším Dimenzionálním JÁ.

Jak byste mohli, jako obyčejný člověk, mít vyšší JÁ? Dokážete milovat sebe samého natolik, abyste uvěřili, že váš každodenní život na Zemi současně rezonuje s 5D projevem Gaina vzestupného planetárního JÁ?

Existuje realita páté dimenze, která rezonuje na frekvencích bezpodmínečné lásky a síly uvnitř, která pomáhá Gaie, když to nyní velmi potřebuje. Požehnání všem odvážlivcům, kteří jsou připraveni přestěhovat se do svého vlastního Vyššího dimenzionálního JÁ!

My, členové vaší Galaktické rodiny, jsme VŽDY s vámi a VŽDY vám pomůžeme!

Nicméně, protože Gaia je plánovač svobodné vůle, budete muset požádat o pomoc svého vlastního Vyššího Dimenzionálního JÁ, stejně jako všichni probuzení, kteří se rozhodli svými 3D těly pomoci Gaie s jejich planetárním vzestupem.

Vaše Galaktická rodina

Zdroj: http://suzanneliephd.blogspot.com

Zpět