4819 Čas je druh energie Ojlit

[ Ezoterika ] 2023-08-02

Zpráva z Hierarchie času
A: Čas je forma energie. Při dodržování zákona zachování energie čas nikam nemizí, ale pouze se přeměňuje z jednoho stavu do druhého.Často se ptáte, zda lze čas ovládat, nebo si ho upravit podle svých potřeb? Ano, samozřejmě, že můžete. Jednoho dne pochopíte, budete vědět, jak na to. V této fázi stačí, že na to už myslíte, že přijímáte skutečnost, že časová podstata je nejednoznačná a složitější, než se běžně věří.

Q: Je možné vyjádřit záměr, například, že čas je stlačen nebo natažen. Například dá se přetvořit tak, aby cesta šla rychleji?

A: Můžeš ho stlačit. Že se zmenšil, pochopíte, až budete mimo toto období. To znamená, že po návratu domů si uvědomíte, že cesta nebyla tak dlouhá. I když počet hodin zůstane nezměněn. Když jste v určitém časovém období, nebudete tuto transformaci cítit.

Q: Lze to udělat tak, že já, když jsem na cestě, unavím se, jako bych byl na kratší vzdálenosti. Srovnal by se den na cestě z hlediska energie mezi 6-8 hodinami?

A: Ano, žádná potíž. Stačí vyjádřit svůj záměr pro tento druh transformace. Je toho k dispozici hodně. Často však není dostatek víry, že je to možné. Kdokoli přemýšlí o takových možnostech, přšli mu na mysl, je připraven to projevit ve skutečnosti. Ti, jejichž úroveň vědomí není na správné úrovni, nebudou mít o toto téma ani zájem.

Q: Když ho požádám o kompresi, ovlivní tato transformace prostor jako celek? Pokud to podle zákona o zachování energie nemůže nikam jít a čas je energie?

A: Dobrá otázka. Odpověď je velmi vrstvená. Nyní uvedeme úroveň, která je srozumitelná. Faktem je, že jako každý druh energie může být čas přeměněn na jiné. Například tepelné, magnetické nebo elektrické. Toto je jedna z možností, které lidé říkají alchymie.

Q: Pojem alchymie spojujeme především s procesem přeměny olova na zlato (o což se lidé snažili). Přeměna Času na jiný druh energie je také alchymie?

A: Ano, ale jak se olovo nebo zlato liší od běžné energie? Pouze hustota. A protože Čas je energie, znamená to, že procesy jeho přeměny na jiné druhy energie lze nazvat alchymií.

Q: Dochází k přeměně energie Času na jiné druhy energie vlivem nějakých sil?

A: Odpovězme na nejjednodušší úrovni. Tento typ transformace má na starosti Magnetická služba Země. Kryon s tím má něco společného .

Q: To znamená, že je spojena s magnetickou mřížkou Země?

A: Procesy jsou samozřejmě mnohem složitější. Ale ano, jsou příbuzné.

Q: Pokud vyjádřím úmysl zkrátit čas, tak někde je naopak natažen?

A: Takhle určitě ne. Vše ve Vesmíru se řídí určitým zákonem, a vše směřuje k tomu, aby nedocházelo k selhání jen proto, že se někdo nešikovně pokusil něco přetvořit. Proto na otázku, zda například časová komprese pro vás ovlivní někoho jiného, je odpověď ne.

Q: Takže použití a provedení této transformace nikoho neohrozí?

A: Ne. Řekli jsme si, že ne každý to dokáže. Kdo tedy může, je připraven, a tudíž nebude moci škodit.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15394

Zpět