227 Duchovní měna Steve Beckow

[ Ezoterika ] 2020-02-27

Jaký je rozdíl mezi tvrdou měnou a duchovní měnou?

Tvrdá měna se vztahuje k našemu čistému jmění a duchovní měna se vztahuje k našemu vlastnímu jmění. Duchovní měna je metafora, kterou Společnost Nebes používá k označení naší vlastní hodnoty. Naše neschopnost uvědomit si naši duchovní měnu znamená naši neschopnost uvědomit si naši vlastní hodnotu.

Archanděl Michael:

Vaše duchovní měna je větší než všechny peníze a měna na Zemi. Vaše duchovní měna je nekonečná. Máte obrovskou duchovní měnu, kterou jste sbírali nejen v tomto životě, ale během mnoha, mnoha existencí, jak na Gaii, tak daleko od ní. Je to měna všech Božských vlastností, které jste všichni ukotvili v souladu s Božským zákonem, se zákonem vesmíru.

Srovnání potěšení, které dostáváme z práce s tvrdou měnou, s tím, co získáváme z bytí v našich vyšších dimenzionálních božských stavech je jako srovnávání svíčky se sluncem.

Naše duchovní měna je relativní k našemu pocitu vlastní hodnoty. Je to míra toho, jak si vážíme sami sebe. Vesmír je konstruován tak, že to, co vysíláme, dostáváme zpět na oplátku. A dokud vysíláme myšlenky a pocity nízké vlastní hodnoty, vesmír nám posílá zpět nízkou návratnost naší nízké investice. Naše vlastní hodnota neospravedlňuje aroganci ani nárok. Vlastní hodnota vychází z Já, arogance a nárok vyplývají z ega. Pokud my jako společnost nedosáhneme správné kolektivní úrovně sebeúcty, nebe neuvolní finanční prostředky. Dokud ti, kterým jsou svěřeny peníze, nedosahují duchovního vývoje a růstu, nemá smysl prostředky k vytvoření Nové Země dávat nikomu.

Vyšší frekvence znamenají ukotvení srdce. Touhu nekonkurovat, nebýt sobecký, nezískávat bohatství pro sebe, ale využívat jej ve prospěch všech. Čekáme jsme na tento růst v lidské duchovnosti.

Archangel Gabrielle:

Vaše sebeuznání a odevzdání se vaší duchovní měně, vaše přirozená hodnota určuje vaši finanční hojnost.

Vesmír je naše zrcadlo, které nám dává zpět náš vlastní odraz toho, co jsme vydali. Naše připravenost, ochota a schopnost ocenit se za to, kým jsme, si zaslouží oplátku hojnosti z vesmíru. Musí dojít k restrukturalizaci lidstva, restrukturalizaci systémů, aby si lidé vzpomněli na svoji duchovní měnu. Cílem je vážit si božské bytosti v nás.

Galaktické a hvězdné bytosti postupně zvyšují vibrace, takže naše těla a my sami pomalu vystupujeme z hustšího prostředí. Pomáhají nám stoupat. Musíme to zvládnout i uvnitř. Zvyšováním našeho sebehodnocení oceňujeme zvyšování naší seberealizace a tím i naší schopnosti stoupat. Protože jsme velkolepí, chybí jen naše realizace. Čím více naší velkolepost přijímáme, tím více žijeme.

Jsme duchovní bankovní účet, který řídí další bohatství. Děláme to prostřednictvím charity, kterou vykonáváme, a životů, které zachraňujeme před chudobou a otroctvím. Jinými slovy, moudrým využíváním bohatství, v němž jsme byli stvořeni.

Vzestup naší duchovní měny zvyšuje průměrnou vibraci nebo frekvenci kolektivního vědomí. Lze říci, že lidstvo se vyvinulo. Zvyšování naší duchovní měny je jednou z řady metafor, které Společnost Nebes používá k tomu, abychom se zaměřili na opuštění nízkého sebevědomí a oceňování sebe sama.

Není to jediný faktor, ale zvyšování našeho sebehodnocení, náš smysl pro naši vlastní hodnotu je důležitý a je to náš příspěvek k našemu vzestupu a kolektivu.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2020/02/27/what-is-spiritual-currency-part-1-3/

Zpět