2079 Poselství pracovníkům světla Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2022-02-04

Saint Germain
Q: Zdá se, že se na planetě děje několik věcí najednou:
Stará mocenská elita se intenzivněji snaží omezit pohyb lidstva, a zdá se, že to nefunguje tak dobře, jak doufala.
Vzestup vibrací, myšlenek a životních pocitů lidí, jako by nový rok nabídl určitou naději a jasnost, které se nám v posledních letech nedostávalo.
Koncentrovanější forma Světla přicházejícího z našeho Slunce. Vím, že částice Světla jsou vnímavé a že k nám energeticky promlouvají a nesou také tónovou vibraci. Co nám Světelné částice říkají?
Mohli bychom se samozřejmě zeptat i Sola, ale bylo by skvělé slyšet odpověď od vás.

St.Germain: Částice znovu propojují vašeho ducha a psychiku s vaším původním intergalaktickým vědomím a bytostí Jednoty. Mohou být také léčivé. Nejsou to jen myšlenky, kterými se může ohánět mysl a uvažovat o nich.
Jsou to hluboce procítěné oblasti záměru a úmyslu a každý z vás v této době přišel, aby vstoupil do posvátného spojení s tím, co vás volá zpět - nejen k vašemu pravému já a rodině vaší duše, ale také k vašemu skutečnému vyjádření a pochopení toho, co kódy Univerzálního světla v této době pro lidstvo znamenají. Znamená to, že veškeré rozdělování, které vás udržovalo v boji mezi sebou navzájem a proti sobě samým v posledních zhruba 13 tisíciletích, musí nyní skončit. Planety se otáčejí a vyvíjejí, hvězdy rovněž. A tak se svým způsobem musí pohybovat i vesmír, a to na stále vyšších úrovních vědomí. I on se točí kolem něčeho většího a vyvíjí se v něco většího, i když to zatím nevidíte.
Vaše ostatní životy, prožité v paralelních časových liniích a vesmírech - to vše se nyní střetává takovým způsobem, že vystupujete z této jediné omezenosti, která se drží v jednom místě a čase.
Stále více nyní patříte všem místům a všem časům a nejste zdaleka tak zúženi v chápání toho, co je skutečné a co ne. Před vámi se nyní rozprostírají možnosti v rámci otevřeného kvantového pole potenciálů - a co vidíte?
Rozhodnete se navštívit minulost tohoto života s lítostí, nebo pocítíte stres či obavy ohledně možné budoucnosti? Nebo se zaměříte na to, že všechny časy jsou teď a vše, po čem toužíte, je už tady? Včetně přijetí zákona NESARA, který zavede nejen lidskou suverenitu, ale také opětovné připojení Země a jejího lidu k Mezigalaktické konfederaci, a všeho, co to předznamenává.

Q: V 5D se lineární časová osa ″minulost - přítomnost - budoucnost″ zcela hroutí. Jak blízko jsme k tomu všemu - co zbývá, co je třeba posunout nebo vyřešit, a čím můžeme pomoci. Kolektiv nám dal deklaraci, kterou máme každý den říkat nahlas, a já ji považuji za inspirativní. Více než prosba o pomoc se zdá být prohlášením ve smyslu: Tohle se děje tady! Teď!

St. GERMAIN: Dalo by se říci, že čas zdvořilých žádostí o pomoc už dávno pominul. Pokud jde o to, jak blízko a kolik ještě zbývá - je zřejmé, že čas se blíží, jinak byste neviděli starou ″elitu″ v takovém spěchu uplatňovat to málo vlivu, co jí ještě zbývá. Podívejte se na tisíce účastníků po celém světě, jak se řadí do fronty kamionů, a další tisíce jim fandí! Proč by se to dělo, kdyby ne proto, že hluboko ve snovém stavu každého dítěte, ženy a muže nyní narůstá pocit vzrušení, že: Tyto svobody, které nyní vyžadujeme, nám nebudou odepřeny!
Na každodenní vědomé úrovni možná nevidí plný rozsah toho, čemu fandí, ale na úrovni duše si to plně uvědomují. Uvažujte také o tom, že vzrůstající nadšení má vliv i na samotnou Zemi. Její rezonance roste každou hodinou - plně ji nezměří ani ty nejmodernější přístroje, protože se nezabývají všemi formami frekvencí, kterými zvoní. Dosahují stále výš, ovlivňují veškerý život na planetě a vysílají krásný signál vědomí všem kolem ní a tiše i všem v ní, že se chystá velká změna.
Kdybychom například uvedli konkrétní datum a denní dobu, bylo by to během několika dní zcela neplatné. Tak rychle se věci vyvíjejí, a to jak z hlediska vnějších akcí, tak z hlediska budování frekvencí, s nimiž lidstvo a Země rezonují. V těchto frekvencích nemůže nic zůstat dlouho stejné.
Pokud zjistíte, že jste nespokojeni se současnými událostmi, ať už v rámci svého vlastního života, nebo obecně - buďte si jisti: I to se změní. A pokud dovolíte, posune se to na vyšší úroveň.

Q: Nejste schopni dát časový plán, kdy budeme schopni plně uplatnit svou suverenitu, jak velký vliv má všechno naše předvídání a očekávání?

St.Germain: Vyžádej si suverenitu TEĎ, nečekej už ani minutu! Řekneme, že jste všichni uzavřeli smlouvu se svými pozemskými zkušenostmi a se Zemí samotnou. Pasivita, s níž jste prožívali jiné pozemské životy, platí asi jako dětské přání nechat si narůst křídla a odletět pryč od všech nesouladů a rozdělení. Ve skutečnosti to tak téměř děláte, když vzestupujete.
Tíha, hustota pozemských životů - toho se zbavujete a přestáváte se s tím ztotožňovat nebo se podle toho vymezovat. Stále častěji vidíme, jak se stále více lidí přesouvá do Přítomného okamžiku a uvolňuje potřebu vědět, jak se pro ně bude vyvíjet budoucnost, a uvolňuje potřebu definovat se tím, co zažili a odkud přišli. Jak to mohou uplatnit, když má intergalaktický cestovatel před sebou celý prostor? Jak to použít, když se nyní všichni ve stavu snění dívají do Slunce a s radostí se smějí hudbě, která z něj vychází?
Řekneme, že se to nestane tak, jak si myslíte, a přesto jste Tvůrci tohoto krásného okamžiku. Nenechte si ujít krásu a bezprostřednost, která je zázrakem Vzestupu, ať už k němu dojde jakkoli. Narostla vám křídla, která vás nyní nesou Domů.
Jsme za vámi, vedle vás, před vámi - na všech stranách máte naši naprostou a plnou Lásku a podporu.
Nyní kráčíme s vámi!
Připravte se na zázraky - očekávejte je, neboť toto je doba a okamžik zázraků.

Zdroj: https://www.ascensiontimes.com/post/a-message-to-lightworkers-february-4-2022

Zpět