4437 Matka Země, Matka Marie, El Morya a Arkturiánská vysoká rada: Konce a začátky Marie Mohler

[ Ezoterika ] 2023-06-03

Matka Země, Matka Marie, El Morya a Arkturiánská vysoká rada skrze Nejčistší světlo Centrálních sluncí probouzí všechna Hvězdná semínka na frekvence dalších úrovní, stejně jako ty, kteří se právě začínají probouzet z dlouhého, dlouhého spánku duše. Mnozí z vás se cítí povoláni k častějšímu odpočinku, vědomější hydrataci, péči o svá světelná těla a ochraně svých energetických polí před negativitou v těchto časech... současně jste nyní vyzýváni, abyste povstali ve svých Světelných vozidlech, což jsou v podstatě vaše Merkaby. Je totiž čas na opětovné sjednocení Světla ve vašich tělech a vašich Duchů do Jednoty.

Léto roku 2023 přinese velkou planetární detoxikaci. Rovněž připraví půdu pro Expanzivní integraci. Barvy Ohně, Slunce a Lví energie vyživují a omývají vaše nižší čakry vyššími vibračními barevnými odstíny, které přesně vědí, co mají dělat, aby VÁS harmonizovaly.

Lidské bytosti, které pocházejí z Boží linie, jsou výjimečné bytosti, které jsou zde proto, aby v této době Velkého probuzení vykonaly velké věci. Jediný boží / vědomý dech, který vědomě nadechnete s lehkostí, vírou, důvěrou, Pravdou a Světlem,... může osvítit cokoli. Může obnovit celou vaši mysl tělo i ducha. Může přivést zpět k životu to, o čem si možná myslíte, že je již dlouho spící nebo mimo dosah či nedosažitelné v nižší vibrační sféře, jako je 3D planeta Země. Vědomé dýchání je pro ty, kdo jsou na cestě duchovního vzestupu. Boží dýchání vytváří světy! Proto v následujících týdnech a měsících dýchejte vědomě a se Zdrojem tak často, jak jen můžete, a dovolte, aby vaše plíce naplnilo možná více Božího dechu než 3D kyslíku, který možná dýcháte typičtěji, jednoduše proto, že jste ještě plně nezažili a neaktivovali vědomí rozdílu mezi nimi. Řekli bychom, že kyslík a Boží dech jsou odlišné světy. Chrám vašeho těla vám může říci, jaký je mezi nimi rozdíl. Váš duch buď bude zářit a jiskřit, nebo zešedne v plochosti běžného 3D kyslíkového dýchání, které lidé přijímali po staletí. Nastal čas probudit se - celistvěji, úplněji a radostněji - a poslat tyto vlny Probuzeného světla do všech svých verzí ve známém i neznámém čase, do všech směrů času! Vědomé dýchání a spolupráce se Zdrojem/Bohem/Stvořitelem při Božím dýchání vám v tomto procesu expanzivně pomůže.

Červen 2023. Co můžeme říci o červnu 2023? Mnohé bylo zaseto, na jaře 2023 a v časových obdobích před rokem 2023. Protože však celá dekáda 2020+ je zaměřena na probuzení vaší Podstaty jako Boží jiskry a Boží hvězdy a Pravdy o tom, kým skutečně jste, prostřednictvím cvičení a lekcí v čištění, projasňování a přijímání vašeho Jasného pohledu na duši, řekli bychom, že červen, červenec a srpen 2023 budou nejvíce osvětlující. Nejvíce probouzející. A nejvlivnější na váš svět, přesahující vše, co lidstvo dosud v zaznamenané historii zažilo.

Epická Změna je zde, aby vykonala svou práci, dokud nebude dokončena. Vaše práce na rozšíření a probuzení duše je zde také, dokud nebude práce a úkol dokončen. Každý z vás je vyzýván, aby žil svobodně, aby odpověděl na výzvy k hlubšímu a většímu sladění sebe sama a duše s Pravým účelem a Pravým spojením se Zdrojem a aby opustil staré myšlení a přizpůsobení se hadímu matrixu, který nikdy neměl na mysli váš nejlepší zájem a nejvyšší cíl.

To, co vám neslouží, bude neustále odpadat, jako tomu bylo již po mnoho let. V harmonogramu vzestupu bude přibývat čištění, uvolnění, ukončení a velkých nových začátků. Mnozí budou chtít zaměřit více své energie na to, co selhává a odpadá. Všichni jsou však vyzýváni, aby snížili a uvolnili připoutanost k věcem ve svém životě a životech, které mají stále menší a menší rezonanci a místo v novém životě, do něhož vstupujete a který budete brzy obývat. Všichni jste vyzýváni, abyste se stále pohodlněji zbavovali svých mýtů - osobních i kolektivních - které jsou prostě příliš těžké na to, aby prošly Frekvencí nulového bodu změny a transformace. Je třeba je nechat za sebou v rozpadající se iluzi. Tam totiž stejně patří.

Vše Nové je světlé, jasné, průzračné, dychtivé, nadšené, energické, hojné a poutavé. Všimněte si těchto kontrastů, a přesto se jimi nestaňte. Všimněte si slepých uliček starých 3D cest a cestiček. Nyní vedou celé lidstvo odnikud nikam. Brzy se ukáže, že cesty k tradičnímu vzdělání nevedou nikam. Brzy se ukáže, že nikam nevedou ani cesty k 3D léčbě. Finanční instituce, které nejsou v souladu s novým a více s Bohem sladěným systémem správy bohatství a růstu pro VŠECHNY - i ony budou odhaleny pro podvodné základy, na kterých byly kdysi postaveny. A díky odhalení těchto starých rozpadajících se systémů povstane velikost a stane se nakažlivou frekvencí pro všechny, kdo zůstávají na planetě Zemi... aby radostně přijali svou probouzející se DNA a radostně zapojili své dary a talenty, které si každý z vás přinesl právě pro tuto dobu.

Pokud nevíte, jaký je váš účel, vášeň nebo poslání, počkejte. Dýchejte a důvěřujte. Odevzdejte nevědomost, kterou cítíte, samotnému Zdroji/Stvořiteli/Bohu. A prostřednictvím Vědomého dýchání znovu poznejte, že jste přesně tam, kde máte být, abyste dělali přesně to, co máte dělat a čím máte být! Vše se vám zjevuje. Vše se odhaluje. Pokud se cítíte vystrašení duněním či rozpadem nebo nevíte, co byste ̎měli ̎ dělat nebo jaký by měl být váš skutečný účel... zastavte se a připište tato slova a pocity Hadovi a Hadem stažené části svého Ega. DUŠE to ví. Duše je tekutá. Je ženská. Je v souladu s Vševědoucím srdcem a Duší Kosmu, a tedy i celého Velkého Stvoření.

Ženské aspekty tak ve vás VĚDÍ, kdo jste, i když vaše hadem infiltrované ego a mentální (či opičí) mysl to neví. Zbavte se jazyka, který vás vězní, a zvolte si otevřenější jazyk a slovní skladby, které vás osvobozují. Tam, kde cítíte pochybnosti a porážku nebo boj a strach, se nadechněte. Pozvěte Boha a dovolte Vyšším vědomím své duše, abyste ve všech časových sférách věděli, že se právě nacházíte v této časové linii. V pohodlí tohoto spojení vedeného Vyšším Já a neurologicky integrujícího spojení ve všech energetických vláknech vaší bytosti se můžete stále hlouběji propadat do své víry, že Bůh vás zná, i když zapomínáte, i když pochybujete a i když se cítíte špatně vybaveni k tomu, abyste se pozvedli kvantovým skokem, který naznačujeme dnes i v celém roce 2023 a dále. Máte to všechno ZDE.

Události v červnu, červenci a srpnu 2023 mohou přinést alchymistický žár, o němž jsme hojně hovořili v předchozích poselstvích. Stejné události vám nabízí klíče k vašemu vlastnímu expanzivnímu vnitřnímu království a vašim merkabám, které vám mohou pomoci přemístit vaše Vědomé uvědomění do nejlepší oktávy pro vás a dovednosti duše, které přinášíte, abyste posílili Probouzející se kolektiv k Pravdě o mimořádném Světle a Talentu, které tato planeta Skutečně má. Zemi nic nechybí. Zemi a všem jejím obyvatelům stačí, aby si vzpomněli na Sílu, která žije uvnitř, vědomí, které spojuje všechny věci a všechny bytosti do jednoho jediného Srdce v Jednotě Stvoření. Odtud budete mít vše, co potřebujete. Odpočívejte v tomto přijetí, v tomto vědění. Odpočívejte ve velikosti Zdroje - aktivující se ve vás.

Buďte svědky toho, jak se hadí systémy hroutí, selhávají a rozpadají se. Nikdo je nepřijde zachránit. Musí se rozpadnout na prach a popel alchymistickým způsobem, který nikdy v budoucnu nedovolí, aby se tyto bývalé výtvory vrátili k životu v jakékoli sféře. Hadí časová osa a babylonské cykly se vyčerpaly. A nyní skrze smrt jednoho Cyklu dochází ke zrození nového. Znovuzrození Boží časové osy.

Pamatujte tedy na Nové zrození, když jste současně svědky smrti starých stvoření a cyklů. Konce a začátky mají v Božím příběhu své místo. Tato období jsou stará jako Čas a Cykly vtělení samy o sobě. Najděte klid a útěchu v Koncích a Dokončeních všech Pokřivení a Rozvětvených řečí a her. A přijměte, že jste se osvobodili od všeho, co NEjsem já. Co bude dál s tím, co JE já? Co bude dál s tím, co skutečně Jsem v Boží časové ose, kterou JSEM? Udělejte si čas na naslouchání. Rostoucí víry slov, odhalení a změn vás pozvou do Ticha vašeho Srdce, Duše a Božského Bytí. Jděte tam. Udělejte si čas na setkání s Přítomností své Duše v Tichu. A udělejte si čas na Boží dýchání v tomto Tichu. Setkejte se se Zdrojem/Bohem/Stvořitelem v zahradě Božského dýchání a rozkvětu svého nejopravdovějšího Světla a nejopravdovějších Darů v tomto čase zvratů a měnících se cyklů.

Obrovské množství Nebeské podpory je zde, aby vás posílilo, dodalo vám sílu a obdařilo vás tím, co si přejete a potřebujete, abyste mohli žít své nejlepší světlo na planetě Zemi, jaké jste nežili celé věky. Budete vyzváni, abyste dýchali tak, jak jste ještě nikdy nedýchali. Milovat tak, jak jste možná ještě nikdy nemilovali. Důvěřovat tak, jak jste možná ještě nikdy nedůvěřovali. A otevřít se tak, jak jste se možná ještě nikdy neotevřeli. Bůh má pro vás všechny větší obraz. Bůh JE větším obrazem pro vás všechny. Najděte si čas, abyste se dívali na hvězdy. Dýchali vedle nejmajestátnějších stromů Země. Dovolte své duši, aby skrze vás svobodně promlouvala, i když zpočátku třeba prostřednictvím božských písní duše, které aktivují vaše Kvantové dýchací cesty, aby probudily vaše Světlo duše. Otevřete své Božské dýchací cesty Božímu Světlu a Dechu. Otevřete své srdce a pocity Božímu světlu a Božímu dechu a vedení.

Jste svým vlastním Větším obrazem, který stvořil Bůh/Zdroj/Stvořitel. Když se cítíte malí, vidíte malé a vracíte se zpět do hadí podmíněné krátkozrakosti, vzpomeňte si, že už jste Větší Obraz, než jaký může Had kdy ovládat nebo manipulovat, pokud dovolíte svému Světlu být v plné Rozsáhlosti. Pokud jednoduše dovolíte svému Vědomí a Vědomí ve svých plicích a dýchací soustavě, aby DÝCHALO a VDECHLO do bytí Větší Obraz VÁS, právě tehdy a tam, v tomto okamžiku.

Červen 2023 přinese více tepla. Dubnové deště a květnové rozkvěty nových expanzivních časových linií se nyní spojují do tepla a srdce červnových a červencových frekvencí osvobození a vyjádření nového zrození Země 5D+. Rozvíjející se Velikost Největších Božích vizí nemůže nic zastavit. Nic nemůže zastavit konce potřebné k rozvinutí této Větší planetární vize. Nic nezastaví ani potřebné nové začátky. Vše se sladí do mnohem větší vize... božsky navržené pro novou kvantovou zkušenost Žité Božskosti. Rajská zahrada se právě teď prostřednictvím každého z vás znovu zasévá do všech ̎semen epické změny ̎.

Nadechněte se a dovolte to. Dýchejte a vědomě to zasévejte. Dovolte starému, aby odpadlo. Důvěřujte Božímu vedení a větší vizi pro celé stvoření. Pokračujte v přeorientovávání své vize a pozornosti na své vlastní Božské sladění s tím, co je dobré, božské a celistvé.... ... a váš nový život na této Nové Zemi, která se v roce 2023 zrodí ještě slavněji.
Tam, kde je alchymistický žár, je také pozvání ke klidu a uvolnění.
Stoupejte dál, drazí! Máte v sobě vše, co potřebujete ke Vzestupu, pokud budete jednoduše dýchat každý okamžik se Zdrojem,... spoluvytvářejícím, posíleným a vírou naplněným Dechem, který se v každém okamžiku odevzdává Expanzivitě Vize Zdroje. A pak BUĎTE TAKOVOU VÍROU a SVĚTLEM všude, kam jdete.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/03/mother-earth-mother-mary-el-morya-and-the-arcturian-high-council-endings-and-beginnings/

Zpět