5862 Chodící slunce Kejraj

[ Ezoterika ] 2024-02-05

Původ lidstva začíná ve hvězdách, jako tvůrci. Země je pro vás nová. Pocházíte z říší světla. A do těchto sfér se vracíte. Lidská bytost je tvůrcem pro další expanzi Vesmíru. Jen díky programování a manipulacím po stovky let člověk zapomněl na svou pravou božskou podstatu a sílu. Existujete, abyste vytvářeli zázraky, ale temnota vás oklamala, abyste si mysleli, že jste slabí a nehodní, a použili vaši sílu k vytvoření chaosu. Toto jsou časy velkých změn, čas, abyste se přihlásili ke své moci a božství a šli dál a přinesli světu mír a lásku. Jste chodící Slunce a portál, kterým vyšší světlo vesmíru vstupuje na Zemi. Máte sílu vytvořit, nebo zrušit struktury jedinou myšlenkou. Chvíli o tom meditujte a uvědomte si své skutečné bytí se zaměřením na své srdeční centrum. Jste chodící slunce, jehož síla a čisté světlo přenáší tento svět do nové reality. To je důvod, proč jste byli vybráni, abyste byli součástí tohoto velkého poslání. Kosmické rady věděly, že s vaší přítomností bude Vzestup Země úspěšný. To, co v tomto životě dosahujete, je odznakem cti vaší Duše na věčnost.

Denní zpráva - 4. 2.2024
https://eraoflight.com/2024/02/05/daily-message-for-2-4-22024/
Šablona lidské DNA, která byla před tisíci lety temperována zlovolnými entitami, se obnovuje do svého původního božského stavu. Traumatické zážitky a energie pádu Lemurie a Atlantidy, stejně jako naprogramování oddělení od Eteru (všeho, co je) jsou transmutovány v rámci Země a lidského kolektivu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/05/a-walking-sun/

Zpět