1927 Arkturiánská skupina: Rok překvapení Marilynn Raffaele

[ Ezoterika ] 2022-01-04

Milí čtenáři, vítejte v novém roce, který bude ve znamení překvapení a změn. Během nadcházejícího roku bude mnohé odhaleno a něco z toho vás bude šokovat. Většina z vás již mnohé oblasti změn vytušila, ale některé věci vás překvapí. Nebojte se a neznepokojujte se, drazí, když vám známé názory, tradice a způsoby života přestanou připadat tak důležité a nebudou rezonovat jako kdysi. To jednoduše znamená, že se vaše energie posunula do nové rezonance, což způsobuje, že nyní nejste v energetickém souladu s mnohým, co jste vždy přijímali jako součást svého života. Preference v oblasti jídla, oblečení, zaměstnání, zábavy a většiny vnějších aktivit se změní, někdy zásadně a někdy jen trochu. Možná zjistíte, že vás to táhne spíše k tichu a samotě než k mnoha vnějším činnostem, které jste dříve měli rádi.

Protože každý člověk je individuálním vyjádřením Božského vědomí, cesta, která je nutná k tomu, aby se z toho stal skutečně dosažený stav vědomí, nikdy nekončí. Duchovní evoluční cesta probíhá v průběhu mnoha životů a zahrnuje všechny zkušenosti, které jsou nezbytné k tomu, aby každý jedinec dospěl do stavu, kdy je otevřený, připravený přijmout vyšší dimenzionální realitu toho, kým a čím je.

Evoluce se nezastaví, když se člověk probudí ze systému přesvědčení třetí dimenze, to je teprve začátek. Třetí dimenze je spodní příčkou velmi vysokého dimenzionálního žebříku a evoluce nekonečně pokračuje těmito vyššími dimenzemi. Bůh je nekonečný a nekonečného Boha prostě nelze pochopit omezenou lidskou myslí, i když se o to mnozí pokoušejí a mnozí další si myslí, že se jim to podařilo. Bůh se zjevuje, jakmile je na to člověk připraven. Všichni jste dostali zjevení, která jako by přišla odnikud, ale opravdu přišla odnikud?

Vzestup není nic jiného než rozšíření vědomí prostřednictvím integrace pravdy, která pak automaticky rozpouští faleš a stává se stavem vědomí člověka. Protože existuje pouze JEDNO vědomí, každá individualizace tohoto JEDNOHO vědomí je již plná a úplná, ale když to člověk nechápe, pokračuje ve vytváření a žije ve světě iluzí a prožívá různé formy duality a oddělenosti, které nevědomky vytvořil. Duchovní cesta je procesem odlupování neosobních a falešných zbytků, které každý člověk v nevědomosti nechal v průběhu mnoha životů nahromadit ve vědomí...

Jakmile dojde k hlubšímu plnějšímu uvědomění pravdy, neznamená to, že pak opustíte svůj běžný život, ale spíše to znamená, že díky tomu, že jste nyní pochopili a integrovali vyšší pravdy týkající se vás samotných a světa, můžete žít ve světě, ale nebýt jeho součástí. Vyšší stav vědomí automaticky reaguje na svět vyššími způsoby, protože vědomí je to, co jste. Sloužíte Světlu a pomáháte procesu vzestupu Země jednoduše tím, že jste tím, kým jste.

Není třeba neustále bojovat s pokusy a aktivitami, jejichž cílem je vyjádřit někomu nebo něčemu lásku, jak učí mnohá náboženství. Vaše vědomí JEDINOSTI a rozpoznání již přítomného Světla v každém člověku slouží k automatickému vnášení lásky do každé situace. To je práce se Světlem, kvůli které jste sem přišli. Budou příležitosti, kdy bude třeba nějakého činu, ale obecně vyšší smysl práce se Světlem spočívá v tom, že se nebojuje, nehledá se záchrana, uzdravení nebo náprava chyb, které vidíte kolem sebe, ale spíše se jednoduše pevně držíte pravdy a vydáváte svědectví o Božské Realitě, která je vždy přítomná, i když to tak nevypadá.

Dokonce i ti, kteří se rozhodli zůstat ve staré energii, cítí rezonanci vyšších dimenzionálních frekvencí Světla, které nesete ve vědomí. Někteří vás za to mohou nemít rádi, i když většinou jejich reakci nerozumí. Jiné bude tato vyšší energie přitahovat, ale nenechte se znepokojovat ani jednou z těchto reakcí, protože jste již absolvovali nebo jste blízko absolvování mimo hledání potvrzení od lidí, míst nebo čehokoli mimo vás.

Možná jste si všimli, že se stále více lidí zřejmě zapojuje do pomoci druhým. Často je to na velmi základní úrovni a prostřednictvím nějaké pevně strukturované skupiny, ale představuje to první krok k probuzení do vědomí jednoty, což je způsob, jakým funguje evoluce, krok za krokem.

Ti, kdo uvízli ve staré energii a odmítají se pohnout z místa a raději se drží zastaralých myšlenek oddělenosti a duality, války, chamtivosti a sobectví, postupně zjistí, že jejich pozice je stále obtížnější udržet, jak se svět kolem nich mění. Mnoho lidí se snaží udržet si moc v přesvědčení, že osobní moc je udržuje v bezpečí a zásobuje je. Cokoli, co vzniklo z přesvědčení o dualitě a oddělenosti, nemá žádný zákon, který by je držel na místě, pouze víru v ně, a jak tato přesvědčení slábnou, slábnou i jejich vnější formy.

Často meditujte a spočívejte v pravé podstatě svého bytí, i když se věnujete každodenním činnostem. Meditace je pro některé vnímána jako další prostředek, jak prosit nějakou představu boha o to, co podle dotyčného nemá a co potřebuje. Nikdy se nepouštějte do meditace s myšlenkou dosáhnout něčeho, o čem jste přesvědčeni, že nemáte, protože to jen posílí přesvědčení o oddělenosti. Nechť je vaše meditace spíše spočíváním v tichém uvědomění ″mám, protože JSEM″. Meditace je jednoduše dovolení si spočinout v uvědomění si jednoty s Bohem.

Je normální a přirozené, že při meditaci proplouvají cizí myšlenky. Nikdy se nepouštějte do hněvivého odporu nebo nevěřte, že nemůžete meditovat, protože se to stává. Prostě nechte myšlenky proplouvat, aniž byste jim věnovali pozornost nebo moc, a přitom se nadále soustřeďte na tiché uvědomování si jednoty. Nehledejte světla a hlasy a zážitky, o kterých jste možná četli nebo slyšeli mluvit jiné, protože to omezuje váš osobní prožitek a může být ve skutečnosti vytvořen vámi samotnými. Může se vám zdát, že se při meditaci nic neděje, ale vězte, že kdykoli se kdokoli vydá do svého nitra se záměrem spočinout v ″JÁ JSEM″, vždy se na hlubších úrovních něco stane.

Jak se člověk vyvíjí, začíná meditací žít a potřeba strukturovaných meditací vsedě je stále menší. Stav, který jste hledali prostřednictvím meditace, se jednoduše stane vaším stavem vědomí, který je vždy s vámi, když se věnujete své práci, interakcím, zábavě a čemukoli jinému. Jde jednoduše o to, abyste si udržovali jeden malý kousek vědomí vždy naladěný uvnitř a vědomý si Božské reality, což vám následně umožní snadno rozpoznat Božskost druhých, dokonce i těch, kteří mohou být nepříjemní nebo rigidní ve svých negativních přesvědčeních.

Účelem celého rozhodnutí být na Zemi v této neobvyklé a intenzivní době je pomoci spícímu světu probudit se do své pravé podstaty, do skutečnosti, že Bůh není stařec na nebi, jak se mnozí učili, ale spíše je to Všudypřítomné Vědomí, které zase činí ze všeho viděného, slyšeného, ochutnaného, ohmataného a cítěného na úrovni třetí dimenze hmotný koncept Skutečnosti.

Svět, který znáte, se zdá být velmi reálný. Zažíváte bolest, nedostatek a omezení v mnoha podobách. V nevědomosti během mnoha a mnoha životů každý z vás nahromadil a uložil hustou energii, která se nadále projevuje navenek, ale v současné době se z vašich fyzických, emocionálních a mentálních těl vyprazdňuje. Dokud bude lidské vědomí věřit, že třetí dimenze je jedinou realitou, bude ji nadále projevovat jako svou osobní i globální realitu.

Každý člověk je stvořitelem, Boží bytostí, která vytváří svůj svět z podstaty svého vědomí, které je ve skutečnosti Božské/Boží/Vědomí, ale postupem času bylo podmíněno a zamlženo přesvědčením o dobru a zlu, oddělenosti a dvou silách.

To ve vás může vyvolat otázku, proč mají někteří velmi laskaví a milující lidé mnoho problémů. Je to proto, že stále tvoří z trojrozměrného stavu vědomí. Neexistuje žádné nevyjádřené vědomí. Nikdy nejsou problémy nebo utrpení osobní, ale tyto věci existují spíše jako projevy neosobního univerzálního systému víry v oddělenost, kterému jednotlivci nevědomky dovolili, aby byl jejich stavem vědomí. Lidský/hmotný pocit dobra je stejně iluzorní jako lidský pocit zla. Jsou to prostě dva konce klacku hypnózy.

Současná doba je obtížná pro všechny, pro duchovně probuzené i pro ty, kteří nejsou. Všichni v této době pociťují intenzitu zemské energie. Vysokofrekvenční světelné energie z vyšších dimenzí rozrušují a odhalují ohniska temné energie, která ležela skrytá a často se maskovala jako obyčejní lidé, místa nebo věci. Všechny budou nakonec odhaleny a rozplynou se v nicotě, z níž jsou tvořeny.

Neseďte se založenýma rukama a nečekejte, až se stane to či ono, nebo se nemodlete za to, aby se odehrála nějaká konkrétní událost. Božský plán byl aktivován a rozvíjí se tak, jak musí, pro nejvyšší a nejlepší dobro všech. Vaším úkolem je udržovat Světlo pravdy a zároveň důvěřovat, že vše probíhá podle plánu osobně i globálně, což znamená přijmout, že navzdory zdání je skutečnost taková, že vše je již dokonalé a celistvé.

Víme, že jste unavení. Snažte se nesrovnávat současnou dobu s minulostí a netoužit po tom, aby se věci vrátily do starých kolejí. Minulost je dokončena, protože posloužila k tomu, aby svět dospěl tam, kde je nyní připraven na to nové a vyšší. Nacházíte se uprostřed masivního posunu vědomí. Výtvory vytvořené z vyšších stavů vědomí mohou být jen lepší než ty, které vznikly z nižších rezonancí minulosti.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/01/04/arcturian-group-the-year-of-surprises/

Zpět