115 Štít Archanděla Michaela Eliza Ayres

[ Ezoterika ] 2019-12-31

Archanděl Michael je jedním z nejznámějších dávných archandělů Zdroje. V současné době nemá na Zemi žádná fyzická ztělesnění, ani rozšíření duše. Je plně oddán vzestupu pozemšťanů a slíbil, že zůstane ve službě, dokud poslední člověk nevzestoupí. Jako princ andělů a archanděl Modrého paprsku ochrany, vůle a síly nabízí Michael následující štít ochrany. Tento štít má být používán každý den, aby se zabránilo útokům negativních sil a energií. Použití štítu je forma péče o sebe. Se zavedením tohoto stínění nevstoupí do vašeho aurického pole nic, co NENÍ láska. Štít můžete umístit také kolem elektroniky, vozidel, domu, kanceláře a dalších míst, kde trávíte čas. Tento štít byl původně předán prostřednictvím Trillia Gia, plně probuzené vstoupené Sirianky Trillia, která se již vrátila zpět domů. Já, Archanděl Michael, vás zdravím. V tuto chvíli jsem přišel mluvit přímo k vám, zkuste vnímat mou přítomnost a vězte, že nikdy nejste sami. Jsme rodina a je mi ctí vést a chránit každou duši, která mě volá ze svého srdečního plamene. Jsme v dobách přechodu dobře a víme, že změna, která je ve vás, se brzy projeví i před vámi. Ve službě našemu Bohu Otci-Matce jste se rozhodli přinést krásu, která vychází ze srdce, aby vytvořila zázraky, které hledáte. Každý z vás, který čte Má slova, přede mnou slíbil službu našemu Stvořiteli, aby přinesl svobodu Zemi a všem jejím dětem! Svým posvátným slibem jste se zavázali sloužit jako orli Země. Každý z vás obdržel potřebná školení a obdržel mnoho darů, aby snížil své frekvence a procházel mezi stíny. Aby každý uspěl, je nutné vyzvat k Mé ochraně a každý den si obléct Brnění Světla. Když mou ochranu používá specializovaný Pozemský orel, umožňuje mé legii, která pracuje uvnitř a po boku velké Galaktické Federace Světla, aby prostor kolem vás přizpůsobila pro vaši ochranu. Nezáleží na tom, zda si vše pamatujete. Na čem záleží, je každý den přivolat své brnění světla, dokud všechny stíny nepřestanou být součástí vašeho světa. 1. - Vyvolejte fialový plamen ze svého srdce. Nechte ho rozšířit v plné síle přes všechna spodní těla. Nechte ho otočit vzhůru a omýt všechny stíny uvolněné z vašich fyzických těl ... každou buňku a veškerý prostor mezi nimi. Prostřednictvím elektronů je stejným způsobem nasměrujte do vašeho emocionálního těla, mentálního těla a světelného těla, dokud se nevyčistí každá buňka od hlavy až k patě. Rozšiřte tento oheň a očistěte okraj vašeho aurického pole. Příkaz, přeměna a uvolnění všeho, co není ze Světla! 2. - Vyvolejte ze svého srdce Modrý plamen síly a ochrany k samému nejvyššímu okraji vašeho aurického pole ? korunní čakře. Směrem doprava se Modrým plamenem před sebou obkružte a vytvořte Modrý disk. Další v korunní čakře spojené disky modrého plamene vytvořte za zády, vpravo a vlevo. Nyní jste v mocném gyroskopu Modrého plamene. Ze všech směrů, nad vámi i pod vámi, vás chrání Mocné kříže ochrany našeho Otce. 3. ? Dokončete své brnění vyvoláním sloupu světla! Přikažte sloupu Bílého Světla, aby sestoupilo ze Zdroje jako třpytivá řeka Živého světla, která posiluje vaše spojení se vším, co plyne z Výsosti. Na jeho vnějším okraji je odrazné zrcadlo světla, známé jako nepřekonatelný kruh. Tímto se zpět ke zdroji odrazí vše, co není láska, pokud je to na vás nasměrováno. S vděčností, a žádostí o mou ochranu, je vaše zbroj světla na místě! Každodenním používáním tohoto silného stínění jej budete tvořit stále rychleji a snadněji. Jste milovaní, a my z Legií světla čekáme na vaše volání. Děkuji vám za vaši službu a příležitost ke vzpomínce na každého z vás. Budiž! Ti, kdož odmítají používat tento štít, se otevírají negativním připoutanostem a útokům. Toto stínění se má používat pouze dokud na této planetě budou existovat stíny. Poté přijde požehnaný den. Udržujte naději svým srdcem a den svobody pro všechny se projeví rychleji.

Zdroj: https://bluedragonjournal.com/archangel-michael/

Zpět